Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
CENAN YELKEN (A SINIFI) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

2 İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda (6331) ele alındı.
Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.

3 İşyerleri , yapılan işin niteliğine göre tehlike
sınıflarına ayrılıyor. Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi gibi uzman personel görev alacak. Devlet , 10 dan az çalışanı olan işletmelere iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek.

4 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme
adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak. Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale gelecek.

5 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İşyerinde acil durum planları hazırlanacak. İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek.

6 Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve
güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak. Çalışan ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. Birden fazla işverenin olduğu yerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon asıl işverence sağlanacaktır.

7

8 Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayata geçirilecek yeni durumlara uyum kolaylaşacak.
Kanunun uygulamasını kolaylaştırmak için , etkin idari yaptırım uygulanacak.

9 KANUN NELER GETİRİYOR? Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar sağlık ve güvenle çalışacak. Kanun aynı zamanda çırak ve stajyerler için de geçerli olacak. Kanunla işyerlerine, risk değerlendirmesinde tespit edilen hususlar da göz önünde bulundurarak kuralcı değil önleyici bir yaklaşım getirildi.

10 İşyerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
daha etkin sunumu amacıyla işyerlerinin asıl yaptığı iş dikkate alınarak işyerleri tehlike sınıflarına ayrılacaktır. Çok tehlikeli sınıf Tehlikeli sınıf Az tehlikeli sınıf olarak

11 Çalışanların sayısına ve işyeri türüne bakılmaksızın her işyerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirilecektir. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin tam zamanlı görevlendirilmesi gereken işyerlerinde , işveren , gerekli donanım ve personeli sağlayarak işyeri sağlık ve güvenlik birimini kuracak.

12 İşverenler , işyerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yapacak. Sürekli iyileştirmenin sağlanması amacıyla risk değerlendirme çalışması güncel halde tutulacak.

13 Çalışanların hassasiyetlerinin saptanması ve riskli durumların belirlenmesi amacıyla tüm çalışanların sağlık muayeneleri ; İşe girişlerinde , iş değişikliğinde , İş kazası veya meslek hastalığı ile sağlık nedeniyle verilen aralardan sonra tekrarlanacak.

14 İş sağlığı ve güvenliğine çalışan katkısı sağlanacak.
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi iş ve işyeri değişikliğinde, uzun süreli işten uzak kalma halinde, kullanılan donanım değişikliğinin ardından, ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

15 Çalışan tehlikeli durumda çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.
İş kazası ve meslek hastalığında etkin kayıt dönemi başlamıştır. İş kazaları, kazadan sonraki meslek hastalıkları öğrenildikten sonraki ilk üç iş günü içinde işveren tarafından SGK ya bildirilecektir. İşyerleri acil durumlara (ilk yardım , yangın) karşı hazır olacak.

16 İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak.
İşveren veya İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi, Sivil Savunma Uzmanı, Formen, Ustabaşı veya Usta, Çalışan Baş Temsilcisi.

17 İŞVEREN AÇISINDAN GETİRDİKLERİ
iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama. Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate alma. Risk değerlendirme raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirme.

18 Mesleki risklerin önlenmesi için , eğitim ve
bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma. Çalışma ortamında gerekli kontrol , ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırma. İzleme , denetleme ve uygunsuzlukları giderme.

19 Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirler alma.
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda koordinasyonu sağlama.

20 ÇALIŞANLAR AÇISINDAN GETİRDİKLERİ
Sayı sınırı olmak sızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanma. İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme.

21 Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda , gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma. İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alıp , bilgilenme. İş sağlığı ve güvenliği konularında temsil edilme.

22 Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme.
Kendilerine verilen üretim ve korunmayla ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma.

23

24 TEŞEKKÜRLER


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları