Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geoteknik mühendisliğine giriş, mühendislik jeolojisi, Zeminlerin Oluşumu ve Geoteknik mühendisliğinin Konuları, Zeminlerin fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geoteknik mühendisliğine giriş, mühendislik jeolojisi, Zeminlerin Oluşumu ve Geoteknik mühendisliğinin Konuları, Zeminlerin fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması."— Sunum transkripti:

1

2 Geoteknik mühendisliğine giriş, mühendislik jeolojisi, Zeminlerin Oluşumu ve Geoteknik mühendisliğinin Konuları, Zeminlerin fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması (classification), Zeminde su ve zeminlerin geçirimliliği (permeability), Zeminlerin sıkışması (compaction), Zeminlerde oluşan gerilmeler (stresses on soil), Zeminlerde görülen oturmalar (settlements), Zeminlerin dayanımı ve yük altındaki davranışları (strength) Dersin İçeriği

3 HaftaKonular 1 Geoteknik mühendisliğine giriş, mühendislik jeolojisi, zeminlerin Oluşumu ve Geoteknik mühendisliğinin Konuları, 2 Zeminlerin fiziksel özellikleri ve Sınıflandırılması, 3 4 Zeminlerin fiziksel özellikleri ve Sınıflandırılması, Zeminde su ve zeminlerin geçirimliliği 5 Zeminde su ve zeminlerin geçirimliliği 6 Zeminlerin sıkışması 7 Zemin Gerilmeleri: zeminlerde toplam ve efektif gerilmeler; Yüzeysel yüklemelerden dolayı gerilme artışı 8 Zemin Gerilmeleri: zeminlerde toplam ve efektif gerilmeler; Yüzeysel yüklemelerden dolayı gerilme artışı, Oturmaların hesabı, konsolidasyon teorisi, oturma- zaman davranışı, 9 Ara Sınav 10 Oturmaların hesabı, konsolidasyon teorisi, oturma- zaman davranışı, 11 Zeminlerin dayanımı ve yük altındaki davranışları, stabilizasyon yöntemleri 12 Zeminlerin dayanımı ve yük altındaki davranışları, stabilizasyon yöntemleri 13 Zeminlerin dayanımı ve yük altındaki davranışları, stabilizasyon yöntemleri 14 Zeminlerin dayanımı ve yük altındaki davranışları, stabilizasyon yöntemleri 15 Tekrar HAFTALIK KONULAR – DERSİN İŞLEYİŞİ

4 Değerlendirmede Esas Alınan ÇalışmalarSAYISI KATKI PAYI Devam Laboratuar515 Uygulama Arazi Çalışması Derse Özgü Staj Ödev315 Proje Sunum / Seminer Kısa Sınav (Quiz) Ara Sınav130 Yarıyıl Sonu Sınavı140 TOPLAM %100

5 Hafta - Tarih CarsambaPersembeCuma 1. Hafta 28 Eylul -Ders- Ödev - 1 2. Hafta 5 Ekim - Uygulama (fiziksel özellikler) - 3. Hafta 12 Ekim Lab tanitim - Su muhtevası - Birim ağırlık tayini 4. Hafta 19 Ekim Elek analizi Lab raporu 5. Hafta 26 Ekim Atterberg limit deneyleri Lab raporu 6. Hafta 2 Kasim -Uygulama (kompaksiyon)- 7. Hafta 9 Kasim Kompaksiyon deneyleri (Standart Modifiye) Lab raporu 8. Hafta 16 Kasim - Uygulama (Zemin gerilmeleri) - Ödev - 2 9. Hafta 23 Kasim Vize haftası 10. Hafta 30 Kasim - Uygulama (Konsolidasyon) - 11. Hafta 7 Aralik Konsolidasyon deneyi 12. Hafta 14 Aralik Üç eksenli deney, Çimento stabilizasyonu Lab raporu Ödev - 3 13. Hafta 21 Aralik Çimento stabilizasyonu ve tek eksenli deney Lab raporu 14. Hafta 28 Aralik CBR deneyi 15. Hafta 4 Ocak Genel Tekrar

6 Geoteknik mühendisliği Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği konularından oluşur. Yer yüzeyini kaplayan doğal-yapay malzemeler toprak veya kaya olarak adlandırılır. Geoteknik mühendisliğindeki çalışmalar genellikle bu iki malzeme üzerinedir. Geoteknik mühendisliğinde toprak veya kaya sözcüğü yerine zemin kullanılabilir. Yani zeminler Toprak Zeminler ve Kaya zeminler olarak ikiye ayrılabilir. Geoteknik Mühendisliği

7 MİNERALLERİN RÖLÜ Mineraller ve madenler yeryüzünün katı kısmının temel yapı taşıdır ve inşaat jeolojisi için oldukça önemlidir; 1. Mineraller ve kayaçlar inşa ettiğimiz binalar, kullandığımız otomobillerle bilgisayar ve diğer birçok şeyin üretiminde temel kaynakları oluşturur, 2. Mineral ve kayaçlar heyelanlar, kıyı erozyunu ve volkanik faaliyetler gibi birçok yeryüzü sürecinde önemli rol oynar, 3. Mineral ve kayaçların geçirdikleri süreçleri ve özelliklerini bilmek Yerküredeki mekanizmaların nasıl çalıştığını ve Yer kaynaklarımızı nasıl en iyi şekilde yönetebileceğimizi anlamamızı sağlamaktadır. Mineraller 

8 Önemli Mineraller – İnşaat Mühendisliği için  MİNERALLERİN RÖLÜ Mineraller ve madenler yeryüzünün katı kısmının temel yapı taşıdır ve inşaat jeolojisi için oldukça önemlidir; 1. Mineraller ve kayaçlar inşa ettiğimiz binalar, kullandığımız otomobillerle bilgisayar ve diğer birçok şeyin üretiminde temel kaynakları oluşturur, 2. Mineral ve kayaçlar heyelanlar, kıyı erozyunu ve volkanik faaliyetler gibi birçok yeryüzü sürecinde önemli rol oynar, 3. Mineral ve kayaçların geçirdikleri süreçleri ve özelliklerini bilmek Yerküredeki mekanizmaların nasıl çalıştığını ve Yer kaynaklarımızı nasıl en iyi şekilde yönetebileceğimizi anlamamızı sağlamaktadır.

9 Önemli Mineraller  8 element kayaç yapıcı minerallerin çoğunda bulunmakta olup, kıtasal kabuğun ağırlığının %98 den fazlasını temsil eder. Bu minerallerden oluşan kayalar parçalanıp zemine dönüştüğünde ilgili mineral orijinal seklinde kalır. Bundan dolayi kayaclari tanimak onemlidir.

10 Önemli Mineraller 

11  - Oksijen ve silisyum elementlerini iceren minerallere silikat denir. Bunlardan En bol bulunan mineral feldispatdir icerisinde Potasyum, kalsiyum ve sodyum da bulunur. - Feldispatlar kimyasal olarak bozuştuğunda çevresel olarak çok büyük anlamı olan kil minerallerini oluştururlar.

12 Önemli Mineraller  -Ikinci en bol bulunan mineral kuvars -SiO2 -Kum olarak adlandirilan malzemeyi olusturan mineraldir.

13 Önemli Mineraller  -Insaat muhendislerini en cok ilgilendiren diger bir mineral ise kildir. -Diger silikat minerallerinin bozusmasi sonucu olusur.

14 Zeminlerin dayanımı genel olarak parçacıkların fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre değişim gösterir. Bu nedenle zeminlerin türleri ve oluşum süreçleri bilinmesi önemlidir. Zeminleri tanımak ve bu süreci anlamak adına Kaya(ç) döngüsü kullanılmaktadır. Toprak zemin Kayaların fiziksel parçalanması ve/veya kimyasal olarak ayrışması ile oluşur. Toprak ve Kaya Zeminlerin Oluşumu 

15 MİNERALLER NEREDE VE NASIL OLUŞUR? Kayaç bir veya daha fazla mineralin bir araya toplanmasıyla oluşmuştur. Kayaçlar mineral bileşimine, kimyasal bileşimine ve dokularına veya kayaç döngüsü sırasında nasıl oluştuklarına göre 3 genel tür ve aileye ayrılabilirler. Rock Cycle – Kaya Dongusu -Magmatik Kayalar (Igneous Rock), Sedimenter Kayalar, Metamorfik kayalar

16 https://www.youtube.com/watch?v=PrN7jygu4cQ 0 – 3.26 sn MAGMATIK KAYACLAR -IGNEOUS ROCK - - Yeryüzü altında bulunan ergimiş kayaç malzemesine mağma, - Mağmanın, litosferin farklı derinliklerine veya yeryüzüne kadar yükselip soğuyarak katılaşması sonucunda meydana getirdiği kayaçlara da mağmatik kayaçlar adı verilir. IKI CESIT MAGMATIK KAYAC VARDIR - Mağmanın yeraltında oluşturduğu olaylara plütonizma ve oluşan kayaçlara plutonik veya derinlik (intrusive) kayaçları denir. - Yer yüzünden aşağıda çok yavaş soğuma ile meydana gelir. - Gecmiste üzerini kaplayan malzemenin sürekli erozyona maruz kalması ile ortaya çıkar. - Granit en çok bilinen çeşididir. - Magma’nın yeryüzüne çıkması ile oluşan olaylara volkanizma ve oluşan kayaçlara da volkanik veya yüzey (extrusive) kayaçlar denir. - Bazalt, Andezit en çok bilinen çeşididir.

17 Sedimanter (çökel) Kayalar - Sedimentary Rocks MAGMATIK KAYALARIN BOZUSMA/AYRISMA SURECI (WEATHERING) - Kayaların fiziksel (mechanical) ve kimyasal (chemical) süreç (process) yoluyla parçalanması bozuşma (weathering) olarak tanımlanır. Kimyasal özellikler değişmez. -Su, buz, rüzgâr, heyelanlar ve donma-genleşme ile aşınma (Fiziksel asinma) -Oksijen ve kimyasal maddelere maruz kalma (kimyasal) TAŞINMA SÜRECI (TRANSPORTATION) – ÇÖKELME - Bozunan/ayrışan parçalar farklı yollar ile (su, ruzgar vb. Etkenler) taşınır. SEDIMANTASYON ve TAŞLAŞMA -Uygun ortamlara taşınan parçacıklar taşındığı yerde istiflenip tabakalaşması ve zamanla bu tabakaların sıkışıp taşlaşması sonucu Sedimanter Kayalar oluşur. - Yer yüzünün yaklaşık %70’i sedimanter kayalardan oluşur.

18 https://www.youtube.com/watch?v=uozyWZ6XQzM Sedimanter Kayalar - Sedimentary Rocks - Çamur gibi ince taneli malzemenin taşlaşması için genellikle sıkışma tek başına yeterli olurken, kum ve çakıl gibi sedimanların, sedimanter kayaca dönüşebilmesi için çimentolanma olayı gerekli bir süreçtir - Kalker, kil, silis gibi minerallerin çimentolanma ile sıkışması sonucu çimentolu sedimanter kayaçlar oluşur.

19 Metamorfik Kayalar – Metamorphic Rocks -Yeryüzü derinliklerinde daha önce var olan her türlü kayacın sıcaklık, basınç ve kimyasal aktiviteye sahip sıvı ve gazların etkisi altında zamanla başkalaşıma uğramaları sonucu oluşan kayaçlar. -Genellikle metamorfizma sertliği ve dayanımı arttırır ancak sorunlara da sebep olabilir. (kararsız yapı)

20 Metamorfik Kayalar – Metamorphic Rocks - Mermer gibi metamorfik kayaçlar yapı taşları olarak kullanılırken belirli metamorfik mineraller ekonomik açıdan önem taşır. - Kayaçları oluşturan minerallerin birbirine paralel düzlemler veya bantlar oluşturacak şekilde sıralanmaları ile oluşan yapıya foliasyon adı verilir. - Şist kuvvetli folyasyon gösteren kayaçlara örnektir. - Killer gibi yumuşak malzemeler şiste dönüşebilir ancak kumtaşları dönüşemez.

21

22 https://youtube.com/watch?v=1oQ1J0w3x0o

23 Zemin Mekaniği Dersinin İçeriği hangi konuları kapsamaktadır?

24 Temellerin Tasarımı Temeller yapısal yükleri zemine aktaran elemanlar

25 Küçük yük Yumuşak Kil Büyük yayılı yük Çok büyük konsantre ağırlık Sıkı Kum Sağlam Kaya Uygulamalar

26 İstinat Yapıları Betonarme İstinat Duvarları Donatılı Toprak Duvar Ağırlık İstinat Duvarı Zemin Çivili Duvar Zemin Ankraj Destekli Duvarlar Zemin

27

28 Şevlerin Tasarımı

29 Kayma Göçmesi – Şev Stabilitesi

30

31

32 Ön Yükleme West Kowloon Otobanındaki Önyükleme, Hong Kong. (5 ila 10 m’ lik dolgular – 2 ila 5 ay süre ile)

33 Donatılı toprak duvarlar

34 Tüneller

35 Derin destekli kazılar

36

37 İstinat yapılarının tasarımı I 1 I1 I I II IIII II III ! III!III! I I I - (a) Sllding or translational failure k) Deep seated fatlure (b) Rotation and bearing capacityy failure Crack (d) Structural fatlure

38 Koprü ayak temelleri

39 Toprak dolgu barajlar I(I(

40 Baraj dolgu inşaatı

41

42 Faydalanilan Kaynaklar İNM 106 - İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Yerkabuğunu oluşturan mineraller ve kayaç grupları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları Doç. Dr. Havvanur KILIÇ - Notları


"Geoteknik mühendisliğine giriş, mühendislik jeolojisi, Zeminlerin Oluşumu ve Geoteknik mühendisliğinin Konuları, Zeminlerin fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları