Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

III. Ders.   Ekonomik Entegrasyon Kavramı  Ekonomik Entegrasyonların Türleri  Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme  Gümrük Birliklerinin Etkileri İçerik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "III. Ders.   Ekonomik Entegrasyon Kavramı  Ekonomik Entegrasyonların Türleri  Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme  Gümrük Birliklerinin Etkileri İçerik."— Sunum transkripti:

1 III. Ders

2   Ekonomik Entegrasyon Kavramı  Ekonomik Entegrasyonların Türleri  Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme  Gümrük Birliklerinin Etkileri İçerik

3   Ekonomik Entegrasyon « Economic integration »  Tercihli Ticaret Anlaşması « Preferential trade arrangement »  Gümrük Birliği « Customs union »  Ortak Pazar «Common market»  İkinci En İyi Teorisi «The Theory of Second Best»  İkili Anlaşmalar «Bilateral Agreements» Anahtar Kelimeler «Key Terms»

4   Entegrasyon, Latince yenileme ya da yenilenme anlamına gelen “ Integratio ” dan türemiştir.  The Oxford English Dictionary’nin 1620 yılı basımında ilk olarak Fransızca’dan alınan “ integration ” kelimesi geçmiş ve parçaları bir bütün haline getirmek anlamında kullanılmıştır.  Ekonomik alanda ilk kez 1940 yılında şirket birleşmelerinin tanımlanmasında entegrasyon terimine rastlanmıştır. Ekonomik Entegrasyon

5   Entegrasyon:  Dış ticaretin önündeki engelleri kaldırarak,  Üye ülkelerin ekonomilerinin yapılarını yakınlaştıran,  Bu ekonomilerin koordinasyonunu güçlendiren bir süreçtir.  Bu süreç içinde ülkelerarasındaki refahın;  serbest ticaret, emek faktörü göçü ve sermaye hareketliği gibi faktörlerle paylaşıldığı ve geliştirildiği ifade edilmektedir. Ekonomik Entegrasyon

6  Tercihli Ticaret Anlaşmaları « Preferential Trade Arrangements, PTA »  Tercihli Ticaret Anlaşmaları;  Katılan ülkeler arasında,  Bazı ticaret alanlarında,  Engellerin azaltılmasını sağlamaktadır.  Bu tip düzenlemeler ekonomik entegrasyon olmamakla beraber başlangıç aşaması olarak kabul edilebilirler.

7   Serbest Ticaret Bölgesi «Free Trade Area»  Gümrük Birliği «Customs Union»  Ortak Pazar / Tek Pazar «Common Market / Single Market»  Ekonomik Birlik «Economic Union»  Tam Ekonomik Birlik «Union» Ekonomik Entegrasyonların Türleri

8   Serbest Ticaret Bölgesi:  Üye ülkeler arasında;  Görünür engellerin kaldırıldığı,  Üçüncü ülkelere karşı  ortak bir ticari davranışın geliştirilmediği  Farklı gümrük vergisi uygulanan bölgelerdir.  EFTA (1994’te AB’ye katıldı)  NAFTA (1994)  MERCOSUR Serbest Ticaret Bölgesi «Free Trade Area»

9  A ÜLKESİ %10 B ÜLKESİ %20 %25 C ÜLKESİ %15 D ÜLKESİ Görünür Engel YOK Serbest Ticaret Bölgesi Üçüncü Ülke

10   Orjin Kuralları « Rules of Origin » uygulanmaktadır.  Yoğun bürokratik işlemlere neden olmaktadır. Serbest Ticaret Bölgesi

11

12   Gümrük Birliği  Üye ülkeler arasında görünür engellerin kaldırıldığı,  Üçüncü ülkelere karşı;  Ortak Ticaret Politikası ve  Ortak Gümrük Tarifesi uygulanan (GATT Md. XXIV)  Malların, Hizmetlerin, Sermayenin serbest dolaştığı  Ortak bütçesi olan bir entegrasyon türüdür. Gümrük Birliği «Customs Union»

13  A Ülkesi B Ülkesi C Ülkesi D Ülkesi OGT OTP Gümrük Birliği Üçüncü Ülke

14   Gümrük Birliği Uygulamaları + Kişilerin Serbest Dolaşımı Sermayenin Serbest Dolaşımı Teknik – Fiziki – Mali engellerin kaldırılması Mevzuat Uyumu Menkul edinme – İşlem serbestisi Politika uyumlaştırma Ülkelerüstü kurumların oluşturulması Ortak Pazar / Tek Pazar «Common Market / Single Market»

15   Ortak Pazar+  Ortak Para «common currency»  Ortak Para Politikası  Maliye Politikalarının Uyumlaştırılması  Politika Entegrasyonu – Ortak Politikalar  Ülkelerüstü Organların güçlendirilmesi Ekonomik ve Parasal Birlik «Economic and Monetary Union»

16   Üye ülkelerin uyguladıkları ekonomik politikalar birlik tarafından saptanmakta,  Üye devletler ekonomik düzenleme yapma yetkilerini birlik organlarına devretmekte,  Uygulanacak maliye ve ekonomi politikaları tek elden, birlik organlarınca yürütülmekte,  Uluslararası hukuk normlarına göre, üye ülkelerin hukuk kuralları yerlerini birlik kurallarına bırakmakta,  Üyeler arasında ekonomik açıdan merkezi otoriteye bağımlı, ancak iç işlerinde ve topluluğun ortak kuralları dışında kalan alanlarda bağımsız olan federal bir görünüm ortaya çıkmakta,  Mallar çabuk ve kolayca arz fazlası olan yerlerden talep fazlası olan yerlere geçebilmektedir. Tam Ekonomik Birlik Federasyon

17  Avrupa Parasal Birliği «European Monetary Union» Merhaba Parasal Birlik bir ku ş de ğ ildir

18   1970:  1970: Werner Raporu yayımlandı.  Ekonomik zorluklar nedeniyle uygulanamadı.  1978:  1978: Avrupa Para Sistemi kuruldu  Döviz Kuru Mekanizması «Exchange Rate Mechanism ERM»  Avrupa Para Birimi European Currency Unit «ECU» uygulandı.  1989:  1989: Delor Raporu, EMU üç aşamaya yayıldı. EMU, Tarihçe

19   1990: I. Aşama:  Yakınlaştırılmış ekonomi politikaları ve  sermayenin serbest dolaşımı  1994: II. Aşama:  Avrupa Para Enstitüsü «European Monetary Institute EMI» kuruldu  Maastricht Kriterleri uygulanmaya başlandı  1999: III. Aşama:  EURO finansal olarak 11 üye ülke tarafından kullanıldı.  2002:  2002: EURO para olarak dolaşıma girdi EMU, Tarihçe

20   EURO; kullanılan ortak para biriminin adıdır (18).  Tek Pazar; Dört alanda serbestlik (28).  Geliştirilmiş Politika Koordinasyonu (18). EMU

21   18 ülke tarafından uygulanmaktadır.  EUROZONE EMU AvusturyaBelçikaGKRKEstonya FinlandiyaFransaAlmanyaYunanistan İrlandaİtalyaLitvanyaLüksemburg MaltaHollandaPortekizSlovakya Slovenyaİspanya

22   Üye ülkeler arasındaki ekonomi politikalarının koordinasyonu  Maliye politikalarının koordinasyonu  Hükümet harcamalarıve  Bütçe açıklarının sınırlanması  Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan bağımsız para politikası  Tek para birimi ve EURO Bölgesi EMU’nun Kapsamı

23   1 Ocak 1999  1 Ocak 1999 Avrupa Merkez Bankası kuruluyor ECB Avrupa Merkez Bankası The European Central Bank ECB

24   2007-2009 MORTGAGE  2007-2009 MORTGAGE Krizi  2010 EURO  2010 EURO Krizi  PIGS Bütçe Krizi (Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) K R İZ Z Z Z Z Z Z

25


"III. Ders.   Ekonomik Entegrasyon Kavramı  Ekonomik Entegrasyonların Türleri  Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme  Gümrük Birliklerinin Etkileri İçerik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları