Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IP Aktarım Süreci Version 1.1 by Geoff Bennett Translation by Selçuk Demiray Bu eğitim bir IP Router’ın IP Datagram’ı aktarırken kullandığı karar sürecini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IP Aktarım Süreci Version 1.1 by Geoff Bennett Translation by Selçuk Demiray Bu eğitim bir IP Router’ın IP Datagram’ı aktarırken kullandığı karar sürecini."— Sunum transkripti:

1

2 IP Aktarım Süreci Version 1.1 by Geoff Bennett Translation by Selçuk Demiray Bu eğitim bir IP Router’ın IP Datagram’ı aktarırken kullandığı karar sürecini anlatır.

3 Burada 4 router’dan oluşan basit bir internetwork görüyoruz. Routing Tablosu kavramını açıklarken bu network’ü kullanacağız. AlphaBravo DeltaCharlie

4 Routing Tablosu Router tarafından, datagram aktarım işini kontrol etmekte kullanılan temel yapı Routing tablolarıdır.

5

6

7 Temel Routing Tablosu layout’u budur...

8 Bunlar temel Routing Tablosunu açıklamada kullanacağımız kolon başlıkları. Gerçek hayatta bunları ve belkide ilave bazı kolonları görebilirsiniz. Dest. Net Next Hop CostStatusType

9 Routing Tablosunun görevi, router’ın akıllıca aktarım kararları vermesini sağlamaktır. Tablonun ilk kolonu datagram’ın ulaşmaya çalıştığı IP Network ID’lerini içermelidir. Dikkat edilirse belirli host ID’ler yerine, Network ID’leri kullanarak, Routing Tablolarının büyüklüğü sınırlı tutulabilir. Dest. Net Next Hop CostStatusType

10 Dest. Net Next Hop CostStatusType Eğer router Gidilecek Network için bir karşılık bulursa, datagram’ı aktarmak için sonraki hop’u bilmek zorundadır.

11 Dest. Net Next Hop CostStatusType “Type” kolonu router’ın bu bilgiyi nasıl elde ettiğini gösterir. Bunu birazdan farklı yollardan anlatacağız.

12 Dest. Net Next Hop CostStatusType “Cost” kolonu bu yolun masraf bilgisini saklamakta kullanılır. Farklı Routing Protokolleri bir yolun masrafını tanımlamakta farklı yollar kullanırlar, ve bunlar route metrics olarak adlandırılır.

13 Dest. Net Next Hop CostStatusType “Status” kolonu verilen bir route’u, router’ın çalışıyor ya da çalışmıyor şeklinde değerlendirmesidir. Diğer bir deyişle bu route “up” ya da “down” mu?

14 Bu örnekleri gerçekleştirmemiz için örnek network’e bazı adresler atayalım... Adresler

15 Bunlar örneğimizdeki iki LAN segmeti için IP adresleri. Fakat bunlar router olduklarından, normalde diğer LAN segmentlere de bağlıdırlar... AlphaBravo DeltaCharlie 192.32.15.0 192.32.16.0

16 …resme daha kolay bakabilmek için, varsayalım ki buradaki tüm network segmetlerinin ilk iki byte’ı “192.32” olsun. AlphaBravo DeltaCharlie 15.0 16.0

17 Şimdi bu diğer LAN segmetlerini ekleyebiliriz. 15.0 16.0 14.0 17.018.0 AlphaBravo DeltaCharlie

18 Bunlar da router portlarının belirli IP adresleri. Yine basitlik açısından, tüm Alpha’nın portları “1”, Bravo’nun “2”, Charlie’nin “3”, ve Delta’nın “4” yapalım. AlphaBravo DeltaCharlie 15.3 16.414.3 17.218.1 15.4 16.116.2

19 Direct Routes (Doğrudan bağlı yollar) Şimdi, Routing tablosuna route’ların (yolların) nasıl eklendiğini açıklayalım. İlk olarak route’ların en basitini - Direct Route’ları tanımlayalım.

20 Router Alpha’nın çalıştığı network’ü ele alalım. Bu router’ı install ederken, Alpha’ya doğrudan bağlı LAN portlarının IP adreslerini gireriz. Bu adresler Alpha’nın Routing Tablosunun Direct Route adresleridir. AlphaBravo DeltaCharlie Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.16.0-D1U 192.32.18.0-D1U 14.0 17.018.0 16.0 15.0 Alpha’nın Routing Tablosu

21 Direct Route’lar için “Next Hop” bilgisi yoktur çünkü bağlantı router’ın içinde gerçekleştirilir. Cost olarak “1” girilmiştir ki bu RIP tarafından kullanılan default değerdir. “Status” ise “Up” durumdadır. AlphaBravo DeltaCharlie Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.16.0-D1U 192.32.18.0-D1U Alpha’nın Routing Tablosu 14.0 17.018.0 16.0 15.0

22 Bunlar da Bravo için karşı gelen Direct Route’lar... AlphaBravo DeltaCharlie Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.16.0-D1U 192.32.17.0-D1U Bravo’nun Routing Tablosu 14.0 17.018.0 16.0 15.0

23 ...Charlie için... AlphaBravo DeltaCharlie Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.14.0-D1U 192.32.15.0-D1U Charlie’nin Routing Tablosu 14.0 17.018.0 16.0 15.0

24 …ve Delta için. AlphaBravo DeltaCharlie Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.15.0-D1U 192.32.16.0-D1U Delta’nın Routing Tablosu 14.0 17.018.0 16.0 15.0

25 Statik Route’lar Sonraki tip route bilgisi Statik veya manuel konfigüre edilen route’lardır.

26 Bir an için Delta’nın network’e bakış açısına göre davranalım. Delta 15.0 ve 16.0 network’lerinin nerede olduğunu biliyor... AlphaBravo DeltaCharlie 14.0 17.018.0 Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.15.0-D1U 192.32.16.0-D1U Delta’nın Routing Tablosu 16.0 15.0

27 Bir an için Delta’nın network’e bakış açısına göre davranalım. Delta 15.0 ve 16.0 network’lerinin nerede olduğunu biliyor... …ama 14.0, 17.0 ve 18.0 network’lerini göremez durumda, çünkü doğrudan bağlı değiller. AlphaBravo DeltaCharlie 16.0 Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.15.0-D1U 192.32.16.0-D1U Delta’nın Routing Tablosu 15.0

28 Delta’nın bu networkleri bilmesi için bir yol, bunları Routing tablosuna manuel olarak girmektir. Bu çeşit bir bilgi Static Route olarak adlandırılır. AlphaBravo DeltaCharlie 14.0 17.018.0 Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.15.0-D1U 192.32.16.0-D1U Delta’nın Routing Tablosu 16.0 15.0

29 İşte Delta’nın 14.0 network’üne erişmesini sağlayan Static Route bilgisi. “Next Hop” kolonunda, 14.0 network’ü yönündeki bitişik router’ın IP adresini girmeliyiz. Bu IP adresi doğrudan bağlı network’te olmalıdır. Bu durumda bu port Charlie üzerindeki 15.3 IP adresli porttur. Dikkat edilirse “Cost” bilgisi 2’dir. Bu gidilecek network’e ulaşmak için iki router (Delta dahil) geçilmesi gerektiğini gösterir. AlphaBravo DeltaCharlie 15.3 16.414.3 17.218.1 15.4 16.116.2 Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.15.0-D1U 192.32.16.0-D1U 192.32.14.0192.32.15.3S2U Delta’nın Routing Tablosu

30 İşte Delta için Routing Tablosunun tamamı, 14.0, 17.0 ve 18.0 network’leri için Static Route’lar girilmiştir. AlphaBravo DeltaCharlie 15.3 16.414.3 17.218.1 15.4 16.116.2 Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.15.0-D1U 192.32.16.0-D1U 192.32.14.0192.32.15.3S2U 192.32.17.0192.32.16.2S2U 192.32.18.0192.32.16.1S2U Delta’nın Routing Tablosu

31 Dinamik Route’lar İlk router network’leri Doğrudan ve Statik route’lar kullanılarak yapılmıştı. Ancak, network’ün boyutu büyüdükçe bu tabloların kontrolü çok güç olmaya başlar. Router işlemlerindeki büyük gelişme Routing Protokollerinin ortaya çıkması ile olmuştur. Routing protokolleri network topolojisinin otomatik olarak keşfedilmesine yararlar. Ayrıca topoloji değiştiğinde, Routing Protokolleri sayesinde yeni topoloji keşfedilecektir. Bu sebepten dolayı, bu şekilde keşfedilen route’lar Dynamic Routes olarak adlandırılır.

32 Routing protokolleri host ve router’lar arasında değil router’lar arasında çalışırlar. Aslında yaptıkları, basit olarak kendi direct route’larını ilan etmektir. Routing protokolleri ile bu bilgi network’te yayıldıkça, tüm router’lar tüm network’lere olan route’ları keşfedecektir. AlphaBravo DeltaCharlie 15.3 16.414.3 17.218.1 15.4 16.116.2

33 Bu kez, Delta için hiç Statik Route kullanmadık. “Type” kolonunda görüldüğü üzere route’lar Routing Information Protocol (RIP) kullanılarak otomatik olarak keşfedildi. AlphaBravo DeltaCharlie 15.3 16.414.3 17.218.1 15.4 16.116.2 Dest Net Next Hop TypeCostStat 192.32.15.0-D1U 192.32.16.0-D1U 192.32.14.0192.32.15.3RIP2U 192.32.17.0192.32.16.2RIP2U 192.32.18.0192.32.16.1RIP2U Delta’nın Routing Tablosu

34 Sınıf Alıştırması Bravo’nun Routing Tablosunu doldurunuz. AlphaBravo DeltaCharlie 15.3 16.414.3 17.218.1 15.4 16.116.2 Dest Net Next Hop TypeCostStat Bravo’nun Routing Tablosu

35 Default Route’lar Son olarak tartışılacak route tipi Default Route’dur. Adından da anlaşılacağı üzere Default Route, eğer IP datagram’ın gönderileceği yer spesifik olarak bilinmiyorsa (yani Direct,Statik veya Dinamik route olarak), gönderilmesi gereken yerdir.

36 Alpha Internet bağlantısını sağlayan router’dır. Internet milyonlarca host ve onbinlerce network’ten oluşmaktadır. Router’larımızın tüm bu network’leri bilmesini bekleyebilir miyiz? Cevap elbetteki “hayır”, fakat bizim hala kendi network’ümüz dışına mesaj gönderebilmek için basit bir yönteme ihtiyacımız var. Bravo DeltaCharlie 15.3 16.414.3 17.218.1 15.4 16.116.2 Network128.7.0.0Network128.7.0.0 Alpha Omega Internet

37 Bu yöntemlerden birisi Default Router’dır. Bu durumda Alpha’yı Default Route olarak belirtebiliriz. Bravo, Charlie ve Delta ‘nın tablolarında nasıl route edeceklerini bilmedikleri her trafik için Alpha’yı göstermeleri sağlanır. Routing tablolarında Default Route “0.0.0.0” olarak belirir. Bravo DeltaCharlie 15.3 16.414.3 17.218.1 15.4 16.116.2 Network128.7.0.0Network128.7.0.0 Alpha Omega Internet

38 Aktarım Süreci Routing bilgisinin tabloyu nasıl oluşturduğunu, hangi mekanizmaların kullanıldığını öğrendik. Peki bu bilgiler ne şekilde kullanılır.

39 Datagram’daki gidilecek A D adresi ilk alındığında, router gidilecek bu adresin doğrudan bağlı network’te olup olmadığını kontrol eder. Eğer böyleyse, router ARP kullanarak datagram’ı doğrudan bağlı network’e gönderir. Adres A D Direct Route olarak gözüküyor mu? Evet Hayır Doğrudan bağlı network’egönder

40 Eğer route doğrudan değilse, router cost’u en az olan dolaylı route’u kontrol eder. Eğer dolaylı bir route varsa, router datagram’ı Routing tablosunda “Next Hop” alanında yazan IP adresine gönderir. Hatırlatma: Next Hop doğrudan bağlı network’te olmalıdır. Adres A D Dolaylı Route olarak gözüküyor mu? Evet Belirlenmiş olan Bitişik Bitişik Hop’a gönder. Hop’a gönder. Hayır Adres A D Direct Route olarak gözüküyor mu? Hayır Evet Doğrudan bağlı network’egönder

41 Eğer belirli bir route bulunamıyorsa, router Default Route konfigüre edilip edilmediğini kontrol edecektir. Eğer bir default varsa, datagram belirtilen bu router’a gönderilecektir. Eğer yoksa, router bir ICMP “Network Unreachable” hatası oluşturacak ve bunu datagram’ı gönderen IP adresine geri yollayacaktır. Default Route’u var mı? Hayır Evet “Network Unreachable” “Network Unreachable” hatasını rapor et. Belirli olan Default Router’a gönder Router’a gönder Evet Evet Adres A D Dolaylı Route olarak gözüküyor mu? Belirlenmiş olan Bitişik Bitişik Hop’a gönder. Hop’a gönder. Hayır Adres A D Direct Route olarak gözüküyor mu? Hayır Doğrudan bağlı network’egönder

42 BİLPA EĞİTİM BÖLÜMÜ TEŞEKKÜRLER...


"IP Aktarım Süreci Version 1.1 by Geoff Bennett Translation by Selçuk Demiray Bu eğitim bir IP Router’ın IP Datagram’ı aktarırken kullandığı karar sürecini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları