Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GREENPEACE NEDİR? Greenpeace kendisine doğal çevreyi ve doğal çevre unsurlarını korumayı ilke edinen etkinliklerini kırktan fazla ülkede şubesiyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GREENPEACE NEDİR? Greenpeace kendisine doğal çevreyi ve doğal çevre unsurlarını korumayı ilke edinen etkinliklerini kırktan fazla ülkede şubesiyle."— Sunum transkripti:

1

2

3 GREENPEACE NEDİR? Greenpeace kendisine doğal çevreyi ve doğal çevre unsurlarını korumayı ilke edinen etkinliklerini kırktan fazla ülkede şubesiyle gerçekleştiren Hollanda, Amsterdam merkezli bir sivil toplum örgütüdür.

4

5 İnsanlar maalesef ki doğal çevrenin yok edilmesine göz yummaktadırlar
İnsanlar maalesef ki doğal çevrenin yok edilmesine göz yummaktadırlar. Git gide doğal çevreler yok oluyor yerini taş yapılar, kentler, şehirler alıyor. Her şeyde olduğu gibi doğal çevreyi de birilerinin koruması gerekmekte. İşte Greenpeace burada devreye giriyor. İngilizce "Green" ve "Peace" kelimelerinin yan yana getirilmesinden oluşan bu kavram Türkçe‘ de "YEŞİL BARIŞ" anlamına geliyor. Greenpeace para kazanma amacı olmayan topladığı bağışları çevreyi korumaya, çevreyi temizlemeye ve yeni yeşil alanlar oluşturmaya adayan bir kuruluştur.

6 Greenpeace amaçlarına ulaşmak için doğrudan eylem, lobicilik ve araştırmadan yararlanır. Küresel örgüt 2,9 milyon bireysel destekçisine ve vakıf yardımlarına güvenerek hükümetlerden, şirketlerden ve siyasi partilerden bağış kabul etmez.

7 GREENPEACE’İN DOĞUŞU Greenpeace 1971 yılında Kanadalı küçük bir grubun, Amerika'nın Kanada'da yaptığı nükleer denemelere karşı nükleer deneme alanına gitmek üzere küçük bir balıkçı teknesiyle yola çıkmalarıyla ortaya çıktı. Onların cesareti, inancı ve protestolarındaki barışçıl yapı binlerce insanı heyecanlandırdı ve bir araya getirdi.

8

9 Greenpeace’in Önemli Gemileri
Rainbow Warrior Arctic Sunrise Esperanza

10 Rainbow Warrior Bu isimde olan üçüncü gemidir. İlki 1985 yılında Yeni Zelanda da Fransız gizli ajanlarınca Bombalanmıştır. Saldırının nedeni, Fransa’nın güney pasifikteki nükleer denemelerini protesto eden Greenpeace durdurmak için tasarlanmıştı. O an gemide 14 kişilik mürettebatın 8’i bulunuyordu. Bu suikast mürettebatın geri kalanlarını çok daha kararlı bireyler haline getirdi. Fransa’nın Nükleer denemelerini durdurmak için çalışmalarına devam etmelerine neden oldu. İkicisi ise 22 yıldır yılmadan yürüttüğü kampanya çalışmalarından ’de emekliye ayrıldı ve yerine ’de hiçbir Greenpeace gemisinde görülmemiş özellikleri olan üçüncü gemi faaliyete başladı.

11 Arctic Sunrise 1962 yılından beri buzlu kutup noktalarında ve sığ nehirlerde araştırmalar ve kampanyalar yürütüyor.

12 Esperanza 2002 yılının şubat ayında denize indirilen Esperanza İspanyolca’da ‘Umut’ anlamına gelmektedir. Yaşlı ormanların korunması ile ilgili kampanyalara destek vermiştir.

13 GREENPEACE’İN AMACI 1. Sansasyonel eylemler yaparak doğanın kirletilmesini ve doğanın yok edilmesini protesto etmek, 2. Doğayı kirletenlerin bu eylemlerine son vermesini sağlamak, 3. Doğanın yok edilmesi ve çevre kirliliğine karşı insanları uyararak insanların bilinçlenmesini sağlamak, 4. Çevrenin korunmasını sağlamak, 5. Devletlerin çevrenin korunması konusundaki politikalarını takip etmek.

14 Şiddetsiz Doğrudan Eylem
GREENPEACE’İN TEMEL İLKELERİ Şiddetsiz Doğrudan Eylem Bilimsellik Bağımsızlık Tabiat Anaya Saygı Aktivistlik Etkinlik

15 GREENPEACE’İN ÇALIŞMA ALANLARI
1. Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması. 2. İklim değişikliğini durdurabilmek için fosil yakıtların kademeli olarak sonlandırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi. 3. Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi. 4. Temiz ve geri dönüştürülebilir enerjinin kullanılması. 5. Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması. 6. Genleri ile oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi. 7. Savaşların önlenmesi. 8. Küresel Isınmanın durdurulması. 9. Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması. 10. Ormanların yok olmasının engellenmesi.

16

17 Ticari Balina Avcılığı
Greenpeace’in Sıklıkla Üzerinde Durduğu Konular Küresel Isınma Ormanların Yok Olması Aşırı Avlanma Ticari Balina Avcılığı Genetik Mühendisliği Nükleer Enerji Denizler

18 1.Küresel Isınma Küresel ısınmanın temel nedeni, özellikle sanayileşen ülkelerce yoğun olarak atmosfere salınan - karbondioksit (CO2) başta olmak üzere- sera gazlarıdır. Bu gazların yoğunluğunun artmasının sonucu olarak güneş ışınları atmosferde daha çok tutulur ve yeryüzü sıcaklığı artar.  Doğal Nedenler : -Güneşin Etkisi -Dünya'nın Presizyon Hareketi -El Nino'nun Etkisi Yapay nedenler : -Fosil Yakıtlar

19

20 2.Ormanların Yok Olması Dünyada Ormanlar; Yangınlar, Kontrolsüz kesim ve Yatırım gibi bir çok nedenden dolayı düşüncesizce tahrip ediliyor. Dünyanın nefes almasını sağlayan ormanların mega projelere ve enerji yatırımlarına kurban edilmesi ülkelerde yasal bir dayanak oturtuluyor. Orman Kanunu’ndaki "kamu yararı" kavramı çok muğlak ve daha çok sanayileşme, kalkınma üzerine yorumlanıyor. Bu da ormanların hızla tahrip edilmesine yol açıyor. Oysa kamu yararı sadece kalkınma demek değildir. Temel hak ve hürriyetlere sahip olmak ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı üstün kamu yararının bir gereğidir. Örneğin, Kanuni Sultan Süleyman döneminden bu yana kanunen koruma altında olan Belgrat ormanı, 2011 yılında Muhafaza Ormanı statüsünden çıkarılıp 9 ayrı tabiat parkına dönüştürülerek orman alanı içindeki yapılaşma kanunen kolaylaştırıldı.

21

22 3. Aşırı Avlanma Dünyada birçok hayvan; boynuzu, diş’i, derisi, kürkü, kafası gibi bir çok nedenden dolayı zevk için avlanıp öldürülmektedir. Denizlerde ise troll ağlarla her türden deniz canlısı avlanılmaktadır.

23 4.Ticari Balina Avcılığı
Balina avcılığı, geçmişi MÖ yılına kadar uzanan bir eylemdir. Geleneksel Arktik evrim ile 17. yüzyıl başlarında balina avı filolarının geliştirdiği balina avcılığı, 18. ve 19 yüzyılda ulusal bir rekabet hâline gelmiş ve endüstri hâlini almıştır. 1930lu yıllara kadar balina avcılığı adı altında yaklaşık balina öldürülmüştür. Greenpeace ve diğer çevre grupları,özellikle Japonya ve Kanada'da her yıl yapılan balina avını çeşitli etkinliklerle protesto etmektedir.

24 5.Genetik Mühendisliği GDO, yani Genetiği değiştirilmiş organizma, bir canlının genetik özelliklerinin insan eliyle laboratuar ortamında değiştirilmesiyle elde edilir. GDO, dünyamız ve canlılar üzerinde yapılan tehlikeli bir deneydir. GDO'lar genellikle bir canlı türünün doğal hayatta sahip olmadığı bir özelliğin bir başka canlıdan gen aracılığıyla aktarılmasıyla elde edilir. Örneğin mısıra zehir salgılayan bir bakteriden gen transfer edilerek mısırın böcek öldüren zehir üretmesi sağlanır. GDO'lar hangi amaçla üretilir? Dünyada yoğun biçimde kullanılan GDO'ların %99'u sadece 2 özellik taşır: Böcek öldüren zehir içermek. Yabancı otları yok eden kimyasal ilaçlara dayanıklı olmak. Böylece tarlalarda fütursuzca zirai ilaç kullanılabilmektedir. En çok hangi türlerin genetiği değiştirilir? Mısır, soya, kanola ve pamuk dünyada ticareti yapılan GDO'ların %99'unu oluşturur.

25 6.Nükleer Enerji Greenpeace’in Önerileri
Dünya, iki derece Celsius ısı artışını mümkün olan en düşük düzeyde tutacak bir yola girmelidir. Bu yola ancak sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakların yönelerek ve enerji verimliliği uygulayarak girilebilir. Nükleer enerji iklim değişikliğine bir çözüm değil, dikkati başka yöne çeviren pahalı ve tehlikeli bir aldatmacadır. Küresel sera gazları salımı 2015’e kadar arttıktan sonra düşüşe geçmeli ve 2050’de yarıya indirilmelidir. Sanayileşmiş ülkelerin kendi ülkelerindeki önlemler ile 2020 yılına kadar salımlarını %30, 2050 yılına kadar da %50 düşürmelerini sağlayacak, bunun yanında gelişmekte olan ülkeleri karbondan arındırmak üzere devasa kaynakları seferber etmelerini temin edecek bağlayıcı taahhütlere gereksinim vardır. Nükleer Çağın Sonu Mevcut reaktörler aşamalı olarak devreden çıkmalıdır. Yeni ticari reaktör yapılmamalıdır. Nükleer teknoloji ve malzemelerin uluslararası ticareti durdurulmalıdır. Nükleer enerjiye sağlanan dolaylı ve dolaysız tüm teşvikler aşamalı olarak kaldırılmalıdır. Böylelikle Yenilenebilir Enerjiye geçişin kolaylaşması amaçlanmıştır.

26 Nükleerin Yarattığı Etkiler

27 Endüstriyel Balıkçılık Tahrip Edici Balıkçılık Korsan Balıkçılık
7.Denizler Denizlere yönelik bir çok tehdit vardır bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Endüstriyel Balıkçılık Tahrip Edici Balıkçılık Korsan Balıkçılık Balık Üretme Çiftlikleri İklim Değişiklikleri Kirlilik

28 GREENPEACE TÜRKİYE Greenpeace Türkiye, uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace'in Akdeniz Ofisi'ne bağlı olarak 1992 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. Kuruluş dünyayı tehdit eden en önemli çevre sorunları üzerinde çalışır ve çözümler öneriyor. Türkiye Ofisi şu anda enerji ve iklim değişikliği, toksik maddeler, denizler, Nükleer Silahsızlanma alanında etkin çalışmalar yürütüyor. Sürekli maddi destekte bulunan 'den fazla destekçisi ve İstanbul ofisinde 12 tam ve yarım zamanlı çalışanı bulunmaktadır.

29

30 Türkiye’de ki denizleri koruma
GREENPEACE’İN TÜRKİYEDE Kİ KONULARI İklim Değişikliği Enerji Türkiye’de ki denizleri koruma Tarım ve GDO Nükleersiz Gelecek

31

32

33

34

35 Hazırlayanlar 1120703005 İzel Testici 1120703024 Safiye Sinem Boşnak
İbrahim Sezen Esma Türlüoğlu Merve Aydın Burak Tunalı Çisem Girgin Elif İzel Sarıkaya

36 KAYNAKÇA http://www.greenpeace.org/turkey/tr/
https://www.youtube.com/ Sitesinden ilgili videolar https://tr.wikipedia.org/ Google Görsellerden konularla ilgili resimler


"GREENPEACE NEDİR? Greenpeace kendisine doğal çevreyi ve doğal çevre unsurlarını korumayı ilke edinen etkinliklerini kırktan fazla ülkede şubesiyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları