Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın Temelleri ve Pazarlama Anlayışında Değişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın Temelleri ve Pazarlama Anlayışında Değişim."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın Temelleri ve Pazarlama Anlayışında Değişim

2 Pazarlama nedir? iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. Marketing mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986) Marketing kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985) Marketing Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı2

3 Pazarlama bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir değer içeren malların yaratılması, sunulması, ve diğerleriyle (değer arz eden mal ve hizmetlerle) mübadelesini kapsayan sosyal ve yönetsel bir süreçtir. (Kotler, 1998) “Pazarlama, müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur. (AMA, 2004) “Pazarlama; müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve genel olarak toplum için değer yaratma, haberdar etme, sunma ve değişim için kurumsal düzenleme ve süreçleri içeren faaliyetlerdir.(AMA,2007) Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı3

4 Pazarlama “pazarlama, taraflarına değer yaratan değişim ilişkileri ağlarını oluşturma, sürdürme ve geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bilimdir” (Erdoğan, 2009) Pazarlama hedef pazardaki müşterilerine değer sunacak ürünlerin geliştirilmesi ve pazara sunulmasını sağlamak amacıyla, pazardan elde edilen bilgilerin şirket içinde paylaşılması, uzun vadeli işletme hedeflerini sağlamak üzere müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bütün bunlarla birlikte toplumsal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanarak işletmenin paydaşlarını dikkate alan değer temelli faaliyetler bütünüdür. (Torlak, 2008) Pazarlama Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı4

5 Pazarlama YönetimiPazarlama Düşüncesinin Gelişimi5 Pazarlamanın amacı müşteri tatmini sağlayan mübadeleleri gerçekleştirmek memnun müşteriler yaratmaktır

6 Pazarlama Tanımlarında Yer Alan Önemli Noktalar Pazarlama bir mübadele /değişim sürecidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Etkinlik ve kârlılık esasına göre değerlendirilir.Ekonomik değerlerle (Mallar, hizmetler ve fikirlerle) ilgilidir.Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur.Dinamik bir ortamda gerçekleşir.Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir.Değer yaratma, değer değişimi ile ilgili süreçleri içerirFaaliyet alanı olarak kâr amaçlı işletmelerle sınırlı değildir.değişimi kolaylaştıran ve gerçekleştiren faaliyetleri kapsar Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı6

7 Basit Bir Sistem Olarak Pazarlama Değer ifade eden şey (Para, kredi, emek, mal) Değer ifade eden şey (Mal, hizmet, fikir…) ORTAM (Pazar) SATICI (İşletme) ALICI (Tüketici) Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı7

8 PerakendeciToptancı Üretici Tüketici Mübadele Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı8

9 Pazarlamada temel kavramlar İhtiyaçlar İstekler Talep Ürünler Müşteri Sadakati Müşteri Tatmini Müşteri TatminiDeğişim Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı9

10 Pazarlamanın kapsamı Mallar Hizmetler Fikirler Kişiler (bireyler) Şehirlerin veya bölgeler Etkinlikler Örgütler (Şirketler, kamu kuruluşları vs.) Tüketim deneyimleri İyilik amaçlı pazarlama Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı10

11 Pazarlama Anlayışındaki Değişim Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı İlişkisel pazarlama yaklaşımı İlişkisel pazarlama yaklaşımı 1930 1950 1980 2000 zaman Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı11

12 Değişen pazarlama yaklaşımları ve özellikleri Yaklaşım Odak NoktasıAmaç ve Özellikleri Üretimİmalat  Üretimin arttırılması  Maliyetlerin düşürülmesi ve kontrol edilmesi  Satış artışıyla kârın azamileştirilmesi ÜrünMamuller  Kalitenin ön plana çıkması  Kalite seviyesinin yükseltilmesi  Satış artışıyla kârın azamileştirilmesi Satış Üretilenin satılması (Satıcının ihtiyaçları)  Promosyon ve satış faaliyetlerine ağırlık verilmesi  Satış devir hızının yükseltilmesi yoluyla kâr artışı Pazarlama Tüketici ne istiyor? (Tüketicinin ihtiyaçları)  Bütünleşik pazarlama  Üretimden önce ihtiyaçların belirlenmesi  Müşteri sadakati ve tatmini ile kâr artışı  Pazar odaklılık İlişkisel Pazarlama Müşterilerle daha uzun süreli ilişkileri nasıl kurabilir ve sürdürebiliriz?  Sadece ne sattığınız değil, nasıl sattığınız da önemlidir.  Tüm tüketim sürecine odaklanarak müşteriyle birlikte olmanın yollarını aramak  MİY  Müşteri tatmini ve müşteri değeri Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı12

13 Toplumsal Pazarlama Anlayışının Öğeleri İşletme (Amacı: Kâr) Toplum (Amacı: Toplumun refahı) Tüketici (Amacı: İhtiyaçlarının tatmini) Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı13

14 ÜrünFiyat Tutundurma (Pazarlama iletişimi) Dağıtım 4P Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı14

15 Pazarlama karması 4P Ürün (product) fiyat (price) Pazarlama iletişimi (promotion) dağıtım (place) 4C  (customer value) tüketiciye sağlanan değer  (cost to customers) tüketiciye maliyeti  (communication) iletişim  (convenience) kolaylık Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı15

16 Hizmetler için pazarlama karması 4p+3p= 7P 4P  Ürün (product)  fiyat (price)  Pazarlama iletişimi (promotion)  dağıtım (place) 3P  insanlar (people),  süreçler (processes)  fiziksel öğeler (physical evidence) Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı16

17 Pazarlama YönetimiPazarlama Düşüncesinin Gelişimi17 PazarlamaİktisatSosyoloji Antropoloj i PsikolojiTarih

18 Teşekkürler… Pazarlama İlkeleriPazarlama Kavramı18


"Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın Temelleri ve Pazarlama Anlayışında Değişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları