Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN GENİTAL SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN GENİTAL SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 KADIN GENİTAL SİSTEMİ

2

3 Kadın dış genital organları(Vulva) 1
Vulva latince örten anlamında Mons, labia, klitoris ve perineyi kapsar. Perine: Labiaların alt kısmı ile anüs arasında kalan kılsız deri bölge. Mons pubis (veneris) Labium majus Labium minus

4 Mons Pubis Mons veneris (la.; Venüs-roma aşk tanrıçası- tepesi) pubik kemiğin hemen üzerinde, deri ve pubik kıllarla kaplı yağ doku yastığı. Buradaki kıllara pubes denir.

5 Labium Majus Erkekteki skrotum derisine benzer.
Üzerinde pubik kıllar çıkar; ter ve yağ bezleri, sinir uçları serbest bir şekilde onlar arasında dağılmıştır.

6 Labium Minus İç dudaklar kavisli taç yaprağına benzer
Yağ hücresi olmayan, küçük kan damarlarından zengin bir süngersi dokuya sahip Dış dudaklara göre daha ince, kıl yok. Vajinal ve üretral açıklığı, Bartolin bezlerinin kanallarını kapatır.

7 Kadın dış genital organları 2
Vestibulum vaginae Hymen ve tipleri Ostium vaginae Hymen arterleri saat 4-8 pozisyonundadır

8 İki labium minus arasında kalan aralığa vestibulum vaginae denir.
Buraya ostium urethra externum, ostium vagina ve çok sayıda gl. vestibulares minores açılır.

9 Corpus cavernosum clitoris
Kadın dış genital organları(Vulva) 3 Clitoris Bulbus vestibuli Gl.vestibularis major “Bartolin bezi” Gl.vestibularis minor “Skene bezi” Corpus cavernosum clitoris

10 Clitoris Erkekteki corpus cavernosum penis’in karşılığı olan erektil bir oluşumdur. Labium minus pudendi’lerin ön uçlarının birleşim yerinde bulunan clitoris yaklaşık 2.5 cm uzunluğunda olup bir başı (glans clitoridis), bir gövdesi (corpus clitoridis) ve iki bacağı (crus clitoridis) vardır.

11

12 BULBUS VESTIBULI Vestibulum vaginanın iki yanında yerleşmiş 2.5 cm uzunluğunda, bir çift erektil doku kitlesi olup erkekteki corpus spangiosum penis’in karşılığıdır. GL. VESTIBULARIS MAJOR (Bartholin bezi) Bulbus vestibulinin arkasında yerleşmiş bezelye büyüklüğünde bir çift bezdir. Erkekteki gl. bulbourethralis’in karşılığıdır. Bezin salgı kanalı labium minus pudendi ile hymen arasındaki oluğa açılır. GLL VESTIBULARIS MINORES (Skene bezleri): Vestibulum vaginaya açılan çok sayıda küçük bezlerdir. Erkekteki prostat bezinin karşılığıdır.

13

14 Kadın iç genital organları
Vagina Uterus Tuba uterina Ovarium

15 Vagina Kadın cinsel birleşme organı olan vagina cervix uteri ve vestibulum vagina arasında oblik olarak uzanan kas ve zardan yapılmış boru şeklinde bir organdır. Önünde mesane ve üretra, arkasında rectum ve canalis analis bulunur. Vaginanın üst ucu cervix uterinin alt kısmını kuşatır ve aralarında fornix vagina denilen çıkmaz meydana gelir. Vaginanın ortalama uzunluğu cm kadardır. Vaginanın pH sı 4-4.5’tur

16 Diafragma pelvinanın zayıflaması ve vagina prolapsı
Cytocele

17 Uterus Uterus’un yerleşimi Sagital kesit Doğurmamış kadınlarda
7.5 cm boyunda, 5 cm genişliğindedir.

18 Uterus’un anatomik bölümleri ve iç boşluğu
Corpus uteri Isthmus uteri Cervix uteri Cavitas uteri Canalis uteri Cavitas C a n l i s

19 Uterus ligamentleri 1 Lig.latum uteri Lig.teres uteri
Lig.proprium ovarii Lig.uterosacralis Parametrium Mesovarium mesoovarium Mesometrium mesometrium Parametrium

20 Vagina’nın ekseni arasında açıklığı öne
Uterus normal olarak antevertio+antefleksio konumundadır. Anteflexio: Uterusun cervixi ile corpusu arasında ortaya çıkan ve açıklığı öne bakan açıya anteflexio denir. Antevertio: Uterusun uzun ekseni ile Vagina’nın ekseni arasında açıklığı öne bakan yaklaşık 900’lik bir açı oluşur. Uterus ve vagina arasındaki bu duruma antevertio denir. Uterus, corpus uteri ve cervix uteri olarak iki kısımda incelenir. Corpus uteri ile cervix uteri arasında kalan ve dıştan pek belirgin olmayan dar kısma isthmus uteri denir.

21 Uterusun yapısı: Uterus duvarı üç tabakadan dışta perimetrium,
ortada myometrium ve içte endometrium meydana gelir. Perimetrium (tunica serosa): Uterus’u örten peritondan meydana gelen ince bir tabakadır. Yanlarda lig. latum uteri olarak devam eder. Endometrium (tunica mucosa): Uterus’un en iç tabakası olan endometrium yaklaşık 5 mm kalınlığında soluk kırmızı renkli bir yapıdır. Yüzey epiteli tek katlı silialı silindirik epitel özelliğindedir. Lamina propriası oldukça kalındır. Lamina propria’da uterus bezleri bulunur. Ovarial siklusa bağlı alarak bu bezlerin yapısı değişmektedir. Endometrium iki kısımda incelenir. Endometrium basalis: Endometrium’un 1/3lük taban kısmıdır. Menstrual siklustan etkilenmez. Endometrium fonksiyonalis: Endometrium’un 2/3 yüzey tabakası olup menstrual siklustan etkilenir ve her 28 günlük dönemde yenilenir. Menstrual siklus: Proliferasyon safhası, Sekresyon safhası ve Menstruasyon safhası

22

23 Uterus’un çeşitli yaşlardaki durumları

24 Uterus anomalileri

25 Uterus’un hamilelikteki pozisyonu

26 Uterus’un prolapsı

27 Tuba uterina Intramural Isthmus Ampulla Infundubulum

28 Tuba Uterina yapısı Tuba uterina’nın anatomik olarak 4 kısmı vardır. -İnfundibulum tubae utearinae abdominal ucundaki en geniş kısma denir. -Fimbria tubae denilen uçları saçaklar ihtiva eden, huni şeklinde bölümün. -Infundibulumdan sonra gelen kısma ampulla tubae uterinae denir. Ovumun burada dölleir. -Isthmus tubae uterinae Tuba uterina’nın uterus duvarında ilerleyen parçasına pars uterina (intramuralis) denir.

29 Ektopik gebelik

30 Ovarium 1

31 Ovarium 2

32 Menstrual Siklus

33


"KADIN GENİTAL SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları