Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3-BULGULAR 1-GİRİŞ 2-YÖNTEM2-YÖNTEM Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışma Eylül ayı 2012’de Erzurum merkezde yapılmıştır. Çalışmanın evreni Erzurum’un.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3-BULGULAR 1-GİRİŞ 2-YÖNTEM2-YÖNTEM Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışma Eylül ayı 2012’de Erzurum merkezde yapılmıştır. Çalışmanın evreni Erzurum’un."— Sunum transkripti:

1 3-BULGULAR 1-GİRİŞ 2-YÖNTEM2-YÖNTEM Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışma Eylül ayı 2012’de Erzurum merkezde yapılmıştır. Çalışmanın evreni Erzurum’un çeşitli hastanelerine başvuran farklı yaş gruplarındaki bireylerdir.Örneklem 60 kişidir. Hastaların doktorlara bakış açısını etkilediği düşünülen değişkenler: Doktorun hastaya göstermiş olduğu ilgi, yaşı, cinsiyeti, doktoru tercih eden hasta sayısı, hastayı bilgilendirmesi, yaşanan olumsuz iletişim, doktorun hastanın kendisini ifade edebilmesi için oluşturduğu ortam. ‘İnsanların doktorlara bakış açısı üzerinde yaş faktörünün etkisi var mıdır?’ Sorusuna cevap arandı. Anketler 2. sınıf Tıp Fakültesinde okuyan 5 öğrenci tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Veriler bilgisayara girilerek analiz edildi. Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışma Eylül ayı 2012’de Erzurum merkezde yapılmıştır. Çalışmanın evreni Erzurum’un çeşitli hastanelerine başvuran farklı yaş gruplarındaki bireylerdir.Örneklem 60 kişidir. Hastaların doktorlara bakış açısını etkilediği düşünülen değişkenler: Doktorun hastaya göstermiş olduğu ilgi, yaşı, cinsiyeti, doktoru tercih eden hasta sayısı, hastayı bilgilendirmesi, yaşanan olumsuz iletişim, doktorun hastanın kendisini ifade edebilmesi için oluşturduğu ortam. ‘İnsanların doktorlara bakış açısı üzerinde yaş faktörünün etkisi var mıdır?’ Sorusuna cevap arandı. Anketler 2. sınıf Tıp Fakültesinde okuyan 5 öğrenci tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Veriler bilgisayara girilerek analiz edildi. 4-TARTIŞMA VE SONUÇ Doktorların hastalarıyla olan ilişkilerinde mesleki terminolojiyi sıkça tercih etmeleri ve sözsel iletişimde bu farklı jargonu kullanmaları sağlık hizmeti alan-veren ilişkisinde olumsuzlukların yaşanmasına neden olabilmektedir (2).Doktorun konuşması ve giyim tarzı hastaların yarısından fazlasını etkilemektedir.Bu yüzden doktorların hastalarıyla güzel bir diyalog kurmaları ve giyimlerine özen göstermeleri gerekmektedir. Doktorun cinsiyeti hastaların tercihini etkileyen bir faktör olduğu görülmüştür.Bunun sebebinin toplumun sosyokültürel yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Doktorların bir hastaya yeterince zaman ayıramamasından ötürü hastaya yeterli bilgi verememesi hastanın muayene sonunda memnun olmamasına sebep olmaktadır.Doktorların kısıtlı bir zamanda muayene etmeleri gerekiyor olsa da hastayı tatmin edici bilgi vermelidir. Sonuç olarak hastanın doktora bakış açısını pozitif yönde artırmak için doktor, sağlık personeli ve hizmet veren sağlık kuruluşunun muazzam derecede titiz ve özverili çalışması gerekmektedir. Tabi bunun yanında hastanın da doktora gösterdiği tutum saygı ve sevgi çerçevesinde olmalıdır. Ancak bu şekilde doktorun hastaya,hastanın doktora bakışı iyileşebilir Hekimlik mesleğinin bilimsel dönemi MÖ 460-377 yılları arasında yaşayan Hipokrat ile başlamıştır. Hipokrat Aforizma adlı eserinde hekimlere davranış kurallarından, hekimin fiziksel özelliklerinden ve hekimin sahip olması gereken vasıflardan bahsetmiştir. O tarihlerden günümüze kadar hekimlik gerek bilimsel yönüyle gerekse sosyal açıdan birçok ilerleme kaydederek günümüzün en gözde meslekleri arasındaki yerini korumaktadır. Ancak son zamanlarda hastalar ve hekimler arasında üzücü durumlar yaşanmaktadır. Konu tüm insanları ilgilendirmektedir. Çünkü şu ya da bu şekilde doktorlarla muhatap olmadan sağlıklı bir hayat sürmek mümkün görülmemektedir. Özellikle genç yaslarda vücudun direncinin yüksekliği nedeniyle doktorlara yolu düşmeyen insanları belli bir yastan sonra doktorlarla görüşmeye başlamakta ve yasadıkları sağlık problemlerine çözümler aramaktadırlar (1.1).Bu araştırmada da halkın doktorlara bakış açısını nelerin etkilediği ve ülkemizdeki doktor algısının ne olduğunu araştırmak amaçlanmıştır. Hekimlik mesleğinin bilimsel dönemi MÖ 460-377 yılları arasında yaşayan Hipokrat ile başlamıştır. Hipokrat Aforizma adlı eserinde hekimlere davranış kurallarından, hekimin fiziksel özelliklerinden ve hekimin sahip olması gereken vasıflardan bahsetmiştir. O tarihlerden günümüze kadar hekimlik gerek bilimsel yönüyle gerekse sosyal açıdan birçok ilerleme kaydederek günümüzün en gözde meslekleri arasındaki yerini korumaktadır. Ancak son zamanlarda hastalar ve hekimler arasında üzücü durumlar yaşanmaktadır. Konu tüm insanları ilgilendirmektedir. Çünkü şu ya da bu şekilde doktorlarla muhatap olmadan sağlıklı bir hayat sürmek mümkün görülmemektedir. Özellikle genç yaslarda vücudun direncinin yüksekliği nedeniyle doktorlara yolu düşmeyen insanları belli bir yastan sonra doktorlarla görüşmeye başlamakta ve yasadıkları sağlık problemlerine çözümler aramaktadırlar (1.1).Bu araştırmada da halkın doktorlara bakış açısını nelerin etkilediği ve ülkemizdeki doktor algısının ne olduğunu araştırmak amaçlanmıştır. 5-KAYNAKLAR 1.Özdemir Ş.Doktorların toplumsal imajı:Afyon ilinde bir araştırma Sosyal Bilimler Dergisi.web adresi: http://www.aku.edu.tr/aku/dosyayonetimi/sosyalbilens/dergi/VIII1/sozdemir. pdf 2. Doktor –hasta ilişkisinde dile ve davranışa dayalı İletişimsel sorunları belirlemeye yönelik bir alan araştırması http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Mustafa İNSANLARIN DOKTORLARA BAKIŞ AÇISI SUNANLAR: Mine Cansu KARA Abdulhamit AYYILDIZ HAZIRLAYANLAR: Yasemin YILDIRIM Ayşenur KESKİNER Seda MENTEŞE Emrah IŞIKLI Hatice KÖKSAL DANIŞMAN: DOÇ. DR. HAMİT ACEMOĞLU TIBBIN ŞAHI İBNİ SİNA Tablo 1. Araştırmaya katılan hastaların doktora bakışlarının değerlendirilmesi. HAYIRBAZENGENELLİKLEEVET Sayı (%) Doktorunuzun sizinle yeterince ilgilendiğini düşünüyor musunuz? 9 (15,0)15 (25,0)23 (38,3)13 (21,7) Muayene esnasında doktorların kendinizi rahat ifade etmek için ortam oluşturduğunu düşünüyor musunuz? 13 (21,7)22 (36,7)16 (26,7)9 (15,0) Doktorların yaşıyla bilgisinin doğru orantılı olduğuna inanıyor musunuz? 26 (43,3) - - 34 (56,7) Doktoru tercih eden hasta sayısının fazlalığı doktora bakış açınızı olumlu etkiler mi? 2 (3,3)12 (20)13 (21,7)33 (55) Doktorların cinsiyeti doktor tercihinizi etkiler mi? 19 (31,7)14 (23,3)7 (11,7)20 (33,3) Doktorunuzun sizi hastalığınız hakkında yeterince bilgilendirdiğini düşünüyor musunuz? 19 (31,7)20 (33,3)17 (28,3)4 (6,7) Muayene sırasında doktorla tartışma yaşar mısınız? 33 (55,0)15 (25,0)4 (6,7)8 (13,3) Tartışma yaşadıysanız bu durum doktorların geneline karşı bir önyargı oluşturdu mu? 43 (71,7) -- 17 (28,3) Doktorunuzun giyim tarzı ve konuşması sizi etkiler mi? 10 (16,7)9 (15,0)11 (18,3)30 (50,0) Araştırmaya 29’u kız yaş ortalaması 32,0±14,5 olmak üzere 60 kişi katılmıştır. Doktora bakış açısını etkileyen faktörler arasında;doktoru tercih eden hasta sayısının fazla olması doktora bakışı %55 oranında, doktorun giyim tarzı ve konuşması %50 oranında olumlu etkilediği bulundu. Doktorun yaşıyla bilgisinin doğru orantılı olduğunu düşünen %56,7, doktorun muayene sırasında hastaların kendilerini rahat ifade edebileceği ortam oluşturmadığını düşünen hasta yüzdesi %58,4, doktorun cinsiyetinin hasta tercihini %45 oranında etkilediği, hastaların %65’ i ise doktorun hastaları yeterince bilgilendirmediğini düşündüğü bulunmuştur (Tablo. 1).


"3-BULGULAR 1-GİRİŞ 2-YÖNTEM2-YÖNTEM Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışma Eylül ayı 2012’de Erzurum merkezde yapılmıştır. Çalışmanın evreni Erzurum’un." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları