Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 KİMYASAL ANALİZDE YÖNTEMLER KKKKalitatif (Nitel) Analiz KKKKantitatif (Nicel) Analiz Kimyasal Analiz nedir? Analizlerde Kullanılan Derişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 KİMYASAL ANALİZDE YÖNTEMLER KKKKalitatif (Nitel) Analiz KKKKantitatif (Nicel) Analiz Kimyasal Analiz nedir? Analizlerde Kullanılan Derişim."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 KİMYASAL ANALİZDE YÖNTEMLER KKKKalitatif (Nitel) Analiz KKKKantitatif (Nicel) Analiz Kimyasal Analiz nedir? Analizlerde Kullanılan Derişim Düzeyleri Analit nedir?, Matriks nedir? Kör nedir? KKKKlasik ve Modern Yöntemler, Doğuşu ve Türleri

3 3 KLASİK VE MODERN YÖNTEMLER Ölçülen Fiziksel Özellik Kullanılan Analitik Yöntem KütleGravimetrik HacimVolumetrik Işının Soğurulması (Absorpsiyonu) İnfrared, Atomik soğurum, UV-Vis. Spektrometreleri Işının Yayınımı (Emisyonu) X-ışını, UV-Vis., Alev ve Emisyon spektroskopisi Işının Dağıtılması Türbidimetri, Raman Işının Kırılması Refraktometri, İnterferometri Kütle/Yük oranı Kütle Spektrometresi Tepkime oranı Kinetik metotlar Elektrik Akımı Polarografi, Amperometri Elektrik Potansiyeli Potansiyometri

4 4

5 5 Doğruluk ne olmalıdır? Ne kadar numune vardır? Numunedeki Analit derişimi hangi aralıktadır? Numunedeki hangi maddeler girişim yapabilir? Numune matriksinin fiziksel/kimyasal özellikleri? Kaç numune analiz edilecektir? KİMYASAL ANALİZDE YÖNTEM SEÇİMİ PROBLEMİN BELİRLENMESİ

6 6 YÖNTEM SEÇİMİNDE SAYISAL ÖLÇÜTLER Doğruluk, Kesinlik, Duyarlık, Seçicilik RRRReplikasyon DDDDuplikasyon Hatalar SSSSistematik Hatalar RRRRasgele Hatalar Belirtme Sınırı (LOD) Tayin Sınırı (LOQ) Doğrusallık Sınırı (LOL)

7 7 Doğruluk ve Kesinlik Duyarlılık: Her birim analit kütlesinin verdiği aletsel cevap Yüksek Doğruluk Yüksek Kesinlik Yüksek Doğruluk Düşük Kesinlik Düşük Doğruluk Düşük Kesinlik Düşük Doğruluk Yüksek Kesinlik

8 8 DuplikasyonReplikasyon Aynı numuneden iki veya daha fazla paralel numuneler hazırlamak Bir numuneyi iki veya daha fazla analiz etmek

9 9 Standart Referans Maddeler Standart Referans Madde (SRM veya CRM) nedir? Standart Referans Madde (SRM veya CRM) nedir? Ne amaçla kullanılır? Ne amaçla kullanılır? Nasıl ve nerede uygulanmalıdır? Nasıl ve nerede uygulanmalıdır? SRM maddesi bulamazsak ne yapalım?? SRM maddesi bulamazsak ne yapalım??

10 10 HATALAR Sistematik Hatalar Rasgele Hatalar Büyük Hatalar Bias; ortalama değer ile gerçek değer arasındaki farktır. Bir cihazla ölçüm yapmadan önce ne tür hatalarla karşılaşabilirsiniz?

11 11 Sistematik Hatalar Sistematik hatalar çoğunlukla tespit edilemez veya farkında olunmaz. Bu hata türü bias olarak ifade edilir. Deneysel veya aletsel olmak üzere sistemdeki bazı değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin; cihazın doğru ayarlanmamış olması, yanlış veya standart dışı cam malzeme kullanılması gibi. Düşük doğruluk Kesin Nedenler Tekrarlanabilir

12 12 -Aletsel Hatalar (El kitabı kullanımı) -Aletsel Hatalar (El kitabı kullanımı) -Kalibrasyon Hataları (Cihazların ayarlanması) -Kalibrasyon Hataları (Cihazların ayarlanması) -Kullanıcı Hataları (Okuma hataları) -Kullanıcı Hataları (Okuma hataları) -Analiz Ortamı Hataları (Cihazın çalışma koşulları %20-50 arası nem oranı) -Analiz Ortamı Hataları (Cihazın çalışma koşulları %20-50 arası nem oranı) -Farkındalık (Ne ölçeceğim, Nasıl numune alacağım, Karadenizde ½ saatte su sıcaklık ölçümü) -Farkındalık (Ne ölçeceğim, Nasıl numune alacağım, Karadenizde ½ saatte su sıcaklık ölçümü) Sistematik Hata Türleri

13 13 Önlemek için; Hatalar her ölçümde sabit olarak gözlenir. Hatalar her ölçümde sabit olarak gözlenir. Önlemek için; Kalibrasyon Kalibrasyon Deneysel süreç kontrolü Deneysel süreç kontrolü Farklı bir yöntem ile kontrol Farklı bir yöntem ile kontrol

14 14 Rasgele Hatalar Kontrol edemediğimiz veya çok az kontrol edebildiğimiz durumlarda oluşur. Örneğin; bir cihazdan gelen elektronik gürültü elde ettiğimiz veriler üzerinde istem dışı rasgele değişimlere sebep olur. Bundan dolayı sonuçların tekrarlanabilirliği ve analizin duyarlılığı, kesinliği etkilenir. örnek olarak porselen krozenin yüzeyinde oluşan çatlakların neden olduğu madde kaybı verilebilir.

15 15 Önlemek için; Daha çok küçük hatalar şeklinde ve rasgele olarak gözlenir. Daha çok küçük hatalar şeklinde ve rasgele olarak gözlenir. Önlemek için: Daha fazla ölçüm yapın, Daha fazla ölçüm yapın, Tekniği geliştirin Tekniği geliştirin Cihaz duyarlılığını artırın. Cihaz duyarlılığını artırın. Rasgele Hatalar; Ortalama, Standart Sapma, Varyans gibi istatistiksel uygulamalarla düzeltilebilir.

16 16

17 17 Tayin Sınırları ve Çalışma Aralığı Kör (Şahit, Blank) Tayini Analitsiz bir ortamda analitik değeri elde edilir. Kör ün replike analizi ile; Kalibrasyon eğrisindeki kesim değeri ile elde edilir. Çalışma Aralığı = LOL - LOQ LOD = Xkör + 3Skör LOQ = X kör + 10S kör

18 18


"1. 2 KİMYASAL ANALİZDE YÖNTEMLER KKKKalitatif (Nitel) Analiz KKKKantitatif (Nicel) Analiz Kimyasal Analiz nedir? Analizlerde Kullanılan Derişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları