Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATLET İ ZM Şahısların yürüme,koşma,atma ve atlama gibi tabi hareketlerini ilmin ve tekniğin ışığı altında geliştirmek suretiyle metre ve zaman ölçüsünü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATLET İ ZM Şahısların yürüme,koşma,atma ve atlama gibi tabi hareketlerini ilmin ve tekniğin ışığı altında geliştirmek suretiyle metre ve zaman ölçüsünü."— Sunum transkripti:

1 ATLET İ ZM Şahısların yürüme,koşma,atma ve atlama gibi tabi hareketlerini ilmin ve tekniğin ışığı altında geliştirmek suretiyle metre ve zaman ölçüsünü değerlendiren ferdi ve takım sporudur.

2 ATLET İ ZMLE İ LG İ L İ GENEL B İ LG İ 1900 lü yılların başında ülkeler arasındaki yarışmaların sıklaşması ve olimpiyatların süratli gelişmesi karşısında atletizmde uluslar arası bir idari organın kurulmasını gereklili ğ i ortaya çıkmıştır.1912 yılında Olimpiyat oyunlarından hemen sonra bir araya gelen ülke temsilcileri Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonunu oluşturmuştur.1922 yılında kurulan Türkiye Atletizm Federasyonu ise IAAF ‘a 1924 yılında üye olmuştur.Son şekliyle IAAF’a üye ülke sayısı 210 olmuştur

3 Bugünkü konumuyla Dünya Atletizmini idare eden IAAF bu faaliyetini biri başkan 27 üyeden oluşan bir Konsey ve ona ba ğ lı çalışan 6 Komite ve 8 Komisyon ile yürütmektedir.Konsey üyeleri tüm IAAF üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturdu ğ u Kongre tarafından dört yıllık bir dönem için seçilir.

4 IAAF’ın Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve kongrede kabul edilmiş yarışma kuralları iki yılda bir tekrar düzenlenerek yayımlanır.Kurallardaki de ğ işiklikler IAAF üyesi Federasyonun Konsey’e teklifi Konsey’ce uygun bulundu ğ u taktirde Kongre de yapılacak oylama sonucu gerçekleşir.IAAF Kongresi iki yılda bir Dünya Atletizm Şampiyonasına paralel olarak toplanır.

5 IAAF Yarışma Kuralları Olimpiyat Oyunlarında Dünya Şampiyonalarında Kıtalararası Yarışmalarda ve iki veya daha çok üye fedarasyonun atletlerinin yarıştı ğ ı tüm uluslar arası yarışmalarda uygulanmak zorunda olup, üye Federasyonların kendi ülkelerinde düzenleyece ğ i yerel yarışmalar için tavsiye niteli ğ i taşımaktadır

6 IAAF Kurallarında geçen tüm ölçü ve a ğ ırlıklar ise yalnız Gençler ve Büyükler kategorileri için verilmiş olup,Federasyonlar ülke şartlarına göre kendi yaş grupları ile bunlara uygun ölçü ve a ğ ırlıkları uygulayabilirler

7 YAPILAN OL İ MP İ YATLAR YAPILAN OL İ MP İ YATLAR YIL ÜLKE ŞEH İ R 1896 Yunanistan Atina 1900 Fransa Paris 1904 Amerika St.Louıns 1906 Yunanistan Atina 1908 İ ngiltere Londra 1912 İ sveç Stokholm 1916 Birinci Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamış 1920 Belçika Anvers 1924 Fransa Paris

8 YIL ÜLKE ŞEH İ R 1928 Hollanda Amsterdam 1932 Amerika Los-Angeles 1936 D.Almanya Berlin 1940 İ kinci Dünya Savaşı nedeniyle yapılmamıştır 1944 İ kinci Dünya Savaşı nedeniyle yapılmamıştır 1948 İ ngiltere Londra 1952 Finlandiya Helsinki 1956 Avustralya Melbourn 1960 İ talya Roma 1964 Japonya Tokyo 1968 Meksika Meksiko-Cıty 1972 B.Almanya Münih

9 YIL ÜLKE ŞEH İ R 1976 Kanada Montreal 1980 Rusya Moskova 1984 Amerika Los-Angeles 1988 Güney Kore Seoul 1992 İ spanya Barcelona 1996 Kanada Atlanta 2000 Avustralya Sidney 2004 Yunanistan Atina 2008 Çin Pekin

10 Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlı ğ ı Seçimi Yürürlükteki tebli ğ ve yönetmelikler gere ğ i Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı her dört yılda bir Olimpiyatların sona ermesinden sonra seçimle başa gelir.Buna göre seçilen başkanın görevi kendi yöntemi ile Türk Atletizmini Olimpiyatlara hazırlamaktır.Seçim statüsü Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ğ ü Seçim Kurulunca seçimden belli bir süre sonra ilan edilir ve uygulanır.

11 Görev yapan Atletizm Federasyonu Başkanları Adı Soyadı Göreve Başlama Görevi Bırakma Tarihi Tarihi -Ali Seyfi Beyti 1922 1922 -Burhan Felek 1922 1923 -Ahmet Fetgeri 1923 1924 -Burhan Felek 1924 1935 -Vildan Savaşır 1935 1939 -Saffet Gürol 1939 1940 -Adnan Gür 1940 1942 - İ rfan A ğ ırbaş 1942 1945 -Naili Moran 1945 1957 Jerfi Fıratlı 1957 1960

12 Adı Soyadı Göreve Başlama Görevi Bırakma Tarihi Tarihi - İ smail H. Güngör 1960 1962 Jerfi Fıratlı 1962 1964 -Naili Moran 1964 1968 Jerfi Fıratlı 1968 1973 -Refik Tagay 1973 1973 Nejat Kök 02.10.1974 10.12. 1975 Behçet Beylem 01.03.1976 10.12.1976 Erol Zorlu 23.12.1976 15.07.1977 Nuri Turan 09.01.1977 01.03.1978 Kurthan Fişek 27.04.1978 22.02.1979 Jerfi Fıratlı 22.02.1979 11.12.1979 Nuri Turan 12.11.1979 14.05.1981

13 Adı Soyadı Göreve Başlama Görevi Bırakma Tarihi Tarihi Abdullah Kökpınar 14.05.1981 30.09.1984 Cüneyt Koryürek 17.10.1984 23.12.1986 Aşkın Tuna 01.08.1986 05.04.1988 -Yılmaz Sazak 17.06.1988 06.09.1989 Ali Ergeç 15.12.1989 08.07.1991 İ lker Çetin 09.08.1991 28.02.1992 Hüseyin Manio ğ lu 09.03.1992 18.11.1992 Ali Ergeç 19.11.1992 01.11.1993 Muharrem Dalkılıç 20.12.1993 29.08.1996 Aşkın Tuna 04.06.1996 20.01.1997 Fikret Çetinkaya 20.01.1997 26.01.2000 Semra Aksu 09.05.2000 18.10.2000 Mehmet Yurdadön 30.10.2000 11.12.2004 Mehmet Terzi 28.12.2004 Halen görevde

14 ATLETİZM KOŞULAR ATMALAR ATLAMALAR YÜRÜME 1) 2) Sürat Koşuları 100m(B.E.)kulvarlı 200m(B.E.)kulvarlı 400m(B.E.)kulvarlı Orta Mesafe 800m(B.E.)100m kulv. 1500m(B.E.) 3) Uzun Mesafe 3000m(B.E.) 5.000m(B.E.) 10.000m(B.E.) 4) Maraton (42.195 km) (B.E.) 5) Engelli koşular 100m Eng.(B.) 110m Eng.(E.) 400m Eng.(B.E.) 3000m Eng.(E.) 6) Bayrak koşuları a)4x100m.(B.E.) b) 4x400m.(B.E.) c)Balkon bayrak = 800m – 400m – 200m – 100m d)İsveç bayrak = 4x200m 3) 4) Gülle Atma (B.E.) Disk Atma (B.E.) Cirit Atma (B.E.) Çekiç Atma (B.E.) Uzun Atlama (B.E.) Yüksek Atlama (B.E.) Üç Adım Uz. Atl.(B.E.) Sırıkla Yüks. Atl. (B.E.) 1) 2) 3) 4) - Resmi yarışlarda 20+ 50km - Mahalli bölgelerde 3-5-10 km 7) Çoklu Yarışlar Pentatlon (5’li yarış), Heptatlon (7’li yarış), Dekatlon (10’lu yarış)

15 Çoklu Yarışlar a) Pentatlon (5’li yarış): Pentatlon; 100m. Engelli koşu, 200m düz koşu, gülle atma, yüksek atlama ve uzun atlamadan oluşur. b) Heptatlon (7’li yarış): Heptatlon; Gülle atma, cirit atma, yüksek atlama, uzun atlama, 100m. Engelli, 800m düz ve 200m düz koşudan oluşur. c) Dekatlon (10’lu yarış): Dekatlon; 100m düz koşu, 110m engelli koşu, 400m düz koşu, 1500m düz koşu, uzun atlama, yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama, gülle atma, cirit atma ve disk atmadan oluşur.

16 Atletizm Pist Krokisi

17 PİST : Standart pist uzunluğu 400 metredir. 1 mil yarışı dışındaki dünya rekorları metre esasına göre belirlenir. Yeni pistlerin büyük çoğunluğunda ve uluslar arası yarışmalar için kullanılanların hemen hepsinde yapay zeminler vardır. Bu genellikle TARTAN lastiksi bir bileşkedir ve her iklimde kullanılabilir. Koşu pistinin genişliği 7.32 metreden az olmayıp eğer mümkünse iç kenarı beton veya benzer bir malzemeden yapılmış 50 mm yükseklikte ve en az 50mm genişlikte bir bordürle yükseltilmiş olmalıdır.

18 NOT : Bordür ; pist yüzeyinde birikebilecek suyun tahliye edilmesinin engellememek amacı ile en çok 65 mm yükseklikte olmalıdır. Yarış pistinin iç kenarına bordur yapılma olanağının bulunmadığı durumlarda bu kenar 50 mm genişlikte çizgilerle işaretlenmelidir. Çim yarış pistlerinde pistte 5 m de bir bayrak dikilmelidir. Bayrak yarışmacıların koşmalarını engellemeyecek şekilde yerden pist dışına doğru dikilmelidir.

19 KULVAR : Pist üzerinde müsabaka süresince 1 atletin koşmak zorunda olduğu ve yarışmacıları ayıran 8 kulvar işaretlenmiştir. Bir kulvarın genişliği 1.22 m olup, çizgi kalınlığı 5 cm olarak beyaz boya ile çizilir. Ayrıca çeşitli yarışların başlangıç yerleri de çizgilerle belirlenmiştir. Tüm yarışlar için aynı bitiş çizgisi kullanılır. Tüm yarışlar, dönüşler koşucunun soluna gelecek şekilde saat yönünün tersinde koşulur. Yalnız, 100m, 110m engelli gibi kısa yarışlar ana tribün (şeref tribünü) önündeki düz parkurda koşulur.

20 Kulvar uzunlukları ve Kulvar Farkları : Bir dönemeçte başlayan yarışlarda 200 ve 400m gibi bazı atletlerin di ğ erlerine kıyasla önde başlayarak avantaj elde ettikleri sanılır. Ama dönemeçler dönülürken dıştakilerin daha fazla koştu ğ u düşünülecek olursa böyle bir avantajın bulunmadı ğ ı anlaşılabilir. Pist dışındaki kulvarların uzunlukları daima içteki kulvarlardan büyüktür. 1. Kulvar : 400 m; 2. Kulvar: 407.04 m; 3. Kulvar : 414.70 m; 4. Kulvar : 422.37m; 5. Kulvar : 430.03 m ; 6.. Kulvar : 437.70 m ; 7. Kulvar : 445.36 m 8. Kulvar : 453.03 m uzunlu ğ undadır.

21 ÇIKIŞLAR İ K İ YE AYRILIR: 1-)ALÇAK ÇIKIŞ 2-)YÜKSEK ÇIKIŞ

22 Alçak çıkış…. Alçak çıkış ilk olarak 1888 yılında Yale Üniversitesi’nden Amerika’lı Sherill tarafından ortaya konulmuştur. Yine Amerika’lı Burke 1896 Atina Olimpiyatları’nda 100 m.’de ilk alçak çıkış uygulamasını olımpiyatlara sokmuştur.

23 ALÇAK ÇIKIŞ Sprint koşucuları, hareketsiz duruştan en çabuk bir biçimde hızlanarak en yüksek hıza geçişi sa ğ lamaktadır.. Bunun için öncelikle; -Patlayıcı bir hareketle başlangıçı(Kısa reaksiyon zamanı)garantilemek ve -Optimal bir kas gücünün devreye girmesi gereklidir.

24 ALÇAK ÇIKIŞ KOMUT ŞEKL İ YERLERİNİZE, DİKKAT, ÇIK

25 Yerlerinize Pozisyonu

26 1- Yerlerinize : Yerlerinize komutundan sonra bütün koşucular takozlarına yerleşir; eller omuz genişli ğ inde açık start çizgisinin hemen gerisine bombeli bir şekilde yerleştirilir. Ön blo ğ a (90 ) kuvvetli baca ğ ımızı yerleştiriyoruz di ğ er baca ğ ımızı ise ( 110 – 130 )’lik arka blo ğ a yerleştirilir. İ ki elimiz ve arka baca ğ ımızın dizi yere temas eder. Bu pozisyonda dikkat komutu beklenir.

27 Dikkat Pozisyonu

28 2- Dikkat: Kollar dirseklerden gergin, sırt hafif kavisli, kalça çemberi omuz çemberini geçecek şekilde vücut a ğ ırlı ğ ı öne do ğ ru verilir.ön bacak 90, arka bacak 110 – 130 ‘lik açı oluşturur. Baş normal pozisyonda, bakışlar 1-2 metre ileride koşu istikametinde, bu pozisyonda vücut a ğ ırlı ğ ı kollara ve ön baca ğ a aktarılır. Dikkat ile çık arasında 2-3 sn. vardır.

29 Çıkış Pozisyonu

30 3- Çık: Dikkatin yo ğ unlaşması, sadece koşulacak mesafenin düşünülmesi ve vücut a ğ ırlı ğ ı daha öne alınarak patlayıcı bir kuvvet ile arka bacak ve aksi kol ile çıkış yapılır. Vücut hemen do ğ rultulmadan e ğ im 30m kadar korunur.

31 “Çık” yada “Tabanca” sesine göre start verilir. Dikkat komutunun verilmesinden sonra geçen süre en az 1.5 en fazla 3sn olmalıdır. Bacaklar gövdeyi mümkün olduğu kadar büyük kuvvetle itmelidir. · Bacağın itme hareketi mümkün olan en kısa reaksiyon zamanında harekete geçmeli · Bacakların açılması çabuk ve kuvvetli olmalıdır · Optimal bir itiş yönü sağlanmalıdır.

32 DOĞRULMA Sprinterin doğrulması hızlanma koşusu boyunca yavaş yavaş gerçekleşmelidir. Öncelikle ayağın yere konuşundaki değişikliler ( Ağırlık merkezinin izdüşümüne yakalaşması, eklem açılarının büyümesi )ve itme açışı, bunlara bağlı olarak gövdenin kalkması doğrulmayı etkiler. İlk adımdan itibaren ağırlık merkezinin yükselmesi doğrulmanın işaretidir.

33 Çıkışın Metodik Sıralaması · Kuvvetli ayağın belirlenmesi · Ayaktan çıkışın öğretilmesi · Takozun yerleştirilmesi · Orta çıkıştaki takoz ayarının yapılması · Takoza oturuş · Önce öndeki ayağın takoza yerleştirilmesi · Başın aşağı doğru duruş pozisyonu · Ellerin parmak ucunda duruşu · Çizginin gerisinde yerleştirilmesi · Dikkat pozisyonunun alınması · Ön diz açısının 90 derece olması · Kolların dirsekten gergin konumu · Gözlerin yarım metre öne bakışı · Çıkış ve sonrasının öğretimi · Vücudun öne eğiminin sürdürülmesi · Başın karşıya bakmaması · Kolların aktif hareket katılımı · İlk adımda itme ayağının tam açılması

34 Çıkıştaki resim dizisi

35 YÜKSEK ÇIKIŞ Kulvarsız yapılan bütün orta ve uzun mesafe koşularında uygulanır. Bu çıkış şeklinde yerlerinize komutandan sonra gövde dik, kuvvetli bacak arkada hafif bükülü olacak şekilde çıkış çizgisinin gerisinde start komutu beklenir. Bu sırada baş bükülmemeli, gövdeden de sağ veya sol tarafa herhangi bir döndürme yapılmamalıdır. Bakış koşu yönünde olmalı, gözlerle yandaki koşucular sürekli kontrol edilmelidir. Yüksek çıkışlarda her sporcunun 1 defa fodepar yapma hakkı vardır. 2. kez fodepar yaptığında diskalifiye olur.


"ATLET İ ZM Şahısların yürüme,koşma,atma ve atlama gibi tabi hareketlerini ilmin ve tekniğin ışığı altında geliştirmek suretiyle metre ve zaman ölçüsünü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları