Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL İŞLETME İŞLETME EKONOMİSİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE İLİŞKİLİ OLDUĞU BİLİM DALLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL İŞLETME İŞLETME EKONOMİSİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE İLİŞKİLİ OLDUĞU BİLİM DALLARI."— Sunum transkripti:

1 GENEL İŞLETME İŞLETME EKONOMİSİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE İLİŞKİLİ OLDUĞU BİLİM DALLARI

2 İşletme Kavramı İşletme insan hayatını tümüyle kuşatmış bir kavram

3 İşletme Kavramı Algılayabilmek için cevaplanması gereken sorular;
Soru 1: İşletmelerin varlık sebebi nedir? Cevap: İnsan

4 İşletme Kavramı Algılayabilmek için cevaplanması gereken sorular;
Soru 2: İşletmeler insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mal ve hizmetleri nasıl üretmektedir? Cevap: Üretim faktörlerinin uygun bir ortamda bir araya gelmesiyle

5 İşletme Kavramı Algılayabilmek için cevaplanması gereken sorular;
Soru 3: İşletmeler üretim faktörlerini bir araya getirdiklerinde nasıl bir faaliyet içerisine girmektedir? Cevap: Kıt olan üretim faktörlerinin, faaliyet gösterilen sektörün özelliğine göre teknik bazı işlemlerde kullanılarak, mal ve hizmet üretip, bunu insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara sunmak ve bunun karşılığında maddi ya da manevi kazanç sağlamak

6 Dolayısıyla; İşletme Üretim faktörlerinin uygun bir ortamda bir araya getirilerek insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri üreten, pazarlayan, karşılığında da maddi ya da manevi kar elde eden iktisadi ve teknik birimler

7 İhtiyaç Kavramı İhtiyaç?
karşılandığında bireye haz veren, karşılanmadığında ise sıkıntı veren bir duygu

8 İhtiyaç ve istek birbirinden farklı kavramlar!!!
İhtiyaç Kavramı İhtiyaç ve istek birbirinden farklı kavramlar!!! Fizyolojik İçgüdüsel bir yönü mevcut Yeme, içme İhtiyaç Psikolojik Sonradan öğrenilmekte Hangi marka içecek İstek

9 İhtiyaç Çeşitleri Birincil ihtiyaçlar İkincil ihtiyaçlar
Nefes alıp verme Yeme, içme Barınma İkincil ihtiyaçlar Başkalarından saygı bekleme Kabul ve itibar görme Seyahat etme Müzik dinleme

10 İnsan İhtiyaçlarını Etkileyen Faktörler
Doğal Çevre Meslek Hayatı ve Statü Manevi Kültür Öğeleri Ekonomik Güç Sosyal Taklit ve Gösteriş Psikolojisi

11 İhtiyaçların Özellikleri
1 İhtiyaçlar, devamlı olarak çoğalmakta ve çeşitlenmekte 2 İhtiyaçlardan her biri tatmin edildikçe şiddetlerini azaltmakta 3 İhtiyaçlar, şiddet bakımından farklılık göstermekte 4 Bazı ihtiyaçlar, karşılandıkça şiddetlerini arttırmakta 5 İhtiyaçlar sınırsız 6 İhtiyaçlar birbirlerini tamamlamakta

12 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı Saygı görme ihtiyacı Ait olma ve Sevgi ihtiyacı Güvenlik ihtiyacı Fizyolojik ihtiyaçlar

13 Üretim Doğal kaynaklara insan emeğinin uygulanarak mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi Yalnızca malın ortaya konması ile kalmayıp, üretilen mallara birtakım işlemler uygulanarak o malın faydasını arttırmak

14 Üretilmiş bir malın faydasını arttırarak üretimde bulunma biçimleri
Biçim Değişikliği Yoluyla Fayda Yaratma Kumaştan elbise, üzümden sirke Zaman Değişikliği Yoluyla Fayda Yaratma Tarımsal ürünlerin yazın saklanıp, kış aylarında kullanılması Yer Değişikliği Yoluyla Fayda Yaratma Çayın Karadeniz bölgesinden, diğer bölgelere aktarılması Mülkiyet Değişikliği Yoluyla Fayda Yaratma İnşaat firmasından daire satın alma

15 Fayda; Üretilen mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliği Bir bireyin, tüketim kararını verirken en baş amacı; gelirini en iyi şekilde kullanarak mal ve hizmetlerden beklediği faydayı en yüksek düzeye çıkarmak

16 Toplam faydanın maksimum olduğu noktada, marjinal fayda sıfırdır.
Belirli bir zaman diliminde tüketilen her yeni birim malın faydası Toplam Fayda Marjinal faydaların toplamı olup, bireyin belirli miktardaki bir maldan tüketimi sonucu ulaşılan en yüksek tatmin düzeyi Toplam faydanın maksimum olduğu noktada, marjinal fayda sıfırdır.

17 Üretim Faktörleri Mal ve hizmet üretmek için gerekli olan, üretilen mal ve hizmetin bünyesinde değişik oranlarda bulunan öğeler

18 Üretim Faktörleri Emek Doğal kaynaklar Sermaye Müteşebbis Teknoloji
Bilgi, deneyim

19 Mal ve Hizmetler Mal İnsan ihtiyaçlarını giderme özelliğine sahip nesneler veya vasıtalar

20 Mal Çeşitleri Elle tutulup tutulmadıklarına göre
Maddi mallar Maddi olmayan mallar Birbirleriyle ilişkileri açısından Rakip mallar Tamamlayıcı mallar Bağımsız mallar Kıt bulunup bulunmama durumuna göre İktisadi mallar Serbest mallar

21 Mal ve Hizmetler Hizmet Çeşitleri
İnsan ihtiyaçlarını tatmine yarayan, ancak maddi özelliği olmayan şeyler ya da faydalı çalışmalar Çeşitleri Kişisel hizmetler Doktorların sundukları hizmetler Ticari hizmetler Ulaşım, iletişim hizmetleri

22 Hizmetlerin Özellikleri
Hizmet, kendisini sunan bireyden ayrılamaz ve ancak onunla birlikte etkili ve verimli olabilir Sadece insan emeğinin bir ürünüdür Tasarruf edilemez, kiralanamaz ya da mülkiyet konusu olamaz Hizmetlerin, üretimi ve tüketimi eş zamanlıdır

23 İşletme Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi
iktisat matematik-istatistik hukuk psikoloji teknoloji


"GENEL İŞLETME İŞLETME EKONOMİSİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE İLİŞKİLİ OLDUĞU BİLİM DALLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları