Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenilik kaynakları. Keşif ve yenilik  keşif Yeni bilgi üreterek veya var olan bilgiyi değişik şekillerde birleştirerek yeni ürünler/hizmetler/prosedürler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenilik kaynakları. Keşif ve yenilik  keşif Yeni bilgi üreterek veya var olan bilgiyi değişik şekillerde birleştirerek yeni ürünler/hizmetler/prosedürler."— Sunum transkripti:

1 Yenilik kaynakları

2 Keşif ve yenilik  keşif Yeni bilgi üreterek veya var olan bilgiyi değişik şekillerde birleştirerek yeni ürünler/hizmetler/prosedürler ortaya koyma  yenilik Yeni bir üretim metodu kullanarak yeni bir ürün veya hizmeti üretmek ve pazarlamak suretiyle keşifin ticarileştirilmesi

3 Yenilik kaynakları  Firmalar  Bireyler  Üniversiteler  Devlet kurumları  Tedarikçiler  Müşteriler  çalışanlar

4 yaratıcılık  Yeniliğin kökeninde bireylerin yaratıcılık gücü yatar Yaratıcılık neyin bir fonksiyonudur?

5 Aşağıdaki yeniliklerin ortak özellikleri nedir?  1893 yılında Josephine Cochrane Chicago fuarında ilk bulaşık makinesini tanıttı Kitchen Aid Firmasının sahibi ve Cemiyet hayatının önemli isimlerinden olan bu bayan hizmetçilerinin kaliteli Çin porselenlerini kırmalarından bıkmıştı ve kendisi bulaşık makinesini icat etmeye karar verdi  1994 yılında doktora yapan David Philo ve Jerry Yang, kendi özel ilgi duydukları işleri takip için interneti kullanmaya başladılar ve böylece yahoo doğdu bireyler günlük hayatlarında bir ürüne veya hizmete ihtiyaç duyarlar bunun için bir çözüm üretirler ve bu çözümü başkalarıyla paylaşırlar.

6 Yenilikçilik kaynağı olarak çalışanlar  Çalışanların fuarı” Çalışanların yenilikçiliği ve girişimcilik silikon vadisini yarı iletkenlerin merkezi yaptı  Intel ve AMD gibi en çok satan işlemciler bu vadide ortaya çıktı  En iyi firmalarda çıraklık Bilgi ve beşeri sermayenin yoğun olduğu endüstrilerde yaygın bir uygulama  Danışmanlık firmaları  kuaför ve restoranlar da dahil

7 Doğrusal veya doğrusal olmayan kurallar  “teknolojinin itilmesi” Bilimsel buluş  keşif  üretim  pazarlama Doğrusal model arz yönünü vurgular  “talep yönü” Müşteri önerileri  keşif  üretim Doğrusal model talep yönünü vurgular  Yenilikçilik süreci doğrusal olmama eğilimindedir. Yani çok farklı kaynaklardan beslenir ve çok farklı yollar izleyebilir.

8 Kameralı hap hasta tarafından yutulur ve iç organların resimlerini yayınlar. Gavriel Iddan ve bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi  Iddan misil mühendisiydi – tıp geçmişi yoktu  Proje Dr. Scapa tarafından başlatıldı- gastroentarolojist  Iddan misil kavramını tıp bilimine uyguladı Haplı kameranın geliştirilmesi  Resim kalitesi, büyüklüğü ve pil ömrü gibi birçok sorunla mücadele edildi.  Gavriel Meron (Applitec CEO’su) ile fikrin ticarileştirimesi için anlaşma imzalandı  Dr. C. Paul Swain başkanlığındaki bir bilimsel ekiple bilgi yönünden açık yanlar tamamlandı  Yüksek kalitede devrimsel bir ürün geliştirildi. Kameralı hap

9 Bireysel yaratıcılığın örgütsel yenilikçiliğe dönüşmesi  Örgütsel yaratıcılık aşağıdakilerin bir fonksiyonudur: Örgütteki kişilerin yaratıcılığı  Doğru insanları işe alma Sosyal süreçler ve çevresel faktörler insanların nasıl etkileşimde bulunacağını ve davranacağını belirler. Yaratıcılığı destekleyen ancak onun için para ödemeyen kültür oluşturma  Yenilikçilik için ne tür bir işyeri uygundur?

10 yenilikçiliği cesaretlendiren bastıran örgütsel uygulamalar  https://www.youtube.com/watch?v=nzFEh xRH3ZY https://www.youtube.com/watch?v=nzFEh xRH3ZY  https://www.youtube.com/watch?v=0PQ8- LrMCiU

11 yenilikçiliği cesaretlendiren bastıran örgütsel uygulamalar  cesaretlendirenler Öneri sistemleri (örneğin öneri kutuları) Eğitim proğramları Açık iletişim kanalları Yenilikçilike teşvik sistemlerinin uyumlaştırılması  bastıranlar Çalışanları yarışa sokmak Yukarıdan aşağıya emir komuta kademesi

12  Firmanın iç kaynakları yenilikçilikte en önemli etmen olmasına rağmen müşterilerle, tedarikçilerle, ve rakiplerle işbirliği de önemli Competitors, and Complementors

13 İşbirliklerinden yararlanabilmek için firma içerisinde bir miktar uzmanlık da gerekli  Yenilikçiliği iç ve dış kaynaklı olarak ayrıma tabi tutmak doğru değildir İç ve kaynaklar birbirlerini tamamlarlar ARGE departmanını kullanan firmalar aynı zamanda dışarıdaki işbirliklerini de yoğun bir şekilde kullanırlar. İçerde bir ARGE bölümü firmaların yeni teknolojileri benimseme kapasitesini de artırır

14 İşbirliği çeşitleri  Aşağıda bazı işbirliği çeşitleri verilmiştir: Ortak girişim Lisans anlaşmaları Araştırma birlikleri Devlet-firma destekli araştırma projeleri İnformal ağlar  İşbirliği tek tek firmaların tüm gerekli kaynak ve yetkinliklere sahip olmadığı ileri teknoloji sektörlerinde daha da önemldir

15 Teknoloji kümelenmeleri  Teknoloji yayılımını kolaylaştıracak firma kümelenmeleri Müşteri ve tedarikçi ağları  Kümelenmenin avantajları: Bilgi paylaşımını kolaylaştırır Başka firmaları bölgeye çeker İşgücünün nitelik kazanmasına yardımcı olur Altyapı yatırımlarının yapılmasına öncülük eder

16 Yenilikteki eğilimler

17 Yenilik eğilimleri  Ana eğilimler Endüstrideki satışlar  Giriş, büyüme, olgunluk, çöküş firma sayısı  giriş, büyüme, aşağıya dönüş, olgunluk fiyat  Azalan fiyatlar

18 Ürün hayat eğrisi (pazarlama) satışlar zaman keşif giriş büyümeolgunluk Düşüş çekilme

19 Endüstri hayat eğrisi (in economics) Firma sayısı zaman Invention giriş büyüme tepe Sarsılma olgunluk

20 Satış büyümesine örnekler Sales Satışların büyümesi yenilikten yeniliğe çok farklı olur

21 Firmaların sayısının büyümesi her zaman satışların büyümesinden hızlı olur Sales Firms

22 time keşifticarileşme Firma sayısının artışı Satışların artışı 26+11 years10+4 years8+3 years Satışların tavan yapması Firma sayısının tavan yapması 38+9 years 14+10 years

23 PCPC Satışlar fiyat Zaman içerisinde fiyatlar nasıl değişir?

24 Fiyatlar zamanla neden düşer?  Artan rekabet Piyasaya yeni firmalar girdikçe arz artar fiyatlar üzerinde aşağıya doğru bir baskı oluşur  Fakat, Kapasite artışı tek başına düşüşü açıklamaya yeterli midir?  Teknolojinin hızlı gelişimi ana nedendir.

25 Ürün ve süreç inovasyonları  Ürün inovasyonu firmanın hizmet veya ürünleriyle ilgilidir, orada saklıdır.  Süreç inovasyonu örgütlerin iş yapış biçimleriyle ilgilidir. Mesela ürün veya hizmetlerin sunumunda olduğu gibi. Ürün inovasyonları süreç inovasyonlarına yol açar.

26 Ürün veya süreç?  Bir işletme için ürün inovasyonu başka bir işletme için süreç inovasyonudur. Mesela UPS’nin sunduğu yeni bir dağıtım hizmeti (ürün inovasyonu) müşterilerinin mal vehizmetlerini daha geniş alanlara ve daha kolay dağıtmlarına yardımcı olur (süreç inovasyonu)

27 Baskın tasarım  Bir ürüne ait parçaların üretim, görünüş ve fonksiyonel özelliklerini tanımlayan parçaların konfigürasyonuna denir Q klavye 35 mm kamera IBM PC

28 Yeniliklerin etkisi  Hem ürün ve hem de süreç inovasyonları konusunda sektörler sürekli bir çaba içindedirler  İnovasyonlar aşağıdakiler üzerindeki etkileri ile kararkterize edilirler teknoloji Sistem tasarımı Hedef pazarlar yetkinlikler

29 İnovasyon çeşitleri Üzerindeki etkisiDüşükyüksek Mevcut teknolojik eğilim KademeliRadikal Mevcut pazarlarSürdürülebiliryıkıcı Mevcut endüstri yetenekleri Rekabeti zenginleştirici Rekabeti artırıcı


"Yenilik kaynakları. Keşif ve yenilik  keşif Yeni bilgi üreterek veya var olan bilgiyi değişik şekillerde birleştirerek yeni ürünler/hizmetler/prosedürler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları