Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Alparslan ERARSLAN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Alparslan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Alparslan ERARSLAN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Alparslan."— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Alparslan ERARSLAN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Alparslan ERARSLAN1

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR ? İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder (ILO – WHO,1950). Alparslan ERARSLAN2

3 İSG AJANSI VERİLERİNE GÖRE AVRUPA ÜLKELERİNDE YILDA İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yılda; 5.500 kişi hayatını kaybetmekte, 75.000 kişi sürekli iş göremez hale gelmekte, 149 Milyon iş günü ve 20 milyar EURO maddi kayıp oluşmakta Alparslan ERARSLAN3

4 TÜRKİYE’DE HER GÜN 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir. 5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i kaybolmaktadır. 217 iş kazası olmaktadır. Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken, AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadır. Alparslan ERARSLAN4

5 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ GÖRÜNÜMÜ İÇİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YERİ 2014 İŞ KAZASI SAYISI MESLEK HASTALIĞI SAYISI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI ÖLÜM SAYISI 62.903%116.437533%6312.085%163191.454%33475 İş kazalarının % 11’i, meslek hastalıklarının % 6’sı inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazananların %16’sı inşaat sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. Yine iş kazası sonucu meydana gelen ölümlerin %33’ü inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu anlamda inşaat sektöründeki iş kazalarının ölümcül olduğu ve önleme aşamasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. Alparslan ERARSLAN5

6 6331 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz, dünya sıralamasında 16. büyük ekonomi ve büyüme hızı ile dünya kamuoyunun, endüstrisinin ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ülkemiz çalışma hayatında, işverenlerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünün artmasında, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin payı oldukça önemli. Bu anlamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çalışma hayatında mevcut en önemli eksikliğimiz olarak uluslararası platformlarda karşımıza çıkmaktadır. Alparslan ERARSLAN6

7 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30 Haziran 2012 – 28339 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç 2. Kapsam ve İstisnalar 3. Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 4. İşverenin genel yükümlülüğü 5. Risklerden korunma ilkeleri 6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 7. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 8. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları Alparslan ERARSLAN7

8 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ 9. Tehlike sınıfının belirlenmesi 10. Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 11. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 12. Tahliye 13. Çalışmaktan kaçınma hakkı 14. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 15.Sağlık gözetimi 16.Çalışanların bilgilendirilmesi 17.Çalışanların eğitimi 18.Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 19.Çalışanların yükümlülükleri 20.Çalışan temsilcisi 21.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Alparslan ERARSLAN8

9 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ 22.İş sağlığı ve güvenliği kurulu 23.İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş ve İdari Yaptırımlar 24.Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 25.İşin durdurulması 26.İdari para cezaları ve uygulanması 27.Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet Alparslan ERARSLAN9

10 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Geçici Hükümler 28.Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı 29.Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 30.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 31.Belgelendirme, ihtar ve iptaller 32.Değiştirilen hükümler … 38.Yürürlük Alparslan ERARSLAN10

11 HANGİ MADDE HANGİ TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ? Kanunun 38. Madde Yürürlük Maddesidir: Kanun 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra(30.06.2014), 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra(30.06.2013), 3) Diğer (50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli) işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra(30.12.2012), (Yasanın diğer maddeleri de 30.12.2012’de ) Yürürlüğe girdi. Alparslan ERARSLAN11

12 HANGİ MADDE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? 6. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, 7. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, 8. madde; İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Alparslan ERARSLAN12

13 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK? 6331 sayılı yasanın 6, 7, 8. maddelerinin yürürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği yönünden hekimin ne kadar süre ile istihdam edileceği, iş güvenliği uzmanının ne kadar süre ile istihdam edileceği gibi konular işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesini gerekli kılıyor. Yasa’nın 9. maddesi tehlike sınıfları ile ilgili olarak tebliğ çıkartılacağını belirtir Alparslan ERARSLAN13

14 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK? 25.11.2009 tarih 27.417 sayılı Resmi Gazete « İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği» a) Az Tehlikeli İşler 1) Mantar, saz ve kamıştan sepet vb. eşya imali 2) Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler 3) Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı 4) Her türlü makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı 5) Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı 6) Ev ve bürolara mahsus mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı Alparslan ERARSLAN14

15 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK? …. 27) Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler (138 tane iş sayılıyor) b) Tehlikeli İşler …. 13) Halı ve kilim vb. yer döşemeleri imali 14) Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali 15) Ahşap mobilya sanayii, her tür ağaç eşya imal, işleme ve tamir işleri (117 tane iş sayılıyor) Alparslan ERARSLAN15

16 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK? c) Çok Tehlikeli İşler 1) Sünger avcılığı ve su altında yapılan diğer işler 2) Maden kömürü işletmeciliği 3) Linyit kömürü işletmeciliği 4) Diğer kömürlerin işletmeciliği (Tüm kömür yıkama, eleme, briketleme, torbalama yerleri dahil) … 10) Diğer madenlerin üretimi, tüm madenlerin cevher hazırlama ve zenginleştirme işleri 11) Petrol ve tabi gaz kuyularının açılması 12) Taş ocaklarında yapılan işler (Taş çıkarma, kırma ve taş ocağında yapılan kesme işleri) 13) Mermer ocakları, blok mermer işlenmesi Alparslan ERARSLAN16

17 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK? … 32) Ayakta ve/veya yataklı teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşlarındaki faaliyetler 33) Bina, liman, iskele, köprü, baraj, ve benzeri inşaat dolayısıyla müstakilen yapılan tetkik ve deneme mahiyetindeki sondaj işleri 34) Çimento ve klinker imali 35) Nikelaj kaplama ve galvanoplasti işleri, kalaycılık 36) Font ve diğer madenleri eritip kalıplara dökmek suretiyle muhtelif eşya imali, maden dökümü ve haddehanelerdeki işler 37) Dekovil ve tramvay yolu inşaat ve tamiratı 38) Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkımı işleri … 42) Deniz tankerlerinde yapılan bütün işler (72 tane iş sayılmış) Alparslan ERARSLAN17

18 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI 26.12.2012 tarih 28.509 sayılı R.G.’de; «İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ» yayımlandı. (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. (2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Alparslan ERARSLAN18

19 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI (3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir. (1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır. (2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz. Alparslan ERARSLAN19

20 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI (3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir. (4) Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Alparslan ERARSLAN20

21 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI (5) İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik yapılır. MADDE 4 – (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı (26.12.2012) tarihinde yürürlüğe girer. Alparslan ERARSLAN21

22 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI 05.10.01 Taş Kömürü Madenciliği Çok tehlikeli 08.11.02 Granit Ocakçılığı Çok Tehlikeli 10.42.01 Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı Tehlikeli 10.71.02 Fırın Ürünleri İmalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç) Az tehlikeli 13.20.14 Kot Kumaşı İmalatı Tehlikeli Alparslan ERARSLAN22

23 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI 13.30 Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi 13.30.01 - - …Çok Tehlikeli Alparslan ERARSLAN23

24 KANUNUN AMACI İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş veren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek Alparslan ERARSLAN24

25 KANUNUN UYGULAMA KAPSAMI DIŞINDA (İSTİSNA) TUTULAN İŞYERLERİ Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerindekiler hariç TSK, genel kolluk kuvvetleri, MİT faaliyetleri, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, Ev hizmetleri, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri Dışındaki; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır. Alparslan ERARSLAN25

26 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan, Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi, Alparslan ERARSLAN26

27 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanuna göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman, Alparslan ERARSLAN27

28 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen özre uğratan olay Alparslan ERARSLAN28

29 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organisazyon Alparslan ERARSLAN29

30 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, Kurul : İş sağlığı ve güvenliği kurulu, Alparslan ERARSLAN30

31 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, Önleme : İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, Alparslan ERARSLAN31

32 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali, Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışma, Alparslan ERARSLAN32

33 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, Tehlike Sınıfı : İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan ve ya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu, Teknik Eleman: Teknik öğretmen, fizikçi veya kimyager ünvanına sahip olanlar ile üniversite iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, Alparslan ERARSLAN33

34 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Alparslan ERARSLAN34

35 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri 30.12.2012 tarihinden itibaren risk değerlemesi yapmakla yükümlü, risk değerlemesi yapılmayan her ay için İdari Para Cezası söz konusu. Alparslan ERARSLAN35

36 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ 6331’in «Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma» başlıklı 10. maddesinde; «(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İşyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.» Alparslan ERARSLAN36

37 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ Daha önce 27.11.2010 tarih 27.768 sayılı RG’de yayımlanan «İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik» e göre; bu risk değerlendirmesi yükümlülüğü; İş Kanunu kapsamında yer alan ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan iş yerleri ve eğitim Kurumlarını ilgilendirmekte ve yine aynı yönetmeliğin 7. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanının görevleri arasındaydı Alparslan ERARSLAN37

38 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ Kanunun İdari Para Cezalarını düzenleyen 26. maddesinde; «ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, …» Alparslan ERARSLAN38

39 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ Sanayiden Sayılan İşler (Örnek Olarak) «Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik» 03.09.2008 tarih 26.986 sayılı Resmi Gazete A) Sanayiden Sayılan İşler 1 - Hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 2 - Yardımcı ve tamamlayıcı işler dahil her türlü madenleri ve endüstriyel hammaddeleri arama ve topraktan çıkarma işleri, 3 - Madencilikten bağımsız maden ve cüruf ayıklama ve temizleme işleri, Alparslan ERARSLAN39

40 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ (Sanayi’den sayılan İşler) 4 - Mermer gibi kesilip parlatılabilen taş ocaklarında yapılan işler, 5 - Taş çıkarma, kırma, kesme işleri dahil taş, kil, kum ve kireç ocaklarında yapılan işler, 6 - Kaya tuzu üretimi ile deniz ve göllerden tuz üretimi işleri, 7 - Petrol ve doğalgaz arama işleri, 8 - Petrol ve doğalgaz kuyularının açılması işleri, 9 - Petrol ve doğalgaz kuyularının ve tabakalarının veya bitümlü kumların işletilmesi işleri, 10 - Petrol ve doğalgazın boru hatları ve karayolu ile taşınması işleri, 11 - Petrol ürünlerinin sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) dahil depolanması, taşınması, dolum ve dağıtımı (akaryakıt ve SPG istasyonları dahil) işleri, Alparslan ERARSLAN40

41 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ (Sanayi’den sayılan İşler) 12 - Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, et ve et ürünlerinin üretilmesi işleri, 13 - Süt ve süt ürünlerinin üretilmesi işleri, 14 - Meyve ve sebze işlenmesi, konserveciliği, kurutmacılığı, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imali işleri, 15 - Konserve, füme, salamura, marina gibi balık ve diğer su ürünlerinin temizlenmesi, paketlenmesi, dondurulması ve işlenmesi işleri, 16 - Gıda maddelerinin temizlenmesi, ayıklanması ve öğütülmesi işleri, 17 - Yem sanayi işleri, 18 - Fırıncılık, pastacılık, bisküvi ve diğer hamur işleri, 19 - Makarna, şehriye ve benzeri yiyecek maddeleri imali işleri, (Bu şekilde 102 tane iş sayılmış) Alparslan ERARSLAN41

42 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ B) Ticaretten Sayılan İşler; … 3 - Hukuki hizmetler, 4 - Fotoğrafçılık işleri, 5 - Kuaför, berber ve güzellik salonlarında yapılan işler, 6 - Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 7 - Su ürünleri alımı ve satımı işleri, (Bu şekilde 33 tane iş sayımış) c) Tarım ve Orman İşleri; Alparslan ERARSLAN42

43 İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLAYACAK? İşveren; 1. -İş güvenliği uzmanı, -İşyeri hekimi, -Diğer Sağlık personeli istihdam edecek. 2. Dışarıdan (ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden) hizmet satın alabilecek. 3. Belirli durumlarda bu hizmetleri kendisi de yürütebilir. Alparslan ERARSLAN43

44 İŞ YERİ HEKİMİ UYGULAMASINDA NE DEĞİŞTİ 4857 sayılı İş Kanununda, işyeri hekimi görevlendirilmesi için aranan devamlı olarak elli işçi çalıştırma şartı, 6331 sayılı Kanun ile ortadan kaldırılmıştır. Buna göre her işverenin, çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. (2013/2014-Ocak-Temmuz) Alparslan ERARSLAN44

45 KAMU KURUM VE KURUŞLARI 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; -Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan alabileceği gibi, -4734 sayılı kanun kapsamında ihale yoluyla da alabilecekler. Alparslan ERARSLAN45

46 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 4857 sayılı İş Kanunu döneminde, iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi için aranan işin sanayiden sayılan işlerden olması şartı 6331 Kanun ile kaldırılmıştır. Buna göre her işverenin iş güvenliği uzmanı istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. Alparslan ERARSLAN46

47 İŞYERLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDİLECEK? a) 1 ilâ 10 çalışanı olan işyerlerinden, 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 30 dakika, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 60 dakika, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 120 dakika, Olmak üzere her çalışan başına ilave 15 dakika. Alparslan ERARSLAN47

48 İŞYERLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDİLECEK? b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinden, 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 15 dakika, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika, Alparslan ERARSLAN48

49 İŞYERLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDİLECEK?  Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. Alparslan ERARSLAN49

50 İŞYERLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDİLECEK?  Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Alparslan ERARSLAN50

51 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Alparslan ERARSLAN51

52 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ  İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. Alparslan ERARSLAN52

53 İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HANGİ SÜRE İLE İSTİHDAM EDİLECEK? Örnek: 10 çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfa giren bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı 30 dk. + (15 dk. X 10 kişi) 180 dakika yani 3 saat süreyle görevlendirilmelidir. 25 çalışanı bulunan az tehlikeli bir işyerinde iş güvenliği uzmanı (25 X 10 dk.) 250 dk yani 4 saat 10 dakika süreyle görevlendirilmelidir. Alparslan ERARSLAN53

54 İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HANGİ SÜRE İLE İSTİHDAM EDİLECEK? 1.100 çalışanı olan az tehlikeli bir iş yerinde 1 tam gün süreli iş güvenliği uzmanı, 1.000 dakika süre ile de ikinci bir iş güvenliği uzmanı istihdam edilmeli. Alparslan ERARSLAN54

55 ONDAN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNİN GİDERİ BAKANLIKÇA KARŞILANACAK Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10’dan az(1-9) çalışanı bulunan işyerlerinden; Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, Bakanlar Kurulu kararı ile 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin giderleri Bakanlıkça karşılanmak suretiyle desteklenebilecek. Alparslan ERARSLAN55

56 DESTEK GİDERLERİ NEREDEN KARŞILANACAK Destek kapsamındaki işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği giderler; İş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek. Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacak. Alparslan ERARSLAN56

57 KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN ÜÇ YIL SÜREYLE DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK Kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden; Tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir ve işveren destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir. Alparslan ERARSLAN57

58 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI BELGE TÜRÜNE GÖRE GÖREV ALABİLECEK İş güvenliği uzmanlarından; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı, İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Alparslan ERARSLAN58

59 GEÇİŞ DÖNEMİNDE BİR ALT SINIF BELGEYE SAHİP GÜVENLİK UZMANI ÇALIŞTIRILABİLECEK Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı yerine 4 yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (B) sınıfı yerine 3 yıl süreyle(C) sınıfı belgeye sahip, İş güvenliği uzmanı çalıştırabilecekler Alparslan ERARSLAN59

60 KAMUDA ŞARTLARI UYAN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DA YAPABİLECEK Kamuda çalışan, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, çalışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilecekler, Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında(14.32 TL) ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacak. Aylık,toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmayacak. Alparslan ERARSLAN60

61 İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren; İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. Bunları inceler, rapor düzenler. Çalışanı, işyeri, ya da ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceler, bunlarla ilgili rapor düzenler. İş Kazalarını 3 gün içinde, Meslek hastalığını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde SGK’ ya bildirir. Alparslan ERARSLAN61

62 İŞVEREN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRECEK İşveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayısını da dikkate alarak, dengeli dağılıma da özen göstermek suretiyle seçim, seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla “çalışan temsilcisi” görevlendirir Alparslan ERARSLAN62

63 ÇALIŞAN TEMSİLCİ SAYISI İşveren çalışan sayısı; 2 ile 50 arasında olan işyerlerinde 1, 51 ile 100 arasında olan işyerlerinde 2, 101 ile 500 asasında olan işyerlerinde 3, 501 ile 1000 arasında olan işyerleri 4, 1001 ile 2000 arasında olan işyerleri 5, 2001 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri 6, İşçi temsilcisi görevlendirmek zorundadır. Alparslan ERARSLAN63

64 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU 50 den fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu” oluşturur. (Önceki uygulamada sanayiden sayılan iş yerleri için zorunlu idi) Kurul, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapar, İşveren mevzuata uygun kurul kararlarını uygular. Alparslan ERARSLAN64

65 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER İşyerindeki bina ve eklentilerinde, Çalışma yöntem ve şekillerinde, İş ekipmanlarında, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Alparslan ERARSLAN65

66 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER Çok tehlikeli sınıfta yer alan; Maden, Metal ve yapı işleri, Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerleri, Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirilmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Alparslan ERARSLAN66

67 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapan müfettişin talebi üzerine üç kişilik müfettişten oluşan heyet, yaptığı inceleme sonunda tespit tarihinden itibaren iki gün içinde işin durdurulmasına karar verebilir. Şayet tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde; tespiti yapan iş müfettişi heyet tarafından karar alınıncaya kadar işi geçici olarak durdurur. Alparslan ERARSLAN67

68 İŞİN DURDURULMASI NEDENİYE İŞSİZ KALAN ÇALIŞLARIN ÜCRETİ ÖDENECEK İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde, en geç 7 gün içinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. İşveren işin durdurulması nedeniyle işsiz kalan çalışanların ya ücretini ödeyecek ya da aynı ücretle meslek ve durumlarına göre başka bir iş verecek. Alparslan ERARSLAN68

69 BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek veya işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaklandı. İşveren işyerinde ve eklentilerinde ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarda alkollü içki içilebileceğini belirlemeye yetkili. Alparslan ERARSLAN69

70 ALKOLLÜ İÇKİ YASAĞI UYGULANMAYACAK ÇALIŞANLAR Alkollü içki yasağı; -Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği üretileni denemekle görevli olanlara, -Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde, işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara, -İşin niteliği gereğince müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara, uygulanmaz. Alparslan ERARSLAN70

71 GÜVENLİK RAPORU VE BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin büyüklüğüne göre “büyük kaza önleme politika belgesi” veya “güvenlik raporu” hazırlamak zorunda. Bu zorunluluğa uymayan işverene 50.000 TL İdari para cezası kesilecek. Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işveren, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerini açabilir. Bu zorunluluğa uymayan işverene 80.000 TL idari para cezası kesilir. Alparslan ERARSLAN71

72 İDARİ PARA CEZALARI İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile işverene getirilen yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı olarak İdari Para Cezası öngörülmüş. Her fiil için farklı tutarda İPC belirlenmiş. İPC cezaları 1.000 TL ile 80.000 TL arasında değişiyor. Ancak, bazıları her ay, bazıları her çalışan için kesileceğinden İPC çok yüksek tutarlara ulaşabiliyor. Alparslan ERARSLAN72

73 İDARİ PARA CEZALARI İdari para cezaları kanunun 26. maddesinde düzenlenmiş. Örneğin: işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene; işyeri hekimi için 5.000 TL ve iş güvenliği uzmanı için 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL İPC cezası kesilecek. Yine aykırılığın devam ettiği her ay için de 10.000 TL İPC kesilecek. Alparslan ERARSLAN73

74 İDARİ PARA CEZALARI Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma yapmayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/a – 4/a) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeyen, denetlemeyen ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/a – 4/a), İşverene her fiil için ayrı ayrı 2.000 TL, Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5.000 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2.500 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar(Ceza – Fiil Maddesi 26/b- 6/a), Alparslan ERARSLAN74

75 İDARİ PARA CEZALARI Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/c), İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/c), Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/d), İşverene bu fiiller için ayrı ayrı 1.500 Türk Lirası, Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.000 Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/ç), Alparslan ERARSLAN75

76 İDARİ PARA CEZALARI İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/c-8/1), Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gerektiği durumlarda; işverenin, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması halinde(Ceza – Fiil Maddesi 26/c-8/6), Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500 Türk Lirası, İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ç – 10/1), İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverene 1.500 Türk Lirası Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ç – 10/4), Alparslan ERARSLAN76

77 İDARİ PARA CEZALARI a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemeyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almayan, b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapıp, acil durum planlarını hazırlamayan, c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırma ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamayan, ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmayan, Alparslan ERARSLAN77

78 İDARİ PARA CEZALARI Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmayan ve çalışanlara gerekli talimatları vermeyen, b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyen, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 Türk Lirası, aykırılığın devem ettiği her ay için aynı miktar (Ceza – Fiil Maddesi 26/d – 11, 12) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen işverene her bir fiil için ayrı ayrı 1.500 Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/e – 14/1), a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, SGK’ya bildirimde bulunmayan işverene 2.000 Türk Lirası (26/e, 14/2) Alparslan ERARSLAN78

79 İDARİ PARA CEZALARI Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmezlerse 2.000 lira (Ceza – Fiil Maddesi 26/e – 14/4), Çalışanlarını sağlık gözetimine tabi tutmayan, işe giriş, iş değişikliği, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırma sonrası talep edilmesi halinde, işin devamı süresince bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacaklar yapacakları işe uygun olduklarını belirten rapor olmadan işe başlatılma durumunda, Her bir çalışan için 1.000 Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/f – 15/1,2) 16. maddede geçen, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konularında çalışanları, çalışan temsilcilerini bilgilendirmeyen işverene bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.000 Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/g – 16), Alparslan ERARSLAN79


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Alparslan ERARSLAN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Alparslan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları