Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CREATIVITY &PROBLEM SOLVING Brainstorming, Questions, Hats

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CREATIVITY &PROBLEM SOLVING Brainstorming, Questions, Hats"— Sunum transkripti:

1 CREATIVITY &PROBLEM SOLVING Brainstorming, Questions, Hats

2 Beyin Fırtınası Bireylerin eleştirilme endişesi olmadan fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri grup tartışma tekniğidir.

3

4 Beyin Fırtınasını Ne Zaman Kullanabiliriz?
Amaçlar belirlenirken, Büyük değişim yaratacak fikirleri ortaya çıkarmada, Görüş birliğine ulaşmada, Yaratıcı fikirler üretmede, Problem çözümünde.

5 Beyin Fırtınasının Yararları Nelerdir?
Grubun bütün olarak bilgilerini ve deneyimlerini ortaya koymasına yardımcı olur.

6 Beyin Fırtınasının Yararları Nelerdir?

7 Teknik Nasıl Uygulanır?
PROBLEMİN KESİN TANIMI YÖNTEM KURALLARININ AÇIKLANMASI SERBEST FİKİR YARATMA FİKİRLERİN TOPLANIP YAZILMASI DÜZENLEME DEĞERLENDİRME EN İYİ / GEÇERLİ DÜŞÜNCELERİN TESPİTİ

8 Nasıl Beyin Fırtınası Yaparız?
Ekip lideri beyin fırtınası için konuyu belirler ve belirli bir süre tespit edilir.

9 Nasıl Beyin Fırtınası Yaparız?
Gruptaki her üye sıra ile bir fikir ortaya atar. Fikirlerin sayıca çokluğu önemlidir. Bir kişinin fikri daha önce kaydedilen bir başka fikirle bağlantılı olabilir.

10 Nasıl Beyin Fırtınası Yaparız?
Hızla bir kişiden diğerine geçilir. Her fikir; çılgınca, mantıksızca, uygun değil veya tekrar ediliyor gibi görünse bile, kabul edilir.

11 Beyin Fırtınası Temel Kuralları
Bütün fikirler kabul edilir ve listelenir Hiçbir öneri eleştirilmez. Fikirlerin özgürce açıklanması desteklenir. Fikirlerin sınıflandırılması sağlanır. Benzer fikirler fikri ortaya atanın kabulü ile gruplandırılır.

12 Beyin Fırtınası Oylaması
Beyin fırtınasında belirlenen fikirlerin sayıca azaltılması için oylama yapılır.

13 Beyin Fırtınası Oylaması
OYLAMA SIRASINDA ; * Üyeler doğru olduğuna inandıkları her düşünceye oy verirler. * En çok oy alan düşünceler işaretlenir. * İlk beyin fırtınası oturumu sonrası, ortaya çıkan görüşlerin olgunlaştırılması amacıyla ara verilir.

14 Beyin Fırtınası Oylaması
* İkinci oturumda , üyelere görüşlerin bir listesi verilir. * Yeni görüşler ortaya çıkmamaya başladığında  oturum sona erdirilir. * Oluşturulan sebep- sonuç diyagramı üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılarak en olası nedenler belirlenir.

15 Beyin Fırtınası Konuları

16 5N -1K Tekniği Doğru soruları sormak kolay değildir,bu teori bölümü size bu konuda yardımcı olacaktır. Bu metodu kullanarak amacımız problemi açıklamak,analiz etmek ve onu çözmektir

17 TEMEL, 5 SORUYU SORMAYA DAYANIR
Cisimler,nesneler ve detaylar hakkındaki sorular = Ne? Yer hakkındaki sorular = Nerede ? Zaman hakkındaki sorular = Ne Zaman ? Sebepler hakkındaki sorular = Niçin? Yöntem ve yaklaşımlar hakkındaki sorular = Nasıl? Kişiler hakkındaki sorular = Kim?

18 5N 1K METODUNUN AMACI problemi analiz etmektir. Birkaç kategoride sistematik sorgulama ile başarılmaktadır. Bu metod problemi daha iyi etiketlemeye onun bağlantılarını daha iyi anlamaya yardım eder. BİLDİĞİMİZ GİBİ DOĞRU TARİF PROBLEMLERİN DOĞRU ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİDİR

19 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

20 Özellikleri Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılan bir grup tartışması tekniğidir. Değişik konularda farklı düşünmeyi, sistematik düşünmeyi ve böylece doğru kararlar vermeyi öğretmek amacıyla kullanılır

21 Üstünlükleri Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler Bireyler tek tip düşünmeden düşünmeden uzaklaşır, konu ya da soruna farklı açılardan yaklaşmayı öğrenirler Empati yeteneğini geliştirir

22 Uygulanışı Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan kişilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Yönetici bu amacın dışına çıkmamalıdır.

23 ŞAPKA RENKLERİ VE TEMSİL ETTİĞİ DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ
Beyaz şapka: Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan görüş ortaya koyar (tarafsızdır). Kırmızı şapka: Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder (duygusaldır).

24 Siyah şapka: Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder
Siyah şapka: Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür (karamsardır). Sarı şapka: Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür (iyimserdir).

25 Yeşil şapka: Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır (yaratıcıdır).
Mavi şapka: Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır (değerlendirici ve karar vericidir).


"CREATIVITY &PROBLEM SOLVING Brainstorming, Questions, Hats" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları