Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INCOTERMS 2. ) DELIVERED AT PLACE ( DAP ) a

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INCOTERMS 2. ) DELIVERED AT PLACE ( DAP ) a"— Sunum transkripti:

1 INCOTERMS 2. ) DELIVERED AT PLACE ( DAP ) a
INCOTERMS 2.) DELIVERED AT PLACE ( DAP ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi Öğr.Gör.Neşe Cenkçi

2 2.) DELIVERED AT PLACE ( DAP )
‘‘Belirlenen yerde teslim’’ terimi; satıcının malları belirlenen varma yerine gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varma noktasına getirilmesine ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir. Tarafların, varma noktasına getirilmesine ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir. Tarafların, varma noktasını açık bir şekilde belirlemeleri zorunludur. Zira, bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcıya aittir. DAP terimi; daha önce kullanımda bulunan DAF ( sınırda teslim ) , DES ( gemide teslim ) ve DDU ( gümrük resmi ödenmeksizin teslim ) terimlerinin yerini almıştır. DAP terimi; satıcının, malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Satıcının, malların ithalat için gümrüklemesi, ithalat için gümrüklemesini istiyorlar ise, bu terim yerine DDP terimi kullanılmalıdır. Bu terim, seçilen taşıma ne olursa olsun, birden çok taşıma biçiminin söz konusu olması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir.

3 1.) DELIVERED AT TERMINAL ( DAT )

4 2.) DELIVERED AT PLACE ( DAP )

5 2.) DELIVERED AT PLACE ( DAP )
a.) Satıcının Yükümlülükleri Satış sözleşmesi uyarınca malları temin etmek, ticari faturayı, taşıma belgesini ve sözleşmenin gerektirdiği diğer belgeleri hazırlamak. Malların ambalajsız sevk edilebilme durumu hariç, normal ambalajlamayı yapmak ve ambalajları uygun bir biçimde işaretlemek, ayrıca gerekli kontrol işlemlerinin ( ölçü, tartı , sayım, kalite kontrolü, vb. ) masrafları ile ihraç ülkesi mevzuatı uyarınca yükleme öncesi muayene masraflarını ödemek. Kendi ülkesinde geçerli olan ihracat formalitelerini tamamlamak, malların transit geçeceği başka ülkelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek, malların ihracı için zorunlu gümrükleme masraflarını, ihracat vergi, resim ve harçlarını ödemek. Malların varma yerinde kararlaştırılan terminale kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi yapmak, taşıma ücretini ödemek, alıcının malları teslim alabilmesine olanak veren bir ‘‘ taşıma belgesini ’’ alıcıya sağlamak. Satıcı, taşıma sözleşmesi uyarınca malların boşaltılmasına ilişkin masraf yaparsa, aksi taraflarca kararlaştırılmamış ise, bu masrafların alıcı tarafından ödenmesini isteyemez. Malların varma yerinde kararlaştırılan noktada taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakılıncaya kadar mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı üstlenmek. Alıcının malları teslim alması için gerekli önlemleri almasına olanak sağlayacak konuları yeteri kadar önceden alıcıya duyurmak. Alıcının istemi ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, malların ithali için, güvenlikle ilgili belgeler de dahil, alıcıya her türlü bilgi ve belgenin zamanında sağlanmasına yardımcı olmak, alıcıdan talep ettiği bilgi ve belgelerin temininde alıcının yaptığı bütün masrafları ödemek.

6 2.) DELIVERED AT PLACE ( DAP )
b.) Alıcının Yükümlülükleri Satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ‘‘ mal bedelini ’’ ödemeli, satıcı tarafından sağlanan ‘‘ taşıma belgesini ’’ kabul etmeli ve mallar varma yerinde teslim edildiğinde onları almalıdır. İhraç ülkesi mevzuatının öngördüğü muayene masrafları hariç, tüm zorunlu yükleme öncesi masraflarını üstlenmek, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ithal iznini veya diğer resmi izinleri almak ve malların ithali için gümrük işlemlerini tamamlamak Alıcı, mallar varma yerinde teslim edildikleri andan itibaren mallara ilişkin bütün masrafları, malları teslim almadığı veya malların teslim noktasını satıcıya duyurmaması nedeniyle oluşabilecek tüm ziyan ve hasarı üstlenir. Alıcı, ayrıca malların ithali için ödenmesi zorunlu vergi, resim ve harçları karşılamalıdır. Alıcı, kararlaştırılan süre içinde bir tarihi veya teslim alma noktasını belirlemek yetkisine sahip olduğu durumlarda, yeteri kadar önceden bu konuyu satıcıya bildirmelidir. Alıcı, malların ithali için güvenliğe ilişkin herhangi bir bilgi gerekliliği olması halinde bunu zamanında satıcıya bildirmeli, malların ithali için bilgi ve belgelerin sağlanması veya bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masrafları karşılamalıdır. Alıcı, satıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak koşuluyla, malların taşınması ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için satıcının gerek duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi satıcıya zamanında sağlamalı ve bunların edinilmesinde satıcıya yardımcı olmalıdır.

7 2.) DELIVERED AT PLACE ( DAP )
c.) Taşıma Sözleşmesi Satıcı, malların belirlenen teslim yerine kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi yapmalı ( ihracatta: DAP/Münih,ithalatta: DAP/Ankara) ve taşıma ücretini ödemelidir. Eğer, teslim yerinde belirli bir nokta kararlaştırılmamış ise satıcı kendi amacına en uygun noktayı seçebilir.

8 2.) DELIVERED AT PLACE ( DAP )
d.) Sigorta Sözleşmesi DAP terimi kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde, sigorta sözleşmesi yapılması konusunda tarafların birbirine karşı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, mallara ilişkin hasar ve kayıp riskleri, varış yerinde mallar araçtan boşaltılmadan alıcının tasarrufuna bırakılıncaya kadar satıcının üzerinde olduğundan, bu ana kadar olabilecek risklerin satıcı tarafından sigorta ettirilmesinin satıcının yararına olacağı aşikârdır. Ayrıca, satıcı, alıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları (eğer varsa ) alıcıya ait olmak üzere alıcının sigorta yaptırabilmesi için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır.


"INCOTERMS 2. ) DELIVERED AT PLACE ( DAP ) a" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları