Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ."— Sunum transkripti:

1 ENERJİ

2 ENERJİ Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme yeteneği, "yaratılan güç" anlamındadır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla veya enerji türüne göre değişik hesaplamalar yoluyla bulunabilir. Sözcük, Eski Yunan dilindeki εν = aktif ve εργον = iş kelimelerinden türemiştir, bu açıdan anlam olarak 'işe dönüştürülebilen' bir şey olduğu söylenebilir.

3 POTANSİYEL ENERJİ  Yer Çekim Potansiyel Enerjisi : Bir kütle, bulunduğu yerden düşey konumdaki alt bir noktaya göre yüksekte ise, sahip olduğu enerjiye Yer çekimi Potansiyel Enerjisi denir. Esneklik Potansiyel Enerjisi :Yaylardaki esneklikten yararlanılarak yapılan iştir. Yay ne kadar çok sıkıştırılırsa Esneklik Potansiyel Enerjisi o miktara eşit bir şekilde artar. Formülü 1/2kx2dir. Esnek olan cisimlerde görülür.Örnek:Yay,Lastik,plastik,vb...Sünger,pamuk vb. gibi maddelerde Esneklik Potansiyel Enerji gözlenmez..

4 YER ÇEKİMİ POTANSİYEL ENERJİSİ

5 ESNEKLİK POTANSİYEL ENERJİSİ

6 KİNETİK ENERJİ Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye Kinetik Enerji denir. 2.1. Mekanik Enerji: Faydalı iş yapabilen hareket enerjisidir. Hareket enerjisi (kinetik enerji) bir iş yaptığında mekanik enerji olarak ortaya çıkmaktadır. Elektrik santrallerinde türbine çarpan suyun mekanik enerjiye dönüştüğü gibi pense ile kablo keserken, tornavida ile vida sıkarken vb. durumlarda da mekanik enerji üretilmiş olmaktadır. Elde edilen mekanik enerji ile herhangi bir iş yapılabileceği gibi elektrik enerjisi de üretilebilmektedir.

7 Kinetik Enerji

8 Enerjinin korunumu Kapalı bir sistemde, potansiyel enerji’nin, kinetik enerjiye veya kinetik enerji’nin, potansiyel enerjiye dönüşümünde, her birindeki artma, diğerindeki azalmaya eşittir. Kapalı bir sistemde enerji korunacağından sabit bir değeri vardır. Dolayısıyla enerjideki değişim sıfırdır. T kinetik enerji, U da potansiyel enerji olmak üzere formüle edilirse: ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Var olan bir enerjinin bir etki ile başka tür enerjiye dönüşmesine Enerji Dönüşümü denir.

9 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İşlerimizi yaparken kullandığımız birçok enerji türü vardır. Bunlar kimyasal enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi şeklinde sıralanabilir. Kinetik ve potansiyel enerji, mekanik enerji olarak da adlandırılır. Yukarıda sıralanan enerji türleri çeşitli araçlar yardımıyla birbirine dönüştürülebilir. Enerjinin yok olmadan başka enerjilere dönüşmesi insan hayatında çok farklı amaçlara hizmet eder. Bu dönüşümler olmasaydı insanoğlu şu anda yapabildiği birçok şeyi yapamazdı. Örneğin, aydınlatma amacıyla kullandığımız ampul, aslında elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmektedir. Peki, ışık elde etmek için anahtarın düğmesine bastığımızda ampul sadece ışık mı üretmektedir? Elektrik enerjisi, farklı araç-gereçlerin yardımıyla diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Örneğin, serinlemek amacıyla kullandığımız vantilatörde hareket, radyoda ise ses enerjisine dönüştürülmektedir. Akü ve pillerde depolanan kimyasal enerji, kullanım aşamasında elektrik enerjisine dönüşür. Kömürde depolanan kimyasal enerji de yanma sırasında ısı enerjisine dönüşmektedir. Önemli Not: *Enerji vardan yok , yoktan var edilemez. Ancak farklı enerjilere dönüşerek korunur 

10 ampul, aslında elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmektedir
ampul, aslında elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmektedir. Peki, ışık elde etmek için anahtarın düğmesine bastığımızda ampul sadece ışık mı üretmektedir? Elektrik enerjisi, farklı araç-gereçlerin yardımıyla diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Örneğin, serinlemek amacıyla kullandığımız vantilatörde hareket, radyoda ise ses enerjisine dönüştürülmektedir. Akü ve pillerde depolanan kimyasal enerji, kullanım aşamasında elektrik enerjisine dönüşür. Kömürde depolanan kimyasal enerji de yanma sırasında ısı enerjisine dönüşmektedir. Önemli Not: *Enerji vardan yok , yoktan var edilemez. Ancak farklı enerjilere dönüşerek korunur 

11 TEŞEKKÜRLER HAZIRLAYANLAR Abdullah Giray Bayer Doğukan Moğulkoç Barış Şeyhanoğulları Ömer Melih Elmas Sabitcan Özçelik Kenan Nemli Bilgincan Genç


"ENERJİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları