Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Hatice KOCABAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Hatice KOCABAŞ."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Hatice KOCABAŞ

2 İç Kontrol Kavramı 2

3 İç Kontrol Nedir? 3

4 4

5 5

6 İç Kontrolün Amaçları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 56 6

7 İç Kontrolün Temel İlkeleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 6 7

8 İç Kontrolün Temel İlkeleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 6 8

9 İç Kontrol Sisteminin Aktörleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8 9

10 İç Kontrolde Sorumluluklar İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8 10

11 İç Kontrolde Sorumluluklar 11

12 İç Kontrolde Sorumluluklar İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8 12

13 İç Kontrolde Sorumluluklar İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8 13

14 İç Kontrolde Sorumluluklar İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8 14

15 İç Kontrolde Sorumluluklar 15

16 İç Kontrolde Sorumluluklar 16

17 İç Kontrolde Sorumluluklar İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 9 17

18 İç Kontrolde Sorumluluklar 18

19 İç Kontrol Güvence Beyanı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8 19

20 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirmesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 8 20

21 21

22 İç Kontrolün Unsurları İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar / Madde 7 22

23 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük Planlama ve Programlama Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Bilgi ve İletişim İç Kontrolün Değerlendirilmesi Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hiyerarşik Kontroller Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporlama İç Denetim Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Kayıt ve Dosyalama Sistemi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Personelin Yeterliliği ve Performansı Yetki Devri 23

24 Kontrol Ortamı 24

25 Risk Değerlendirme 25

26 Risk Değerlendirme 26

27 Kontrol Faaliyetleri 27

28 Bilgi ve İletişim 28

29 Bilgi ve İletişim 29

30 Bilgi ve İletişim 30

31 İzleme 31

32 İzleme 32

33 Neden İç Kontrol? 33

34 Neden İç Kontrol? 34

35 Neden İç Kontrol? 35

36 Neden İç Kontrol? 36

37 Neden İç Kontrol? 37

38 Neden İç Kontrol? 38

39 Neden İç Kontrol? 39

40 Kurumumuzda İç Kontrol? 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Maliye Bakanliginin Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi ve 02/12/2013 tarih ve 10775 sayılı genelgesı çerçevesinde Kurumumuz Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması için Başkanlık Makamının 28/02/2014 tarih ve 44381 sayılı Olurları ile ‘İç Kontrol Sistemi ’oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. 40

41 Kurumumuzda İç Kontrol? Başkanlık Makamının 09/05/2014 tarih ve 5639.354 sayılı olurları ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturulmuştur. Yine Başkanlık makamının 03.11.2014 tarih ve 2014.5639.997 sayılı olurları ile Kurumumuz uyum eylem planı yürürlüğe girmiş, maliye bakanlığına gönderilmiş ve web sitemizde yayınlanmıştır. 41

42 Eylem Planının Uygulaması  Kurumumuzun Misyon ve Vizyonu belirlendi; stratejik planla, broşürlerle web sitemiz aracılığı ile duyuruldu.  Birimlerimizin görevleri Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikle belirlenmiş aynı zamanda Daire Başkanlıklarının birim düzeyinde görev tanımları yapılmıştır.  İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgeleri oluşturulmuş ve personele tebliğ edilmiştir. 42

43 Eylem Planının Uygulaması Kurumumuz birimlerinin teşkilat şemaları mevcuttur. Ama teşkilat şemalarında herhangi bir revizyon halinde fonksiyonel görev dağılımlarına uygun bir şekilde yeniden gözden geçirilip güncellenmektedir. Birimlerimizin teşkilat şemaları birim faaliyet raporları içinde yer almakta ve web sitemizde yayınlanmaktadır. 43

44 Eylem Planının Uygulaması Bütün birimlerin imza ve onay mercilerini, is tanimlarini gosteren iş akış süreçleri haritaları cizilmistir. Çizilen süreç haritaları kurumumuz web sitesinde yayınlanmıştır. 44

45 Genel Sekreterliklerde Ne Yapılacak? Tasrada ic kontrol sisteminin nasil olusturulacagina iliskin bir genelge duzenlecektir. Kurumumuz taşra teşkilatı için sizlerin de görüşleri alınarak 2016 yılında eylem planı hazırlacaktır. Alınan kararların uygulaması taşra tarafından yapılıp, kurumumuzca kontrol edilecektir. 45

46 Dinlediğiniz için Teşekkür ederim… Hatice KOCABAŞ 03127051779 Hatice.mese1@saglik.gov.tr 46


"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Hatice KOCABAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları