Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri1 İşletmelerde Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemi Sınıflandırması  Organizasyonel hiyerarşiye (kullanıcı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri1 İşletmelerde Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemi Sınıflandırması  Organizasyonel hiyerarşiye (kullanıcı."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri1 İşletmelerde Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemi Sınıflandırması  Organizasyonel hiyerarşiye (kullanıcı gruplarına) göre  İşletme fonksiyonlarına yada departmanlara göre  Entegre Sistemler

2 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri2 Bilişim sistemlerinin türleri Sistem Türü Hizmet Verilen Grup STRATEJİK DÜZEY ÜST YÖNETİM YÖNETİM DÜZEYİ ORTA DÜZEY YÖNETİCİLER İŞLETİMSEL İŞLETİMSEL DÜZEY YÖNETİCİLER BİLGİ DÜZEYİ BİLGİ ve VERİ İŞÇİLERİ SATIŞ VE ÜRETİM FİNANS MUHASEBE İNSAN PAZARLAMA KAYNAKLARI SATIŞ VE ÜRETİM FİNANS MUHASEBE İNSAN PAZARLAMA KAYNAKLARI Organizasyonel Bilgi Sistemleri İşletme Birimleri ile ilişkileri

3 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri3 Organizasyonel hiyerarşiye (kullanıcı gruplarına) göre  Atomik İş İşleme Sistemi  Bilgi Çalışanı Sistemleri  Yönetim Bilişim Sistemleri  Karar Destek Sistemleri  Üst Düzey Yönetici Karar Destek Sistemleri  Ofis Otomasyon Sistemleri

4 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri4 Karar Türleri  Yapılandırılmış Kararlar Rutin, tekrar eden, sık sık verilen, kolay olan, az sayıda parametre içeren, etkileri kısa vadeli olan Rutin, tekrar eden, sık sık verilen, kolay olan, az sayıda parametre içeren, etkileri kısa vadeli olan  Yarı Yapılandırılmış Kararlar Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış arasında yer alan 1-3 veya 1-5 yıl (orta vadeli) Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış arasında yer alan 1-3 veya 1-5 yıl (orta vadeli)  Yapılandırılmamış Kararlar uzun vadeli (stratejik), tecrübe edilmemiş olan, etkileri çok geniş olan, çok fazla parametreye ihtiyaç duyulan, iç ve dış veri ve bilgilere gereksinim olan uzun vadeli (stratejik), tecrübe edilmemiş olan, etkileri çok geniş olan, çok fazla parametreye ihtiyaç duyulan, iç ve dış veri ve bilgilere gereksinim olan

5 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri5 Bilişim Sistemi Türleri Yonetici Destek Sistemleri (ESS) Karar Destek Sistemleri (DSS) Yonetim Bilisim Sistemleri (MIS) Uzman Bilgi Is Sistemleri (KWS) Ofis Otomasyon Sistemleri (OAS) Atomik Is Isleme Sistemi (TPS) Karar Tipleri * Stratejik Kararlar (Yapılandırılmamış) * Taktiksel Kararlar (Yarı Yapılandırılmış) * Rutin Kararlar (Yapılandırılmış) İşletme Birimleri Yönetim Pazarlama – Satış Muhasebe – Finans İnsan Kaynakları Üretim – İmalat Yönetim Piramidi Yönetim Pazarlama – Satış Muhasebe – Finans İnsan Kaynakları Üretim–İmalat Yonetici Destek Sistemleri (ÜDYKDS) Karar Destek Sistemleri (KDS) Yonetim Bilisim Sistemleri (YBS) Uzman Bilgi Is Sist. (BÇS) Atomik Is Isleme Sistemi (AİİS) Ofis Otomasyon Sist.(OAS)

6 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri6 Organizasyonel Bilgi Sistemleri KararDestekSistemleri (KDS) YoneticiDestekSistemleri (ÜDYKDS) OfisOtomasyonSistemleri(OOS) Atomik Is Isleme Sistemi (AİİS) UzmanBilgi Is Sistemleri (BÇS) YonetimBilisimSistemleri (YBS)

7 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri7 Organizasyonel Bilgi Sistemleri Atomik İş İşleme Sistemleri (Transaction Processing Systems-TPS) KararDestekSistemleri (KDS) YoneticiDestekSistemleri (ÜDYKDS) OfisOtomasyonSistemleri(OOS)Atomik Is Isleme Sistemi (AİİS) UzmanBilgi Is Sistemleri (BÇS) YonetimBilisimSistemleri (YBS) Organizasyonun işlemsel seviyesine servis veren en basit sistemdir. TPS organizasyonların temel muhasebe ve kayıt saklama sistemleridir

8 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri8 Organizasyonel Bilgi Sistemleri Atomik İş İşleme Sistemleri (Transaction Processing Systems-TPS) YBS YBS DOSYALARI SATIŞ VERİSİ BİRİM ÜRÜN MALİYETİ ÜRÜN DEĞİŞİM VERİSİ HARCAMA VERİSİ YBS RAPORLAR YÖNETİCİLER AİİS Sipariş işleme Sistemi Malzeme Kaynakları Planlama Sistemi Defteri Kebir sistemi SİPARİŞ DOSYASI ÜRETİM ANA DOSYASI MUHASEBE DOSYALARI

9 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri9 Organizasyonel Bilgi Sistemleri Uzman Bilgi İş Sistemleri (Knowledge Work Systems - KWS) KararDestekSistemleri (KDS) YoneticiDestekSistemleri (ÜDYKDS) OfisOtomasyonSistemleri (OOS) UzmanBilgi Is Sistemleri (BÇS) YonetimBilisimSistemleri (YBS) Atomik Is Isleme Sistemi (AİİS) Bilgi çalışma sistemleri bilimsel veya mühendislik yeni bilgiler üretmeyi,bu bilginin ve teknik veriyi uygun bir şekilde entegre etmeyi sağlar

10 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri10 Organizasyonel Bilgi Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems - MIS) KararDestekSistemleri(DSS)YoneticiDestekSistemleri(ESS)OfisOtomasyonSistemleri (OAS) YonetimBilisimSistemleri(MIS) Yönetim düzeyinde Girdiler: Yüksek miktarda veri İşlemler: Basit modeller Çıktılar: Özet raporlar Kullanıcılar: Orta düzey yöneticiler Örnek : Yıllık Bütçeler UzmanBilgi Is Sistemleri (KWS) Atomik Is Isleme Sistemi(TPS) Yapısal ve yarı yapısal kararlar Rapor kontrolu merkezli Geçmişe ve şimdiye ait veri İç merkezli Uzun tasarım süreçleri

11 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri11 Organizasyonel Bilgi Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems - MIS) YBS YBS DOSYALARI SATIŞ VERİSİ BİRİM ÜRÜN MALİYETİ ÜRÜN DEĞİŞİM VERİSİ HARCAMA VERİSİ YBS RAPORLAR YÖNETİCİLER TPS Sipariş işleme Sistemi Malzeme Kaynakları Planlama Sistemi Defteri Kebir sistemi SİPARİŞ DOSYASI ÜRETİM ANA DOSYASI MUHASEBE DOSYALARI

12 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri12 Organizasyonel Bilgi Sistemleri Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems-DSS ) KararDestekSistemleri(DSS)YoneticiDestekSistemleri(ESS)OfisOtomasyonSistemleri(OAS) Yönetim düzeyi Girdiler: Düşük hacimli veri İşlemler: Etkileşimli Çıktılar: Karar analizleri Kullanıcılar: Profesyoneller ve kurmay kadro Örnek: Anlaşma Maliyet Analizi Atomik Is Isleme Sistemi(TPS)UzmanBilgi Is Sistemleri (KWS) YonetimBilisimSistemleri(MIS) Esnek, uyarlanabilir, hızlıdır. Kullanıcı girdi ve çıktıyı kontrol eder. Profesyonel programlama yoktur. Karar süreçlerini destekler Karmaşık modelleme araçları

13 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri13 Organizasyonel Bilgi Sistemleri Yönetici Destek Sistemleri (Executive Support Systems - ESS) YoneticiDestekSistemleri(ESS)OfisOtomasyonSistemleri(OAS)Atomik Is Isleme Sistemi(TPS)UzmanBilgi Is Sistemleri (KWS) KararDestekSistemleri(DSS) YonetimBilisimSistemleri(MIS) Yapılandırılmamış karar vermeyi gelişmiş grafikler ve iletişim sayesinde belirlemeyi amaçlayan bilgi sistemleridir. ESS, yüksek düzeyde özetlenmiş datayı sunar. ESS’nin birincil görevi,çeşitli kaynaklardan datayı elde temek,entegre etmek ve birleştirmek, kullanım kolaylığı olan,anlaşılabilir bir formatta bilgileri sunmaktır. Stratejik düzey Girdi: Toplu veri İşlemler: Etkileşimli Çıktılar: Öngörüler Kullanıcılar: Tepe yöneticiler Örnek: 5 yıllık işletim planı Tepe yönetimi için Bireyler için tasarlanmış Ceo’yu her yere bağlar Gündemde tutmak pahalıdır Kapsamlı destek personeli gereklidir.

14 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri14 Organizasyonel Bilgi Sistemleri Ofis Otomasyon Sistemleri (Office Automation Systems – OAS) OfisOtomasyonSistemleri(OAS) Ofis otomasyon sistemleri farklı bilgi çalışanlarını, coğrafik ve fonksiyonel bölgeleri kontrol eder. Kağıtsız ofislere gidişat İş akışlarının yeniden tasarımı Bütünleşik yazılımlar Ergonomik tasarımlar Parlak, neşeli iş ortamları Örnek: Sunum Grafikleri Atomik Is Isleme Sistemi(TPS)UzmanBilgi Is Sistemleri (KWS)YonetimBilisimSistemleri(MIS) YoneticiDestekSistemleri(ESS) KararDestekSistemleri(DSS)

15 Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri15 Bilişim sistemlerinin türleri Organizasyonel Bilgi Sistemleri Sistemler Arası İlişkiler ÜDY KDS AİİS UBS OOS KDSYBS


"Doç. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri1 İşletmelerde Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemi Sınıflandırması  Organizasyonel hiyerarşiye (kullanıcı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları