Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİLEKÇE 3071. 1. Amaç Bu Kanunun amacı,Bu Kanunun amacı, –Türk vatandaşlarının ve –Türkiye’de ikamet eden yabancıların –kendileriyle –kendileriyle veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİLEKÇE 3071. 1. Amaç Bu Kanunun amacı,Bu Kanunun amacı, –Türk vatandaşlarının ve –Türkiye’de ikamet eden yabancıların –kendileriyle –kendileriyle veya."— Sunum transkripti:

1 DİLEKÇE 3071

2 1. Amaç Bu Kanunun amacı,Bu Kanunun amacı, –Türk vatandaşlarının ve –Türkiye’de ikamet eden yabancıların –kendileriyle –kendileriyle veya –kamu –kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkındadilek ve şikâyetleri hakkında, –TBMM’ye ve yetkili makamlara –yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektirkullanılma biçimini düzenlemektir.

3 2. Kapsam Bu Kanun,Bu Kanun, –Türk vatandaşları ve –Türkiye’de ikamet eden –Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından TBMM ile idarî makamlara yapılan –dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsarbaşvuruları kapsar.

4 3. Dilekçe hakkı Türk vatandaşlarıTürk vatandaşları –kendileriyle veya kamu ile ilgili –dilek ve şikayetleri hakkında, –TBMM’ye ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

5 3. Dilekçe hakkı Türkiye’de ikamet eden yabancılarTürkiye’de ikamet eden yabancılar –karşılıklılık esası –karşılıklılık esası gözetilmek ve Türkçe yazılması –dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.bu haktan yararlanabilirler.

6 4. Dilekçede bulunması zorunlu şartlar dilekçelerdeTBMM’ye veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinindilekçe sahibinin –adı-soyadı ve imzası ile –iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

7 5. Gönderilen makamda hata Dilekçe,Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca bilgi verilirdilekçe sahibine de bilgi verilir.

8 6. İncelenemeyecek dilekçeler TBMM’ye veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; –a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, –b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, –c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, İncelenemezler.İncelenemezler.

9 7. Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi Türk vatandaşlarınınTürkiye’de ikamet eden yabancılarınTürk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda sonucuyetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya safahatı hakkındayapılmakta olan işlemin safahatı hakkında

10 7. Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi dilekçe sahiplerinedilekçe sahiplerine 30 gün içindeen geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

11 8. Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi TBMM’ye gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılır.

12 8. Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi İlgili kamu kurum veya kuruluşlarıİlgili kamu kurum veya kuruluşları TBMM Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri 30 gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri TBMM İçtüzüğünde gösterilir.


"DİLEKÇE 3071. 1. Amaç Bu Kanunun amacı,Bu Kanunun amacı, –Türk vatandaşlarının ve –Türkiye’de ikamet eden yabancıların –kendileriyle –kendileriyle veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları