Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYNİN BÖLÜMLERİNİN İŞLEVLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYNİN BÖLÜMLERİNİN İŞLEVLERİ"— Sunum transkripti:

1 BEYNİN BÖLÜMLERİNİN İŞLEVLERİ

2 Uyarandan davranışa Uyarandan davranışa kadar geçen süreçte bilgi, sinir sisteminde birçok işlemden geçer Beyin kendisine gelen uyaranları sinir hücreleri arasındaki bağlantılar aracılığı ile düzenler ve motor tepki geliştirir Bu arada duyusal sistemler yeni uyaranları algılamaya hazır hale gelir

3 Sinir sisteminin görevi
Çevreden duyusal bilginin alınması Alınan bilginin işlenmesi Uygun davranışsal tepkinin verilmesi

4 Algı-Davranış

5 Duyum Çevremizdeki ışık, ses, basınç gibi enerji değişikliklerinin yani uyaranların duyu organlarındaki reseptörler tarafından sinir akımı haline dönüştürülerek beynimize ulaştırılmasına duyum denir

6 Algı Sinir hücreleri aldıkları uyarıyı birincil duyusal kortekse iletirler Duyusal korteksle diğer sistemler arasındaki bağlantı alanları aracılığı ile bellekteki bilgilerle bütünleştirilir ve tanımlanır Gelen uyaran anlamlı yaşantılara dönüştüğünde “algı” adını alır

7 Davranış Algıya dönüşen uyarana hangi davranışsal tepkinin verileceğine beynin yönetsel merkezi olan prefrontal korteks karar verir Verilen karar uygulama merkezi olan premotor kortekse aktarılır Bu alan kaslar aracılığı ile davranışı gerçekleştirir

8 Beyin yapılanması Beyin yapıları hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiştir
Alt beyin yapılarında yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli temel işlevleri düzenleyen merkezler yer alır Solunum, dolaşım, açlık, susuzluk, ısı merkezleri beyin sapında bulunurlar

9 Santral sinir sisteminin bölümleri
Medulla spinalis Beyin sapı Serebellum Diensefalon Serebral hemisferler

10 Spinal kord Spinal kord duyu organları, deri, eklem ve kaslardan aldığı bilgiyi beynin üst merkezlerine, üst merkezlerden gelen komutları da kaslara iletir

11 Beyin sapı Medulla, pons, ortabeyin
Baş, boyun ve yüzün duyusal girdilerini, motor kontrolünü sağlar. İşitme, denge, tat gibi özelleşmiş duyulara ait bilgilerin giriş kapısıdır. Parasempatik reflekslere aracılık ederek kardiyak output, kan basıncı azalması, barsak hareketleri artışı, pupilla daralması gibi etkinliklere neden olur. Retiküler formasyon aracılığı ile organizmanın uyanıklılığını, canlılığını sağlar.

12 Retiküler aktivatör sistem
Canlılık ve uyanıklığı sağlar.

13 Serebellumun işlevleri
Hareketin ince ayarı Denge Postür Motor koordinasyon Bilgi işleme

14 Diensefalon Orta beyin merkezleri organizmanın dış ortama uyumlu çalışmasını sağlayan dengeleşim (homeostazis) sistemlerini kapsar Talamus Hipotalamus

15 Serebral korteks Komplike davranışlar serebral korteksin ince tabakası olan gri maddede gerçekleşir. Korteks beynin diğer bölümlerine beyaz madde aracılığı ile başlanır. Korteks alanının genişlemesi girus ve sulkuslar tarzındaki kıvrımlaşma ile gerçekleşir.

16 Serebral korteksin işlevleri
Duyusal bilginin, duygularla ilişkili olarak işlenmesi Düşünme İstemli davranış Dil Mantık yürütme Algı Bellek

17

18 Frontal lob Geleceği planlama, Akıl yürütme, problem çözme, Konuşma,
Hareketin kontrolu, Dikkat, Soyut düşünme, yaratıcı düşünce, Karar verme K İ Ş İ L İ K

19 Temporal lob İşitsel uyaranların alınması ve tanınması Müzik Bellek
Korku duygusu

20 Parietal lob Dokunma, basınç, ısı ile ilgili uyaranların algılanması,
Beden imajı, beden algısı, Derinlik algısı Ağrı

21 Oksipital lob Görsel bilginin işlenmesi, Okuma

22 Hemisferler Korteks iki yarıdan oluşur.
Sağ yarı soyut düşünceden, duygusal yaşantılardan, estetik ve sanatsal yetilerden sorumlu iken, sol yarı akılcı düşünme, matematiksel yetenekler, analiz yetisi ve dilden sorumludur Her bir yarı bedenin karşı yarısını yönetir

23

24

25


"BEYNİN BÖLÜMLERİNİN İŞLEVLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları