Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenilik kaynakları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenilik kaynakları."— Sunum transkripti:

1 Yenilik kaynakları

2 Keşif ve yenilik keşif yenilik
Yeni bilgi üreterek veya var olan bilgiyi değişik şekillerde birleştirerek yeni ürünler/hizmetler/prosedürler ortaya koyma yenilik Yeni bir üretim metodu kullanarak yeni bir ürün veya hizmeti üretmek ve pazarlamak suretiyle keşifin ticarileştirilmesi

3 Yenilik kaynakları Firmalar Bireyler Üniversiteler Devlet kurumları
Tedarikçiler Müşteriler çalışanlar

4 yaratıcılık Yeniliğin kökeninde bireylerin yaratıcılık gücü yatar
Yaratıcılık neyin bir fonksiyonudur?

5 Aşağıdaki yeniliklerin ortak özellikleri nedir?
1893 yılında Josephine Cochrane Chicago fuarında ilk bulaşık makinesini tanıttı Kitchen Aid Firmasının sahibi ve Cemiyet hayatının önemli isimlerinden olan bu bayan hizmetçilerinin kaliteli Çin porselenlerini kırmalarından bıkmıştı ve kendisi bulaşık makinesini icat etmeye karar verdi 1994 yılında doktora yapan David Philo ve Jerry Yang, kendi özel ilgi duydukları işleri takip için interneti kullanmaya başladılar ve böylece yahoo doğdu bireyler günlük hayatlarında bir ürüne veya hizmete ihtiyaç duyarlar bunun için bir çözüm üretirler ve bu çözümü başkalarıyla paylaşırlar.

6 Yenilikçilik kaynağı olarak çalışanlar
Çalışanların fuarı” Çalışanların yenilikçiliği ve girişimcilik silikon vadisini yarı iletkenlerin merkezi yaptı Intel ve AMD gibi en çok satan işlemciler bu vadide ortaya çıktı En iyi firmalarda çıraklık Bilgi ve beşeri sermayenin yoğun olduğu endüstrilerde yaygın bir uygulama Danışmanlık firmaları kuaför ve restoranlar da dahil

7 Doğrusal veya doğrusal olmayan kurallar
“teknolojinin itilmesi” Bilimsel buluş  keşifüretim pazarlama Doğrusal model arz yönünü vurgular “talep yönü” Müşteri önerileri  keşif  üretim Doğrusal model talep yönünü vurgular Yenilikçilik süreci doğrusal olmama eğilimindedir. Yani çok farklı kaynaklardan beslenir ve çok farklı yollar izleyebilir.

8 Kameralı hap Kameralı hap hasta tarafından yutulur ve iç organların resimlerini yayınlar. Gavriel Iddan ve bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi Iddan misil mühendisiydi – tıp geçmişi yoktu Proje Dr. Scapa tarafından başlatıldı- gastroentarolojist Iddan misil kavramını tıp bilimine uyguladı Haplı kameranın geliştirilmesi Resim kalitesi, büyüklüğü ve pil ömrü gibi birçok sorunla mücadele edildi. Gavriel Meron (Applitec CEO’su) ile fikrin ticarileştirimesi için anlaşma imzalandı Dr. C. Paul Swain başkanlığındaki bir bilimsel ekiple bilgi yönünden açık yanlar tamamlandı Yüksek kalitede devrimsel bir ürün geliştirildi.

9 Bireysel yaratıcılığın örgütsel yenilikçiliğe dönüşmesi
Örgütsel yaratıcılık aşağıdakilerin bir fonksiyonudur: Örgütteki kişilerin yaratıcılığı Doğru insanları işe alma Sosyal süreçler ve çevresel faktörler insanların nasıl etkileşimde bulunacağını ve davranacağını belirler. Yaratıcılığı destekleyen ancak onun için para ödemeyen kültür oluşturma Yenilikçilik için ne tür bir işyeri uygundur?

10 yenilikçiliği cesaretlendiren bastıran örgütsel uygulamalar
https://www.youtube.com/watch?v=nzFEhxRH3ZY https://www.youtube.com/watch?v=0PQ8-LrMCiU

11 yenilikçiliği cesaretlendiren bastıran örgütsel uygulamalar
cesaretlendirenler Öneri sistemleri (örneğin öneri kutuları) Eğitim proğramları Açık iletişim kanalları Yenilikçilike teşvik sistemlerinin uyumlaştırılması bastıranlar Çalışanları yarışa sokmak Yukarıdan aşağıya emir komuta kademesi

12 Firmanın iç kaynakları yenilikçilikte en önemli etmen olmasına rağmen müşterilerle, tedarikçilerle, ve rakiplerle işbirliği de önemli Competitors, and Complementors

13 İşbirliklerinden yararlanabilmek için firma içerisinde bir miktar uzmanlık da gerekli
Yenilikçiliği iç ve dış kaynaklı olarak ayrıma tabi tutmak doğru değildir İç ve kaynaklar birbirlerini tamamlarlar ARGE departmanını kullanan firmalar aynı zamanda dışarıdaki işbirliklerini de yoğun bir şekilde kullanırlar. İçerde bir ARGE bölümü firmaların yeni teknolojileri benimseme kapasitesini de artırır

14 İşbirliği çeşitleri Aşağıda bazı işbirliği çeşitleri verilmiştir:
Ortak girişim Lisans anlaşmaları Araştırma birlikleri Devlet-firma destekli araştırma projeleri İnformal ağlar İşbirliği tek tek firmaların tüm gerekli kaynak ve yetkinliklere sahip olmadığı ileri teknoloji sektörlerinde daha da önemldir

15 Teknoloji kümelenmeleri
Teknoloji yayılımını kolaylaştıracak firma kümelenmeleri Müşteri ve tedarikçi ağları Kümelenmenin avantajları: Bilgi paylaşımını kolaylaştırır Başka firmaları bölgeye çeker İşgücünün nitelik kazanmasına yardımcı olur Altyapı yatırımlarının yapılmasına öncülük eder

16 Yenilikteki eğilimler

17 Yenilik eğilimleri Ana eğilimler Endüstrideki satışlar firma sayısı
Giriş, büyüme, olgunluk, çöküş firma sayısı giriş, büyüme, aşağıya dönüş, olgunluk fiyat Azalan fiyatlar

18 Ürün hayat eğrisi (pazarlama)
satışlar keşif giriş büyüme olgunluk Düşüş çekilme zaman

19 Endüstri hayat eğrisi (in economics)
Firma sayısı tepe Sarsılma büyüme olgunluk giriş Invention zaman

20 Satış büyümesine örnekler
Sales Sales Satışların büyümesi yenilikten yeniliğe çok farklı olur

21 Firmaların sayısının büyümesi her zaman satışların büyümesinden hızlı olur
Firms Sales

22 26+11 years 10+4 years 8+3 years 38+9 years 14+10 years keşif
time keşif ticarileşme Firma sayısının artışı Satışların artışı Satışların tavan yapması Firma sayısının tavan yapması 26+11 years 10+4 years 8+3 years 38+9 years 14+10 years

23 Zaman içerisinde fiyatlar nasıl değişir?
PC fiyat Satışlar

24 Fiyatlar zamanla neden düşer?
Artan rekabet Piyasaya yeni firmalar girdikçe arz artar fiyatlar üzerinde aşağıya doğru bir baskı oluşur Fakat, Kapasite artışı tek başına düşüşü açıklamaya yeterli midir? Teknolojinin hızlı gelişimi ana nedendir.

25 Ürün ve süreç inovasyonları
Ürün inovasyonu firmanın hizmet veya ürünleriyle ilgilidir, orada saklıdır. Süreç inovasyonu örgütlerin iş yapış biçimleriyle ilgilidir. Mesela ürün veya hizmetlerin sunumunda olduğu gibi. Ürün inovasyonları süreç inovasyonlarına yol açar.

26 Ürün veya süreç? Bir işletme için ürün inovasyonu başka bir işletme için süreç inovasyonudur. Mesela UPS’nin sunduğu yeni bir dağıtım hizmeti (ürün inovasyonu) müşterilerinin mal vehizmetlerini daha geniş alanlara ve daha kolay dağıtmlarına yardımcı olur (süreç inovasyonu)

27 Baskın tasarım Bir ürüne ait parçaların üretim, görünüş ve fonksiyonel özelliklerini tanımlayan parçaların konfigürasyonuna denir Q klavye 35 mm kamera IBM PC

28 Yeniliklerin etkisi Hem ürün ve hem de süreç inovasyonları konusunda sektörler sürekli bir çaba içindedirler İnovasyonlar aşağıdakiler üzerindeki etkileri ile kararkterize edilirler teknoloji Sistem tasarımı Hedef pazarlar yetkinlikler

29 İnovasyon çeşitleri Üzerindeki etkisi Düşük yüksek
Mevcut teknolojik eğilim Kademeli Radikal Mevcut pazarlar Sürdürülebilir yıkıcı Mevcut endüstri yetenekleri Rekabeti zenginleştirici Rekabeti artırıcı


"Yenilik kaynakları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları