Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği."— Sunum transkripti:

1 PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

2 KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

3 Uluslararası Çalışma Örgütü psikososyal tehlikeleri iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile çalışanların uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim temelinde tanımlamıştır. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

4 İşin gerekleri çalışanın bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında (nicel aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle çalışanın işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazanarak sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

5 1.Çalışma ortamı 1.Çalışma ortamı 2.Çalışma süresi 3.Ücret 4.Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler 5.Sendikalaşma 6.Kreş, gündüz bakımevi vb. 7.Gebe ve emziren çalışanlar 8.Genç çalışanlar 9.Tacizler10.Stres 11.Ayrımcılık, baskı ve taciz İşyerindeki psiko-sosyal risk etmenleri: KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

6 KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

7 İş ortamından memnun olmamak, projeler üzerinde fazla yoğunlaşmak, daha hızlı iş bitirmeye çalışmak vb. basit sıkıntılarımız bizde stres oluşmasına neden olabilir. İş ortamından memnun olmamak, projeler üzerinde fazla yoğunlaşmak, daha hızlı iş bitirmeye çalışmak vb. basit sıkıntılarımız bizde stres oluşmasına neden olabilir. Çalışma hayatımızda yaşadığımız olumsuzluklara karşı oluşturduğumuz stres kaçınılmazdır. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

8 *Denetim yetersizliği veya kaybı *Rol belirsizliği veya çatışması, *Karar serbestisitesinin azalması Stres Sıkıntı Depresyon İsteksizlik Tükenmişlik KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

9 İş ortamları, stres etmenlerine açık ortamlardır. Bir işin yapılması sürecinde bireyden çok ya da az istekte bulunulması stres yaratır. İş ortamları, stres etmenlerine açık ortamlardır. Bir işin yapılması sürecinde bireyden çok ya da az istekte bulunulması stres yaratır. Ancak stres yaşantısı bireyden bireye farklılıklar gösterebilir: Ancak stres yaşantısı bireyden bireye farklılıklar gösterebilir: Yüksek başarı güdüsü olan biri için işle ilgili gerilimler onun başarı güdüsünü kamçılarken, bir başkası bu durumla başa çıkabilme yetersizliğinden stres duyabilir. Yüksek başarı güdüsü olan biri için işle ilgili gerilimler onun başarı güdüsünü kamçılarken, bir başkası bu durumla başa çıkabilme yetersizliğinden stres duyabilir. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

10 Başarıyla ilgili geribildirim olmaması bir belirsizliktir ve süre uzadığında stres nedenidir. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

11 İşin değersiz olması, İşin değersiz olması, vasıfların kullanılamaması, vasıfların kullanılamaması, görev çeşitliliğinin olmaması, görev çeşitliliğinin olmaması, tekrarlayıcı iş, tekrarlayıcı iş, belirsizlik, belirsizlik, öğrenme fırsatı bulamama, öğrenme fırsatı bulamama, istem çatışmaları istem çatışmaları yetersiz kaynaklar stres kaynağıdır. yetersiz kaynaklar stres kaynağıdır. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

12 İş güvencesi belirsizliği, işini kaybetme korkusu bireyin benlik saygısının azalmasına yol açabilmektedir. İş güvencesi belirsizliği, işini kaybetme korkusu bireyin benlik saygısının azalmasına yol açabilmektedir. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

13 Yönetim tarzı, işyerinin hiyerarşik doğası da stres yaratan etmenler arasında olup, yönetim yapısı ve yönetim tarzı stres oluşumunda etkendir. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

14 Dedikodu: Ülkemizde çalışan insanlara iş hayatından yansıyan önemli stres kaynaklarından biri de "dedikodu"dur. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

15 Fiziki mekân ve çevre koşulları; iş yerindeki masa ya da oda veya iş alanı, çalışanlar için belli rahatlık ve güven sağlayıcı unsurlardır. Fiziki mekân ve çevre koşulları; iş yerindeki masa ya da oda veya iş alanı, çalışanlar için belli rahatlık ve güven sağlayıcı unsurlardır. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

16 Kariyer engeli Kariyer engeli çalışanda strese yol açar. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

17 İşle ilgili bir diğer önemli psikiyatrik durum ise “Tükenmişlik Sendromu”dur. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

18 Enerji kaybı Enerji kaybı Motivasyon eksikliği Motivasyon eksikliği Diğer çalışanlara karşı negatif tutum Diğer çalışanlara karşı negatif tutum Aktif olarak geri çekilme Aktif olarak geri çekilme Tükenmişliğin ana belirtileridir. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

19 İş Stresinin Oluşturduğu Bozukluklar İş Stresinin Oluşturduğu Bozukluklar: Kalp hastalıkları Kalp hastalıkları Sinir ve kas hastalıkları Sinir ve kas hastalıkları Psikolojik rahatsızlıklar Psikolojik rahatsızlıklar İş kazaları İş kazaları İntihar İntihar Kanser Kanser Ülser Ülser Bağışıklık sisteminin zayıflaması Bağışıklık sisteminin zayıflaması KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

20 Sınırlı sayıdaki klinik çalışmalarda ise iş stresi ile depresyon, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar arasında güçlü ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Sınırlı sayıdaki klinik çalışmalarda ise iş stresi ile depresyon, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar arasında güçlü ilişkiler ortaya çıkmaktadır. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

21 *İşini kaybetme ya da kaybetme tehdidi *İş tanımlarının değişmesi, *sürekli yeni teknoloji girişi Becerilerinin güncelliğinin yitirilmesi yetersizlik duygusu yetersizlik duygusuDEPRESYON KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

22 Kişisel Stres Yönetimi: Kişisel Stres Yönetimi: Gevşeme Gevşeme Egzersiz Egzersiz Perhiz Perhiz Davranış değişikliği Davranış değişikliği Stresle başa çıkmanın en etkili yöntemi stresi kaynağında yok etmektir. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

23 BİLİNÇLİ BAŞA ÇIKMA YOLLARI Girişkenlik Hoşgörü düzeyini arttırmak Beklenti düzeyini azaltmak Olumlu düşünmek Duygusal destek ve öğüt arama Profesyonel yardım arama Bilgi arama Plan yapma Yaratıcı aktivitelere yönelme Gevşeme yöntemleri(solunum egzersizleri vb.) KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

24 SRESLE BAŞA ÇIKMA CÜMLELERİ  Bu işi başarabilirim. Önceden de başa çıkmıştım.  Bu dünyanın sonu değil.  Elimden geldiğince sakin olmaya çalışmalıyım.  Belki başa çıkmanın bir yolu vardır. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

25 İşyeri Stres Yönetim: İşyeri Stres Yönetim: Denetim Denetim Katılım Katılım Özerklik Özerklik Esnek çalışma programları Esnek çalışma programları KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

26 İŞYERİNDE STRES YÖNETİMİ Görevle ilgili düzenlemeler  İş ve görevin yeniden düzenlenmesi  Katılımcı yönetim  Esnek çalışma takvimi  Fiziksel ortamın düzenlenmesi  Ekip çalışması KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

27 İŞYERİNDE STRES YÖNETİMİ Roller ve kişilerarası ilişkilerde düzenlemeler  Ödüllendirme  Kariyer gelişimi  Danışmanlık sistemi  Ekip oluşturulması  Programda değişiklikler  Uygun liderlik KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

28 MOBBİNG İşyerinde zorbalık ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing (bullying), bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır. İşyerinde zorbalık ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing (bullying), bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

29 Mobbing’in Türkçe karşılığı konusunda Türk Dil Kurumu “psikolojik şiddet, ofis içi psikolojik şiddet, örgütsel baskı, duygusal baskı, duygusal taciz, duygusal zorbalık, psikolojik terör, duygusal saldırı, iş yerinde zorbalık” gibi karşılıklar kullanılmaktadır. Mobbing’in Türkçe karşılığı konusunda Türk Dil Kurumu “psikolojik şiddet, ofis içi psikolojik şiddet, örgütsel baskı, duygusal baskı, duygusal taciz, duygusal zorbalık, psikolojik terör, duygusal saldırı, iş yerinde zorbalık” gibi karşılıklar kullanılmaktadır. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

30 İşyerinde psikolojik taciz türleri Dikey (hiyerarşik) psikolojik taciz Yatay (eşitler arası) psikolojik taciz Aşağıdan yukarıya Yukarıdan aşağıya Eşitler arası KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

31 İşyerinde psikolojik taciz süreci Kritik olaylar Tetikleyici olay çoğu kez işyerinde yaşanan bir çatışmadır İşyerinde psikolojik taciz ve damgalama Hedef seçilen kişiye yönelik saldırgan ve cezalandırıcı davranışlar sürekli ve sistematik bir hal alır. Yönetimin devreye girmesi Hedef seçilen kişiyle ilgili yönetime şikayetlerin gitmesi nedeniyle önyargı söz konusudur. İşten ayrılma KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

32 İşyerinde psikolojik tacizin etkileri Ağlama nöbetleri Gerginlik öfke Uyku bozukluğu Kilo problemleri Alkol ilaç bağımlılığı Sık geç kalma hastalık izni depresyon Panik atak Kalp krizi Ciddi hastalıklar kazalar 3. Kişiye yönelik şiddet İntihar girişimi MOBBİNG KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

33 Mobbingin Hukuksal Boyutu TCK MADDE 94. - TCK MADDE 94. - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Suçun; a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla, İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. (5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

34 Mobbing’in Önlenmesi’ne Dair Başbakanlık Genelgesi 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ne İlişkin Başbakanlık Genelgesi aşağıdaki hükümlerle çalışanların psikolojik tacizden korunması amaçlanmıştır: 1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır. 3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir. 4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ne İlişkin Başbakanlık Genelgesi aşağıdaki hükümlerle çalışanların psikolojik tacizden korunması amaçlanmıştır: 1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır. 3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir. 4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır.

35 Yeni Türk Borçlar Kanunu MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Yeni Türk Borçlar Kanunu MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği

36 teşekkürler KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği


"PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ KİGUDER Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları