Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA 1. DÖNEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA 1. DÖNEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA 1. DÖNEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ÖNCELİKLE BU SUNUYU İZLERKEN; Kendinizi, sınavlardan sorumlu bir görevli olmanın yanında, çocuğu veya bir yakını sınava giren bir birey olarak da koymanızı istiyoruz. 2

3 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönemSınav TarihleriMazeret Sınavı TarihleriSınav Sonuçlarının İlanı 8’inci sınıfI. Dönem25-26 Kasım 201512-13 Aralık 2015Ocak 2016 Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

4 Ortak Sınavlar 1. gün 25 KASIM 2016- ÇARŞAMBA ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Türkçe 09.002040 DAKİKA Matematik 10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAKİKA

5 Ortak Sınavlar 1. gün 29 NİSAN 2015- ÇARŞAMBA Ortak Sınavlar 1. gün 29 NİSAN 2015- ÇARŞAMBA Ortak Sınavlar 2. gün 26 KASIM 2016- PERŞEMBE Ortak Sınavlar 2. gün 26 KASIM 2016- PERŞEMBE Ortak Sınavlar 1. gün 29 NİSAN 2015- ÇARŞAMBA Ortak Sınavlar 1. gün 29 NİSAN 2015- ÇARŞAMBA ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Fen ve Teknoloji 09.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil 11.202040 DAKİKA

6 Adres:Büyükdere Mah. Atatürk Bul. 247 Eskişehir E-Posta : eskisehirmem@meb.gov.tr Telefon:0 222 239 72 00 Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks:0 222 239 39 22Facebook : https://www.facebook.com/eskmem Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

7 Adres:Büyükdere Mah. Atatürk Bul. 247 Eskişehir E-Posta : eskisehirmem@meb.gov.tr Telefon:0 222 239 72 00 Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks:0 222 239 39 22Facebook : https://www.facebook.com/eskmem Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirileceklerdir.

8 Adres:Büyükdere Mah. Atatürk Bul. 247 Eskişehir E-Posta : eskisehirmem@meb.gov.tr Telefon:0 222 239 72 00 Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks:0 222 239 39 22Facebook : https://www.facebook.com/eskmem Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenlerin branşları haricinde görevlendirilmelerine dikkat edilecektir.

9 Adres:Büyükdere Mah. Atatürk Bul. 247 Eskişehir E-Posta : eskisehirmem@meb.gov.tr Telefon:0 222 239 72 00 Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks:0 222 239 39 22Facebook : https://www.facebook.com/eskmem Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan) sınavların yapıldığı gün en geç saat 08.30’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulma- yan öğretmenler okuldan ayrılabileceklerdir.

10 Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 23'üncü maddesi"nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

11 Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-okul sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.

12 Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/ sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır.

13 Adres:Büyükdere Mah. Atatürk Bul. 247 Eskişehir E-Posta : eskisehirmem@meb.gov.tr Telefon:0 222 239 72 00 Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks:0 222 239 39 22Facebook : https://www.facebook.com/eskmem Ortak sınavlarda alınan puanlar yılsonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir. Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri için dört, TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. PUANLAMA

14 Adres:Büyükdere Mah. Atatürk Bul. 247 Eskişehir E-Posta : eskisehirmem@meb.gov.tr Telefon:0 222 239 72 00 Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks:0 222 239 39 22Facebook : https://www.facebook.com/eskmem Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, Elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

15 Adres:Büyükdere Mah. Atatürk Bul. 247 Eskişehir E-Posta : eskisehirmem@meb.gov.tr Telefon:0 222 239 72 00 Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks:0 222 239 39 22Facebook : https://www.facebook.com/eskmem Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir. 8’inci sınıf öğrencileri 2016 yılı PYBS’ye ayrıca girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2016 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK

16 İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

17 Okulların Ortak Sınavlara ilişkin iş ve işlemleri devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak, Öğrenci ve velilere Ortak Sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların yapılmasını sağlamak, Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAM Modülü’nde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

18 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri almak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek, Sınav yapılacak okul binalarına ilişkin değişikliklerde gerekli tedbirleri alarak, bu durumu ÖDSGM’ye yazılı olarak bildirmek,

19 Özel durumları nedeniyle (bina değişikliği vb.) kendi okullarında sınava giremeyen ve sınava girebilmeleri için bütün öğrencileri bir başka okula yerleştirilen okul idarecilerinden en az birinin bu sınavın gerçekleştirileceği okulda, bina sınav komisyonunda görevlendirilmesine dikkat etmek, (Bu öğrenciler için önceden basılmış sınav evrakı geçerli olacaktır)

20 Özel okullarda yapılacak sınavlar için Bakanlığımız kadrolu öğretmenlerinin bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen olarak görevlendirilmeleri ve sınav yapılan özel okulun yöneticilerinden olmak üzere en az iki idarecinin de bina sınav komisyonuna yardımcı olacak şekilde bina da bulunmasını sağlamak,

21 Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında emniyet müdürlükleri ile iş birliği yapılarak, evrakın muhafazası süresince saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması yaptırarak sağlamak,

22 Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi ile birlikte emniyet görevlilerinin de bulunmasını sağlamak,

23 Aynı bina ve aynı bahçede eğitim veren ortaokullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında, öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

24 OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

25 Sınav gününden önce sınav evrak kutularını teslim alan bina sınav komisyonu sınav tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde her türlü tedbiri almak ve bu aşamaları tutanakla belgelendirmek,

26 Sınıf öğrenci yoklama listelerini e-okul sisteminden alarak, öğrencilerin görebilecekleri yerde ilan edilmesini sağlamak,

27 Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler ilk ders yazılısı için saat 08.30’dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara almak,

28 Her dersin sınav evrakları ayrı ayrı poşetlenmiş ve poşetlerin üzerinde etiketle ait olduğu ders belirtilmiştir. Her sınav için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı sınavlara ait sınav evrakının bulunduğu poşetlerin kendi dersi haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

29 Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır. Ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisi de bu tutanakları imzalayacaktır.

30 Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin; bilgilerini sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-okul sistemine işlemek,

31 Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilerini sınavlar tamamlandıktan sonra e-okul sistemine 5 (gün) içerisinde giriş yapmak, Mazeret sınavları 12-13 Aralık 2015 tarihinde her gün üç ders yazılısı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

32 Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap kağıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların doğruluğunun kontrolünü yapmak,

33 Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecektir.

34 SALON GÖREVLİLERİ

35 Sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları öğrencilerin yanlarında bulundurmamalarına ve sınavda kullanmamalarına dikkat edilecektir.

36 Her dersin sınavı başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrencilerin sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecektir. İlk 20 dakikalık zaman dilimi tamamlandıktan sonra isteyen öğrencinin çıkmasına izin verilecektir.

37 Salon görevlileri sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap kağıdına doğru kodladıklarını kontrol edecek ve kitapçık türlerini sınıf yoklama listesine doğru ve eksiksiz olarak yazacaktır.

38 Her dersin sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen öğrencilerin sınıf öğrenci yoklama listesinde isimlerinin karşısına mürekkepli kalemle «GİRMEDİ» yazacak, cevap kağıdındaki «SINAVA GİRMEDİ» bölümünü ise kurşun kalemle kodlayacaktır.

39 Sınıf oturma düzeni formunu doğru ve eksiksiz olarak dolduracaktır.

40 Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacaktır.

41 Öğrenciye ait cevap kağıdındaki, sağ alt köşede bulunan salon başkanı ve gözcünün kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözcü tarafından mürekkepli kalem ile imzalanacaktır.

42 Sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

43 Sınav süresi bitiminde cevap kağıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve kitapçık türünü doğru kodlayıp kodlamadığını kontrol edecek ve doğru kodlamayan öğrenciyi uyaracaktır.

44 Cevap kağıtları, sınıf öğrenci listesi, tutulan tutanaklar ve benzeri sınav evrakını sınav güvenlik poşetine koyarak ağzını kapatacak ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edecektir.

45 Salonda gazete, kitap vs. okunmayacak, öğrencileri bilgilendirme mahiyeti dışında konuşmayacaktır. Sınav süresince sınav salonunu terk etmeyecek ve yanında cep telefonu bulunmayacaktır. Gürültü çıkaracak nitelikte topuklu ayakkabı ile sınav salonuna gelmeyecektir.

46 Bakanlık Temsilcisi İl Temsilcisi Bina sınav Sorumlusu olarak Görev yapar Gerekirse valilik onayı ile 3 okula kadar sorumlu olabilir. Salon Başkanı 1 Kişi Gözetmen 1 Kişi Yedek Gözetmen (Her 5 Salona Bir Yedek Gözetmen Verilir.) Engelli Öğrenci Görevlileri (Her Öğrenciye 2 Kişi) Nakil Görevlileri (Her 3 Binaya 2 Görevli) Şoför (Her 3 Binaya 1 Kişi) Hizmetli (Her Binaya 2 Kişi) Taşıyıcı (Her Sınav Merkezine 2 Kişi) Temsilciler ve Görevliler

47 BİNA SINAV KOMİSYONU

48 Okul Müdürünün başkanlığında, 2 (iki) müdür yardımcısı, müdür yardımcısının yeterli olmadığı okullarda ise kıdemli öğretmenlerden olmak üzere en fazla 3 (üç) personelden il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulur.

49 Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele yedek dâhil görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek millî eğitim müdürlüğüne bildirir.

50 Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar. Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.

51 Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder. Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini ve sınav salonlarından çıkan adayların sessiz, hızlı bir şekilde binadan ayrılmalarını sağlar.

52 Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte, zil sesiyle başlamasını ve bitmesini sağlar, tutanakla tespit eder. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde, sınav binasına gelen adayların sınava katılmalarını sağlar. Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

53 Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde cevap kâğıtları, öğrenci yoklama listeleri, varsa diğer sınav evrakının bulunduğu ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini teslim alır. (soru kitapçıkları poşetlere konulmayacaktır.) Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar. Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe içi sınav kuryesine teslim eder.

54 Birden fazla oturumlu sınavlarda, her oturuma ait sınav evrak poşetlerini ilgili sınav evrak kutusuna/ çantasına koyar. Farklı sınav evrak kutularına konulan veya dışarıda unutulan sınav evrak poşetlerinin içinden çıkan cevap kâğıtları hakkında ayrıntılı olarak tutanak tanzim edip sınav evrakları ile birlikte Başkanlığa gönderir. Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler.

55 Sınav Evraklarına Yeni Eklenen Belgeler

56 56

57 57

58 Örnek Kitapçık Dağıtımı ve Kodlaması Aynı kitapçık türleri; ARKA ARKAYA, YAN YANA olmayacak şekilde dağıtılacaktır.

59 Sınav Yoklama Çizelgesi üzerinde de değişiklikler yapılmıştır. Sınav ile ilgili herhangi başka bir kağıt kullanılarak TUTANAK tutulması yerine burada oluşturulan yeni bölüme yazılması öngörülmüştür. Sınıf Öğrenci Yoklama Çizelgesi

60 Sınav Evraklarına Yeni Eklenen Belgeler Yedek Salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kağıtları boş olarak gönderileceği için öğrenci bilgileri öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanacaktır. Kullanılan cevap kağıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlanmasının salon görevlilerince kontrol edilmesini sağlayacak ve bina sınav komisyon başkanı (Bina Yöneticisi) olarak imzalayacaktır.

61 MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI "İL TEMCİLCİSİ" RAPORU SINAVIN ADI : 8. SINIFLAR 1. DÖNEM ORTAK SINAVI SINAV TARİHİ : 25.11.2015 Çarşamba SINAV SAATİ : 09.00 SINAV YAPILAN OKUL :………………………………………………………………………….. 1- SINAV SÜRESİNCE TESPİT EDİLEN SORUNLAR KONTROL MADDELERİ EVETHAYIR Bina sınav komisyon üyeleri zamanında gelmiştir Soru sandıkları/çantası bina sınav komisyonu tarafından eksiksiz teslim alınmıştır Sınav salonları sınava hazırdır Sınav salon yoklama listeleri adayların görebileceği bir yerde ilan edilmiştir. Sınav salon görevlilerinin görevlendirme kartları kimlik karşılığında kontrol edilmiştir.

62 EVETHAYIR Bina sınav komisyonu ve salon görevlileri mevzuata uygun kılık/kıyafet ile zamanında gelmiştir. Soru sandıkları sınavdan 1 saat önce açılarak soru torbalarının sınav merkezine ve salonlarına ait olup olmadığı kontrol edilmiştir Sınavdan 1 saat önce bina sınav komisyonu, sınav salon görevlileri ile sınavda uygulanacak kurallar ve Ortak sınavlarda dikkat edilecek hususlarla ilgili toplantı yapmıştır Sınav süresince sınav görevlileri görevlerini eksiksiz yerine getirmiştir Sınav bitiminde soru sandıkları/çantaları kilitlenmeden sınav salonları Bina sınav komisyon üyelerince gezilerek sınavla ilgili herhangi bir evrakın dışarıda kalmaması sağlanmıştır. 2- SINAV İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ

63 İl Temsilcilerinin saat 08.00 da görev yerinde olması gerekmektedir.

64 Ortak Sınavların Eskişehir Genelinde sorunsuz ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi hususunda yapacağınız katkılarınıza, emeğinize şimdiden sonsuz teşekkürler ederiz. Eskişehir Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Bölümü


"2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA 1. DÖNEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları