Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. 25-26 KASIM 2015 TARİHLERİNDE YAPILACAK- 2015-2016 ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ 1. ORTAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. 25-26 KASIM 2015 TARİHLERİNDE YAPILACAK- 2015-2016 ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ 1. ORTAK."— Sunum transkripti:

1 KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 25-26 KASIM 2015 TARİHLERİNDE YAPILACAK- 2015-2016 ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ 1. ORTAK SINAVLARI

3 ortak sınavlar2015.mp4 3

4 4 25 KASIM 2015

5 5

6 8. sınıflar için yapılacak birinci dönem ortak sınavları; 25 Kasım 2015 Çarşamba ve 26 Kasım 2015 Perşembe günleri yapılacaktır. Her sınav günü, üç dersin yazılısı ayrı ayrı saatlerde olacak şekilde bir oturum halinde yapılacaktır. Her ders yazılısı için 20 soru sorulacak ve süresi 40’ar dakika, ders yazılıları arası dinlenme süresi 30’ar dakika olacaktır. 6

7 Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan) sınavların yapıldığı gün en geç saat 09.00’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Geç gelen/gelmeyen öğretmenlere sınav gününe ait ders yükünden kaynaklanan ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bina sınav komisyonu sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenlerin okuldan ayrılmasına izin verir. 7

8 Ancak; özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinden dolayı her bir dersin sınav süresi 55’er dakika, sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders yazılıları arası dinlenme süresi 15’er dakika olacaktır 8

9 Ortak Sınavların gerçekleştirileceği her bir dersin sınavı yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başlayacak ve tamamlanacaktır. 9

10 Ortak Sınavlar birinci oturumda sırasıyla,  TürkçeMatematikDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders yazılıları, ikinci oturumda ise  Fen ve TeknolojiT.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil  Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil dersi yazılıları gerçekleştirilecektir 10

11 Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. 11

12 Her dersin sınav evrakları ayrı ayrı poşetlenmiş ve üzerine ait olduğu dersin etiketi basılmıştır. Her ders yazılısı için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılısına ait sınav evrakının bulunduğu poşetler kendi oturumu haricinde kesinlikle açılmayacaktır. 12

13 Bu hususa dikkat etmeyen görevliler hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır. 13

14 Ortak Sınavların yapılacağı derslere ait sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş olup, poşetlerin üzerinde yer alan etiketle, ait olduğu ders belirlenmiştir. Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinde de sınav yapılacak sınıf sayısı kadar alt poşet bulunmaktadır. Her sınav için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. 14

15 ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER …………………. tarihinden sonra okullar arası nakil geçiş yapan öğrencilerin, 25-26 Kasım 2015 tarihindeki ortak sınavlara nakil oldukları okulda ve yedek sınav evrakı ile girmeleri sağlanacaktır. Yedek olarak sınava alınacak öğrencinin tek (bir öğrenci) olması halinde, söz konusu öğrenci sınav yapılan salonlardan birinde diğer öğrencilerle birlikte yedek sınav evrakı ile sınava alınacaktır. 15

16 Nâkil oldukları okulda sınava girmek istemeyen öğrenciler, nâkil olmadan önce öğrenim gördükleri okullarda (e-okul veli bilgilendirme sisteminde ilan edilen sınav yerleri) sınava girebileceklerdir. Öğrenci velisi tarafından sınava alınmasına dair yazılı talebi bulunmayan orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler, ortak sınav yazılıları için sınava yerleştirilmiş olsalar dahi, bölge sınav yürütme komisyonu kararı ile sınava alınmayacaktır. 16

17 Hem ortak sınavlara katılamayan hem de yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir. 17

18 Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 23’üncü maddesi”nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 23’üncü maddesi 18

19 Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-okul sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde (12-13 Aralık 2015) mazeret sınavı yapılacaktır. 19

20 Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan değerleri ile değerlendirilecektir. Bu öğrencilerin müracaatları PYBS Kılavuzunda belirtilen tarihleri arasında okul müdürlüğünce alınacaktır. 20

21 Her bir ders sınavı için sınav salonlarına 20 şer öğrenci yerleştirilmiş olup, öğrencilerin sıralara tek tek oturtulması gerekmektedir. Ancak sınav salonlarına (sınıflarına) 20’şer sıranın sığmadığı özel ya da devlet okullarının olduğu bilinmektedir. 21

22 Bu okulların sınavdan önce tespit edilip bu tür okullar için 1 salonda sınava girecek olan öğrenciler için 2 salon planlamasının yapılması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Söz konusu öğrencilerin sınav evrakları aynı sınav poşetine konularak bina sınav komisyonuna teslim edilecektir. 22

23 Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap kağıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, kitapçık türü ve imza) doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav Komisyon Başkanı (Bina Yöneticisi)” olarak yapacaktır. 23

24 sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektirOrtak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir.

25 - Sınava Girmeyen Öğrenci Bilgileri, - Sınav Merkezi Sınav Giriş Durumu - Yedek Salon Sınav Giriş Durumu bilgilerinin e-okul modülü Sınav İşlemleri Modülü altındaki "Ortak Sınav Giriş Bilgileri" ekranından gününde işlenmesi gerekmektedir.

26

27

28

29 BİNA SINAV KOMİSYONU İLE SALON GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar: 29

30 SINAV EVRAK KUTULARININ AÇILMASI os_sv_1 30

31 Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar. 31

32 Sınava girecek öğrencilerin sınıf öğrenci listelerini e-okul sisteminden alarak, sınavdan en az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini, görevin başlama saatinden en az 1 saat önce imza karşılığı duyurur. 32

33

34

35

36 SNV01020 SNV01020 8.Sınıf Ortak Sınavlar Öğrenci Listesi

37 SNV01021 SNV01021 8.Sınıf Ortak Sınavlara Okulunuz- dan Katılacaklar ve Sınav Okulları

38 SNV01022 SNV01022 8.Sınıf Ortak Sınavlara Başka Okullardan Katılan Öğrenciler

39 SNV0102 3 SNV0102 38.Sınıf Ortak Sınavlar İçin Salon Öğrenci Listeleri

40 Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek Bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir. 40

41 Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar. 41

42 bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisinin de bu tutanakları imzalamasını sağlar. Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisinin de bu tutanakları imzalamasını sağlar. 42

43 Sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder. Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin salona girmesini engeller. Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar. 43

44 Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir. 44

45 Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. 45

46 ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR Engelli öğrenciler, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. Görme Engelli Öğrenciler Görme Engelli Öğrenciler; Az Gören Öğrenciler Az Gören Öğrenciler; Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleneme yapılacaktır. a)Okuyucu ve kodlayıcı b)18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı c)Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı Az gören öğrencilerde soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

47 Görmeyen Öğrenciler Görmeyen Öğrenciler; Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak ancak resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı sorular hazırlanacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. İşitme Engelli Öğrenciler İşitme Engelli Öğrenciler; İşitme engeli olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

48 Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler; Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler; Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

49 Bedensel Engelli Öğrenciler Bedensel Engelli Öğrenciler; Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir. Zihinsel Engelli Öğrenciler Zihinsel Engelli Öğrenciler; Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

50 Sınavla ilgili kurye ve sınav evrak çantası ile ilgili tutanakları düzenleyerek imzalar. Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav kuryesine tutanakla teslim eder. Ortak sınavlarda kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra geri dönüş sınav evrak kutularına/çantalarına koymaz. 50

51 Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler. Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar. 51

52 Yine özel durumlar nedeniyle yedek salonlarda sınava alınan öğrencilere ait bilgiler (adı, soyadı, T.C. numarası) ilgili okul idarecisi tarafından e-okul sistemine işlenecektir. Yedek salonda sınav giren öğrenci bilgilerinin bulunduğu tutanak düzenlenecek ve bir nüshası sınav evrakı ile birlikte sınav poşetine konulacaktır. 52

53 Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinden çıkan salon yoklama listesi, her ders sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen öğrenci bilgileri “GİRMEDİ” şeklinde yazılacaktır. Sınava girmeyen öğrencilerin bilgisini içeren salon yoklama listesi, salonda görevli öğretmen tarafından bina komisyonuna verilerek bir fotokopisinin alınması sağlanacaktır. Salon yoklama listesi görevli öğretmen tarafından tekrar sınavın yapıldığı salona götürülerek sınavı tamamlayan öğrenciye imzalattırılmak suretiyle sınav evrakları teslim alınacaktır. Bina komisyonu tarafından bir nüshası alınan salon yoklama listesinde girmedi olarak yazılan öğrenci bilgisi gün içerisinde e-okul sistemine işlenecektir. 53

54 Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar. Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından ağzı kapatılmış halde getirilen ve içinde cevap kâğıtları, varsa sınav esnasında hazırlanan tutanakların bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini teslim alır. 54

55 Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar. Kura ile yedek gözcü olarak belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır: 1) Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar. 55

56 2) Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder. 3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar. 4) Her ders sınavı sonrası verilen dinlenme sürelerinde öğrencilere rehberlik eder. 56

57 SALON GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR 57

58 Sınav Poşetinin Doğru açılması için görevlileri uyarınız !!!

59

60

61 Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak, Sınav binası içinde sınav süresince adayların ve görevlilerin dışında kişilerin bulunmamasını sağlatmak ve görevlilerin görev kartlarını yakalarına takmalarını sağlatmak. Sınav esnasında, bina komisyonları ile birlikte salonları kontrol etmek.

62 Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını mutlaka kontrol edecektir. 62

63 Sınıf öğrenci yoklama listesine kitapçık türünün yazılacağı ilgili bölüme salon görevlileri dikkatli bir şekilde, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kağıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını kontrol ederek yazacaktır. 63

64 Salon görevlileri Ek-2 de yer alan örneklere uygun (sıraların numaralandırılması, kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak ve bu düzeni salon güvenlik poşetinden çıkan “ortak sınavlar sınıf oturma düzeni formu”na işleyerek her bir ders sınavı için cevap kağıtlarıyla birlikte sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaktır. 64

65 EK–2 ÖRNEK 1: ORTAK SINAVLAR SINIF OTURMA DÜZENİ FORMU Salon görevlileri aşağıda yer alan örnek oturma planlarına (sıra numarası düzeni, kitapçık türü dağıtımı vb.) uygun oturma düzeni planlar ve bu düzeni salon güvenlik poşetinde yer alan optik forma işleyerek her bir ders sınavı için diğer sınav evrakıyla birlikte yine sınav güvenlik poşeti içerisine koyar. Gönderilen optik form dışında başka bir kağıda oturma planı işlenmeyecektir. Sınıf düzeni optik forma işlenirken hata yapılsa dahi düzeltme form üzerinde yapılacaktır. Optik formda yapılan hataya ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir. Aşağıda yer alan örnek planlar salon görevlilerine rehberlik amaçlı düzenlenmiştir. Salon görevlileri mevcut sınıf düzenine göre istenilen bilgileri doldurarak ÖDSGM’ye gönderilmek üzere sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaklardır. 65

66 66

67 ÖRNEK 2: ORTAK SINAVLAR SINIF OTURMA DÜZENİ FORMU ÖĞRETMEN MASASI 67

68 68

69 69

70 Öğrenciler, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınavlara alınacaktır. 70

71 Bunları b ulund urduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. 71

72 Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır. 72

73 Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. 73

74 Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. Öğrenciye verilen yeni cevap kağıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır. 74

75 Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. 75

76 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 76

77 Her dersin sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra sınava girmeyen öğrencilerin sınıf öğrenci yoklama listesinde isimleri karşısına silinmez kalemle “GİRMEDİ” yazar, cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü ise kurşun kalemle kodlar. 77

78 Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözcü eşlik eder. Yanında yedek gözcü olmadan salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez. Bu durumda öğrenciye ek süre tanımaz. 78

79 Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kâğıdını alarak dışarı çıkarır ve tutanak düzenler. Öğrencinin salondan çıkmamakta direndiği durumlarda tutanak düzenleyip imza altına alır, kopyaya sebep olan belgelerle birlikte dönüş güvenlik poşetine koyar. 79

80 Aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerektiğini duyurur. 80

81 Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacaktır. Sınavlarda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç her ders sınavı tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. 81

82 Öğrenciye ait cevap kâğıdında yer alan, salon başkanı ve gözcünün cevap kağıdında öğrenciye ait bilgileri özellikle de kitapçık türünü kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözcü tarafından silinmez kalem ile imza edilir ve Sınıf Öğrenci Yoklama Listesinde de öğrencinin isminin karşısına kitapçık türü yazılır. 82

83 Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, cevap kâğıtlarını öğrencilerin önünde toplar, sınıf öğrenci listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını ya da zarar görüp görmediğini kontrol eder. Sınıf öğrenci yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden öğrenciye silinmez kalem ile imzalattırır. (Bu işlemi sınav başlamadan ya da öğrenci sınavını tamamlamadan yapmaz.) 83

84 Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını kontrol eder. Yedek sınav evrakı kullanarak sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtları boş olarak geleceğinden bu durumda olan öğrenci bilgilerinin cevap kâğıdına öğrenci tarafından doğru olarak kodlanmasını sağlar. 84

85 Cevap kâğıtları, sınıf öğrenci yoklama listesi ve varsa tutulan tutanakları öğrencilerin önünde sınav güvenlik poşetine koyar, ağzını kapatır ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder. (Soru kitapçıkları sınav evrak poşetine konulmayacaktır.) 85

86 Salon görevlileri, sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının Bakanlık tarafından işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun kendilerine ait olacağını bilir. Tüm öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim eder. 86

87 Salon Görevlileri Sınav Esnasında Salonda gazete, kitap vs. okumaz. Yüksek sesle konuşmaz. Sınav süresince salonu terk etmez. Çay, kahve vs. içmez. Cep telefonunu kapatır. Sınav güvenliği açısından mümkünse cep telefonunuzu yanınızda bulundurmayınız. Öğrencinin başında uzun süre beklemez. Öğrencilerle sınav başladıktan sonra konuşmaz. Gürültü çıkaran topuklu ayakkabılarla salonda dikkat dağıtacak şekilde ses çıkarmaz. Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemez. 87

88 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci istediği taktirde cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atarak salondan çıkabilecektir. (sağlık durumu nedeniyle terk edenler hariç), 88

89 Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. 89

90 Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah kurşun kalemle yapacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır. 90

91 Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir 91

92 Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. 92

93 Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. 93

94 Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye gönderecektir. 94

95 SINAV BİTİMİNDEN SONRA, Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır. 95

96 Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir. 96

97 Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrenciye verilecektir. 97

98 yanmaz iple kapatılacak ve üzerleri mumlanarak mühürlenecektir. Geri Dönüşüm kutusunda, kutuların ağzını kapatacak plastik kilit çıkmadığı durumlarda okul komisyonunca kutular yanmaz iple kapatılacak ve üzerleri mumlanarak mühürlenecektir. (Yapılan işlem tutanak altına alınarak bir nüshası kutu üzerine yapıştırılacak, bir nüshası müdürlüğümüze gönderilecektir.Diğer kırık kilitler geri dönüşüm kutusuna koyulacaktır. 98

99 Ortak Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 99

100 Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması, Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, 100

101 Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, 101

102 Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır. 102

103 Ortak Sınavlara İtiraz 103

104 Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.http://www.meb.gov.tr 104

105 b) Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. 105

106 c)Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. d)Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. 106

107 BİNA SINAV SORUMLUSU Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak, Sınav binası içinde sınav süresince adayların ve görevlilerin dışında kişilerin bulunmamasını sağlatmak ve görevlilerin görev kartlarını yakalarına takmalarını sağlatmak. Sınav esnasında, bina komisyonları ile birlikte salonları kontrol etmek. Kurye tutanakları ile birlikte okula gönderilen zarf içerisindeki sınav sonrası raporu doldurarak, görevli kurye ile Müdürlüğümüze göndermek. Raporu GösterRaporu Göster 107

108 İlçe komisyon İletişim Bilgileri video.mp4 108


"KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. 25-26 KASIM 2015 TARİHLERİNDE YAPILACAK- 2015-2016 ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ 1. ORTAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları