Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. Hafta1 3. HAFTA. 3. Hafta2 Döngüler  1.Sayıcı kontrollü döngü döngü değişkeni döngü değişkeni döngü değişkeni başlangıç değeri döngü değişkeni başlangıç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. Hafta1 3. HAFTA. 3. Hafta2 Döngüler  1.Sayıcı kontrollü döngü döngü değişkeni döngü değişkeni döngü değişkeni başlangıç değeri döngü değişkeni başlangıç."— Sunum transkripti:

1 3. Hafta1 3. HAFTA

2 3. Hafta2 Döngüler  1.Sayıcı kontrollü döngü döngü değişkeni döngü değişkeni döngü değişkeni başlangıç değeri döngü değişkeni başlangıç değeri döngü değişkeni artması veya azalması döngü değişkeni artması veya azalması döngü değişkenin son değerinin test edilmesi döngü değişkenin son değerinin test edilmesi  2.Belirsiz kontrollü döngü belirsiz döngü adedi belirsiz döngü adedi döngü şartını sağlayan değişken değişimi döngü şartını sağlayan değişken değişimi

3 3. Hafta3 Döngüler- while while (döngü şartı) { döngü gövdesi işlemleri; } Döngü şartı sıfırdan farklı olduğu sürece döngü işletilir. Örnek: 1’den 10’a kadar olan tamsayıları toplayan program. #include #include using namespace std; main(){ int sayac=1,toplam=0;//sayac, döngü kontrol değişkeni while(sayac<=10)//döngü adedi belirli {toplam+=sayac;cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/27/9048998/slides/slide_3.jpg", "name": "3.", "description": "Hafta3 Döngüler- while while (döngü şartı) { döngü gövdesi işlemleri; } Döngü şartı sıfırdan farklı olduğu sürece döngü işletilir. Örnek: 1’den 10’a kadar olan tamsayıları toplayan program. #include #include using namespace std; main(){ int sayac=1,toplam=0;//sayac, döngü kontrol değişkeni while(sayac<=10)//döngü adedi belirli {toplam+=sayac;cout<

4 3. Hafta4 Döngüler- özel while Sonsuz Döngüler: while(1) { } while(10) { } while(-10) { }//Kullanım yeri? Girilmez Döngü: while(0) { } //Kullanma yeri? Değişkene bağlı Döngü: while(a) { } //Fazla serbest? Tehlikeli Form: while(a=3)//Tehlike ne?

5 3. Hafta5 Döngüler- for for (başlangıç atamaları; döngü şart ifadesi; döngü sonu işlemleri) { döngü gövdesi işlemleri; }  Başlangıç atamaları döngü başında sadece bir kez çalışır.  Döngü şart ifadesi, başlangıç atamalarından sonra kontrol edilir  Döngü sonu işlemleri her çevrimden sonra işletilir  Döngü şart ifadesi her döngü sonu işleminden sonra kontrol edilir. Döngü şartı sıfırdan (YANLIŞ) farklı olduğu sürece döngü işletilir İşlemler Başlangıç; koşul; artım/azaltım

6 3. Hafta6 Döngüler- özel for Sonsuz Döngüler: for(;;) { } for(;1;){ }// Sıfırdan farklı bir sayı for(;-9;){ }// 9’un ve 1’in bir özelliği yok Girilmez Döngü: for(;0;) { } Değişkene bağlı Döngü: for(;a;) { } Tehlikeli Form: for(;a=3;)

7 3. Hafta7 Döngüler- for Örnek: 1’den 10’a kadar olan tamsayıları toplayan program. #include #include using namespace std; main(){ for(int sayac=1,toplam=0;sayac<=10;sayac++) {toplam+=sayac;cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/27/9048998/slides/slide_7.jpg", "name": "3.Hafta7 Döngüler- for Örnek: 1’den 10’a kadar olan tamsayıları toplayan program.", "description": "#include #include using namespace std; main(){ for(int sayac=1,toplam=0;sayac<=10;sayac++) {toplam+=sayac;cout<

8 3. Hafta8 Döngüler- do-while do{ döngü gövdesi işlemleri; } while (döngü şartı); Örnek: 1’den 10’a kadar olan tamsayıları toplayan program. #include #include using namespace std; main(){ int sayac=0,toplam=0;//sayac, döngü kontrol değişkeni do{toplam+=sayac;cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/27/9048998/slides/slide_8.jpg", "name": "3.", "description": "Hafta8 Döngüler- do-while do{ döngü gövdesi işlemleri; } while (döngü şartı); Örnek: 1’den 10’a kadar olan tamsayıları toplayan program. #include #include using namespace std; main(){ int sayac=0,toplam=0;//sayac, döngü kontrol değişkeni do{toplam+=sayac;cout<

9 3. Hafta9 break- continue Belirli bir şartta veya sonsuz döngülerin terk edilmesinde break, Belirli bir şartta döngü başına dönülmek istenmesinde continue kullanılır.  break program akışını döngü sonrası komuta,  continue ise döngü başına getirir.  break döngünün sonlanmasını sağlar

10 3. Hafta10 break-continue örneği #include #include using namespace std; main(){ for(int x=1;x<=10;x++){ if(x<5)continue;if(x==9)break;cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/27/9048998/slides/slide_10.jpg", "name": "3.", "description": "Hafta10 break-continue örneği #include #include using namespace std; main(){ for(int x=1;x<=10;x++){ if(x<5)continue;if(x==9)break;cout<

11 3. Hafta11 İç-içe Döngüler  Tüm döngüler iç-içe yapılandırılabilir Kullanım Alanları  Çok boyutlu dizilerde  Seri hesaplamalarında  İlişkili döngülerde İşlemler Döngü şartı Yanlış Doğru

12 3. Hafta12 İç-içe Döngüler-2 #include #include Using namespace std; main(){ int disDongu, icDongu, k, maks; cout >maks; cout<<“Asal Sayılar\n”; for(disDongu=2; disDongu<=maks; disDongu++){ k=1; for(icDongu=2; icDongu<=disDongu/2;icDongu++) if(!(disDongu%icDongu))k=0;if(k) cout<<“ “< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/27/9048998/slides/slide_12.jpg", "name": "3.", "description": "Hafta12 İç-içe Döngüler-2 #include #include Using namespace std; main(){ int disDongu, icDongu, k, maks; cout >maks; cout<< Asal Sayılar\n ; for(disDongu=2; disDongu<=maks; disDongu++){ k=1; for(icDongu=2; icDongu<=disDongu/2;icDongu++) if(!(disDongu%icDongu))k=0;if(k) cout<< <

13 3. Hafta13 Goto Deyimi ve Etiket  Bir programın akışını herhangi bir koşula bağlı olmaksızın değiştirir.  Program denetimi bir noktadan başka bir noktaya geçer ve oradan devam eder.  goto deyimi çalışması için etikete (label) ihtiyaç vardır.  C dilinde tanımlı olmasına rağmen programcılar tarafından kullanımı tercih edilmez. Basla: if (koşul) if (koşul) goto Basla goto Basla…………………… Etiket : ile tanımlanır

14 3. Hafta14 Çalışma Soruları-2.1  Soru-2.1 Maksimum sınırı verilen tamsayılardan tam bölenlerinin toplamı kendi değerlerine eşit olanları veren programı tasarlayınız. Örneğin 6 sayısı 1,2,3’e tam bölünür ve toplamları 6’dır. 8 ise 1,2,4 sayılarına tam bölünür ancak bölenlerin toplamı 7’dir.  Soru-2.2: Aşağıdaki programın çıktısı ne olur? #include void main() { int i,j; char a='g', b='h'; for(scanf("%c%c",&a,&b),i=2; i>a-b; i--) printf("%c",'4'+i); for(j=i+4; j>i; j-=2) while(j%3-2>i) printf("j=%d i=%d \n",j,i++); }  Aşağıdaki programın çıktısı ne olur?  Soru-2.3 Aşağıdaki programın çıktısı ne olur? #include void main() { int i; for (i=0; i<15; i++) if (i%2) printf("%d",i%3+i/3); else if (i%3 || i++/4) printf("%d\n",i+=1.5); }

15 3. Hafta15 Çalışma Soruları-2.2  Soru-2.4: Aşağıdaki for döngüsünü do-while ve while döngüsünü de for ile tekrar yazınız. #include void main() { int i, j, k; for(scanf("%d %d",&i,&j); i0) k--; } }  Soru-2.5: Girilen tamsayılardan 30 ile 50 arasındaki (sınırlar dahil) tamsayıların ortalamasını veren programı C++ dilinde yazınız. Programdan çıkış için negatif bir değerin girilmesi yeterlidir.  Soru-2.6: Klavyeden girilen karakterlerin içerisinden rakamları alan ve tüm rakamların toplamını veren programı yazınız. Rakamlar ardışık olduğunda (456 gibi) 4+5+6 olarak toplama dahil etmelidir. Girişi nokta karakteri sonlandırmalıdır.  Soru-2.7: getch() fonksiyonu kullanarak girilen karakterleri, sıkıştırılmış formda görmek istiyorsunuz. Örneğin girişiniz aaaabbbcddddee ise, ekrana a4b3cd4e2 olarak verilecektir. Küçük harften farklı girilen her karakter girdinin sonlandığını bildirecektir.  Soru-2.8: ! karakterinin bildirmesiyle sonlanan klavye girdisinde en çok tekrar eden ardışık harfi ve sayısını veren programı tasarlayınız.


"3. Hafta1 3. HAFTA. 3. Hafta2 Döngüler  1.Sayıcı kontrollü döngü döngü değişkeni döngü değişkeni döngü değişkeni başlangıç değeri döngü değişkeni başlangıç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları