Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ : Saldırganlık Nedir? Bazı Saldırganlık Kuramları Nelerdir? Saldırganlık Üzerindeki Bazı Etkiler Nelerdir? Saldırganlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ : Saldırganlık Nedir? Bazı Saldırganlık Kuramları Nelerdir? Saldırganlık Üzerindeki Bazı Etkiler Nelerdir? Saldırganlık."— Sunum transkripti:

1

2

3 HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :
Saldırganlık Nedir? Bazı Saldırganlık Kuramları Nelerdir? Saldırganlık Üzerindeki Bazı Etkiler Nelerdir? Saldırganlık Nasıl Azaltılabilir?

4

5 Birine zarar vermeyi amaçlayan fiziksel ya da sözel davranış.
Saldırganlık Birine zarar vermeyi amaçlayan fiziksel ya da sözel davranış. Araçsal Saldırganlık Başka bir hedefe ulaşmak için gösterilen saldırganlık.

6 Düşmanca Saldırganlık
Öfkeyle ortaya çıkan ve kendi içinde bir amaç olarak gerçekleştirilen saldırganlık (Duygusal saldırganlık olarak da adlandırılmaktadır).

7 Sosyal psikologlar düşmanca ve araçsal saldırganlığın nedenlerini araştırırken üç büyük fikre odaklanmışlardır:

8 (1) Biyolojik kökenlere sahip bir saldırganlık güdüsü vardır;
(2) saldırganlık engellenmeye verilen doğal bir tepkidir, (3) saldırganlık davranışı öğrenilir.

9 Engellenme-saldırganlık Kuramı
İçgüdüsel Davranış Bir türün tüm üyeleri tarafından sergilenen doğuştan gelen, öğrenilmemiş davranış kalıbı. Engellenme-saldırganlık Kuramı Engellenmenin saldırganlığa hazır hâle gelmeyi tetiklediğini öne süren kuram.

10 Hedefe yönelik davranışın önünün kesilmesi.
Engellenmişlik Hedefe yönelik davranışın önünün kesilmesi. Yön Değiştirme Saldırganlığın asıl engellenme kaynağından farklı bir hedefe doğru yönlendirilmesidir. Genellikle, yeni hedef daha güvenli ya da sosyal açıdan daha makbul bir hedeftir.

11

12

13 Göreceli Yoksunluk Birinin, kendini karşılaştırdığı kişilere göre daha az varlıklı olduğu algısı. Sosyal Öğrenme Kuramı Sosyal davranışı, gözlemleyerek ve taklit ederek, ödüllendirilerek ve cezalandırılarak öğrendiğimizi söyleyen kuram.

14

15 Sosyal öğrenme görüşü saldırganlığı öğrenilmiş bir davranış olarak sunar. Deneyimlerle ve başkalarının başarılarını gözleyerek bazen saldırganlıkla istenilen sonuçların elde edilebileceğini öğreniriz.

16 Hangi koşullar altında saldırganlaşırız
Hangi koşullar altında saldırganlaşırız? Bir önceki bölümde bazı saldırganlık kuramlarını inceledik. Şimdi daha derine inip bazı özel etkileri inceleyeceğiz: itici olaylar, uyarılma, medya ve grup bağlamı.

17

18

19 Katarsis Duygusal serbest bırakma. Katarsis görüşü açısından, bir kişi ya saldırgan davranışlarda bulunarak ya da saldırganlık hayalleri kurarak saldırgan enerjisini “serbest bıraktığında” saldırgan dürtü azaltılmış olur.

20 Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının Saldırgan Eğilimler Üzerindeki Etkileri

21 Olumlu Sosyal Davranışlar
Olumlu, yapıcı ve yardımsever sosyal davranışlar; antisosyal davranışların zıttı. Sosyal Senaryolar Çeşitli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine dair, kültür tarafından sağlanan zihinsel yönergeler.

22 Birçok faktör saldırganlığı etkilemektedir
Birçok faktör saldırganlığı etkilemektedir. Bir etken, engellenmenin yanı sıra, rahatsızlık, acı ve hem fiziksel hem de sözel kişisel saldırılara maruz kalmayı da kapsayan, itici deneyimlerdir.

23 Saldırganlığın içgüdü, engellenme-saldırganlık ve sosyal öğrenme kuramlarını irdeledik ve saldırganlığa etki eden biyolojik ve sosyal etkileri dikkatle gözden geçirdik.

24 Peki, o zaman, saldırganlığı nasıl azaltabiliriz
Peki, o zaman, saldırganlığı nasıl azaltabiliriz? Kuramlar ve araştırmalar saldırganlığı kontrol etme yolları öneriyor mu?

25 Saldırganlığı nasıl en aza indirebiliriz
Saldırganlığı nasıl en aza indirebiliriz? Katarsis hipotezinin aksine, saldırganlığın katarsis şeklinde dışa vurumu, saldırganlığı azaltmaz, daha fazla saldırganlığa yol açar.

26 Sosyal öğrenme kuramı, saldırganlığı onu kışkırtan faktörlere karşı savaşarak kontrol altına almayı önerir: İtici uyaranları azaltarak, saldırgan olmamayı ödüllendirerek ve model göstererek ve saldırganlığa uygun olmayan tepkiler oluşturarak.


"HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ : Saldırganlık Nedir? Bazı Saldırganlık Kuramları Nelerdir? Saldırganlık Üzerindeki Bazı Etkiler Nelerdir? Saldırganlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları