Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Genel Tanıtım 1 İdari kadro 2 Resim Bölümü 3 Müzik Bölümü 4 Başarılarımız / Etkinliklerimiz 5 İmkanlar 6.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Genel Tanıtım 1 İdari kadro 2 Resim Bölümü 3 Müzik Bölümü 4 Başarılarımız / Etkinliklerimiz 5 İmkanlar 6."— Sunum transkripti:

1

2 İÇİNDEKİLER Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Genel Tanıtım 1 İdari kadro 2 Resim Bölümü 3 Müzik Bölümü 4 Başarılarımız / Etkinliklerimiz 5 İmkanlar 6

3 AKADEMİK AKREDİTASYONLAR

4 ADANA ÇUKUROVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ TARİHİ Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 1988-1989 eğitim-öğretim yılında ilk defa İstanbul’da dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni AKYOL tarafından açılmıştır. Adana’da ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15 Kasım 1991 tarih ve 028888 sayılı olur yazısı ile 1992-1993 eğitim-öğretim yılında Seyhan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adıyla gündüzlü olarak açılmıştır. Okulumuz, geçmişte Adana Erkek Lisesi ve Çukurova Ortaokulu’nun hizmet verdiği binayı uzun yıllar kullanmıştır. 1997 yılında Adana Erkek Lisesi’ne ait parasız yatılı pansiyon binası okulumuza devredilmiş; böylelikle parasız yatılı ve gündüzlü eğitim veren bir kimliğe kavuşmuştur. Okulumuzda “Resim” ve “Müzik” olmak üzere iki temel bölüm bulunmaktadır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılına kadar hazırlık (İngilizce)+3 yıl olarak eğitim verilmiştir. Her yıl bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda yetenek sınavı ile 24’er öğrenci alınmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı kaldırılmıştır. Ortaöğretim 4 yıla çıkartılmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımız tarafından, 04/12/2008 tarih ve 2008/81 sayılı genelge ile Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin adı, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olarak değiştirilmiştir ve Seyhan Güzel Sanatlar Lisesi olarak Çukurova İlçesine taşınmıştır. Resim ve Müzik bölümlerinin kontenjanı 30’ar öğrenciye çıkarılmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Çukurova ilçesi Kabasakal Köyü Çakal Kuyusu Mevkiindeki yeni binasına taşınmıştır. Okulumuz yerleşkesi 26.250 m 2 üzerine kurulmuştur; eğitim binası, pansiyon binası ve konser salonu bulunmaktadır. Konser salonu 2 kattan oluşur. Alt kat 284 kişilik, üst kat 71 kişilik olup toplam kapasitesi 355 kişidir Eğitim binasının zemin katı ile birlikte toplam 4 katında 8 derslik, 10 resim atölyesi ve 38 müzik kabini vardır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımız tarafından, 10/06/2013 tarih ve 2013/18 sayılı genelge ile “Spor Lisesi” ibaresi kalkarak Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi olarak değiştirilmiştir. Pansiyon binası zeminle birlikte toplam 4 kat olup 92 erkek, 100 kız öğrenci olmak üzere toplam 192 kişiliktir. Pansiyon zemin katında mutfak bulunmaktadır. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz alanlarında ve başka alanlar da yüksek öğrenim almıştır. Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Genel Tanıtım

5 Misyon, Vizyon, Temel Değerler MİSYONUMUZ Biz, sanat eğitiminin hedeflediği amaçlara uygun, çalışkan, yaratıcı, etik ve estetik değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, nitelikli öğrenciler yetiştirmekteyiz. VİZYONUMUZ Türk eserlerini çok sesli yapı çerçevesinde seslendirmek, topluma estetik bakış açısı kazandıracak bir kurum olmak, evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda A.G.S.L. (Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi) olarak popüler değil ama özgün ve yaratıcı kimliğe sahip olmak, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren, ayrıca geçmişimize sahip çıkarak kültürümüzü zenginleştiren bir kurum olmak. TEMEL DEĞERLERİMİZ Açık iletişim çerçevesinde çalışma ortamının yaşandığı, güvenli bir çalışma ortamının oluşturulduğu, herkesin onuruna ve haklarına saygı duyulan, başarının ancak motive ve güven ile gerçekleşeceğine inanılan bir çalışma grubuyuz. Ulusal değerlere sahip olunmadan evrensel değerlere sahip olunamayacağına inanırız. Şikayet etme yerine, çözüm üretmeyi ve uygulamayı tercih ederiz. Bir problemin en iyi çözümünün o problemi yaşayanlarca bulunacağına inanırız. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kendilerini gerçekleştirme ve yenilemelerine yardımcı olur, bu gelişimi sürekli kılmaya çalışırız. Sanat eğitiminde başarının ancak disiplinli çalışma ve sabır ile sağlanacağının bilincindeyiz

6 İdari Kadro Mehmet ÖZCANLI Okul Müdürü

7 Mehmet ÖZDEMİR Müdür Baş Yardımcısı Reyhan AYTER Müdür Yardımcısı Mehmet ÖCAL Müdür Yardımcısı

8 Filiz BENGÜL Rehberlik Sevisi

9 BÖLÜMLER

10 Resim Bölümü

11 Resim Bölümü Öğrenci Alım Şartları Resim bölümünde ders programlarına uygun olarak konular işlenirken, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri geliştirilir. Yenilikleri izlemeleri, yeni teknik, renk ve biçimlerle özgün çalışmalar ortaya koymaları sağlanır. Resim Bölümü Yetenek Sınavı 1. Aşama: Desen (Çizgisel Resim) Adayların modelle, bakarak gözlem ve algılamalarını yansıttıkları çizgisel resim yapmaları istenir. Bu çalışmada adaylar; karşılarında duran objeyi oran-orantısını, yapısını, gölge ve ışık farklarını kurşun kalem kullanarak kağıt üzerinde göstermelidir. 2. Aşama: İmgesel (Konulu hayali çalışma) Bu aşamada adaylar gözlem ve hayal güçlerini birleştirerek sınav sorusunu, çizgisel resim olarak ifade ederler. Soru; bir öykü, olay veya objelerden oluşan hayali bir kompozisyon olabilir. Uygulama kara kalem tekniği ile yapılacaktır.

12 RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN; Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Devlet Üniversiteleri birkaç örnek Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cilt Eski Çini Onarımlar Eski Yazı (Hat) Fotoğraf Grafik Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Heykel Resim Seramik ve Cam Tekstil Teship (Süsleme) Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Fotoğraf Geleneksel Türk El Sanatları Grafik İç Mimarlık Heykel Resim İş Öğretmenliği Seramik ve Cam Tekstil

13 İstanbul Devlet Konservatuarı Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı İç Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Vakıf (Özel) Üniversitelerin birkaç örnek Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Haliç Üniversitesi İç Mimarlık İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video Fotoğraf ve Video (Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım İç Mimarlık

14 Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Tasarımı Endüstri Tasarımı (Burslu) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (Burslu) İç Mimarlık İç Mimarlık (Burslu) Moda ve Tekstil Tasarımı Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu) Plastik Sanatlar Plastik Sanatlar (Burslu) Sanat (Tasarım) Yönetimi Sanat (Tasarım) Yönetimi (Burslu)

15 Müzik Bölümü

16 Müzik Bölümü Öğrenci Alım Şartları Piyano zorunlu derstir. Öğrenci, ayrıca kendi isteği ile ikinci bir ana çalgıyı öğrenerek çalmak durumundadır. (Keman, Viyola, Gitar…vb) Bu bölümde öğrencilerin; üniversite, konservatuvar için veya meslek olarak seçtiklerinde kendilerine yetecek olan tüm teorik ve uygulamalı alan bilgisine sahip olacak biçimde yetişmeleri sağlanır. Müzik Bölümü Yetenek Sınavı Aşama: Müziksel İşitme ve Yineleme. Ses işitme; piyanoda verilen tek ses, iki ses, üç ses, dört sesin “Na” hecesiyle tekrarlanması. Ritm işitme; verilen bir ritm cümlesinin tekrarı. Ezgi işitme; piyanoda çalınan kısa bir ezginin ses ile tekrarı. 2. Aşama: Müziksel Söyleme ve Çalma Ses özelliği; öğrencilerin kendi seçtiği bir şarkıyı söylemesi istenir. Öğrencinin sesini kullanma becerisi değerlendirilir. Çalgı kullanma; çalgı( Gitar, Bağlama, Keman…vb.) kullanmasını biliyorsa, öğrenciden hazırladığı bir şarkıyı çalması istenir. (Aday Piyano dışında kullandığı çalgı varsa yanında getirecektir.) Fiziksel durum; adayın çalgı kullanmasını engelleyecek bir engeli olup olmadığına bakılır.

17 MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN; Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Devlet Üniversitelerinden birkaç örnek Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi - Müzik Öğretmenliği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı -Kompozisyon -Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar -Opera -Yaylı Çalgılar Piyano İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Kompozisyon Müzikoloji Ses Eğitimi Temel Bilimler Türk Halk Oyunları Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Kompozisyon Müzikoloji Nefesli Çalgılar -Piyano Şan ve Opera Yaylı Çalgılar Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duygusal Ses Sanatları Tasarımı

18 MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN; Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Devlet Üniversitelere birkaç örnek Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi - Müzik Öğretmenliği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı -Kompozisyon -Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar -Opera -Yaylı Çalgılar Piyano İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Kompozisyon Müzikoloji Ses Eğitimi Temel Bilimler Türk Halk Oyunları Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Kompozisyon Müzikoloji Nefesli Çalgılar -Piyano Şan ve Opera Yaylı Çalgılar Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duygusal Ses Sanatları Tasarımı

19 Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Vakıf (Özel) Üniversitelere birkaç örnek Haliç Üniversitesi Konservatuvar -Türk Musikisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik -Müzik (Burslu) Yeditepe Üniversitesi Sanat (Tasarım) Yönetimi Sanat (Tasarım) Yönetimi (Burslu)

20 İMKANLAR ÖĞRENCİ SERVİSİ Servis ücretleri M.E.B.’nca belirlenen tarife üzerinden servis yetkilisi tarafından tahsil edilir. Hemen hemen her semte servisimiz mevcuttur. PANSİYON / YEMEKHANE 192 Öğrenci kapasiteli pansiyonumuzda kız ve erkek öğrencilerimiz ücretsiz veya ücretli olarak yararlanmaktadırlar. Pansiyonumuz ev ortamına uygun şartlara sahiptir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul personeline verilen öğlen yemeği tamamen okulumuz mutfağında, hijyenik bir ortamda, günlük olarak aşçımız tarafından hazırlanmakta olup menü her ay değişik yemeklerden oluşmaktadır. SAĞLIK Yakın çevremizdeki hastaneler ve sağlık ocağı bulunmaktadır. Hastanın durumuna göre yardım alınır. KANTİN Öğrencilerimizin öğle tatili ve ders aralarında okul dışına çıkışı olmadığından, kendileri arzu ettikleri yiyecek ve içecekleri kantinimizden temin edebilmektedirler.

21 BAŞARILARIMIZ Ulusal ve uluslar arası ödüllerimiz ile gururluyuz

22 ETKİNLİKLERİMİZ Odak Projesi kapsamında Salbaş Ortaokulu ile ortak yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

23 1. Değerler Eğitimi Çalıştayı Semineri okulumuzda yapılmıştır.

24 DERSLERDEN

25

26 SPOR Mas Tenisi ve Satranç etkinliklerimiz

27 AYIN SINIFI

28 KONSERLER Okulumuz Konser Salonunda ve birçok resmi etkinlikte konserlerimiz olmaktadır.

29 Çan akkale 57. Alayı Ziyaret ve vefa yürüyüşü

30 PROJE ORTAKLIKLARI ODAK Projesi kapsamında Salbaş Ortaokulu ile ortaklık ODA K Projesi kapsamında Şambayadı Ortaokulu ile ortaklık

31 İLİMİZDE BULUNAN LİSE VE İLKÖĞRETİMLERDEN OKULUMUZA ZİYARETLER ÇEAŞ Anadolu Lisesi Müdürü ve Öğrencileri Yabancı Misafirlerimiz

32 İLETİŞİM Okul telefon : 0 322 256 54 12 Okul fax : 0 322 256 54 11 Okul e-posta : adanagsl@gmail.com Okul Web : cukurovagsl.meb.k12.tr

33 TEŞEKKÜRLER


"İÇİNDEKİLER Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Genel Tanıtım 1 İdari kadro 2 Resim Bölümü 3 Müzik Bölümü 4 Başarılarımız / Etkinliklerimiz 5 İmkanlar 6." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları