Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

27.04.2017 Sınıf Yönetimi Çağdaş yaklaşım; kurum içerisindeki insan unsuruna yönelik önemli bir süreçtir. Sınıf yönetiminin merkezinde ÖĞRENCİ bulunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "27.04.2017 Sınıf Yönetimi Çağdaş yaklaşım; kurum içerisindeki insan unsuruna yönelik önemli bir süreçtir. Sınıf yönetiminin merkezinde ÖĞRENCİ bulunur."— Sunum transkripti:

1 Sınıf Yönetimi Çağdaş yaklaşım; kurum içerisindeki insan unsuruna yönelik önemli bir süreçtir. Sınıf yönetiminin merkezinde ÖĞRENCİ bulunur. Geleneksel Yönetim Çağdaş Yönetim Otorite Etkileşme Güdüleme

2 Sınıf Yönetimi İdeal Öğretmen Modeli 1-Güvenilir kişilik 2-İnsan Sevgisi 3-Bireysel farklılıkları gören 4-Eğitim hakkına inanan 5-İnsan haklarına ve demokrasiye saygılı 6-Tehdit ve korkuya yer vermeyen, 7-İletişim becerileri yüksek

3 Sınıf Yönetimi İdeal Öğretmen Modeli 8-Eğitim sürecini düzenleyen, değişime açık 9-Öğrencilere değer veren 10-Çifte standart uygulamayan 11-Öğrenci haklarını tanıyan 12-Disiplinle ilgili kuralları uygulayan

4 SINIF YÖNETİMİ VE DİSİPLİNLE İLGİLİ KURALLAR GELİŞTİRME VE UYGULAMA
Sınıf Yönetimi SINIF YÖNETİMİ VE DİSİPLİNLE İLGİLİ KURALLAR GELİŞTİRME VE UYGULAMA Sınıf Yönetimi, problemleri önlemeye yönelirken, Disiplin, problemler ortaya çıktıktan sonra izlenecek yolu gösterir.

5 Kontrolsüz ve aşırı kontrollü disiplin sorunları
Sınıf Yönetimi Kontrolsüz ve aşırı kontrollü disiplin sorunları Kontrollü Sınıfa gürültülü biçimde girmek, otururken sıraya vurmak, sınıfta söz almadan konuşmak Kontrolsüz Uç noktada utangaçlık, seçici dilsizlik, yeni durumlara karşı korku içinde bulunmak

6 Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme:
Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimde disiplinin etkisi nedir? Öğretmenler, sınıftaki verimliliğin disiplinin sağlanmasıyla olanaklı olduğunun bilincindedirler. Disiplin, sistemin işleyişine belirlilik, kararlılık kazandırır, belirsizliğin yarattığı rastlantısallığı, bilinmeyişin verdiği rahatsızlığı önler. Disiplin kavramının anlamında birlik sağlanmasında güçlük çekilse de, herkes disiplin gereğine inanmakta, başarıya giden yol olarak tanımlamaktadır. Sınıf düzeninin kurulması ve sürdürülmesinin öğrencilerin davranışları üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Sınıf başarısı karşılıklı etkileşimler bütününün bir sonucu olduğundan, geleneksel anlamdaki disiplini, demokrasiyi yerleştirmeyi hedefleri içerisine alan okullarda, dolayısıyla sınıf içerisinde kullanmak uygun düşmemekte ve cezasız disiplin kavramının kullanılması tercih edilmektedir.

7 Sınıf Yönetimi Cezasız disiplin nedir? Cezasız disiplin, disiplin kurallarının uygulanmasından öte bir kavram olup, sınıf ortamında bir öğrenme seti kurulmasını ve öğrencinin performansını etkileyecek bir çok değişkeni içerir. Öğrenme-öğretme seti kurulurken; öğrencinin hakları, gereksinimleri, ait olduğu kültürün özellikleri, okulun politikaları, diğer öğretmenlerle ilişkileri, eğitim programları ve amaçları öğretimin örgütlenmesi, öğretmenin, üyesi olduğu örgütler düşünülmeli ve bunlar dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Cezasız disiplin uygulamalarında öğretmenin gücüyle, öğrencinin gücünün bir araya gelmesi söz konusu edilmediğinden sınıf yönetimi kolaylaşmaktadır. Öğretmenler tarafından öğrencilerin tanınması, onun hangi durumlardan etkileneceğinin bilinmesi, istenen davranışların çoğalmasına, istenmeyen davranışların azalmasına yardım edebilecektir.

8 Öğrenci zorlanmamalı sorumluluk bilinci geliştirilmelidir:
Sınıf Yönetimi • Öğretmenlerin cezasız disiplin uygulamalarında ayrıca şunlara dikkat etmeleri gerekir: Öğrenci zorlanmamalı sorumluluk bilinci geliştirilmelidir: Öğrenciye okulun, sınıfın, ve sınıftaki arkadaşlarının amaçları anlatılır. Bunların gerçekleştirilmesinde her bir öğrencinin yardımı istenir. “Bunları yapmazsan seni kapının önünde bekletirim” diye gözdağı vermek yerine, kazançları öne çıkartılmaya çalışılır. Aşırıya kaçmamak koşuluyla suçluluk duygusu uyandırılarak sorumluluk bilinci geliştirilebilir.

9 Sınıf Yönetimi • Öğrenci istenen davranışa inandırılmalıdır: İnsanları inandırmak oldukça güçtür. Öğrencinin inanması öğretmenine güven duymasıyla ilişkilidir. Öğrenciden yapmasını istediğimiz davranışın ona ne yarar getireceği belirtilebilir. İstenen davranışı yaptığında mutlu olabileceği, ödül kazanabileceği başkalarının ona saygı duyabileceği, başarılı olabileceği söylenebilir. Öğrenciler, öğretmenlere fazla inandıklarından, bizim de benzer davranışları yaptığımız ve bundan dolayı çevreden saygı gördüğümüz başarılı olduğumuz söylenebilir. Kısa senaryolar yazılabilir.

10 Sınıf Yönetimi • Öğrenci yargılamadan kabul edilmelidir:
Sınıf Yönetimi • Öğrenci yargılamadan kabul edilmelidir: Sınıfta bir disiplin sorunu ortaya çıktığında hemen yargılama yapılmamalıdır. Sorunu kimin çıkarttığıyla değil, sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgilenilmelidir. Sınıfça olayların nedenlerine inilmeli, birlikte çözüm getirilmelidir. Sorun yaratan öğrenci sınıfta bir birey olarak ele alınmalı, geçmişi, soyu v.b. işe karıştırılmamalıdır. Fazla “blöf” yapılmamalı, kesinlikle öğrenci korkutulmamalı, ona şefkatle yaklaşılmalı, sorumluluklarının yerine getirilmesi için teşvik edilmelidir. Hatta bu konuda öğrencilerle anlaşma yapılıp, “sınıf disiplin kurulu” oluşturulabilir. Sınıf disiplin kurulu öğrenciler arasından seçilmeli, başkanı, yazmanı, sözcüsü olmalı, sınıfta benimsenmesi gereken ilkelerin neler olduğunu ve bunlara uyulmaması halinde ne tür yaptırımlarla karşılaşılabileceğine ilişkin yazılı hükümler oluşturulmalıdır.

11 • Öğrenci çocuk değil bir yetişkin olarak görülmelidir:
Sınıf Yönetimi • Öğrenci çocuk değil bir yetişkin olarak görülmelidir: Disiplin sorunlarıyla karşılaştırıldığında öğrenciyi azarlama, hakaret etme, “anlamlı” beden dili kullanma yerine, onlara yetişkin gibi davranılmalıdır. İnsanların hata yapabileceklerini, ancak bu hatalardan ders çıkarmaları gerektiği vurgulanmalıdır. “Siz benim yerimde olsaydınız durumu nasıl değerlendirirsiniz” sorusuyla çocuğun bilinçli düşünmesi sağlanabilir. Davranışlarımızda mutlaka tutarlılık olmalıdır.

12 • İstenen davranışı sergileyen öğrenci mutlaka görülmelidir:
Sınıf Yönetimi • İstenen davranışı sergileyen öğrenci mutlaka görülmelidir: Geleneksel bakış açılarında istenen davranışı sergileyen öğrenciler, “şımarmaması için” görmezlikten gelinir. Öğretmenin amacı istenen davranışı öğrenciye kazandırmak olduğundan olumlu davranışlara pekiştireç verilmeli ve bu duruma sınıftaki arkadaşlarının ilgisi çekilmelidir. Davranışın görülmesi sözle olabileceği gibi, okşama, gülme, başla onaylama, alkışlama, el çakıştırma ve benzer şekilde olabilir. Öğrenciden ne beklenildiği açıkca ifade edildiğinde, sınıfın yönetiminde kolaylık sağlanabilir. Yukarıda bahsi geçen yaklaşımların yanı sıra aşağıdaki öneriler de dikkate alındığında sınıfın yönetiminde önemli bir bölümü oluşturan disiplin sağlamada başarı sağlanabilecektir.

13 Sınıf Yönetimi Uygunsuz davranışta bulunan öğrenciye kısa bir bakışla kızgınlık ifadesi verilmeli ancak “bu bakış çok kısa sürmeli” ve arkadaşlarının dikkatini çekmemelidir. Öğretmenin bakışı kilitlenmemelidir. Öğrencinin sorunu anlaşılmalıdır, sınıf içerisinde özümlemeyeceği kestirilen (esneme, yorgunluk) sorunları dışarıda çözülmelidir. Beden dili kullanılabilir, öğrenciye doğru yürür gibi yapılabilir. Öğrenciye dokunulabilir, olumlu yönde konuşmaya yüreklendirilebilir. Olumsuz davranışın devam etmesi halinde davranışı kesmesi yönünde uyarılabilir. Öğrencinin yeri değiştirilebilir.

14 Sınıf Yönetimi Bütün bu öneriler dikkate alındığında, yine başarısızlık söz konusu ise dersimizi gözden geçirip gerekiyorsa ders değişikliğine gitmek gerekebilir. Öğrencilerini sevmeyen öğretmenleri kötü öğretmenler olarak değerlendirmemek gerekir. Böyle öğretmenleri yeterli düzeyde öğretmen becerileriyle donatılmamış, eğitime gereksinimi olan öğretmenler olarak değerlendirmek gerekir.

15 Sınıf yönetiminde çok değişik yaklaşımlar benimsenebilir.
Sınıf Yönetimi Sınıf yönetiminde öğrencilerin oturma şekli, sınıftaki resimler, haritalar, köşeler, bilgisayarlar, masalar, ısı, ışık, ses etkili olduğu gibi öğrencilerin değerlendirilmesi de etkili olmaktadır. Öğretmen sınıfını ustaca düzenleyip, öğrencinin öğrenme yaşantılarının artmasına yardımcı olmalıdır. Sınıf yönetiminde çok değişik yaklaşımlar benimsenebilir. Yaklaşımlar öğrencilerin yaş, cinsiyet, gelişim özellikleriyle ilgili olabileceği gibi okul yöneticilerinin tutumuyla, çevresel özelliklerle de ilgili olabilir.

16 Bu bakımdan sınıf yönetimi çok yönlü ve güç bir iştir.
Sınıf Yönetimi Bu bakımdan sınıf yönetimi çok yönlü ve güç bir iştir. Öğretmenin, davranışların yönetimindeki değişik ilke ve yaklaşımları bilmesi, sınıf yönetimindeki uygulamaların zenginleşmesine yardımcı olacaktır. Hangi ilke ya da kuram ele alınırsa alınsın bunu işe dönüştürecek öğretmendir. Bu nedenle sınıf yönetiminde tüm öğeleri birleştirebilecek, gerektiği zaman yeni düzenlemeler yapabilecek öğretmenin rolü, belirleyici özellik taşımaktadır.


"27.04.2017 Sınıf Yönetimi Çağdaş yaklaşım; kurum içerisindeki insan unsuruna yönelik önemli bir süreçtir. Sınıf yönetiminin merkezinde ÖĞRENCİ bulunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları