Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİK ENTEGRASYONLAR ve PARASAL BİRLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİK ENTEGRASYONLAR ve PARASAL BİRLİK"— Sunum transkripti:

1 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR ve PARASAL BİRLİK
III. Ders

2 İçerik Ekonomik Entegrasyon Kavramı Ekonomik Entegrasyonların Türleri
Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme Gümrük Birliklerinin Etkileri

3 Anahtar Kelimeler «Key Terms»
Ekonomik Entegrasyon «Economic integration» Tercihli Ticaret Anlaşması «Preferential trade arrangement» Gümrük Birliği «Customs union» Ortak Pazar «Common market» İkinci En İyi Teorisi «The Theory of Second Best» İkili Anlaşmalar «Bilateral Agreements»

4 Ekonomik Entegrasyon Entegrasyon, Latince yenileme ya da yenilenme anlamına gelen “Integratio” dan türemiştir. The Oxford English Dictionary’nin 1620 yılı basımında ilk olarak Fransızca’dan alınan “integration” kelimesi geçmiş ve parçaları bir bütün haline getirmek anlamında kullanılmıştır. Ekonomik alanda ilk kez 1940 yılında şirket birleşmelerinin tanımlanmasında entegrasyon terimine rastlanmıştır.

5 Ekonomik Entegrasyon Entegrasyon:
Dış ticaretin önündeki engelleri kaldırarak, Üye ülkelerin ekonomilerinin yapılarını yakınlaştıran, Bu ekonomilerin koordinasyonunu güçlendiren bir süreçtir. Bu süreç içinde ülkelerarasındaki refahın; serbest ticaret, emek faktörü göçü ve sermaye hareketliği gibi faktörlerle paylaşıldığı ve geliştirildiği ifade edilmektedir.

6 Tercihli Ticaret Anlaşmaları «Preferential Trade Arrangements, PTA»
Katılan ülkeler arasında, Bazı ticaret alanlarında, Engellerin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu tip düzenlemeler ekonomik entegrasyon olmamakla beraber başlangıç aşaması olarak kabul edilebilirler.

7 Ekonomik Entegrasyonların Türleri
Serbest Ticaret Bölgesi «Free Trade Area» Gümrük Birliği «Customs Union» Ortak Pazar / Tek Pazar «Common Market / Single Market» Ekonomik Birlik «Economic Union» Tam Ekonomik Birlik «Union»

8 Serbest Ticaret Bölgesi «Free Trade Area»
Üye ülkeler arasında; Görünür engellerin kaldırıldığı, Üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticari davranışın geliştirilmediği Farklı gümrük vergisi uygulanan bölgelerdir. EFTA (1994’te AB’ye katıldı) NAFTA (1994) MERCOSUR

9 Serbest Ticaret Bölgesi
? A ÜLKESİ %10 Üçüncü Ülke B ÜLKESİ %20 Görünür Engel YOK %25 C ÜLKESİ %15 D ÜLKESİ

10 Serbest Ticaret Bölgesi
Orjin Kuralları «Rules of Origin» uygulanmaktadır. Yoğun bürokratik işlemlere neden olmaktadır.

11

12 Gümrük Birliği «Customs Union»
Üye ülkeler arasında görünür engellerin kaldırıldığı, Üçüncü ülkelere karşı; Ortak Ticaret Politikası ve Ortak Gümrük Tarifesi uygulanan (GATT Md. XXIV) Malların, Hizmetlerin, Sermayenin serbest dolaştığı Ortak bütçesi olan bir entegrasyon türüdür.

13 Gümrük Birliği ? A Ülkesi B Ülkesi C Ülkesi D Ülkesi Üçüncü Ülke OGT
OTP OGT A Ülkesi B Ülkesi C Ülkesi D Ülkesi Üçüncü Ülke

14 Ortak Pazar / Tek Pazar «Common Market / Single Market»
Gümrük Birliği Uygulamaları + Kişilerin Serbest Dolaşımı Sermayenin Serbest Dolaşımı Teknik – Fiziki – Mali engellerin kaldırılması Mevzuat Uyumu Menkul edinme – İşlem serbestisi Politika uyumlaştırma Ülkelerüstü kurumların oluşturulması

15 Ekonomik ve Parasal Birlik «Economic and Monetary Union»
Ortak Pazar + Ortak Para «common currency» Ortak Para Politikası Maliye Politikalarının Uyumlaştırılması Politika Entegrasyonu – Ortak Politikalar Ülkelerüstü Organların güçlendirilmesi

16 Tam Ekonomik Birlik Federasyon
Üye ülkelerin uyguladıkları ekonomik politikalar birlik tarafından saptanmakta, Üye devletler ekonomik düzenleme yapma yetkilerini birlik organlarına devretmekte, Uygulanacak maliye ve ekonomi politikaları tek elden, birlik organlarınca yürütülmekte, Uluslararası hukuk normlarına göre, üye ülkelerin hukuk kuralları yerlerini birlik kurallarına bırakmakta, Üyeler arasında ekonomik açıdan merkezi otoriteye bağımlı, ancak iç işlerinde ve topluluğun ortak kuralları dışında kalan alanlarda bağımsız olan federal bir görünüm ortaya çıkmakta, Mallar çabuk ve kolayca arz fazlası olan yerlerden talep fazlası olan yerlere geçebilmektedir.

17 Avrupa Parasal Birliği «European Monetary Union»
Merhaba Parasal Birlik bir kuş değildir

18 EMU, Tarihçe 1970: Werner Raporu yayımlandı.
Ekonomik zorluklar nedeniyle uygulanamadı. 1978:Avrupa Para Sistemi kuruldu Döviz Kuru Mekanizması «Exchange Rate Mechanism ERM» Avrupa Para Birimi European Currency Unit «ECU» uygulandı. 1989:Delor Raporu, EMU üç aşamaya yayıldı.

19 EMU, Tarihçe 1990: I. Aşama: 1994: II. Aşama: 1999: III. Aşama:
Yakınlaştırılmış ekonomi politikaları ve sermayenin serbest dolaşımı 1994: II. Aşama: Avrupa Para Enstitüsü «European Monetary Institute EMI» kuruldu Maastricht Kriterleri uygulanmaya başlandı 1999: III. Aşama: EURO finansal olarak 11 üye ülke tarafından kullanıldı. 2002: EURO para olarak dolaşıma girdi

20 EMU EURO; kullanılan ortak para biriminin adıdır (18).
Tek Pazar; Dört alanda serbestlik (28). Geliştirilmiş Politika Koordinasyonu (18).

21 18 ülke tarafından uygulanmaktadır.
EMU 18 ülke tarafından uygulanmaktadır. EUROZONE Avusturya Belçika GKRK Estonya Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İrlanda İtalya Litvanya Lüksemburg Malta Hollanda Portekiz Slovakya Slovenya İspanya

22 EMU’nun Kapsamı Üye ülkeler arasındaki ekonomi politikalarının koordinasyonu Maliye politikalarının koordinasyonu Hükümet harcamaları ve Bütçe açıklarının sınırlanması Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan bağımsız para politikası Tek para birimi ve EURO Bölgesi

23 Avrupa Merkez Bankası The European Central Bank ECB
1 Ocak 1999 Avrupa Merkez Bankası kuruluyor

24 KRİZZZZZZZ 2007-2009 MORTGAGE Krizi 2010 EURO Krizi
PIGS Bütçe Krizi (Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya)

25


"EKONOMİK ENTEGRASYONLAR ve PARASAL BİRLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları