Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

III. HAFTA KAZANIMLAR Fiziksel Gelişim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "III. HAFTA KAZANIMLAR Fiziksel Gelişim"— Sunum transkripti:

1 III. HAFTA KAZANIMLAR Fiziksel Gelişim
Fiziksel Gelişimle İlgili Öğeler 3) Fiziksel Gelişim Dönemleri

2 Fiziksel Gelişim Fiziksel Gelişim Fiziksel Gelişimle İlgili Öğeler
3) Fiziksel Gelişim Dönemleri a) Doğum Öncesi Dönem b) Bebeklik (0 – 2 Yaş) c) Oyun (Okul Öncesi) Dönem (2 – 6 Yaş) d) Okul Dönemi (6 – 12 Yaş) e) Ergenlik (12 – 18 Yaş)

3 Fiziksel Gelişim * Çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin gelişip olgunlaşması için geçirdiği gelişim süreci FİZİKSEL GELİŞİM’ dir. * Fiziksel gelişim yumurta hücresinin döllenmesi ile başlar, ergenlik çağı sonuna kadar boy ve kilo artışı olarak devam eder. * Kalıtımın en çok etkilediği gelişim alanı fiziksel gelişimdir. Bununla birlikte beslenme, hastalıklar ve spor gibi çevresel faktörlerde fiziksel gelişimi etkilemektedir. * Psikomotor gelişim, canlının gelişim sürecinde vücut hareketlerini kontrol altında tutmasını ve bu yolda pratikleşmesini ifade eder. * Bu nedenle psikomotor gelişmediği durumlarda bundan Zihinsel, Sosyal ve Duygusal gelişim de etkilenir

4 2) Psikomotor Gelişim İle İlgili Öğeler
Dikkat: Herhangi bir şey üzerinde ansal ve duyusal yoğunlaşma olarak tanımlanmaktadır. Kuvvet: Bir işin yapılabilmesi, işi yapacak bireyin belli bir işi yapabilmesi gücüne bağlıdır.. c) Denge: Ayakta durabilme, koşabilme, bisiklete binebilme gibi motor etkinlikler için denge ilk evreyi oluşturur. d) Tepki Hızı: Organizmanın dışarıdan yapılan etkiye karşı vücudunun gösterdiği reaksiyondur. e) Eş Güdüm (Koordinasyon): Organların arasındaki uyuma eş güdüm denir. f) Hareket: Vücudun herhangi bir parçasındaki veya vücudun pozisyonundaki değişmedir. Örnek:Bisiklet/Motosiklet Kullanma

5 3) Fiziksel Gelişim Dönemleri ve Ödevleri
Doğum Öncesi Dönem: * Doğum öncesi dönemler, - Dölüt Evresi (Döllenmeden 2. haftanın sonuna kadar) - Embriyo Evresi (3. haftanın başı - 8. haftanın sonu) - Fetüs Evresi (9. haftanın başından doğuma kadar) * Doğum öncesi dönemin embriyo evresinde bebeğin temel organları işlevlerini gerçekleştirmeye başlar. Bu dönemde vücut 3 tabaka halinde gelişmeye başlar, - Endoderm (Sindirim ve solunum sistemi ) - Mezoderm (Kas, iskelet,salgı ve dolaşım sistemi) - Ektoderm (Saç, tırnak, sinir sistemi, duyu org. vb oluşur.) Eşey (üreme, gamet) hücrelerinin birleşmesi ile 46 kromozomlu canlı oluşur. - Otozom : vücut kromozomu - gonozom: cinsiyet kromozomu -Genotip : genetik özelliklerin tamamı , -Fenotip : gözlenebilir özelliklere *Genler dominant (baskın) Resesif (çekinik) olmak üzere ikiye ayrılır.

6 b) Bebeklik Dönemi: (0-2 Yaş) Refleksif Hareketler : Bebeğin çevresi ile uyumunu sağlar ve normal sinir sistemi fonksiyonlarıdır. * Zamanla bebek kendi varlığının ve bilincinin farkına varmaya başlar. Bu süreç Piaget tarafından Doğadan Ayrışma olarak adlandırılır. * Bebeğin vücudunu isteklerini gerçekleştirmek ve elde etmek için kullanması Piaget tarafından Hedefe Yönelik Davranış/Amaçlı davranış olarak nitelendirilir.

7 Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş)
Refleksif Hareketler Dönemi ( 0 – 1 Yaş) Yeni doğan bebeğin en bilinen ve en sık rastlanan bazı refleksleri şunlardır: REFLEKS UYARICI TEPKİ OLMAZSA DÖNEM Moro (İrkilme) Bebeği ani olarak sarsmak veya kollarından tutup kaldırıp tekrar yatağa bırakmak. Kollarını elleriyle birlikte açar ve sonra kucaklama hareketi yapar gibi kapar. Genel nörolojik yetersizliklerin işaretidir. Yaklaşık 3-6. aylarda kaybolur. Babinski Ayak tabanına, ayak parmaklarından topuğa doğru tırak ya da benzeri bir nesneyle hafifçe dokunmak/çizmek Ayak parmaklarını yelpaze gibi açar. Baş parmak bükülüdür. Omurilikte oluşabilecek kusurların olmasına işaret eder. 8-12. aylarda kaybolur. Patella (Diz Kapağı) Diz kapağına hafifçe vurmak. Bacak havaya kalkar Kas rahatsızlığının belirtisidir. Yaklaşık 3-7. Emme Parmağı yeni doğanın ağzına sokmak ve dudaklara dokunmak. Ritmik bir şekilde emer. Beyin hasarına işaret edebilir. Uyanık durumda 4, uykuda 7. aya kadar sürer. Adımlama Yeni doğanı koltukaltlarından kavrayıp ayakta tutmak. Yürüyormuş gibi adımlar atar. Genel nörolojik ve fizyolojik yetersizliklerin işaretidir. 3-4. hafta Plantar Ayak parmakların dibine bastırmak. Parmaklarla tutma ve yakalama eylemi gösterir. Omurilikte oluşabilecek kusurların belirtisidir. 9-12. aylarda Arama Bebeğin yanağına veya dudağına dokunmak. Başını uyarıldığı yöne çevirir ve ağzını açarak meme arar. 3. ayda kaybolur. Paumer (Yakalama/ kavrama) Bebeğin avuç içine parmak veya herhangi bir nesneyle dokunmak. Parmakları kapar. Parmağı ya da çubuğu yakalayarak kavrar. Nöro-fizyolojik yetersizliklerin işaretidir. 3-4. aylarda kaybolur. Göz kırpma Yeni doğanın gözlerine parlak ışık tutmak. Hemen gözlerini kapatır. Kalıcıdır.

8 c) Oyun (Okul Öncesi) Dönem: (3-6 yaş)
c) Oyun (Okul Öncesi) Dönem: (3-6 yaş) * Bu dönemde bebeklik çağına oranla fiziksel gelişim hızı yavaştır. * Bu dönemde kaba motor kaslarını ince motor kaslarına oranla daha iyi kullanırlar. Kaba motor hareketlerde ustadırlar. Ancak ince motor kasların kullanımını gerektiren hareketleri ya yapamazlar yada beklenen sürenden daha uzun sürede yaparlar (Yazı yazma, çizme, makas kullanma, ayakkabı bağlama.)Genelden Özele İlkesi/Olgunlaşma Bu dönemde kızlar erkeklere oranla ince kasları kullanmayı gerektiren durumlarda daha başarılıdırlar. Bu durum yaşam boyu devam eder.

9 2 Yaş 3 Yaş 4 Yaş 5 Yaş *Zıplama *Kendisine gelen topu tutma * Üstüne gelen büyük bir topu tutamama *Tek ayak üstünde durma *Sıçrama *Adımlama *Tek çizgi üzerinde adımlama *Bisiklete binme * Zıplayan topu yakalama *Koşma *Sıçrayan topu yakalama *İp atlama *Tek ayak üzerinde sıçrama *Tek elle zıplayan küçük bir topu yakalama *Uzun bir çizgi boyunca adımlama *Tek ayakla sıçrama, dönme *Dengeli yürüme

10 d) Okul (Son Çocukluk) Dönemi:(6-12) Yaş
Fiziksel gelişme önceki yıllara göre daha yavaştır. İnce motor becerilerin gelişiminin hızlandığı bir dönemdir. Erkekler (futbol)oynamak, kızlar ise jimnastik gibi alanlara yönelirler. Yaklaşık ilkokul 3.sınıfa gelindiğinde ince motor kasların kontrolü büyük ölçüde sağlanmış olur. Bu dönemdeki gelişim hızı psikomotor olgunluğa ve duygusal etkinliklere bağlıdır. Yedi yaşından on yaşına kadar olgunlaşmış olan temel becerilerini birleştirerek sporla ilgili beceriler de kullanma başlar.

11 *. Büyüme Atılımı : Erinlik döneminde bedensel gelişim aniden hızlanır
e) Ergenlik Dönemi(12/18 Yaş) Erinlik(Püberte/Ön ergenlik) *. Büyüme Atılımı : Erinlik döneminde bedensel gelişim aniden hızlanır * Erinlik dönemde cinsel açıdan olgunlaşmanın başladığını gösteren gelişmeler meydana gelir. Bunlar: - Birincil Cinsiyet Özellikleri: Bu özellikler doğrudan üreme ile ilgi özelliklerdir. (Erkeklerde penis, sperm üretme ve testislerin, kızlarda yumurtalıklar, klitoris, vajina ve rahim gelişimi.) - İkincil Cinsiyet Özellikleri: Doğrudan üreme ile ilgili olmayan değişiklerdir. (Kızlarda göğüslerin büyümesi, kalçanın genişlemesi, erkeklerde sesin kalınlaşması, bıyıkların ve sakalların çıkması, her iki cinste cinsiyet organlarının ve koltuk altlarının kıllanması,)

12 Ergenliğin zamanlamasında cinsiyetler arasında farklılaşmalar
* Ergenliğin zamanlamasında cinsiyetler arasında farklılaşmalar * Cinsel gelişim ile beyin gelişimi arasında Nöbetleşe İlkesi vardır. * *Yaşanan en önemli sorunlardan biri Sakarlıklar ’ * Bu dönemde ergene yardım etmek için akran danışmanlığı yöntemi kullanılabilir. * Fiziksel ve cinsel yönlerden akranlarına göre erken olgunlaşma cinsiyetler arasında farklı etkilere sahiptir. KIZ ERKEK Erken Olgunlaşma Akranlarına oranla sessiz ve çekingen. Sosyal ilişkilerde yetersiz. Akranlarına karşı açıktır, kendine güvenir. Lider olarak kabul edilir. Sosyal ilişkileri gelişmiştir ve popüler olma çabasındadır. Geç Olgunlaşma Yaşıtlarına yakındır ve kolay uyum sağlar. Kendine güvenir ve girişimcidir. Yaşıtlarına göre daha az ilgi görür. Çevrenin dikkatini çekecek farklı davranışlarda bulunur.

13 Cinsiyet salgı bezleri aktiftir.
Erkeklerde testosteron, kızlarda östrojen salgıları beyindeki hipofiz bezinin uyarılmasıyla bol miktarda üretilmeye başlar. Genellikle kızlar 11, erkekler 12 yaşında ergenliğe girerler. Hızlı fizyolojik değişimler söz konusudur. Kas ve iskelet gelişimi hzılıdır. Boy uzaması kızlarda 18, erkeklerde 20 yaşında sona erer. Ergenlik döneminin başlangıcında erinlik dönemi yaşanır ve bu dönemde cinsiyet özellikleri ortaya çıkar.

14 Ergenlik Dönemine İlişkin Sorunlar
Çocukluk döneminde ergen için çok önemli olmayan beden imajı, ergenlik döneminde ergen için çok önem taşımaktadır. Şişmanlık ya da zayıflık gibi durumlar da ergen için önemli sorunlar oluşturabilir. Ergenlik dönemi bedensel gelişim sorunlarından biri de ergenlik sivilceleridir.


"III. HAFTA KAZANIMLAR Fiziksel Gelişim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları