Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİLEKÇE ve BİLGİ EDİNME HAKKI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİLEKÇE ve BİLGİ EDİNME HAKKI"— Sunum transkripti:

1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİLEKÇE ve BİLGİ EDİNME HAKKI
V. Kısım DİLEKÇE ve BİLGİ EDİNME HAKKI

2 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLGİLİ MEVZUAT Anayasa 74. maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21. maddesi, maddesi 09/01/2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 01/11/3071 tarih ve sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 28/11/1982 tarih ve 8/5743 sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

3 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B. MÜRACAAT VE ŞİKAYET ANAYASAL DÜZENLEME: Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı MADDE 74: Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

4 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YASAL DÜZENLEME (657 Sayılı Yasa) Müracaat, şikayet ve dava açma: Madde 21: Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

5 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YASAL DÜZENLEME (DİLEKÇE KANUNU) DİLEKÇE HAKKI: Madde 3 : Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. YASAL DÜZENLEME (BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU) MADDE 4: Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

6 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETMELİK Şikayet Hakkı: Madde 3 : Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler. Müracaat Hakkı ve İhbar Yükümlülüğü: Madde 11 : Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Ayrıca Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler.    

7 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Müracaata ilişkin usul ve esaslar Madde 13: Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir. USULSÜZ ŞİKAYET Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller: DMK Madde 125: Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: …………………………………… ……………………………………. d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

8 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞİKAYET VE MÜRACAATTA OLAY ÇÖZME TEKNİĞİ: Olayda, basit yol tercih edilir. Şikayet veya müracaat ile ilgili; Anayasa, kanun ve yönetmelik hükümlerine bakılır. İlgili madde belirlenir. Müeyyidesi için 657/125’ e bakılır.


"METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİLEKÇE ve BİLGİ EDİNME HAKKI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları