Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATİGRAFİ (JFM-203) Giriş Dersi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATİGRAFİ (JFM-203) Giriş Dersi"— Sunum transkripti:

1 STRATİGRAFİ (JFM-203) Giriş Dersi
Prof. Dr. Levent Gülen Ofis: M-1 No:1303 Tel: Ders - 1

2 JFM-203 STRATİGRAFİ DERS KİTAPLARI:
SEDIMENTARY GEOLOGY An Introduction to Sedimentary Rocks and Stratigraphy Second Edition Donald R. PROTHERO & Fred SCHWAB W. H. Freeman and Company – $143.75 PRINCIPLES OF SEDIMENTOLOGY and STRATIGRAPHY Fourth Edition Sam BOGGS, Jr. Pearson Prentice Hall $114.00 PETROLOGY of SEDIMENTARY ROCKS Cambridge University Press $79.00 ORIGIN of SEDIMENTARY ROCKS Harvey BLATT, Gerard MIDDLETON and Raymond MURRAY Prentice-Hall-1972

3 STRATİGRAFİ DERSİNİN İÇERİĞİ
1 Giriş dersi 2 Sedimanter kayaç çeşitleri ve sedimanter çevrim, 3 GMT (Generik Mapping Tools) yazılımının yüklenmesi, kullanılması, 4 Kayaçların fiziksel ve kimyasal bozunması, 5 Sedimanların taşınması ve çökelmesi, 6 Silisiklastik kayaçlar, 7 Karbonat kayaçları, 8 Paleontoloji ve Indeks fosiller, 9 Biyostratigrafi ve Jeolojik Zaman Cetveli, 10 Sedimanter çökelme ortamları ve uyumsuzluklar, 11 Litostratigrafi ve stratigrafik korelasyon, 12 Sismik stratigrafi ve kuyu logları, 13 Kömür, petrol ve doğal gazın oluşumu; petrol ve doğal gaz kapanları, 14 Sedimanter basen analizi

4 SINAVLAR: 3 Kasım Kısa Sınav 1 Aralık Ara (Vize) Sınavı 22 Aralık Kısa Sınav 5 Ocak Final Sınavı GEÇME NOTU: %12 Kısa Sınavlar + %24Vize + %12 Ödevler %40 Final Sınavı 1 Aralık Dizüstü Bilgisayarlarınızı getiriniz. (Generic Mapping Tools (GMT) programı için).

5 Strata=Tabaka Grafik: Değişim geometrisi
STRATİGRAFİ: Strata=Tabaka Grafik: Değişim geometrisi Tabakalı sedimanter kayaların zaman ve mekan içindeki dağılımlarını inceleyen bir jeoloji bilim dalıdır.

6 Strata=Tabaka Grafik: Değişim geometrisi
STRATİGRAFİ: Strata=Tabaka Grafik: Değişim geometrisi Tabakalı sedimanter kayaların zaman ve mekan içindeki dağılımlarını inceleyen bir jeoloji bilim dalıdır.

7

8

9

10

11 Sediment:Çökel, tortul Logos:Bilim
SEDİMANTOLOJİ: Sediment:Çökel, tortul Logos:Bilim Sedimanların (çökel/tortulların) ve sedimanter kayaların sınıflanmasını, oluşum mekanizmalarını ve yorumlanmasını kapsayan bir jeoloji bilim dalıdır.

12 Sedimantoloji + Stratigrafi = SEDİMANTER JEOLOJİ

13 Jeolojik Zaman Cetveli
Stratigrafi tabakalı sedimanter kayaların zaman ve mekan içindeki dağılımlarını inceleyen bir jeoloji bilim dalı olduğu için, Jeolojik Zaman Cetvelinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

14

15 Yeryüzündeki Kaya Çeşitleri
1-Magmatik kayalar (Volkanik + plutonik) 2-Sedimanter kayalar 3-Metamorfik kayalar

16 Sedimanter Kayaların Yeryüzündeki Dağılımı: Sedimanter kayalar yerkabuğunun hacimce %5 ini oluştururlar, yüzey alanı olarak ise %75 ini kapsarlar.

17 Sedimanter Kayaların Önemi:
Sedimanter kayalar yerkabuğunun hacimce %5 ini oluşturmalarına rağmen neden yeryüzündeki en önemli kaya gurubudur?

18 Sedimanter kayaların kompozisyonu, dokuları, içerdikleri yapılar ve fosiller sayesinde paleoklimatoloji, paleocoğrafya, paleoekoloji ve paleooşinografi gibi birçok konularda ipuçları elde ederek, bilgi sahibi olabiliriz. Belki bunlardan daha da önemlisi sedimanter kayalar dünyanın fosil enerji kaynaklarını, demir, uranyum, evaporit ve fosfat mineralleri gibi önemli maden ve hammadde yataklarını içerirler. Ayrıca yeraltı suları için en önemli rezervuarı oluştururlar.

19 BTU ya da Btu (British Thermal Unit); bir libre (453,6 gr) suyun sıcaklığını 63° F'den ( °C) 64 °F'ye ( °C) çıkartmak için gerekli olan enerji miktarıdır.

20 Ödev Teslim Tarihi : 3 Kasım 2015
1-) Türkiye’nin güncel enerji kullanımına ilişkin olarak bir daire grafiği oluşturunuz. Enerji kullanımına ait verileri internetten araştırabilirsiniz. 2-) Türkiye’nin enerji kullanımı 2030 yılında nasıl olmalıdır ? Yine bir daire grafiği ile gösteriniz ve nedenlerini açıklayınız. 3-) Yararlandığınız kaynakların referanslarını veriniz. Ödev Teslim Tarihi : 3 Kasım 2015


"STRATİGRAFİ (JFM-203) Giriş Dersi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları