Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“METAMORFİK KAYAÇLAR”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“METAMORFİK KAYAÇLAR”"— Sunum transkripti:

1 “METAMORFİK KAYAÇLAR”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 “Yeraltı Suları”

22

23 Suyun kullanım alanları
Yeraltısuyu ve özellikleri ile ilgilenen bilim dalına Hidrojeoloji denir Suyun kullanım alanları Yaşam Mühendislik Rekreasyon İçme Soğutma Yüzme Fotosentez Isıtma Balıkçılık Soluma Temizleme Yelken Metabolizma Taşkın Paten Toprak sulaması Kayak

24 Yeraltı suyu nehir ve gölleri genellikle nadirdir
Yeraltı suyunun büyük bir bölümü kayaçların taneleri arasındaki boşluklarda bulunur. Jeolojik olarak önemli bir aşındırıcıdır

25 SÜZÜLME Yüzeyde akan suların bir bölümü yeraltına süzülür.

26 Porozite (gözeneklilik) ve Permeabilite (geçirimlilik)
Porozite: kayaç içindeki boşlukların kayaç hacmine olan oranı olarak ifade edilebilir. Permeabilite (Geçirimlilik ): Suyun bir yerden diğer bir yere iletilebilme özelliğidir. Bu da gözenekler arasındaki bağlantıyla ilişkilidir

27 Konglomera yüksek gözenekliliğe ve permeabiliteye sahiptir

28 Granit düşük gözenekliliğe ve permeabiliteye sahiptir

29 Yüksek gözenekliliğe sahip bir kayaç

30 SU TABLASI Yeryüzünün altında belli Bir düzeyden sonra
kayaçlarda Su bulunur. Bu düzeye yeraltısuyu tablası adı verilir. Suya doygun kayaçlar yer altısuyu tablasının altındadırlar.

31

32 AKİFERLER •Kumtaşları •Kumtaşları ve kireçtaşları
•Çimentolanmamış kum ve çakıllar •Kumtaşları •Kumtaşları ve kireçtaşları •Yarı çimentolanmamış kumtaşları •Karbonatlı kayaçlar •Volkanik ve bazaltik kayaçlar •Diğerleri

33 Su tablasının üstünde mercek şeklinde askıda bulunan su seviyelerine
tünemiş su tablası denir.

34

35 KAYNAKLAR

36 KAYNAKLARIN OLUŞUMU

37

38 KAYNAKLAR

39

40

41 Yeraltısuyu akarsuları besleyebilir
veya akarsular yer altı suyunu besler

42 ÇÖKME Uzun süreli çekimin oluğu ve beslenmenin yetersiz oluğu
bölgelerde yer çökmesi büyük bir problem oluşturur. Yeraltısuyu kayaçların gözenek ve boşluklarında bulunur ve destek görevi görür. Suyun gözeneklerden çekilmesi ile akiferi oluşturan taneler düzensiz bir şekilde sıklaşır. Yüzey çöktüğü zaman aynı zamanda yüzeyeki yapılarda zarar görür.

43 Çökme (beslenmeden daha fazla su çekimi)

44 Karstik Yapı Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan arazilere karstik araziler denir. Örneğin kalker, kolay eriyebilen bir kayadır. Yeraltı ve yerüstü suları, kalkerden oluşan sahaları, eriterek bazı şekiller oluşturur. CaCO3(kalsiyum karbonat) ve su ile oluşmuş dış kuvvetlerdir. Karadeniz ve Akdeniz'de kalker,İç Anadolu'da tuz ve jips etkilidir. Mağara bir aşındırma şekli, içindeki sarkıt,dikit ve sütun biriktirme şeklidir.

45

46

47 Obruklar Kireçtaşlarının eritilmesi nedeniyle yüzeydeki
yavaş ve ani çökmeler sonucu oluşur.

48

49

50

51

52 Mağaralar tümüyle erozyona uğrar ve çatıları çökerse bu şekilde bölgeler gelişir.

53 GAYZERLER Gayzer (veyaKaynaç), düzenli veya düzensiz aralıklarla, suları yukarı doğru fışkırarak patlama yapan bir sıcak su kaynağıdır. Yerin derinliklerinde bulunan suların sıcaklığı yıl içinde fazla bir değişme göstermez. Fay kaynakları volkanik ve kırıklı bölgelerde görülür. Bu nedenle kutuplara yakın bir bölge olmasına rağmen İzlanda'da birçok gayzer ve sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Kaynak su belirli bir yerde ısınınca (kaynayınca), bir patlama yapar ve bu kaynar suyu yeryüzüne fışkırarak çıkar.

54 GAYZERLER

55 GAYZERLER

56 GAYZERLER

57 Traverten Ca (HCO3)2 içeren yeraltı suları yüzeye çıktıkları zaman basınç serbestleşmesi gerçekleşir. Bu durumda karbondioksit havaya karışırken su akısına devam eder ve kalsiyum karbonat çevredeki maddeler üzerinde birikmeye başlar

58 Mağara ve sıcak su çevrelerindeki kalsiyum karbonat çökeltilerine traverten denir

59

60 DERS BİTTİ!


"“METAMORFİK KAYAÇLAR”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları