Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNDİRİM YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNDİRİM YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR"— Sunum transkripti:

1 SİNDİRİM YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR

2 TOO LATE FOR ME BUT NOT FOR YOU
POLİOMYELİTİS TOO LATE FOR ME BUT NOT FOR YOU

3

4

5 ETKEN Poliomyelit virüsü 3 Antijenik tipi vardır

6 BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ Çok bulaşıcı bir virüs Fekal-oral yol
Hasta dışkıları Portörler Dışkı ile kontamine olmuş besinler İyi yıkanmamış eller

7 BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ Kuluçka devri 6-20 gündür
Virüs ile infekte hastalar,hastalık başlamadan 7-10 önceden virüsü yaymaya başlarlar Daha sonra ise 3-6 hafta süreyle virüsü yaymaya devam ederler

8 BELİRTİLERİ Solunum yada gastrointestinal sistem bulguları vardır
Virüs hastanın nazofarinksinde ve feçesinde bulunur Bundan dolayı solunum yada sindirim yolu ile girdiği anlaşılır Barsaklarda çoğalarak sinir sistemine yayılarak felçlere neden olur

9 BELİRTİLERİ Vakaların % 60-70'i 3 yaşın altındaki çocuklar
% 90'ı 5 yaşın altındaki çocuklardır Enfekte insanların % 90’ı hiçbir belirti göstermez ya da çok hafif belirtiler göstermektedir

10

11 Dönemlerini 4 bölümde inceleriz
1-Belirtisiz dönem 2-Abortif poliomiyelit (minör) 3-Nonparalitik poliomiyelit (major) 4-Paralitik poliomiyelit

12 1-BELİRTİSİZ DÖNEM Hafif ateş,kırgınlık var Virüs dışkı ile atılır
İyileşme saat içinde olur Bunlar Sağlam portördür, çevre için tehlikelidirler

13 2-ABORTİF POLİOMİYELİT (MİNÖR)
Belirtiler hastalığa özgü değil Ateş,baş,boğaz,eklem ,adele, ve karın ağrısı Bulantı,kusma ve kabızlık var Belirtiler 1-2 günde kaybolur veya ilerler Meningial bulgu yoktur Virüs boğaz,dışkı ve kanda tespit edilebilir

14 3-NONPARALİTİK POLİOMİYELİT (MAJOR)
Abortif şekilde kalmayıp gelişirse 4-10 gün sonra MSS ait belirtiler görülür Ateş tekrar yükselir Bacak kaslarında ağrı ve ağrı ve sertlik vardır Baş ağrısı ense sertliği vardır Hiperestezi veya parestezi vardır MSS tutulur fakat felçler yoktur Menengit,meningoensefalit,ensefalit yapar

15 4-PARALİTİK POLİOMİYELİT
Nonparalitik tip ilerler Belirtilere ek olarak omurilikteki motor nöronların harabiyeti sonucu felçler ortaya çıkar Felçler genellikle sabahları görülür Bu bulgular 1-7 gün görülür Polioda paraliziler asimetrik,gevşek ve ağrılıdır Çoğunlukla büyük adaleleri tutar

16 Felçlerin yaygınlığı virüsün yaptığı harabiyete göre değişir
PARALİTİK DÖNEMDE POLİO’DA PARALİZİLER BİRKAÇ ŞEKİLDE GÖRÜLÜR

17 POLİO’DA PARALİZİLER BİRKAÇ ŞEKİLDE GÖRÜLÜR
1- SPİNAL POLİOMYELİT 2- LOMBER POLİOMYELİT 3- BULBER POLİOMYELİT

18 Spinal deformity from polio
SPİNAL POLİOMYELİT Spinal deformity due to polio. Image 1 of 2. Female patient with a severe spinal deformity. The spine curves sideways (scoliosis) and is hunched (kyphosis). This was caused by an infection with the polio virus. Infection with the polio virus can happen in unvaccinated children

19 SPİNAL POLİOMYELİT Kas tonusunda hızla azalma olur
Derin tendon refleksleri ve yüzeyel refleksler kaybolur Omuriliğin tutulduğu yere göre paraliziler şöyledir Harabiyet Omuriliğin boyun bölümünde ise; Omuz, Kol ve Diyafragma adalelerinde paralizi gelişir Harabiyet Torax bölümünde ise; İnterkostal adaleler görevini yapamaz solunum güçlüğü görülür

20 LOMBER POLİOMYELİT A child with a deformity
of her right leg due to polio

21 Lomber bölge etkilenirse bacaklarda paralizi
meydana gelir Paraliziler kalça ve perine adalelerinde olursa hastalar ördek gibi iki tarafa yalpalanarak yürürler

22

23

24 BULBER POLİOMYELİT Virüs Cranial sinir nöronlarını tutmuştur
7.kafa çifti tutulmuşsa facial paralizi 9.kafa çifti tutulmuşsa yutma güçlüğü 6. kafa çifti tutulmuşsa diplopi ve strabismus 10. kafa çifti tutulmuşsa larenks paralizisi ve kalp ve solunum bozuklukları görülür

25

26 EPİDEMİYOLOJİ Sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplumlarda görülme sıklığı fazladır Hindistan’da çok görülür Enfeksiyonun görülmesinde cins ve ırk ayrımı yoktur Her mevsimde görülebilir

27 KOMPLİKASYONLARI Kas atrofileri Şekil bozuklukları
Hareketsizliğe bağlı böbrek taşları İdrar retansiyonu (birikme) gelişir Solunum kaslarında felç ve buna bağlı komp. Bacaklarda tromboflebit Motor reterdasyon yanında Mental reterdasyon

28 KORUNMA Aşısı var Bacak veya kol ve ağızdan uygulanır
İnaktive ölü virüs aşısı ( Jonas Salk) Canlı (zayıflatılmış) virüs aşısı OPV ( Dr.Albert Sabin)

29 ÜLKEMİZDE ÇOCUK FELCİ AŞISI UYGULAMASI
5li karma adı altında 2.,4.,6.aylarda 3 kez primer aşılama IPV olarak (DaBT-IPV Hib) 5 li karma aşısı 18.ayda Rapel olmak üzere 4.kez IPV olarak 6.ay ve 18. ayda ek olarak OPA İlköğretim 1.sınıfta OPV Rapel yapılır (OPV için toplam 3 doz)

30 ÜLKEMİZDE ÇOCUK FELCİ AŞISI UYGULAMASI
İmmun yetmezliği olan veya immun sistemi baskılanmış olan çocuklara OPV yapılmaz Bu durumda bütün çocuk felci aşıları IPV olarak uygulanır

31 BAKIM Enterik izolasyon (enf.kaynağı insan)
Hasta odası sakin ,havalanmış,güneş gören Yatak istirahati Hastada oluşabilecek şekil değişiklikleri önlemek için sert yatak kullanılır Adele ağrısı olduğu için hastaya az dokunulur Yatak yaralarını önlemek için çaba sarfedilir Hastada ayak düşmesi (foot-drop)gelişebilir Mani olmak için hastanın ayağına destek konur

32 BAKIM Adalede ağrı ve spazm olduğu zaman banyo yaptırılmamalıdır
21 gün süreyle her gün 2-3 saatte bir dk olmak üzere SİSTER-KENNY uygulaması (sıcak nemli keçe uygulaması) yapılır Hastada deformitelere engel olmak için pasif egzersizler yapılır İdrar retansiyonu için kateter uygulanır Perine bakımı verilir

33 BAKIM Solunum kasları tutulumu varsa ve gerekirse trakeostomi seti hazır tutulur Yutma güçlüğü olan ve öksüremeyen hastanın ağız hijyeni için aspirasyon yapılır Akut dönemde sıvı beslenir Yutma güçlüğü varsa nazogastrik sonda ile beslenir Ağız bakımı verilir

34 BAKIM Polioda felçler geçici yada kalıcı olabilir
Felçli adalede düzelme ortalama 1-2 hafta sonra başlar Bu nedenle adalede atrofi oluşmadan (ort. İki ay sürer)nekahat dönemi sonunda (1 ay sonra) Fizik tedaviye başlanır

35 It is an acute viral infectious disease spread from the infected one to another. There are spinal polio (mostly infect legs), bulbar polio (weakened of muscles innervated by cranial nerve) and bulbospinal polio (combination of spinal and bulbar polio). It is caused by polio virus (PV) and there is no symptom at all from this disease. Passive immunization and vaccine can be applied to prevent it. To treat this disease, treatments such as antibiotics, physical therapy and, in some cases, orthopedic surgery.

36

37

38


"SİNDİRİM YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları