Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYİN ve BİLİŞSEL GELİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYİN ve BİLİŞSEL GELİŞİM"— Sunum transkripti:

1

2 BEYİN ve BİLİŞSEL GELİŞİM
BÖLÜM 10 BEYİN ve BİLİŞSEL GELİŞİM

3 BEYİN ve BİLİŞSEL GELİŞİM
Öğrencileri Eğitme Yaklaşımları Okul Geçişleri Okulların Sosyal Bağlamı Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler

4 Öğrencileri Eğitme Yaklaşımları Yapılandırmacı Yaklaşım:
Öğrencilerin Öğrenmesinde Çağdaş Yaklaşımlar Yapılandırmacı Yaklaşım: Bireylerin aktif bir şekilde bilgilerini oluşturmalarının ve öğretmenlerinin rehberliğinde anlamalarının önemini vurgulayan öğrenme merkezli bir yaklaşımdır.

5 Öğrencileri Eğitme Yaklaşımları Doğrudan Öğretim Yaklaşımı:
Öğrencilerin Öğrenmesinde Çağdaş Yaklaşımlar Doğrudan Öğretim Yaklaşımı: Öğretmenin yönlendirmesi ve kontrolü, başarı konusunda öğretmenlerin yüksek beklentileri, öğrencinin akademik görevlere maksimum zaman ayırması ile karakterize olan öğretmen merkezli bir yaklaşımdır.

6 Öğrencileri Eğitme Yaklaşımları
Hesap Verebilirlik/ Sorumluluk

7 Okul Geçişleri Ortaokula Geçiş 1920’lerde ve 1930’larda ortaokulun önemi, ilk ergenlik döneminde ortaya çıkan gelişimsel değişiklikler temelinde savunulmuş ve artan öğrenci nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir çaba harcanmıştır.

8 Ortaokullar popüler hale gelmeye başlamış
Okul Geçişleri Ortaokula Geçiş Ortaokullar popüler hale gelmeye başlamış ve bu okullara geçiş erken pubertal gelişim ile aynı zamana denk gelmiştir.

9 Okul Geçişleri Ortaokula Geçiş Ortaokula geçiş genellikle streslidir, çünkü bir dizi fiziksel, bilişsel, sosyo duygusal değişikliğin meydana geldiği zamanda bu geçiş yaşanmaktadır.

10 Okul Geçişleri Ortaokula Geçiş Bu geçiş en tepe (top-dog) pozisyondan en alt (bottom-dog) pozisyonuna inmeyi de kapsamaktadır.

11 değerlendirme sunmuştur.
Okul Geçişleri Ortaokulların Geliştirilmesi Dönüm Noktaları 1989 ABD’deki ortaokul eğitimine ilişkin oldukça olumsuz bir değerlendirme sunmuştur.

12 Okul Geçişleri Ortaokulların Geliştirilmesi Dönüm Noktaları 2000 ortaokullardaki eğitime ilişkin ciddi kaygıları ifade etmeye devam etmiş ve titiz akademik standartlarda temellenen bir müfredat ve tüm öğrencileri daha yüksek başarı standardı için hazırlayan öğretime ilişkin vurguyu eklemiştir.

13 Okul Geçişleri Lise Terkleri Okulu terk edenlerin çoğunluğunun yetişkinlik yaşamlarında ekonomik ve sosyal iyilik hallerini sınırlayan eğitim eksiklikleri vardır.

14 Okul Geçişleri Lise Terkleri Okul terkleri, demografik, aileye ilişkin, akranlara ilişkin, okula ilişkin faktörlerle, ekonomik ve kişisel faktörler ile bağlantılıdır.

15 Okul Geçişleri Liseden Üniversiteye Geçiş Pek çok yönden, üniversiteye geçiş ilkokuldan ortaokula geçiş ile paralellik göstermektedir. Bu geçişte genelde ebeveynlerle etkileşimin azalması söz konusudur. Günümüze özgü bir problem, lise ve üniversite arasındaki süreksizliktir.

16 Bununla birlikte, üniversiteden iş yaşamına geçiş oldukça zordur.
Okul Geçişleri Üniversiteden İş Yaşamına Geçiş Bir üniversite derecesine sahip olmak kişinin gelirini yükseltmesi için oldukça faydalıdır. Bununla birlikte, üniversiteden iş yaşamına geçiş oldukça zordur.

17 Okul Geçişleri Üniversiteden İş Yaşamına Geçiş Bunun sebeplerinden biri, üniversitelerin çoğu öğrenci için mesleğe ilişkin özel becerileri geliştirmek yerine genel becerileri geliştirmek üzere eğitim vermeleridir.

18 Okulların Sosyal Bağlamı
Sosyal Gelişimsel Bağlamlarda Değişim Sosyal bağlamlar okulöncesinde, ilk ve orta dereceli okullarda farklılık gösterir, ergen için karmaşıklık ve kapsam artar.

19 Okulların Sosyal Bağlamı
Sosyal Gelişimsel Bağlamlarda Değişim Sosyal bağlamlar okulöncesinde, ilk ve orta dereceli okullarda farklılık gösterir, ergen için karmaşıklık ve kapsam artar.

20 Okulların Sosyal Bağlamı
Sınıf İklimi ve Yönetimi Yetkili sınıf yönetim stratejisini ve grup aktivitelerini etkili bir şekilde kullanmak olumlu bir sınıf iklimi oluşmasını sağlar.

21 Okulların Sosyal Bağlamı
Sınıf İklimi ve Yönetimi Olumlu bir sınıf iklimi de öğrencilerin öğrenmelerini ve başarılarını arttırır.

22 Okulların Sosyal Bağlamı
Sınıf İklimi ve Yönetimi Önemli bir öğretme becerisi, problem davranışların ortaya çıkmasını önleyerek sınıfı yönetmek ve öğrencilerin öğrenmesini en üst düzeye çıkarmaktır.

23 Okulların Sosyal Bağlamı
Sınıf İklimi ve Yönetimi Orta dereceli okullarda sınıf yönetimindeki bazı konular ilkokullardakilerden farklılaşmaktadır.

24 Okulların Sosyal Bağlamı
Kişi−Çevre Uyumu Kişi çevre uyumu, ergen gelişimiyle ilişkili bazı olumsuz psikolojik değişimlerin, ergenin gelişimsel ihtiyaçları ile okullar tarafından sunulan fırsatlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanması anlamına gelmektedir.

25 Okulların Sosyal Bağlamı
Kültür Yoksul ergenler, evde, yaşadıkları mahallede ve okulda etkili şekilde öğrenmelerine engel oluşturan problemlerle yüz yüze gelirler.

26 Okulların Sosyal Bağlamı
Kültür Yüksek SED bölgelerindeki okullarla karşılaştırıldığında, düşük SED bölgelerindeki okulların kaynakları daha azdır, daha az deneyimli öğretmenleri vardır ve düşünme becerilerinden ziyade ezberci öğrenmeyi daha fazla teşvik ederler.

27 Okulların Sosyal Bağlamı
Kültür Farklı etnik gruplardan gelen öğrencilerin okul deneyimleri çeşitlilik gösterir. Çok kültürlü eğitim, farklılıklara değer veren ve farklı kültürel grupların bakış açılarını içeren bir eğitimdir.

28 Okulların Sosyal Bağlamı
Kültür Okullar kültürlere göre değişiklik gösterir. Örneğin, ABD’deki okullarda atletizme güçlü bir vurgu vardır.

29 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Engelli Ergenler Kimdir? Engelli öğrencilerin %45’inden biraz daha azı öğrenme güçlüğü kategorisi içerisinde yer almaktadır.

30 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Öğrenme Güçlükleri Öğrenme güçlükleri konuşma ve yazma dilini anlamada ve kullanmada zorlukla karakterizedir ayrıca dinleme, düşünme, okuma - yazma ya da hecelemede de zorluk görülebilir.

31 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Öğrenme Güçlükleri Öğrenme güçlüğü sınıflandırması yapabilmek için, öğrenme probleminin temel olarak görsel, işitsel ya da motor engelden; zihinsel gelişim geriliğinden; duygusal bozukluklardan; çevresel, kültürel ya da ekonomik dezavantajdan kaynaklanmıyor olması gerekir.

32 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Öğrenme Güçlükleri Disleksi, okuma ve heceleme yeteneğinde ciddi bozuklukları içeren bir öğrenme güçlüğü kategorisidir. Disgrafi ve diskalkuli öğrenme güçlüklerinin diğer iki kategorisidir.

33 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik alanlarından biri ya da daha fazlasıyla ilişkili problemleri içerir.

34 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çoğu uzman DEHB’in tedavisinde medikal (Ritalin gibi uyarıcılar) ve davranışsal müdahalelerin bir arada kullanılmasını önermektedir.

35 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Engelli Ergenlerin Eğitsel Sorunları Kaynaştırma, özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuğun normal bir sınıfta tam gün eğitim almasıdır. Bazı uzmanlar kaynaştırmanın bazı engelli öğrenciler için en iyi çözüm olmayacağını savunmasına rağmen Amerika Bileşik Devletleri’ndeki okullarda kaynaştırma giderek yaygınlaşmaktadır.

36 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Üstün Yetenekli Ergenler Üstün yetenekli egenler ortalamanın üstünde bir zekâya sahiptirler (genellikle 130 veya daha yüksek olarak belirtilir) ve/veya sanat, müzik veya matematik gibi bazı alanlarda üstün yetenekleri vardır.

37 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Üstün Yetenekli Ergenler Üstün yetenekli ergenlerin özellikleri erken gelişim, kendi bildikleri yoldan gitme, ustalık için tutku ve üstün bilgi işleme becerileridir.

38 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Ergenler
Üstün Yetenekli Ergenler Üstünlük muhtemelen kalıtım ve çevre etkileşiminin sonucudur ve çoğu üstün yetenekli birey, alana özgü özellik gösterir.


"BEYİN ve BİLİŞSEL GELİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları