Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İÇ KONTROL Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hatice KOCABAŞ

2 İç Kontrol Kavramı

3 İç Kontrol Nedir?

4 İç Kontrol Nedir?

5

6 İç Kontrolün Amaçları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 56

7 İç Kontrolün Temel İlkeleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 6

8 İç Kontrolün Temel İlkeleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 6 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 6

9 İç Kontrol Sisteminin Aktörleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8

10 İç Kontrolde Sorumluluklar
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8

11 İç Kontrolde Sorumluluklar

12 İç Kontrolde Sorumluluklar
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8

13 İç Kontrolde Sorumluluklar
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8

14 İç Kontrolde Sorumluluklar
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8

15 İç Kontrolde Sorumluluklar

16 İç Kontrolde Sorumluluklar

17 İç Kontrolde Sorumluluklar
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 9

18 İç Kontrolde Sorumluluklar

19 İç Kontrol Güvence Beyanı
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8

20 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirmesi
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8

21

22 İç Kontrolün Unsurları İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 7

23 Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Risklerin Belirlenmesi ve
STANDARTLARI KONTROL KAMU İÇ ORTAMI DEĞERLENDİRME RİSK FAALİYETLERİ İLETİŞİM BİLGİ VE İZLEME Etik Değerler ve Dürüstlük Planlama ve Programlama Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Bilgi ve İletişim İç Kontrolün Değerlendirilmesi Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporlama İç Denetim Kayıt ve Dosyalama Sistemi Personelin Yeterliliği ve Performansı Hiyerarşik Kontroller Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yetki Devri Görevler Ayrılığı Faaliyetlerin Sürekliliği Bilgi Sistemleri Kontrolleri

24 Kontrol Ortamı

25 Risk Değerlendirme

26 Risk Değerlendirme

27 Kontrol Faaliyetleri

28 Bilgi ve İletişim

29 Bilgi ve İletişim

30 Bilgi ve İletişim

31 İzleme

32 İzleme

33 Neden İç Kontrol?

34 Neden İç Kontrol?

35 Neden İç Kontrol?

36 Neden İç Kontrol?

37 Neden İç Kontrol?

38 Neden İç Kontrol?

39 Neden İç Kontrol?

40 Kurumumuzda İç Kontrol?
26 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Maliye Bakanliginin Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği , Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi ve 02/12/2013 tarih ve sayılı genelgesı çerçevesinde Kurumumuz Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması için Başkanlık Makamının 28/02/2014 tarih ve sayılı Olurları ile ‘İç Kontrol Sistemi ’oluşturma çalışmaları başlatılmıştır.

41 Kurumumuzda İç Kontrol?
Başkanlık Makamının 09/05/2014 tarih ve sayılı olurları ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturulmuştur. Yine Başkanlık makamının tarih ve sayılı olurları ile Kurumumuz uyum eylem planı yürürlüğe girmiş , maliye bakanlığına gönderilmiş ve web sitemizde yayınlanmıştır.

42 Eylem Planının Uygulaması
Kurumumuzun Misyon ve Vizyonu belirlendi; stratejik planla, broşürlerle web sitemiz aracılığı ile duyuruldu. Birimlerimizin görevleri Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikle belirlenmiş aynı zamanda Daire Başkanlıklarının birim düzeyinde görev tanımları yapılmıştır. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgeleri oluşturulmuş ve personele tebliğ edilmiştir.

43 Eylem Planının Uygulaması
Kurumumuz birimlerinin teşkilat şemaları mevcuttur. Ama teşkilat şemalarında herhangi bir revizyon halinde fonksiyonel görev dağılımlarına uygun bir şekilde yeniden gözden geçirilip güncellenmektedir. Birimlerimizin teşkilat şemaları birim faaliyet raporları içinde yer almakta ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

44 Eylem Planının Uygulaması
Bütün birimlerin imza ve onay mercilerini, is tanimlarini gosteren iş akış süreçleri haritaları cizilmistir. Çizilen süreç haritaları kurumumuz web sitesinde yayınlanmıştır.

45 Genel Sekreterliklerde Ne Yapılacak?
Tasrada ic kontrol sisteminin nasil olusturulacagina iliskin bir genelge duzenlecektir. Kurumumuz taşra teşkilatı için sizlerin de görüşleri alınarak 2016 yılında eylem planı hazırlacaktır. Alınan kararların uygulaması taşra tarafından yapılıp, kurumumuzca kontrol edilecektir.

46 Dinlediğiniz için Teşekkür ederim…  Hatice KOCABAŞ 03127051779


"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları