Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI DEVLETİ’NDE EKONOMİK GELİŞMELER VE TOPLUM YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI DEVLETİ’NDE EKONOMİK GELİŞMELER VE TOPLUM YAPISI"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI DEVLETİ’NDE EKONOMİK GELİŞMELER VE TOPLUM YAPISI
5 KONU OSMANLI DEVLETİ’NDE EKONOMİK GELİŞMELER VE TOPLUM YAPISI Nurdan Gül Kökten Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi

2 1.Menzil Teşkilatı:Osmanlı topraklarından geçen yol ağının her biriminde, taşımacılığın en
hızlı şekilde yapılmasını sağlıyorlardı. Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur Nurdan Gül Kökten

3 Derbentçiler: Bu görevliler, ana yollar
üzerindeki geçitlerin denetimini yapıyor ve güvenliğini sağlıyorlardı. Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur Nurdan Gül Kökten

4 Mekkârî Taifesi Ticaret yolları üzerinde
taşımacılığı meslek edinmişlerdi. Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur Nurdan Gül Kökten

5 Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek için aldığı tedbirler nelerdir
Osmanlı Devleti, İpek ve Baharat yollarını ele geçirmek için yaptığı fetihleri gösteriniz Nurdan Gül Kökten

6 Görselden osmanlı’nın ticaret için aldığı tedbirleri söyleyiniz
Ticaret yollarının güvenliği tam olarak sağlanmıştır. Görselden osmanlı’nın ticaret için aldığı tedbirleri söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

7 Eğer güvenlik eksikliği
nedeniyle zarara uğrayan tüccarlar olursa kayıpları devlet tarafından karşılanırdı. Osmanlı toprağında saldırıya uğrayan tüccarlariçin ne gibi tedbirler alınmıştır Nurdan Gül Kökten

8 Görselden osmanlı’nın ticaret için aldığı tedbirleri söyleyiniz
Nurdan Gül Kökten

9 Görselden osmanlı’nın ticaret için aldığı tedbirleri söyleyiniz
Bazı Avrupa ülkelerine Osmanlı topraklarında ticaret yapabilme ve serbest dolaşım hakkı vermiştir. Görselden osmanlı’nın ticaret için aldığı tedbirleri söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

10 Osmanlı Devletinin Gelirleri Nelerdir
1.Halktan alınan vergiler: Müslüman halktan alınan Öşür, Hristiyan halktan alınan haraç vecizye cizye gibi. 2.Gümrük,maden,orman ve Tuzla gelirleri 3.Savaşlarda elde edilenganimetlerin beşte biri. 4.Bağlı beyliklerden ve yabancı devletlerden alınan vergi ve hediyeler. Osmanlı Devletinin Gelirleri Nelerdir Nurdan Gül Kökten

11 Yönetenler (Askerîler)
OSMANLI TOPLUM YAPISI Yönetenler (Askerîler) Yönetilenler (Reaya) Seyfiye Yönetim.askeriye İlmiye-Eğitim,Hukuk Kalemiye Bürokrasi Yaşayış biçimine göre Dine Göre Sadrazam Şeyhülislam Defterdar Vezirler Kazasker Kaptan-ı Derya Müftü Nişancı Müslüman Gayri müslim Yeniçeri ğası Müderris Kaptan-ı Deryar Kadı Reisül küttab Beylerbeyi Şehirli Göçebe Köylü Sancakbeyi Subaşı Nurdan Gül Kökten

12 Osmanlı Devleti ndeYaşayan Topluluklar
Müslümanlar Türkler Araplar Acemler Boşnaklar Arnavutlar Gayrimüslimler Rumlar Eflâk -Boğdanlılar Karadağlılar Sırplar Bulgarlar Ermeniler Museviler Süryaniler Nasturiler Keldaniler Nurdan Gül Kökten

13 Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Durumu nasıldı
Fatih ve Patrik Ovakim’i Gösteren Minyatür Nurdan Gül Kökten

14 Osmanlı Devletinin Yahudilerin durumu nasıldır
Nurdan Gül Kökten

15 Osmanlı Devletinin Süryanilerin durumu nasıldır
Nurdan Gül Kökten

16 VAKIF SİSTEMİ 136 adet dükkânımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde Vakfediyorum. Şöyle ki: Bu gayrımenkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada salah Bulduralar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehitlerin aileleri ve İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle... Padişahların vakıfların korunması ve geliştirilmesindeki hassasiyetlerinin nedenleri neler olabilir? Nurdan Gül Kökten

17 camiler, medreseler, dergahlar, aşevleri, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, bedestenler ve köprüler yaptırdı. Osmanlı Devleti’nde vakıflardan hangi önemli alanlarda yararlanılmıştır :

18 Osmanlı Devleti sınırları içinde uygulanan iskân faaliyetlerinde,
Devleti’nde vakıflardan şu önemli alanlarda yararlanılmıştır Osmanlı Osmanlı Devleti sınırları içinde uygulanan iskân faaliyetlerinde, Yerleşim yerlerinin sosyo - kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında, İhtiyacı olan tüccarlara vakıflarda biriken paradan kredi kullandırmak Halkın sağlık, eğitim ve öğretim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında, Yolların, han, kervansaray gibi binaların yapım ve işletiminde, Nurdan Gül Kökten


"OSMANLI DEVLETİ’NDE EKONOMİK GELİŞMELER VE TOPLUM YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları