Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU Fırat Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU Fırat Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU Fırat Üniversitesi
Bilim ve Spor Doç.Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU Fırat Üniversitesi

2 Kökleri çok gerilere uzanmakla birlikte, bugün
BİLİM Kökleri çok gerilere uzanmakla birlikte, bugün “bilim” diye nitelediğimiz bilgi ve düşünme türü uygarlığımızın oldukça yeni sayılan bir ürünüdür. “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.” “Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.” “Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.” Olarak tanımlanabilir Sebahattin Devecioglu

3 Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir.
SPOR Spor evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir. çağımız sporunu; fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz. Sebahattin Devecioglu

4 Toplumla kaynaşma ve özdeşleşme konusunda spora önemli görevler düşer.
SPORTİF ÖĞELER Sportif öğelerin tümünde dinlenmek, eğlenmek olduğu kadar aynı zamanda sosyal bir kaynaşma da vardır. Toplumla kaynaşma ve özdeşleşme konusunda spora önemli görevler düşer. Sporun sağladığı bedensel ve ruhsal anlamdaki doyum olanakları, serbest zamanları ve yaşam seviyeleri düzenli olarak artan sanayileşmiş ülkelerin özlemini duyduğu yeni bir yaşam şeklinin ayrılmaz parçasıdır. Sebahattin Devecioglu

5 Sporun ne zaman başladığının belirlenmesi hemen, hemen olanaksızdır.
Bazı araştırmacılar bu soruya; "Spor insanlığın yer yüzüne yayılması ile başlamıştır." derken, bazıları ise spor'u; "İnsanların ilk çağlarda ana babalarından, daha sonra içinde yaşadıkları kavim ve kabilelerden taklit etmek suretiyle öğrenmişler." demektedirler. Sebahattin Devecioglu

6 Sebahattin Devecioglu
BİLİM DALI Günümüz anlayışına göre spor ilk başta çok önemli bir kitle eğitim vasıtasıdır. Spor insan bedenini fiziki yönüyle geliştirdiği gibi oyunlar, hareketler, yarışmalar vasıtasıyla aynı zamanda insan seciyesini, egosunu, davranış niteliğini, Psikolojik yapısını belirleyen yeni bir bilim dalıdır. Sebahattin Devecioglu

7 Sebahattin Devecioglu
SPOR BİLİMİ Sporun getirdiği farklı sorunlara ait bilimsel bulgu, tartışma ve metodların oluşturduğu alana SPOR BİLİMİ diyoruz. Günümüz özellikle sporda ileri gitmiş ülkelere on yıl öncesine göre daha farklı algılanmaya başlamıştır. Örneğin spor meslek alanları alt gruplara ayrılmış, bu meslek dalları da kendi konularında uzmanlık gerektiren meslekler haline gelmişlerdir. Sebahattin Devecioglu

8 Spor bilim adamları son yıllarda
BEDEN EĞİTİMİ Spor bilim adamları son yıllarda "Beden Eğitimi" sözü anlamına itiraz etmekte ve beden sözcüğü canlı organizmanın sadece fiziksel yönünü ifade etmekte demektedirler. Oysa fiziki yapı ile zihnin birbirinden soyutlanamayacağını, günümüz eğitim felsefesi kavramında beden eğitiminin daha doğrusu spor eğitiminin amaçları beden sözcüğünün çok ötesindeki amaçlara yönelmektedir. Sebahattin Devecioglu

9 Sebahattin Devecioglu
SPOR EĞİTİMİ Bu amaçlar; Sosyal, fiziksel, duyusal ve bilişsel gelişmelerdir. Bu amaçlar doğrultusunda beden eğitiminin bedenin geliştirilmesinin ötesinde çok daha fazla anlam taşıması nedeniyle spor bilimcileri bu sözcük yerine "Spor Eğitimi" sözcüğünü kullanmaya başlamışlar ve spor kültürü ile hareket fenomeni birlikteliği beden eğitiminden spor eğitimine geçişi sağlamıştır. Böylece 20. yüzyıl sonlarında "Spor Bilimleri" adı verilen yepyeni bir dal diğer bilim dalları arasında yerini almıştır. Sebahattin Devecioglu

10 SPOR BİLİMİ Günümüzde spor bilim adamları eski ve klâsik beden eğitimi kavramından daha üst düzeyde düşünmeye başlayınca insan hareketlerini özellikle sportif hareketleri anatomi, egzersiz fizyolojisi, biyomekânik, sosyoloji, felsefe, tarih, psikoloji, pedagoji, biyokimya, yönetim, ekonomi… gibi çok farklı bilim dalı kökeninden gelerek incelemeye ve irdelemeye başlamışlar ve sonuçta yaklaşık 20 yıllık böyle bir gelişim sonucu "Spor Bilimi" ortaya çıkmıştır. Sebahattin Devecioglu

11 Sebahattin Devecioglu
SPOR BİLİMDİR….! Spor bilimi doktrininin yeni boyutlar kazanması ile toplumlar, uluslar ve tüm dünya, spor kavramını deyim yerinde ise adeta yeni baştan keşfetmektedirler. Sebahattin Devecioglu

12 Sebahattin Devecioglu
SPOR BİLİMDİR….! Spor bir bilim olarak sağlığa, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, arkadaşlığa ve dostluğa dayanan bir insan topluluğu ekolüdür. Sebahattin Devecioglu

13 Sebahattin Devecioglu
TEŞEKKÜRLER…… Sebahattin Devecioglu


"Doç.Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU Fırat Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları