Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÖMÜRLERİ OLUŞTURAN ORTAMLARIN İNCELENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÖMÜRLERİ OLUŞTURAN ORTAMLARIN İNCELENMESİ"— Sunum transkripti:

1 KÖMÜRLERİ OLUŞTURAN ORTAMLARIN İNCELENMESİ
Kavuşan JEM408 1/87

2 KÖMÜRLERİN ÇÖKEL ORTAMLARI SEKANSLAR HAVZA TİPLERİ
Kömür-Ortamlar KÖMÜRLERİN ÇÖKEL ORTAMLARI SEKANSLAR HAVZA TİPLERİ KÖMÜR OLUŞTURAN SEDİMANTER ORTAMLAR KÖMÜR OLUŞTURAN SEDİMANTER ORTAMLARIN ÖZELLİKLERİ KÖMÜR ARAMALARINDA SEDİMANTOLOJİK KRİTERLERİN ÖNEMİ Kavuşan JEM408 2/87

3 POST-REKSİSTAZİ Aşınma evresi Karalarda durum: Kömür-Ortamlar
Kıtalar dik kıyılarla sarılmıştır. Akaçlama sistemi henüz oluşmamıştır. Aşınma ana kayaya ulaşmıştır ve iri blok ve parçalar ırmaklar tarafından taşınırlar. Bulutlar yağışlarının hepsini hemen kıyıda bıraktıklarından, akarsuların taşıma alanları kıyının kenarıdır ama taşıma kapasiteleri de yüksektir. Dik bir topoğrafyada alüvyal fan çökeli Kavuşan JEM408 3/87

4 POST-REKSİSTAZİ Aşınma evresi Denizlerde durum: Kömür-Ortamlar
Kıtalar dik kıyılarla sarıldığından depolanma ortamına çakıl ve bloklar gelir. Konglomeralar, kumtaşları sürekli gözlenen çökellerdir. Dik kıyı yamaçlarında fanglomeralar, konglomeralar, moloz akmaları, kütle akmaları gözlenir. Kumtaşları iri veya orta tanelidir. Dik birkıyıdan görünüş Kavuşan JEM408 4/87

5 Kömür-Ortamlar Karalarda durum: Denizlerde durum: REKSİSTAZİ
yükselme evresi Karalarda durum: Kıyılar yüksektir. Bulutlar kıta içlerine erişemezler. Yağış sadece deniz kıyılarındaki alanlarda etkilidir. Toprak oluşumu sınırlı alanlardadır. Sık sık heyelan vb etkilerle gelişmekte olan toprak ve bitki örtüsü denizlere taşınır. Nehirler karaların derinlerine ulaşamaz. Genç akaçlama sistemi vardır. Aşınma ana kayaya yaklaştığından, ince taneli ve süspansiyon halde detritikler denizlere taşınır. Denizlerde durum: Kıyılar oldukça eğimli bir topografya ile komşudur. Depolanma ince kum, silt, kil sedimantasyonu vardır. Kavuşan JEM408 5/87

6 Kömür-Ortamlar REKSİSTAZİ
yükselme evresi Karalarda durum: Kıyılar yüksektir. Bulutlar kıta içlerine erişemezler. Yağış düzenlidir. Toprak oluşumu başlamıştır. Nehirler karaların derinlerine ulaşamaz. Genç akaçlama sistemi vardır. İnce taneli ve süspansiyon halde çökeller denizlere taşınır. Ca, Mg, Na, Si gibi elementlerce zengin bir taşınma vardır. Denizlerde durum: Denize ince tanelilerle beraber süspansiyon türünde malzeme taşınır. Depolanma ince kum, silt, kil sedimantasyonu vardır. Kavuşan JEM408 6/87

7 Bu evrenin karakteristikleri: Sıcak, yağışlı iklim
Kömür-Ortamlar BİYOSTAZİ Bu evrenin karakteristikleri: Sıcak, yağışlı iklim Peneplenleşmiş beslenme bölgesi Gelişmiş bitki örtüsü Okefenokee bataklığı Kavuşan JEM408 7/87

8 BİYOSTAZİ Kömür-Ortamlar Karadan taşınanlar GÖÇ FAZI’nı oluştururlar.
İyi toprak oluşumu nedeniyle, taşınma iyon boyutundadır ve alkalinler, Si depolanma ortamlarına taşınır. Fosfat bu evrede taşınır. Bataklık ortamları bu evrede gelişir. Önemli kömür yatakları bu evrede oluşur. Kavuşan JEM408 8/87

9 BİYOSTAZİ Kömür-Ortamlar
Karadan taşınmayarak kalanlar YERLİ (in-situ) FAZI’nı oluştururlar. İyi toprak oluşumu nedeniyle, elüvyal zonda, Al, Fe, Mn, Ti gibi elementlerce zenginleşme olur. Toprağın eluvyal zonu ağır elementlerce zenginleşirler. Kaolenleşme çok gelişmiştir. Lateritler oluşur. Si’in bir kısmı geride kalarak killerin bileşimlerinde kalırlar. Kavuşan JEM408 9/87

10 Kömür-Ortamlar BİYOSTAZİ Bu fazda peneplenleşmeden dolayı bulutlar kıtaların derinlerine kadar girer ve yağış, sıcaklık dağılımı düzenli hale gelir. Yağışın bu kadar gelişmesi sonucu karalarda iyi bir toprak oluşumu ortaya çıkar, bunun doğal sonucu olarak bitki örtüsü iyi gelişir. Karaların içlerinde limnik, kıtaların kenar zonlarında da paralik bataklık alanları gelişir. Kavuşan JEM408 10/87

11 JEOLOJİDE ÇÖKEL ORTAMLARI JEOKİMYASAL AÇIDAN SINIFLANDIRILMASI
Kömür-Ortamlar JEOLOJİDE ÇÖKEL ORTAMLARI JEOKİMYASAL AÇIDAN SINIFLANDIRILMASI NORMAL DOLAŞIMA AÇIK ORTAMLAR SINIRLI ARİD ORTAMLAR SINIRLI HÜMİK ORTAMLAR Kavuşan JEM408 11/87

12 NORMAL DOLAŞIMA AÇIK ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar NORMAL DOLAŞIMA AÇIK ORTAMLAR Çökel ortamı herhangi bir sınırlayıcı etken tarafından sınırlandırılmamıştır. Depolanma ortamı denizlerin en derin bölgelerine kadar uzanabilir. pH değerleri 7 ile yaklaşık 8,5 arasında değişir. Kırıntılı ve karbonat çökelmesi olağandır. Kavuşan JEM408 12/87

13 Depolanma ortamı, bir bar veya eşikle sınırlandırılmıştır.
Kömür-Ortamlar SINIRLI ARİD ORTAMLAR Depolanma ortamı, bir bar veya eşikle sınırlandırılmıştır. Depolanma ortamında hakim çökel evaporit’lerdir. Ortam pH değeri >8,5 tur. Kavuşan JEM408 13/87

14 pH değerleri yaklaşık 8,5’tan büyüktür.
Kömür-Ortamlar SINIRLI ARİD ORTAMLAR Çökel ortamı herhangi bir sınırlayıcı etken tarafından sınırlandırılmıştır. Depolanma ortamı denizlerin kara ile sınırlandırma etkeninin arasında yeralır. pH değerleri yaklaşık 8,5’tan büyüktür. Kimyasal karbonatlar ve evaporitik tortullar çökelir. Kavuşan JEM408 14/87

15 SINIRLI HUMİK ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar SINIRLI HUMİK ORTAMLAR Depolanma ortamı, bir bar veya eşikle sınırlandırılmıştır. Depolanma ortamında hakim çökel organik maddece zengin sapropelitler veya kömürlerdir. Ortam pH değeri <7’dir. Kavuşan JEM408 15/87

16 SINIRLI HÜMİK ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar SINIRLI HÜMİK ORTAMLAR Çökel ortamı herhangi bir sınırlayıcı etken tarafından sınırlandırılmıştır. Depolanma ortamı denizlerin kara ile sınırlandırma etkeninin arasında yer alır. pH değerleri yaklaşık 7’den küçüktür. Organik maddece zengin tortullar derin kısımlarda çökelir. Kıyıya daha yakın ve kıyı çizgisi üzerinde bataklık ortamları oluşur. Kavuşan JEM408 16/87

17 KÖMÜR DAMARLARININ ÖZELLİKLERİ
Kömür-Ortamlar KÖMÜR DAMARLARININ ÖZELLİKLERİ Kömür damarı bir tabakadır, tıpkı bir kumtaşı, kil taşı tabakası gibi. Ancak kömür damarları genelde, yanda görüldüğü gibi, arazide birkaç tabaka şeklinde bulunur. Adlandırılmaları ise ekonomi ve madencilik kriterlerine göre yapılır ve bu terminoloji klasiktir. Jeolojik stamp genel olarak kullanılmayan bir stamptır. Kavuşan JEM408 17/87

18 KÖMÜR DAMARLARININ ÖZELLİKLERİ-1
Kömür-Ortamlar Kömür damarları içeren basenlerdeki stratigrafik kalınlıklardaki değişmeler, kömürün oluştuğu basenin bir yönde çökel ortam tabanının çökmesinin bir sonucudur. Bu çökme olayı Fransa-Belçika bölgesi Karboniferinde ilk kez saptanmıştır. Bu olaya Hall (1859) SUBSİDANS (subsidance) adını vermiştir. Subsidans (H=(Dd/D)*h) eşitliğiyle hesaplanır. Kavuşan JEM408 18/87

19 SUBSİDANS (subsidance)
KÖMÜR DAMARLARININ ÖZELLİKLERİ-2 Kömür-Ortamlar SUBSİDANS (subsidance) Kavuşan JEM408 19/87

20 Kömürlü İstiflerin Sekans İncelenmesi
Kömür-Ortamlar Kömürlü İstiflerin Sekans İncelenmesi LİTOLOJİK SEKANS En az iki litolojiden oluşan ve birbiri üzerine herhangi bir uyumsuzluk olmaksızın oturan tabakalar dizisidir. Litolojik sekans bir zaman boşluğunun olmadığını gösterir. LİTOLOJİK SERİ Düzgün ve zaman boşluksuz olarak birbirini takip eden sekansların meydana getirdiği dizilimdir. Litolojik seri, bir sedimantolojik çökelim sırasıyla ilişkilidir. Stratigrafik kolon kesit ile bir ilişkisi yoktur. Kavuşan JEM408 20/87

21 Kömürlü İstiflerin Sekans İncelenmesi
Kömür-Ortamlar Kömürlü İstiflerin Sekans İncelenmesi Pozitif sekans Negatif sekans Kavuşan JEM408 21/87

22 Kömürlü İstiflerin Sekans İncelenmesi
Kömür-Ortamlar Kömürlü İstiflerin Sekans İncelenmesi Sedimanter Ritm Sedimanter Sikl Kavuşan JEM408 22/87

23 Kömürlü İstiflerin Sekans İncelenmesi
Kömür-Ortamlar Kömürlü İstiflerin Sekans İncelenmesi RİTMİK SERİ DÜZGÜN OLARAK BİRBİRİNİ TAKİP EDEN SEKANSLARIN DEVİRSEL (RİTMİK) OLARAK TEKRARLANDIĞI SERİLERDİR. VİRTÜEL SERİ (HAYALİ SERİ, SANAL SERİ) BİR BASENDE BİRÇOK RİTMİK SERİLERİN İNCELENMESİNDEN SONRA ORTAYA KONABİLEN VE BASENİN GENEL SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİĞİNİ ORTAYA KOYABİLEN TEORİK VE İDEAL BİR SERİDİR. Kavuşan JEM408 23/87

24 KÖMÜR DAMARLARININ ÖZELLİKLERİ
Kömür-Ortamlar KÖMÜR DAMARLARININ ÖZELLİKLERİ ÇÖKELME DİNAMİĞİ İLE KÖMÜR OLUŞUMU İLİŞKİSİ MEKANİK ÇÖKELME: İri tane boyutundaki materyaller çökel ortamına taşınır. Boyut m, dm, cm veya birkaç mm dir. (Blok, Çakıl, Kum vb.) FİZİKO-MEKANİK ÇÖKELME: İnce tane boyutunda sayılan materyaller çökel ortamına taşınır. Boyut mm-10-3 cm arasındadır. (Silt, Kil vb kolloid kabul edilen haldeki materyaller.) FİZİKO-KİMYASAL ÇÖKELME: Molekül veya molekül toplulukları halinde bulunan kolloid haldeki materyalin çökel ortamına taşınmasıdır. Boyut 10-8 cm civarındadır. (Kömür, değişik silisli veya fosfatlı sedimanter kökenli hammaddeler vb.) KİMYASAL ÇÖKELME: İyon boyutundaki materyal çökel ortamına taşınır. Tane boyutu birkaç 10 angströmdür. (Na+; K+; Ca++; Mg++; Cl-; F- vb ) Kavuşan JEM408 24/87

25 KÖMÜR İÇEREN HAVZALARININ ÖZELLİKLERİ
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN HAVZALARININ ÖZELLİKLERİ Kavuşan JEM408 25/87

26 KÖMÜR İÇEREN BASENLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLERİN SINIFLANDIRILMASI PARALİK HAVZALAR LİMNİK HAVZALAR Kavuşan JEM408 26/87

27 Kömür-Ortamlar PARALİK HAVZALAR Bu havza tipi, herhangi bir şekilde bir denizel (tuzlu) ortam ile ilişkilidir. Kömür damarları incedir ve sayısı fazladır. Kömür tabakaları nispeten daha az şiddette tektonik etkilere uğradığından, kıvrım ve fayların etkileri daha azdır. Kömür damarları ve buna komşu tabakalar geniş yayılımlıdırlar. Kömür tabakalarının altında veya üstündeki diğer uyumlu olan tabakalarda denizel fosiller içeren seviyelere sık sık rastlanır. Kavuşan JEM408 27/87

28 LİMNİK HAVZALAR Kömür-Ortamlar
Bu havza tipi, herhangi bir şekilde, kıta içindeki gölsel (tatlı sulu) ortam ile ilişkilidir. Kömür damarları kalındır ve sayısı azdır. Kömür tabakaları kıta içinde olduklarından, nispeten daha fazla şiddette tektonik etkilere uğrar ve bundan dolayı, kıvrım ve fayların etkileri daha fazladır. Kömür damarları ve buna komşu tabakalar sınırlı bir yayılıma sahiptir. Kömür tabakalarının altında veya üstündeki diğer uyumlu olan tabakalarda gölsel (tatlı su) fosiller içeren seviyelere rastlanır. Kavuşan JEM408 28/87

29 LİMNİK HAVZALAR PARALİK HAVZALAR Kömür-Ortamlar
KÖMÜR İÇEREN BASENLERİN SINIFLANDIRILMASI PARALİK HAVZALAR HALİÇ HAVZALARI ( Biyokütle belirteçi) DELTA BATAKLIKLARI BARİYER GERİSİ BATAKLIKLARI GEL-GİT HAVZALARI LİMNİK HAVZALAR GÖL HAVZALARI ( Biyokütle belirteçi) ALÜVYAL FAN-TAŞKIN DÜZLÜĞÜ BATAKLIKLARI DELTA BATAKLIKLARI Kavuşan JEM408 29/87

30 KÖMÜR İÇEREN BASENLER PARALİK HAVZALAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER PARALİK HAVZALAR Kavuşan JEM408 30/87

31 HALİÇ ORTAMLARI ( Biyokütle belirteçi)
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 HALİÇ ORTAMLARI ( Biyokütle belirteçi) Haliç havzaları, kömür içermezler ancak ortamın biyokütle girişi hakkında bilgi verirler. Bu nedenle önemlidir. Biyokütle içeriği 1/3 oranında ise haliç sistemin bağlı olduğu diğer çökel ortamlarında uygun sekanslarda kömür damarı oluşmuştur. Kavuşan JEM408 31/87

32 HALİÇ HAVZALARI ( Biyokütle belirteçi) Haliçler;
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 HALİÇ HAVZALARI ( Biyokütle belirteçi) Haliçler; Akarsu tipi:Akarsuların yataklarının çökmesi sonucu denizin basması; Tektonik tip: Tektonik etkiler sonucu rift vadisi çökmeleriyle; Fjord-tip: Dik kıyıda bulunan deniz girintileri; Bariyer tipi: Kıyı barlarının kademelenmesi; olarak sınıflandırılırlar (Reineck&Sighn). Kavuşan JEM408 32/87

33 HALİÇ ORTAMLARI ( Biyokütle belirteçi)
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 HALİÇ ORTAMLARI ( Biyokütle belirteçi) Haliç tortul ortamları, karadan gelen tatlı suyun etkisi altında kalabilirler. Üst: Daha düşük enerjiyi gösteren ve haliçin üzerinin kapatıldığı çok geniş açılı ve düşük enerjili sedimanlar, Orta: Bitkisel artık veya tuz kamaları içeren geniş açılı çapraz tabakalar, Tabanda: Kanal dolgulu dar açılı çapraz tabakalı sedimantasyon gözlenir. Kavuşan JEM408 33/87

34 Bariyer ile sınırlandırılmış ortamlar
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Kıyı gerisi ortamları Bariyer ile sınırlandırılmış ortamlar Kavuşan JEM408 34/87

35 Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 HALİÇ ORTAMLARI ( Biyokütle belirteçi) Organik madde girişinin yüksek olduğu haliçlere bağlı gelişen gelgit düzlüklerinin tatlı su bakımından etkin olan ve karaya yakın bölgelerinde mangrov bataklıkları gelişir. Kavuşan JEM408 35/87

36 Kıyı gerisi ortamlar ve Bariyerle sınırlandırılmış LAGÜN ortamları:
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Kıyı gerisi ortamlar ve Bariyerle sınırlandırılmış LAGÜN ortamları: Kavuşan JEM408 36/87

37 Bariyerle sınırlandırılmış LAGÜN ortamları:
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Kıyı gerisi ortamlar Bariyerle sınırlandırılmış LAGÜN ortamları: Bu ortamlar kıyı barları gerisinde suyun bulunduğu kıyı çizgisi gerisi gölleridir. Bu ortamlara su girişi karadan fazla ise su, tuzluluk bakımından giderek tatlı suya dönüşür, tersi ise veya karadan beslenme yetersiz ise tuzlu su karakteri daha hakimdir ve tuz oranı denizden daha yüksektir. Lagün ortamları,organik maddece zenginleşiyorlarsa geri alanda bataklık oluşumu söz konusudur. Kavuşan JEM408 37/87

38 Bariyer gerisi ortamları
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Bariyer gerisi ortamları Kavuşan JEM408 38/87

39 Paralik ortamlara genel bakış
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Paralik ortamlara genel bakış Kavuşan JEM408 39/87

40 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Kavuşan JEM408 40/87

41 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Kavuşan JEM408 41/87

42 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Kavuşan JEM408 42/87

43 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Kavuşan JEM408 43/87

44 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Bariyer tipleri ve özellikleri
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Bariyer tipleri ve özellikleri Kavuşan JEM408 44/87

45 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Kavuşan JEM408 45/87

46 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Kavuşan JEM408 46/87

47 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Kavuşan JEM408 47/87

48 Paralik ortamlara genel bakış
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Paralik ortamlara genel bakış Kavuşan JEM408 48/87

49 Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Paralik ortamlara genel bakış
Kavuşan JEM408 48/87

50 Kömür-Ortamlar Misissippi deltası (Landsat uydu görüntüsü)
KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Kömür-Ortamlar Misissippi deltası (Landsat uydu görüntüsü) Kavuşan JEM408 50/87

51 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 BARİYER GERİSİ ORTAMLAR Kavuşan JEM408 51/87

52 DELTA ORTAMLARI Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 52/87

53 Kömür-Ortamlar DELTA ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 53/87

54 Kömür-Ortamlar DELTA Delta önü Delta düzlüğü Dağıtım kanalları
Delta lobu Ağız barı Kavuşan JEM408 54/87

55 Kömür-Ortamlar DELTA ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 55/87

56 DELTA TİPLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 DELTA TİPLERİ ve ÖZELLİKLERİ Kavuşan JEM408 56/87

57 GELGİT AĞIRLIKLI DELTA
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 GELGİT AĞIRLIKLI DELTA Kavuşan JEM408 57/87

58 SEDİMAN AĞIRLIKLI DELTA
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 SEDİMAN AĞIRLIKLI DELTA Kavuşan JEM408 58/87

59 Kömür-Ortamlar DELTA ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 59/87

60 Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 DELTA ORTAMLARI
Kavuşan JEM408 60/87

61 Kömür-Ortamlar DELTA ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 61/87

62 Kömür-Ortamlar DELTA ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 62/87

63 Kömür-Ortamlar DELTA ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 63/87

64 Kömür-Ortamlar DELTA ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 64/87

65 Kömür-Ortamlar DELTA ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 65/87

66 GEL GİT ORTAMLARI Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 66/87

67 Gelgit düzlüğü çökelleri ve mangrowvlar
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Gelgit düzlüğü çökelleri ve mangrowvlar Kavuşan JEM408 67/87

68 GELGİT (MED-CEZİR) ORTAMLARI
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 GELGİT (MED-CEZİR) ORTAMLARI Kavuşan JEM408 68/87

69 KÖMÜR İÇEREN BASENLERİN SINIFLANDIRILMASI LİMNİK HAVZALAR
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLERİN SINIFLANDIRILMASI LİMNİK HAVZALAR Kavuşan JEM408 69/87

70 LİMNİK ÇÖKEL ORTAMLARI
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 LİMNİK ÇÖKEL ORTAMLARI Kavuşan JEM408 70/87

71 GÖL ORTAMLARI Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 71/87

72 Göllerin sınıflandırılması
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Göllerin sınıflandırılması Klastik göller: Kırıntılı tortul çökelmesinin geliştiği göllerdir. Biyojenik göller: Organik maddece zengin olan göllerdir Kimyasal göller: Karbonat çökelmesinin geliştiği göllerdir. Kavuşan JEM408 72/87

73 Kömür-Ortamlar GÖL ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Göl çökelleri otokton kömür oluşum sürecinin en önemli halkasıdır. Kavuşan JEM408 73/87

74 Kömür-Ortamlar GÖL ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Göl çökelleri otokton kömür oluşum sürecinin en önemli halkasıdır. Kavuşan JEM408 74/87

75 Kömür-Ortamlar GÖL ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Göl çökelleri otokton kömür oluşum sürecinin en önemli halkasıdır. Göl çökelleri daima litofasiye olarak ele alındığıdna genel olarak konsantrik halkalar şeklinde bir dizilim gösterirler. Tane boyutu, kenardan derin hipolimnion’a doğru incelir. Bu dizilim bir sekans olarak ele alınabilir. Bu dizilim gölün çökelim evresinin tipini belirler. Kavuşan JEM408 75/87

76 Kömür-Ortamlar GÖL ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 76/87

77 Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Kavuşan JEM408 77/87

78 Kömür-Ortamlar GÖL ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 78/87

79 Kömür-Ortamlar ALÜVYAL FAN ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 79/87

80 ALÜVYAL FAN –TAŞKIN DÜZLÜĞÜ-GÖL ORTAMLARI
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 ALÜVYAL FAN –TAŞKIN DÜZLÜĞÜ-GÖL ORTAMLARI Kavuşan JEM408 80/87

81 Kömür-Ortamlar ALÜVYAL FAN ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 81/87

82 Kömür-Ortamlar ALÜVYAL FAN ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 82/87

83 Kömür-Ortamlar ALÜVYAL FAN ORTAMLARI KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1
Kavuşan JEM408 83/87

84 Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 Kavuşan JEM408 84/87

85 TAŞKIN DÜZLÜĞÜ (Flood plain) ORTAMLARI
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 TAŞKIN DÜZLÜĞÜ (Flood plain) ORTAMLARI Kavuşan JEM408 85/87

86 TAŞKIN DÜZLÜĞÜ (Flood plain) ORTAMLARI
Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 TAŞKIN DÜZLÜĞÜ (Flood plain) ORTAMLARI Kavuşan JEM408 86/87

87 Kömür-Ortamlar KÖMÜR İÇEREN BASENLER-1 SON Kavuşan JEM408 87/87


"KÖMÜRLERİ OLUŞTURAN ORTAMLARIN İNCELENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları