Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1  KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR.  Maddenin şekil almış haline cisim denir  Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1  KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR.  Maddenin şekil almış haline cisim denir  Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir "— Sunum transkripti:

1

2 1

3  KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR.  Maddenin şekil almış haline cisim denir  Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir  Maddeler doğada katı sıvı gaz halinde bulunabilir 2

4  Katı maddelerin belirli şekil ve hacimleri vardır  Tanecikler birbirine çok yakındır ve bu tanecikler arasında güçlü çekim kuvveti vardır  Moleküller titreşim hareketi yaparlar.  Örnekler :Bardak saat masa sıra vs 3

5  Sıvı maddelerin belirli hacimleri vardır  Şekilleri yoktur  İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar  Tanecikler arası boşluk daha fazladır  Tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıftır  Akışkandır(moleküller birbirinin üzerinden kayar)  Örnekler :Süt su zeytinyağı vs vs 4

6  Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur  İçinde bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar  Tanecikler arası boşluk fazla çekim kuvveti ise çok azdır  Kolaylıkla sıkıştırılabilirler ve genişletilebilirler  Örnek :hava, duman,su buharı vs vs 5

7 6 KATIISIVIGAZ ERİME BUHARLAŞMA DONMA YOĞUNLAŞMA SÜBLİMLEŞME KIRAĞILAŞMA ISI VERİR DÜZENLİLİK ARTAR DÜZENSİZLİK ARTAR Isı alır

8  RENK  SAYDAMLIK VE OPAKLIK  KOKU TAD  SERTLİK YUMUŞAKLIK 7

9  KÜTLE  HACİM  EYLEMSİZLİK  ELEKTRİKLİ YAPI 8 BU ÖZELLİKLER MADDE MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİRLER

10 MADDE KATISIVIGAZ TANECİKLİ BOŞLUK ÇOK AZ BİRAZ BOŞLUK VAR BOŞLUKLAR ÇOK 9

11 Maddenin adıKatıSıvıGaz AğaçX ÇorbaX YağmurX Sıcak çikolataX SütX KayaX PeynirX Ateş ve dumanX KolonyaX RüzgarX 10 Katı mı-sıvı mı- gaz mı

12 MADDEGözlemlerAÇIKLAMALAR DEMİR________Yapısında boşluk olmadığı için SU________Yapısında boşluk olmadığı için HAVAXYapısında boşluk olduğu için 11 Hangisi Sıkışır? Gaz haldeki maddelerin yapısında boşluklar vardır. O halde bu maddeler tanecikli olabilir mi?

13 12 ÖzelliklerKatıSıvıGaz Şekli değişebilir.XX Sıkıştırılabilir.X Tanecikler arasında çok boşluk vardır.X Tanecikler birbirine çok yakındır.XX Sıkıştırılamaz.XX Şekli değişemez.X Hacmi değişmez.XX

14 Okulumuz Kumu Oluşturan tanecikler var mı? Kum tanesi ??????????? Tuğla 13

15 14 ATOMU OLUŞTURAN DAHA KÜÇÜK PARÇACIK VARMI????? ORGANİZMAYI OLUŞTURMAK İÇİN HÜCRELER BİRARAYA GELİR ORGAN HÜCRE HÜCREYİ OLUŞTURAN KARBONHİTRATVE YAĞ ATOMLAR

16 15 Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddeye ELEMENT denir. Elementlerdeki atomlar tek çeşittir. Elementler saf maddelerdir.

17 16 Hidrojen,oksijen,iyot gibi bazı elementler kümeler halinde bulunur. Bu atom kümelerine MOLEKÜL denir.

18 17 Moleküller iki atomdan oluştuğu gibi çok fazla sayı da atomdan da oluşur Bazı moleküller tek çeşit atomdan oluşurken; bazı moleküller farklı çeşit atomlardan oluşur. Molekülleri oluşturan farklı çeşitteki atomların büyükleri ve özellikleri de birbirinden farklıdır.

19 18 BASİT YAPILI MOLEKÜLLER ( AZ SAYIDA ATOM) KARMAŞIK YAPILI MOLEKÜLLER (ÇOK SAYIDA ATOM)

20 19 BİLEŞİK İki yada daha fazla çeşitte element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye denir. Bileşiği oluşturan elementler kendi özeliklerini kaybeder.

21 20 SAF MADDELER ELEMENTLER BİLEŞİKLER ATOMİK YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLMAYANLAR

22 AAtomlar …….. biçimlidir. DDeneyde alkolün içine atılan iyot kristallerine ne olmuştu? İİyot kristalleri alkolün içinde çözünerek alkole renk verdiğini gözlemlemiş miydik? BBu gözlemlerden yola çıkarak, çözünen iyodun alkolün içinde yayılmasını nasıl açıklarsınız? İİyodun alkolde dağılması ile, şekerin suda dağılmasını karşılaştıralım. 21 KÜRE

23 HHer madde gözle görülemeyecek kadar küçük ve bölünmesi zor yapı taşları olan …………….. Oluşmuştur. AAtomlar gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler olmasına karşılık, ancak günlük yaşantımızda pek çok gözlem sonucu atomların varlığı …………………… 22 ATOMLARDAN KANITLANMIŞTIR.

24 DDemir ya da bakır parçası da ardışık olarak yeterince bölünmeye devam edebilseydi resimlerde gördüğümüz atomları elde edecektik. 23

25 24

26 25

27 26

28 27 BAKIRBAKIR

29 28 ALTINALTIN

30 29 DEMİR

31 30 ALÜMİNYUMALÜMİNYUM

32 31 KARBON

33 32 İYOT

34 33 SU

35 DDaha önce incelediğimiz modellerden farkı var mı? SSu ve iyotta gördüğümüz bu “atom kümelerine” MOLEKÜL diyoruz. SSu, su moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Su molekülleri iki hidrojen ve bir oksijen atomu içerir. İİyot molekülleri de bir araya gelerek iyodu oluşturur. 34

36 35 BU ŞEKLİN NE OLDUĞUNU HATIRLADIK MI?

37 HHücreyi de yeteri kadar büyütürsek daha küçük iç yapılarını görebilir miyiz? HHücrenin büyütülmesi ile çekirdeği, çekirdeğin büyütülmesi ile molekülleri, moleküllerin büyütülmesi ile de ……… görebiliriz. 36 ATOMLARI

38 TTek bir hücrede bile …?……… Atom vardır. AAtom büyütülseydi ne görürdük? 37 trilyonlarca

39 AAtomdan da küçük parçacıklar var mıdır? 38

40 DDEMOCRİTUS, ATOMU HİÇBİR ZAMAN GÖREMEMİŞ OLMASINA RAĞMEN OLAYLAR VE OLGULAR ÜZERİNDE DÜŞÜNEREK ATOM KAVRAMINI İLERİ SÜRMÜŞTÜR. 39

41 JJohn Dalton(Can Daltın), atomların içi dolu, berk ve bölünmez olduğunu söylemiştir. BBecquerel(Bekerel) ve Madam Curie(Madam Kuri)’ nin çalışmaları ise atomların da bölünebildiğini göstermiştir. 40

42 DDalton, atom hakkındaki düşüncelerini açıklamak için ilk atom modelleri olarak ders kitabımızın 89. sayfasındaki resimde yer alan topları kullanmıştır. MMaddenin küçük bölünemez parçacıklardan yani atomlardan oluştuğunu öne sürmüştür. 41

43 AATOMUN TARİHÇESİ JJohn Dalton(1766-1844) JJ.J.Thomson(1856-1940) EErnest Rutherfort(1871-1937) NNiels Bohr(1885-1962) 42

44 AAtom kavramı ile ilgili tarih boyunca değişen düşünceler: Democritus ve diğer Yunan filozofları her maddenin hep aynı özdeş atomlardan oluştuğunu düşünüyorlardı. John Dalton atomun içi dolu berk ve bölünmez olduğu fikrini taşıyordu. Becquerel ve Madam Curie’ nin çalışmaları ise atomların da bölünebildiğini göstermiştir. AAtom konusunda çalışmalar yapan bilim insanları: Democritus ve Yunanlı filozoflar, John Dalton, J.J.Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Becquerel, Madam Curie 43

45 44 Bugün kullanılan atom modeli “Bulut modeli”dir. Bu modele göre; atomun merkezinde (çekirde ğ inde) (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirde ğ inin çevresinde ise (-) yüklü elektronlar sürekli hareket halindedir

46 MADDEDEKİ DEĞİŞİMLER FİZİKSEL DEĞİŞİM KİMYASAL DEĞİŞİM 45

47  Fiziksel özellikler  Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir.  Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği v.b. özelliklerdir 46

48 47 fiziksel değişimler Kömürün toz haline gelmesi Demirin tel ve levha haline gelmesi Kağıdın yırtılması Suyun buharlaşması Şekerin suda çözünmesi *** Bu olaylar sonunda maddenin iç yapısında değişme olmaz. *** Bütün hal değiştirme olayları fiziksel

49 48 YAĞMUR DA FİZİKSEL BİR OLAYDIR.

50 49 KAR YAĞMASI FİZİKSEL BİR OLAYDIR.

51 KKimyasal özellikleri  Maddenin maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir.  Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir.  Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suyla reaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir. 50

52 51 kimyasal değişimler Kâğıdın yanması Mumun yanması Sütün ekşimesi Yumurtanın bozulup çürümesi Demirin paslanması Fotosentez olayı Solunum olayı *** Kimyasal değişmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür. *** Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir.

53 52 YANMA OLAYI KİMYASAL BİR OLAYDIR.

54 53 BALINI YAPAN ARI DA KİMYASAL BİR OLAY GERÇEKLEŞTİRİYORDUR.

55  Tek tür tanecikten oluşan maddelere saf madde denir 54 moleküller atomlar

56  Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere Element denir. Sembollerle ifade edilirler. H:HİDROJEN O:OKSİJEN C:KARBON Fe:DEMİR 55

57  İki yada daha fazla elementin belirli oranda birleşerek kimyasal yolla oluşturduğu yeni özellikteki saf maddeye BİLEŞİK DENİR Ancak KİMYASAL YOLLA AYRILABİLİR 56

58  İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR  KARIŞIMI OLUŞTURAN MADDELER KİMLİKLERİNİ KAYBETMEZLER 57

59 58 Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere “saf madde” denir. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir.

60 59 Karı ş ımlar birden fazla faklı maddeden olu ş ur. Karı ş ımı olu ş turan tanecikler farklı moleküller Veya farklı atomlar olabilir

61 60

62 Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir-madde gibi gözükmeyen karışımlardır. maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı, beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir.  Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır. 61

63  Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir.  Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi 62

64 BBir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. SSu–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi. 63

65  Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir.  Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir. 64 ÇÖZELTİ

66 65 Bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur Ve tanecikler hareketlidir Katılar: TİTREŞİM Sıvılar ve gazlar: ÖTELEME HAREKETİ yaparlar.

67 66 Taneciklerin hareketi İskeleye bağlı Bir kayığın hareketine benzer

68 67 T İ TRE Şİ MÖTELEME

69 68


"1  KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR.  Maddenin şekil almış haline cisim denir  Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları