Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDAKİ FİZİKSEL GELİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDAKİ FİZİKSEL GELİŞİM"— Sunum transkripti:

1

2 BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDAKİ FİZİKSEL GELİŞİM
BÖLÜM 5 BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDAKİ FİZİKSEL GELİŞİM

3 Vücut Gelişimi İlk iki yılda oluşan vücut büyüklüğünü vücudun bölümlerini kas-yağ yapısı ve iskelet gelişiminde yaşanan önemli değişiklikleri tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

4 Vücut Gelişimi Boy ve kilo gelişimi diğer zamanlardansa
doğumdan sonraki ilk iki yılda çok büyüktür. Vücut yağı ilk dokuz ayda hızla yerleşirken, kas gelişimi daha yavaş ve zamanla olur.

5 Bu değişiklikleri iki büyüme düzeni tanımlar:
Vücut Gelişimi Çocuğun genel büyüklüğü arttıkça, vücut parçaları farklı oranlarda büyür. Bu değişiklikleri iki büyüme düzeni tanımlar:

6 Proximodistal eğilimler
Vücut Gelişimi Proximodistal eğilimler Sefalokaudal eğilimler

7 Vücut Gelişimi Bir çocuğun fiziksel olgunluğunu ölçmenin
en ideal yolu vücuttaki epifizlerin sayısını ve kemiklerin gelişimini ölçen iskelet yaşı yöntemini kullanmaktır.

8 Vücut Gelişimi Doğumda, kafatasındaki kemikler fontanel denilen altı boşluğa bölünmüştür ve bunlar beynin büyümesiyle ihtiyaç duyulan kafatası genişlemesini gerçekleştirirler.

9

10 Beyin Gelişimi Bebeklik ve yürüyen çocukluk döneminde yaşanan beyin gelişimini, beyin fonksiyonlarını ölçen yöntemleri ve beynin potansiyelini desteklemek için gerekli olan uygun uyarıcıları açıklayın. Konunun Temel Sorusu

11 Beyin Gelişimi Erken çağlardaki beyin gelişimi diğer organların gelişiminden çok daha hızlıdır. Nöronlar yerleştikten sonra, sinapslar oluşur ve sinapsları geçerek diğer nöronlara mesaj gönderen nörotransmitterlar bırakılır.

12

13 Beyin Gelişimi Nadiren uyarılan nöronlar kısa bir süre
içinde sinapslarını kaybederler. Bu sürecin adı sinapsların budanmasıdır.

14 Beyin Gelişimi Miyelizasyondan sorumlu olan glial hücreler yaşamın ikinci yılında hızla çoğalır ve beyin gelişimine katkıda bulunur.

15 Beyin Gelişimi Beyin korteksi en karmaşık beyin yapısıdır ve
beynin büyümesini durduracak son bölümdür. Beynin her bir bölümü büyüyen bir çocukta ihtiyaç duyulan kapasitelere göre büyür ancak ön loblar beyin bölgesinin en uzun gelişim sürecine sahip alanıdır.

16 Beyin Gelişimi Beyin korteksinin yarımküreleri literalizasyon denen bir süreçle uzmanlaşır. Yaşamın ilk birkaç yılında, henüz birçok alanın uzmanlığı belli değilken, beyin esnekliği yüksek seviyededir.

17 Hem kalıtım hem de deneyimler beynin organize olmasında etkilidir.
Beyin Gelişimi Hem kalıtım hem de deneyimler beynin organize olmasında etkilidir. Beynin uyarılması beynin hızla geliştiği hassas dönemlerde çok önemlidir.

18 Erken çağda, sıradan deneyimlerle maruz
Beyin Gelişimi Erken çağda, sıradan deneyimlerle maruz kalınan uygun uyarıcılar deneyimler-sonucu beklenen beyin gelişimini desteklemektedir.

19 Beyin Gelişimi Belirli deneyimler sonucu oluşması beklenen
deneyime-bağımlı beyin gelişimi için hassas döneme ait bir kanıt yoktur.

20 Beyin Gelişimi Aslında, çevrede bulunan çocuğun kapasitesine uygun olmayan uyarıcılar çocuğu bunaltırken beynin var olan potansiyelinide bastırır.

21 İlk iki yılda uyku ve uyanık olma durumu nasıl değişir?
Beyin Gelişimi Konunun Temel Sorusu 2 İlk iki yılda uyku ve uyanık olma durumu nasıl değişir?

22 Bebeklerin değişen düzenleri genel olarak
Beyin Gelişimi Bebeklerin değişen düzenleri genel olarak beyin gelişiminden etkilenmektedir; ancak, sosyal çevrede bu durum üzerinde rol oynar.

23

24 Beyin Gelişimi İlk iki yıl içerisinde uyku ve uyanık olma periyotları sayıca azalır ancak süre bakımından uzar ve gece-gündüz takvimine uymaya başlar.

25

26 Erken Dönemdeki Fiziksel Gelişim Üzerine Etkiler
Konunun Temel Sorusu Kalıtımın, besinin, aile etkisinin ve uyarıcıların fiziksel gelişimi etkilediğini gösteren kanıtları açıklayın.

27 Erken Dönemdeki Fiziksel Gelişim Üzerine Etkiler
İkizler ve evlatlık edinilen çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar kalıtımın vücut büyüklüğünde ve fiziksel gelişim oranında etkili olduğunu göstermektedir.

28 Erken Dönemdeki Fiziksel Gelişim Üzerine Etkiler
Anne sütü bebeklerin büyümesi için idealdir. Emzirme dünyanın fakir olan bölgelerinde bebekleri besinsiz kalmaktan ve ölümlerden korumaktadır.

29 Erken Dönemdeki Fiziksel Gelişim Üzerine Etkiler
Marasmus ve protein malnutrisyonu, besinsizlikten kaynaklanan sindirim sistemi ile ilgili hastalıktır. Bu hastalıklar gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir ve uzun sürdüğü takdirde kalıcı olacak şekilde fiziksel büyümeyi ve beyin gelişimine zarar verebilir.

30 Erken Dönemdeki Fiziksel Gelişim Üzerine Etkiler
Büyüme geriliği de normal fiziksel büyüme üzerinde rol oynayan ailenin önemini ortaya çıkarmaktadır.

31 Öğrenme Kapasiteleri Konunun Temel Sorusu Bebeklerin öğrenme kapasitelerini, bunların hangi durumlarda oluştuğunu ve her birinin değerini açıklayınız.

32 Koşulsuz Uyarıcı - Koşullu Uyarıcı
Öğrenme Kapasiteleri Klasik Koşullanma Bebeklerin günlük hayatta birlikte ortaya çıkan durumlar arasında bağlantı kurabilme becerisine bağlıdır. Koşulsuz Uyarıcı - Koşullu Uyarıcı Birlikte azda olsa anlam ifade ediyorsa, bebekler kolaylıkla klasik olarak koşullandırılabilirler

33 Öğrenme Kapasiteleri Edimsel Koşullanmada ise bebekler çevrelerini yönetir ve hareketleri sonrasında oluşan pekiştireç veya ceza o davranışın tekrarlanıp tekrarlanmama ihtimalini değiştirir.

34 Öğrenme Kapasiteleri Alışkanlık ve geri çağırım doğumda, insan
beyninin yeniliklerden etkilenmeye ayarlanmış olduğunu gösterir.

35 Öğrenme Kapasiteleri Yenidoğanlar, yetişkinlerin mimiklerini ve el hareketlerini taklit etme becerisinede sahiptirler.

36 Öğrenme Kapasiteleri Taklit güçlü bir öğrenme yöntemidir ve
anne-bebek ilişkisini etkiler. Bilim adamları ayna nöronlar denilen özel hücrelerin olduğunu ve bunların bu kapasiteleri etkilediğini bulmuştur.

37 Öğrenme Kapasiteleri Ancak yenidoğanların taklit becerisinin
kendiliğinden olup olmadığı hâlâ tartışma konusudur.

38 Motor Gelişimi Konunun Temel Sorusu İlk iki yılda gerçekleşen motor gelişimini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri açıklayınız.

39 Motor gelişiminin dinamik sistemler teorisine
göre, bebeklerin yeni bir motor becerisi elde etmek için zaten var olan beceriler ile karmaşık hareket sistemlerini bir araya getirmeleri gerekmektedir.

40 Motor Gelişimi Her bir yeni beceri, merkezi sinir sisteminin; vücudun hareket sınırının, çocuğun hedefi ve çevresel desteklerin ortak bir ürünüdür.

41 Motor Gelişimi Yetimhanelerde büyüyen çocuklar üzerinde
yapılan çalışmalarla gösterildiği gibi, hareket imkânları ve uyarıcı, çevre motor gelişimini önemli derecede etkilemektedir.

42 Motor Gelişimi Kültürel değerler ve çocuk yetiştirme yöntemleri motor becerilerinin ortaya çıkışını ve gelişimini etkilemektedir.

43 Motor Gelişimi İlk yıl boyunca, bebekler erişme ve tutma
becerilerini mükemmelleştirirler. Zayıf olarak koordine edilmiş olan ilk-erişme giderek azalır.

44 Motor Gelişimi Yavaş yavaş erişme daha kıvrak ve doğru
olur ve acemice yapılan dirsek tutuşu ilk yılın sonunda kendini kıskaç tutuşuna bırakır.

45 Algısal Gelişim Konunun Temel Sorusu Bebeklik süresince, işitmede; derinlik, örüntü, nesne ve duyularası algıda neler değişir?

46 Algısal Gelişim Bebekler sesleri, karmaşıklığı giderek artan
örüntüler içerisinde organize ederler ve ilk yılın ortalarından itibaren kendi ana diline karşı daha hassas olurlar.

47 Etkileyici bir istatistiksel öğrenme kapasitesine sahiplerdir.
Algısal Gelişim Etkileyici bir istatistiksel öğrenme kapasitesine sahiplerdir. Bu kapasite ile duyduğu benzer sesleri daha sonra anlam yüklemek üzere fark ederler.

48 Algısal Gelişim Göz ve beyin korteksindeki görme merkezlerinin hızla olgunlaşması, ilk birkaç ay içerisinde odaklanma, renkleri fark etme ve görme netliğini desteklemektedir.

49 Algısal Gelişim Derinlik algısı üzerine yapılan çalışmalar, ilk olarak harekete tepkinin geliştiğini göstermektedir.

50 Algısal Gelişim Daha sonrasında iki gözü de kullanma
hassasiyet ve devamında da resimsel derinlik ipuçlarını yakalama becerisi gelişir.

51 Algısal Gelişim Emekleme deneyimi derinlik algısını ve üç-boyutu anlamayı geliştirir; ancak bebekler her bir vücut pozisyonu için düşmekten nasıl korunması gerektiğini kendisi öğrenmek zorundadır.

52 Algısal Gelişim Zıtlığa duyarlılık, bebeklerin erken dönemdeki
örüntü tercihleri ile alakalıdır.

53 Algısal Gelişim Yenidoğanlar resimlere ve basit yüz çizimlerine bakmayı tercih ederler. Ancak bu durumun doğuştan gelip gelmediği hâlâ tartışma konusudur. 5. aydan itibarende duygusal ifadeleri anlamlı bütünler olarak algılarlar.

54 Algısal Gelişim Doğumda, büyüklük ve şekil sabitliği, bebeklerin nesnelerden uyumlu bir dünya kurmalarına yardımcı olur.

55 Algısal Gelişim Duyusal algı özelliklerinin (genel bir algı,
En baştan itibaren bebekler duyulararası algı becerisine sahiplerdir – duyu organlarından gelen farklı bilgilerin birleştirilmesi gibi Duyusal algı özelliklerinin (genel bir algı, ritim, yoğunluk gibi) tespiti duyular arası eşleşmelerin tespitinde yardımcı olmaktadır.

56 Algısal Gelişim Konunun Temel Sorusu 2 Gibson’ın algısal gelişim için kullandığı ayrımlaşma teorisini açıklayınız.

57 Ayrımlaşma teorisine göre algısal gelişim
sürekli değişen dünyada, değişmeyen özellikleri tespit etmek ile alakalıdır.

58 Algısal Gelişim Algısal farklılaşma ise zorlukların keşfedilmesi ile yönlendirilir. Bu zorluklarda uyarıcının bireye sunduğu hareket ihtimalleridir.


"BEBEKLİK ve YÜRÜME ÇAĞINDAKİ FİZİKSEL GELİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları