Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5 KONU. Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur 1.Menzil Teşkilatı:Osmanlı topraklarından geçen yol ağının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5 KONU. Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur 1.Menzil Teşkilatı:Osmanlı topraklarından geçen yol ağının."— Sunum transkripti:

1 5 KONU

2 Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur 1.Menzil Teşkilatı:Osmanlı topraklarından geçen yol ağının her biriminde, taşımacılığın en hızlı şekilde yapılmasını sağlıyorlardı. Nurdan Gül Kökten

3 Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur Derbentçiler: Bu görevliler, ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yapıyor ve güvenliğini sağlıyorlardı. Nurdan Gül Kökten

4 Mekkârî Taifesi Ticaret yolları üzerinde taşımacılığı meslek edinmişlerdi. Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur Nurdan Gül Kökten

5 Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek için aldığı tedbirler nelerdir Osmanlı Devleti, İpek ve Baharat yollarını ele geçirmek için yaptığı fetihleri gösteriniz Nurdan Gül Kökten

6 Görselden osmanlı’nın ticaret için aldığı tedbirleri söyleyiniz Ticaret yollarının güvenliği tam olarak sağlanmıştır. Nurdan Gül Kökten

7 Osmanlı toprağında saldırıya uğrayan tüccarlariçin ne gibi tedbirler alınmıştır Eğer güvenlik eksikliği nedeniyle zarara uğrayan tüccarlar olursa kayıpları devlet tarafından karşılanırdı. Nurdan Gül Kökten

8 Görselden osmanlı’nın ticaret için aldığı tedbirleri söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

9 Görselden osmanlı’nın ticaret için aldığı tedbirleri söyleyiniz Bazı Avrupa ülkelerine Osmanlı topraklarında ticaret yapabilme ve serbest dolaşım hakkı vermiştir. Nurdan Gül Kökten

10 1.Halktan alınan vergiler: Müslüman halktan alınan Öşür, Hristiyan halktan alınan haraç vecizye cizye gibi. 2.Gümrük,maden,orman ve Tuzla gelirleri 3.Savaşlarda elde edilenganimetlerin beşte biri. 4.Bağlı beyliklerden ve yabancı devletlerden alınan vergi ve hediyeler. Osmanlı Devletinin Gelirleri Nelerdir Nurdan Gül Kökten

11 OSMANLI TOPLUM YAPISI Yönetenler (Askerîler) Yönetilenler (Reaya) Seyfiye Yönetim.ask eriye Seyfiye Yönetim.ask eriye İlmiye- Eğitim,Hukuk Kalemiye Bürokrasi Kalemiye Bürokrasi Dine Göre Yaşayış biçimine göre Sadrazam Vezirler Kaptan-ı Derya Yeniçeri ğası Kaptan-ı Deryar Beylerbeyi Sancakbeyi Subaşı Şeyhülislam Kazasker Müftü Müderris Kadı Defterdar Nişancı Reisül küttab MüslümanGayri müslim Köylü ŞehirliGöçebe Nurdan Gül Kökten

12 Müslümanlar TürklerAraplarAcemlerBoşnaklarArnavutlar Gayrimüslimler RumlarEflâk -BoğdanlılarKaradağlılarSırplarBulgarlarErmenilerMusevilerSüryanilerNasturilerKeldaniler Nurdan Gül Kökten

13 Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Durumu nasıldı Fatih ve Patrik Ovakim’i Gösteren Minyatür Nurdan Gül Kökten

14 Osmanlı Devletinin Yahudilerin durumu nasıldır Nurdan Gül Kökten

15 Osmanlı Devletinin Süryanilerin durumu nasıldır

16 136 adet dükkânımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde Vakfediyorum. Şöyle ki: Bu gayrımenkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada salah Bulduralar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehitlerin aileleri ve İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle... Padişahların vakıfların korunması ve geliştirilmesindeki hassasiyetlerinin nedenleri neler olabilir? Nurdan Gül Kökten

17 camiler, medreseler, dergahlar, aşevleri, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, bedestenler ve köprüler yaptırdı. Osmanlı Devleti’nde vakıflardan hangi önemli alanlarda yararlanılmıştır :

18 Osmanlı Devleti’nde vakıflardan şu önemli alanlarda yararlanılmıştır Osmanlı Devleti sınırları içinde uygulanan iskân faaliyetlerinde, Yerleşim yerlerinin sosyo - kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında, İhtiyacı olan tüccarlara vakıflarda biriken paradan kredi kullandırmak Halkın sağlık, eğitim ve öğretim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında, Yolların, han, kervansaray gibi binaların yapım ve işletiminde, Nurdan Gül Kökten


"5 KONU. Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için hangi teşkilatları kurmuştur 1.Menzil Teşkilatı:Osmanlı topraklarından geçen yol ağının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları