Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Listeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Listeler."— Sunum transkripti:

1 Listeler

2 Listeler HTML bize üç tip liste hazırlama imkanı veriyor. Bunlar :
Sıralı listeler (ordered list)-Otomatik Numaralı (<OL> Sırasız listeler (unordered list)-Madde imli (<UL>) Tanımlama listeleri (definition list) Kullandığınız stil hangisi olursa olsun. Maddelere <LI> ile işaret ederiz. Sıralı listeler rakam veya harf yada her ikisini içiçe kullanarak liste oluşturmamızı sağlar. Sırasız listeler rakam/harf yerine madde imleri koyarak liste oluşturmamızı sağlar. Tanımlama listeleri ise bir listeden çok kalabalık metinlerde okumayı kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek bir araçtır.

3 Sıralı Listeler Liste içine alınacak metinler <ol>...</ol> etiketleri arasına alınarak yazılır. Bu etiketler listenin başladığını ve bittiğini belirtir. Listenin maddelerinin başına ise <li> (list item) etiketini getiriyoruz. <ol> etiketine parametreler ekleyebiliyoruz. Bunlarla listemizin rakamla mı harfle mi başlayacağını (type) yada hangi rakam/harfle başlayacağını (start) belirtebiliyoruz.

4 Sıralı Listeler <OL TYPE=” A|a|I|i|1” START=”sayı”></OL>
Type parametresinde kullanabileceğimiz değerler şunlar olabilir; sayılar,harfler (küçük/büyük) ve romen rakamları (i,ii,iii gibi) <OL> etiketinin TYPE özelliğine 1, a, A, I ya da i değerlerini atayarak numaranın stilini değiştirebilirsiniz. Varsayılan değeri “1” dir. Numaralı listenin başlangıç değerini <OL> nin START etiketinden ayarlayabileceğimiz gibi <LI> etiketinin VALUE özelliğinden de ayarlayabiliriz.

5 Sıralı Listeler

6 Sıralı Listeler Listeleri buradaki örnekte olduğu gibi iç içe hazırlamak ta mümkün. Dikkat edeceğimiz nokta, işe <ol> etiketi ile başlayıp liste maddelerinin her birisinin başına <li> etiketini getirmek ve listelemeyi bitirmek istediğimiz yerde </ol> etiketini yazmak. Liste içinde yeni bir liste oluşturmak istediğimizde listelenecek maddeden sonra tekrar <ol> etiketini yazıyoruz ve bahsedilen kuralları aynen uyguluyoruz.

7 Sırasız Listeler <UL TYPE=”DISC|CIRCLE|SQUARE”></UL>
Bu tip listede de mantık aynı. Fark, listeleme yaparken maddelerin başına harf, rakam gibi unsurlar yerine küçük yuvarlaklar,kareler kullanabilmemiz. <ol> etiketi yerine <ul> etiketini kullanıyoruz, liste maddeleri için kullandığımız <li> etiketi burada da geçerli. <ol> için kullanılabilecek parametreler ise şöyle; type için disc (içi dolu daire), circle (içi boş daire), square (içi dolu kare).

8 Sırasız Listeler

9 Tanımlama Listeler Bu listelemede kullanılan etiketler şöyle; <dl>...</dl> , <dd> , <dt> Listenin maddelerini belirtmek için kullandığımız <li> etiketinin yerini burada <dt> ve <dd> etiketleri alıyor. Aynı şekilde <ol>...</ol> veya <ul>...</ul> etiketleri arasına aldığımız listeyi bu sefer <dl>...</dl> arasına yazıyoruz.

10 Tanımlama Listeler

11 Tanımlama Listeler Yazdığımız kodu browser’dan açtığımızda :

12 Renkler

13 Renkler Metin renklendirmeyi yüzeysel olarak fontlar konusunda öğrendik. Şimdi daha ayıntılı olarak ve bu işin mantığına inerek yeniden ele alacağız. Aynı zamanda sayfamıza artalan rengi vermeyi öğreneceğiz. Bu bölümde öğreneceğimiz konular: Renk kodları Artalanı renklendirmek

14 Renk Kodları Fontlar konusunda, metnin rengini belirlerken <font color="..."> etiketini kullanmıştık ve color komutunun karşısına rengin ingilizce karşılığını yazabiliriz demiştik. Fakat bunun daha karmaşık olan bir başka yolu vardı; o da 16'lık sayı düzeninde renk kodu girmek. Önce sayı düzenleri nedir nasıl olur ona bakalım. Günlük hayatımızda kullandığımız sayı sistemine 10'luk sayı sistemi deniyor, tüm sayıları 0-9 arası toplam 10 rakamdan oluşan sembollerle ifade ediyoruz. 10'luk sayı sisteminin yanısıra diğer sayı sistemleri de vardır. Bunlardan bilgisayar alanında kullanılan iki tanesi ikili (binary) ve onaltılı (hexadecimal) sayı sistemleridir.

15 Renk Kodları İkili sayı sistemi nasıl olur? Bildiğiniz gibi günlük hayatta kullandığımız 10'lu sayı sisteminde 0-9 arası toplam 10 rakam vardır. Aynı şekilde ikili sayı sisteminde de toplam 2 rakam var (bunlar 0 ve 1) ve tüm sayılar bu iki rakamı kullanarak ifade edilebilir, nasıl mı? İşte burada işin içine matematik giriyor. Kısa ve öz olarak belirtmek gerekirse 10'luk düzendeki bir sayıyı ikilik düzene çevirmek için o sayı devamlı olarak 2'ye bölünür ve kalanlar soldan sağa doğru yanyana yazılır.

16 Renk Kodları Gelelim asıl konumuz olan 16'lık sayı sistemine. Bu sayı sisteminde de toplam 16 rakam var bunlar : Etikette kullandığımız color=#xxxxxx ifadesi ise RGB (red-green-blue,kırmızı-yeşil-mavi) renklerinin karışım oranlarını belirtir. Bu renklerden herbirinin alacağı değer 00 ile FF aralığında olabilir (FF maksimum, 00 minimum karışımı verir).

17 Renk Kodları Buna göre : #000000 siyah #FF0000 kırmızı #00FF00 yeşil
#0000FF mavi #FFFFFF beyaz. Diğer renkleri sayıları değiştirerek kendiniz deneyebilirsiniz.

18 Artalanı Renklendirmek
Bu renklerle yalnızca metinleri değil sayfamızın artalananını da renklendirebiliriz. Bunun için <body bgcolor=#xxxxxx> etiketini kullanıyoruz. Daha doğrusu sayfamızın gövdesini belirtmek için yazdığımız <body> etiketini, <body bgcolor=#xxxxxx> şeklinde değiştiriyoruz. Renk kodlarını yazarken daima # işaretini kullanmayı unutmayın !

19 Artalanı Renklendirmek

20 Artalanı Renklendirmek
Yazdığımız kodu browser’dan açtığımızda :

21 Resimler

22 Resimler Resim seçiminde, seçtiğimiz resmin gif yada jpg formatında olması zorunluluğu dışında herhangi bir kısıtlama yok. (telif hakları kanunu dışında tabi) GIF (Graphics Interchange Format) genellikle küçük resimler ya da hareketli animasyonlar için kullanılır. Gif sıkıştırıldığında resmin kalitesinde bozulma olmaz. JPEG Genellikle büyük ebatlardaki resim formatıdır. Jpeg resimlerini sıkıştırdığımız ölçüde kalitesinde azalma olur. Yalnız bu bozulmalar insan gözü ile pek belli olmaz. Not: Yeni browserların desteklediği yeni bir üçüncü tip resim formatı da PNG (Portable Network Graphics). Png formatı, Gif’in yerine geçebilir. Bu format hakkında daha detaylı bilgi almak için adresine bakabilirsiniz.

23 Resimler Resim ekleme işi gayet kolay. Yapmamız gereken browser'a sayfaya koyacağı resmin nerede olduğunu göstermekten ibaret. Her ne kadar şart olmasa da resmin pixel cinsinden en ve boy uzunluğunu belirtmeniz sizin faydanıza olacaktır. Kullanacağımız etiket şu şekilde olacak; <img src="resmin bulunduğu yer ve adı" width="x" height="y">

24 Resimler <IMG> Etiketinin Özellikleri
HTML ’nin çoğu taglarından farklı olarak <IMG> etiketinin kapama etiketi yoktur. Bazı özellikleri şunlardır; src: resmin bulunduğu dosya ve yol ismi alt: Resim göstermeyi desteklemeyen tarayıcılar ya da resim yüklenirken resmin yerinde gözükecek olan metindir. align: Resmin sayfada farklı hizalamada kullanılır. Left, right, top, middle veya bottom olabilir. hspace: Resmin etrafındaki yatay boşluk vspace: Resmin etrafındaki dikey boşluk height: pixel olarak resmin yüksekliği width: pixel olarak resmin genişliği border: Resmin etrafındaki çerçeve kalınlığıdır. “0” değeri verilerek çerçeve kaldırılabilir. (Bir resme hyperlink verildiğinde bu iyi bir yoldur. Neden?)

25 Resimler Örneğin bu sevimli kediyi sayfamıza ekleyelim, peki işte size bir soru: bu resmin nerede olduğunu browser'a nasıl izah ederiz? Diyelim ki resmimizin adı kedi.gif eni 65, boyu da 91 piksel, eğer bu resim html sayfamızla aynı dizinde duruyorsa sorun yok, kod aynen şu şekilde olmalı: <img src="kedi.gif" width="65" height="91">

26 Resimler Fakat siz diyorsunuz ki; benim birden çok eklemek istediğim resmim var ve bunları resim adlı bir alt klasörde topladım. Bu durumda browser'ınız o an çalışan html dosyasının bulunduğu klasörü kök dizin olarak kabul edecektir. Siz de buna göre resmin yolunu uyarlayacaksınız. Etiketi bu sefer şu şekilde kullanacağız : <img src="resim/kedi.gif" width="65" height="91"> Bölü işaretinin yönüne dikkat edin. Bu Windows'ta ya da Dos'ta dizinler için kullandığımız ters bölü işaretinin tersi, yani normal bölü işareti. HTML'de dizinler belirtilirken hep bu bölü işareti kullanılır. Ziyaret ettiğiniz Internet adreslerini hatırlayın.

27 Resimler Alt dizine ulaşabildik. Fakat üst dizinlere nasıl ulaşacağız? O da kolay. Bu seferde html dosyamızı bir klasör oluşturup o klasörün içine koyalım, mesela klasörün adı da html olsun. Kedicik bulunduğu resim klasöründe kalsın. Son durum şöyle olacak; c:\html_ders\html\deneme.htm yolunda html dosyamız , c:\html_ders\resim\kedi.gif yolunda resim var. İzlememiz gereken yol şöyle: browser deneme.htm dosyasının bulunduğu klasörü kök dizin kabul etti. Önce bir üst dizine çıkmalıyız ardından resim dizinine girmeliyiz. Üst dizine çıkmayı ../ ifadesiyle belirtiyoruz. <img src="../resim/kedi.gif" width="65" height="91">

28 Resimler <img src="../resim/kedi.gif" width="65" height="91">
Bu şekilde ardarda ../ ifadesiyle istediğimiz kadar üst dizine geçebiliriz. Eğer iki üste geçeceksek ../../ ifadesi işimizi görecektir.

29 Resmi Hizalama Resim artık sayfamızda, fakat daima hep solda duruyor. Bir hizalama (align) komutuyla resmi sağa, ortaya ya da sola alabiliriz. Bir metinle kullandığınızda ise buradaki gibi bir sonuç alabilirsiniz, hizalama komutu resmi bu sefer metni gözönüne alarak hizalayacaktır. <img src="resim.jpg" width="25" height="25" align="left">

30 Resimler <IMG> Etiketinin Özellikleri Align Özelliği
Sayfadaki diğer elemanlarla resmin nasıl hizalanacağını kontrol etmek için bu özelliği kullanırız. Varsayılan olarak tarayıcı resmi sola hizalar ve resimden sonra gelen eleman resmin yanına yerleşir. Top: Resimden sonra gelen metinlerin üst satırı resmin üstü ile hizalanır. Middle: Resimden sonra gelen metinlerin üst satırı resmin ortası ile hizalanır. Bottom: Resimden sonra gelen metinlerin üst satırı resmin altı ile hizalanır. Left: Resim sayfanın soluna hizalanır. Resimden sonra gelen metnin tümü üstten itibaren resmin sağına yerleşir. Right: Resim sayfanın sağına hizalanır. Resimden sonra gelen metnin tümü üstten itibaren resmin soluna yerleşir.

31 Resmi Hizalama Örnek: <HTML> <HEAD> <TITLE>WEB TASARIMI</TITLE> </HEAD> <BODY text="#0000CC"> <IMG src=../../Belgelerim/Resimlerim/delta.gif align="left"> <!--Burada Align özelliğine farklı değerler atayarak durumu görelim.--> <H1>Resmin Align Özelliği</H1> Bakalım resimden sonra yazmış olduğumuz metinler nereye yerleştiriliyor. </BODY> </HTML>

32 Resmi Hizalama Örnek

33 Resmi Hizalama <BR clear=”all”> Etiketinin Kullanımı
Bazen align özelliğine verdiğimiz değere göre metin resmin etrafını çevreler. Align özelliğini kaybetmesini istediğimiz yerde <br clear=”all”> etiketini kullanırız.

34 Resmi Hizalama Örnek: <HTML> <HEAD> <TITLE>WEB TASARIMI</TITLE> </HEAD> <BODY text="#0000CC"> <IMG src=../../Belgelerim/Resimlerim/delta.gif align="left"> <!--Burada Align özelliğine farklı değerler atayarak durumu görelim.--> <H1>Resmin Align Özelliği</H1> Bakalım resimden sonra yazmış olduğumuz metinler nereye yerleştiriliyor. <br clear="all"> <!--Burada clear'a farklı değerler atayarak durumu gözleyelim--> </BODY> </HTML>

35 Resmi Hizalama Örnek:

36 Artalana Resim Koyalım
Artalanı renklendirmeyi öğrenmiştik: <body bgcolor="...."> ifadesiyle bu işi kolayca yapıyorduk. Bu ifadeyi şu şekilde yazarsak resmimiz artalana döşenecektir. <body bgcolor="..." background="..."> background ifadesinin karşısına yukarıda anlattığımız kurallar çerçevesinde istediğimiz resmi koyabiliriz. Fakat bu sefer en ve boy ifadesini kullanmamıza gerek yok. Seçtiğimiz resim browser tarafından tüm sayfayı kaplayacak şekilde sayfaya yerleştirilecektir.

37 Resme alternatif metin eklemek
Resimlere alternatif olarak metin yazılabilir. Ziyaretçi eğer browser'ını sadece metinleri göstermek üzere ayarlamışsa, resim yerine alternatif açıklama görüntülenecektir. alt="..." parametresiyle açıklama ekliyoruz, bu açıklama aynı zamanda kullanıcı fare imlecini resim üzerine getirdiğinde sarı bir çerçeve içinde görüntülenir. <img src="resim.gif" alt="kum saati">

38 Resimler Gökyüzünü artalana koyalım, dünyayı da ortalanacak şekilde sayfaya yerleştirelim.

39 Bağlantılar

40 Bağlantılar <a>...</a>
Geldik HTML'de en önemli unsurlardan birisi olan bağlantılara. Bağlantılar sayesinde hazırladığımız birçok sayfayı birbirleriyle ilişkili hale getirebiliriz. Bir tıklama bizi istediğimiz yere götürecektir. HTML'de metinlere ve resimlere bağlantı kazandırmak mümkündür. Ses, grafik dosyaları, sıkıştırılmış dosyalar, internet adresleri,.. bunların hepsine bağlantı kazandırmak mümkün. Hatta yapacağımız bağlantı sayfa içinde, yani dahili bir bağlantı da olabilir.

41 Bağlantılar (Hyperlinks)
Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için <A> Anchor etiketi kullanılır. <A> etiketini kullanarak; Kendi Web Sitenizde başka bir Web Sayfasına http hyperlinki, Başka bir Web Sitesinin bir sayfasına http hyperlinki, Dosya download etmek için bir ftp linki, Mail mesajı oluşturmak için bir mailto linki oluşturabilirsiniz.

42 Bağlantılar Şimdi yapmak istediğimiz bağlantıya göre kullanacağımız komutları inceleyim : <a href="....">...</a> Bu komutla oluşturduğumuz bağlantı ile yeni bir sayfa açabilir, kullanıcıyı farklı bir internet adresine yönlendirebilir, kullanıcının kendisine sunduğunuz bir dosyaya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yani bu tanıma göre bildiğimiz bağlantıları oluşturmak mümkün. <a>...</a> etiketi arasına yazdığımız yazılar bağlantı özelliğine sahip olacaktır, yazının bağlantı olduğu eğer aksi belirtilmemişse browser tarafından altı çizili ve mavi renkli gösterilir.

43 Bağlantılar <a href="meyve.gif"> buraya tıklandığında meyve resmi açılacak </a> Birinci örnekte "buraya tıklandığında meyve resmi açılacak" yazısına bağlantı özelliği kazandırdığımızdan browser tarafından altı çizili mavi yazıyla gösterilecek ve kullanıcı fare imlecini yazı üzerine getirdiğinde imleç el şekline dönüşecektir. Kullanıcı bu linke tıkladığında browser o anda açık bulunan sayfa ile aynı dizinde bulunan meyve.gif resmini açacaktır. Tabii ki dosya farklı bir dizinde ise kullanıcı hata mesajıyla karşılaşır.

44 Bağlantılar <a href="midi.zip"> midi dosyalarını çekmek için tıklayın </a> İkinci örnekte aynı şekilde "sıkıştırılmış midi dosyalarını çekmek için tıklayın" yazısına bağlantı özelliği kazandırdık. Fakat dosya tipinden kaynaklanan bir fark var; ilk örnekte meyve.gif'e tıklandığında browser resmi açacaktır fakat bu örnekte browser kullanıcıya midi.zip dosyasını açmak mı yoksa diske kaydetmek mi istediğini soran bir pencere açar. Bunun sebebi browser htm, txt, jpg, gif,.. uzantılı dosyaları görüntüleyebilirken zip, doc, xls, mp3 gibi dosyaları görüntüleyememesidir.

45 Bağlantılar <a href="sayfa2.htm"> 2.sayfaya gitmek için tıklayın </a> Yine üçüncü örneğimizde oluşturduğumuz linke tıklandığında aynı dizinde bulunan sayfa isimli başka bir html dökümanı açılacaktır. <a href="resim/kedi.jpg"> kedi resmi </a> <a href="resim/bitki/karanfil.gif"> işte çok güzel bir karanfil </a> <a href="../araba/bmw.jpg"> otomobil resimleri </a> Bu 3 örnekte altdizinlere/üstdizinlere verilen bağlantıya örnekler görüyorsunuz, resimler konusunda gördüğümüz kurallar burada da geçerli.

46 Bağlantılar <a href="http://www.benimsitem.com/"> tıklayın sitemi ziyaret edin </a> İnternet adresine giden link örneği. <a href="ftp://ftp.benimsitem.com/"> tıklayın dosyaları indirin </a> Bu ise bir ftp adresine verilen link örneği. <a href="mailto: mail atın </a> Buradaki linke tıklandığında kullanıcının ilgili mail programı açılacak ve mail'in send to (kime) kısmına verdiğimiz mail adresi otomatik olarak yazılacaktır. <a href="http://www.firat.edu.tr/elkbilgi" title="Elektronik Bilgisayar"> Bölümüm</a> Title ifadesi bağlantıya açıklama eklemeyi sağlar.

47 Bağlantılar-Yer İmi <a href="#...">...</a> ve <a name="....">...</a> Sayfa içi (dahili) linkleri bu komutu kullanarak hazırlayabiliriz. Örneğin sayfanın üst kısmında sayfa indeksini gösteren bir menü olsun. Kullanıcı bu menüde istediği başlığa tıkladığında ilgili konu açılsın. Böyle bir sayfa hazırlamak için yapacağımız şeyler : 1 - "tıklandığında" açılacak konuyu işaretlemek <a name="....">...</a> 2 - browser'a, hazırlayacağımız menüye "tıklandığında" bu işaretli konuya gitmesini bildirmek.<a href="#...">...</a>

48 Bağlantılar

49 Bağlantılar Diyelim ki kullanıcı sayfadaki bir linki tıkladığında, başka bir sayfanın belli bir bölümünün açılmasını istiyoruz. Bunun için linke tıklandığında açılacak yazıyı <a name>...</a> ile işaretledikten sonra bağlantı etiketini şu şekilde yazıyoruz:

50 Resimlere bağlantı özelliği kazandırmak
Bunun için resmi yerleştirmek için kullandığımız: <img src="..." width="x" height="y"> etiketini <a href>...</a> etiketinin arasına alıyoruz. resim.gif tıklanacak resmi, sayfa1.htm resme tıklandığında açılacak sayfayı gösteriyor. Border komutu ise resimde bağlantı özelliği olduğunu belirten çerçeveyi kontrol ediyor, 0 (sıfır) değeri bu çerçeveyi tamamen yok eder. Bu komutu değişik sayılarla deneyebilirsiniz.

51 Target parametresi Bağlantının açılacağı pencereyi belirtmek için target parametresi kullanılır . <a href="..." target="...">...</a>

52 Resim ve Bağlantılar Bir resme hyperlink (bağlantı) eklemek için <IMG> ve <A> etiketlerini birlikte kullanırız. Örnek: <HTML> <BODY> <A href=“image1.htm"><IMG src="b1.gif" align="middle"border="0"></A> image1.htm -- Resim Örneği <br clear="left"><BR> <A href=“image2.htm"><IMG src="b2.gif" align="middle"border="0"></A> image2.htm -- Resmin Align Özelliği <br clear="left"><BR> <A href=“image3.htm"><IMG src="b3.gif" align="middle"border="0"></A> image3.htm -- BR etiketinin clear özelliği <brlear="left"><BR> <A href=“image4.htm"><IMG src="b4.gif" align="middle"border="0"></A> image4.htm -- Width ve Height Özelliği <br clear="left"><BR> <A href=“images.htm"><IMG src="b5.gif" align="middle"border="0"></A> images.htm -- Sayfanın Kendisi </BODY></HTML>

53 Resim ve Bağlantılar Bir resme hyperlink (bağlantı) eklemek için <IMG> ve <A> etiketlerini birlikte kullanırız. Örnek: <HTML> <BODY> <A href=“image1.htm"><IMG src="b1.gif" align="middle"border="0"></A> image1.htm -- Resim Örneği <br clear="left"><BR> <A href=“image2.htm"><IMG src="b2.gif" align="middle"border="0"></A> image2.htm -- Resmin Align Özelliği <br clear="left"><BR> <A href=“image3.htm"><IMG src="b3.gif" align="middle"border="0"></A> image3.htm -- BR etiketinin clear özelliği <brlear="left"><BR> <A href=“image4.htm"><IMG src="b4.gif" align="middle"border="0"></A> image4.htm -- Width ve Height Özelliği <br clear="left"><BR> <A href=“images.htm"><IMG src="b5.gif" align="middle"border="0"></A> images.htm -- Sayfanın Kendisi </BODY></HTML>

54 Image MAP- RESİMLERİNİZİN HARİTASINI ÇIKARTIN
<IMG usemap> ve <IMG> etiketlerini kullanarak bir resmin belli bölgelerine hyperlink verebiliriz. çoğu Web Site Geliştirme programları Image Map araçlarına sahiptir. Bir resim üzerine harita üç farklı şekilde tanımlanabilir; Rect (Dikdörtgensel) Circle (Dairesel) Poly (Çokgensel)

55 Image MAP- RESİMLERİNİZİN HARİTASINI ÇIKARTIN
<MAP> Etiketi Resmin üzerinde tıklanabilir alanlar ve tıklandığında gideceği hedef tanımlanır. Bu etiketin NAME özelliğine bir isim verilir ki bu isim daha sonra haritaya başvuru yapmada kullanılır. <AREA> Etiketi <AREA> etiketi ile <MAP> etiket bloğunun arasında tıklanabilir alanlar ve hedef linkler tanımlanır. <AREA> etiketinin özellikleri; SHAPE: Tıklanabilir alanın şeklini belirttiğimiz özellik. Recti Circ, Poly değerlerini alabilir. COORDS: Bu özelliğe de şeklin koordinatlarını atarız. HREF: Bu özelliğine de hedef Web Sayfasını belirtiriz.

56 Image MAP- RESİMLERİNİZİN HARİTASINI ÇIKARTIN
COORDS Özelliği Şekil rect ise; dikdörtkenin sol üzt köşesi ve sağ alt köşesinin koordinatları sıra ile yazılır. Şekil circ ise; çemberin merkesinin koordinatı ve daha sonra pixel olarak yarıçapı yazılır. Şekil poly ise; herhangi bir noktadan başlanıp teker teker koordinatlar sıra ile yazılır.

57 Image MAP- RESİMLERİNİZİN HARİTASINI ÇIKARTIN
Son olarak <IMG> etiketinin usemap özelliğine haritanın adı yazılarak haritaya çağrı yapılır. Örnek: map.htm <HTML> <HEAD> <TITLE>Untitled Document</TITLE></HEAD> <MAP name="harita"> <AREA shape=rect coords="55, 59, 135, 165" href=image1.htm alt=image1.htm> <AREA shape=poly coords="29, 215, 29, 175, 71, 186, 112, 211, 76, 227, 95, 259, 40, 244" href="image2.htm" alt="image2.htm"> <AREA shape="circle" coords="160, 208, 35" href=“image3.htm” alt=“image3.htm“> </MAP> <BODY> <IMG src="Nilüfer çiçekleri.jpg" width="232" height="308" usemap=#harita border="0"> </BODY> </HTML>

58 Uygulama Bu uygulama çalışmasında 4 çalışma yapılacak
Basit bir Web Sayfası yapımı HTML biçimlendirme etiketlerinin kullanımı Hyperlinkler oluşturma Web Sayfasına grafik ekleme Bu işlemleri yapmak için şimdiye kadar tüm öğrendiklerinizi kullanarak kendinizi tanıtan ve en az 3 sayfadan oluşan bir Web Sitesi hazırlayınız.

59 İLERİ HTML

60 Özel Karakterler HTML metin içerisine özel karakterleri yazmak için aşağıdaki format kullanılır. xxx ISO karakter kodu olmak üzere; &#xxx; şeklindedir. Örneğin copyright sembolü için “©” yazılır. Buna ilaveten HTML çok sık kullanılan bazı özel karakterler için aşağıdaki gibi kısa yola sahiptir.   <!-- non-breaking space ( ) --> " <!-- quote character (“) --> < <!-- less-then charakter (<) --> > <!-- greater-then charakter (>) --> & <!-- ampersand charakter (&) --> © <!-- copyright symbold charakter (©) -->

61 Tablolar Tablo oluşturmak için HTML de beş etiket vardır. Bu etiketler; İLK ETİKET SON AÇIKLAMA <TABLE> </TABLE> Tablonun başlangıç ve bitimini tanımlamada kullanırız. <CAPTION> </CAPTION> Tablonun altına ya da üstüne başlık metni eklemede kullanılır. Bunun için Align özelliğine top ya da bottom değeri atanır. <TR> </TR> Table Row: Tablo satırı oluşturmada kullanılır. <TH> </TH> Table Header: Tabloya başlık hücresi ekler. Başlık hücresi bold ve ortalı yazılır. <TD> </TD> Table Data: Tablonun satırına veri elemanı (hücre) eklemede kullanılır.

62 Tablolar

63 Tablolar Tablolar satır ve sütunlardan oluşur. Tabloya genel bir başlık atayabiliriz (thead). Her sütun için de kendi başlığını oluşturmak mümkündür. Tablonun sona erdiği satırdan sonraki satıra açıklama koyabiliriz (caption). Ayrıca tablo hücrelerini yanındaki veya altındaki hücrelerle birleştirebiliriz:

64 Tablolar Şimdi basit bir tablo yapmak için gerekli etiketleri öğrenelim. Öncelikle <table>...</table> etiketlerini yazıyoruz ve arasını doldurmaya başlıyoruz. <tr> etiketi ile satırları , <td> etiketi ile de sütunları oluşturuyoruz.

65 Tablolar

66 Tablolar <TABLE> Etiketi
<TABLE> etiketi kullanmak zorunda olmadığımız birkaç özelliğe sahiptir. ÖZELLİK AÇIKLAMA ALIGN Tablonun sayfadaki hizalamasını kontrol eder. Left, center veya right olabilir. Varsayılanı left tir. WIDTH Tablonun genişliğini sabit olarak belirteceksek bu özelliğe pixel olarak bir sayı, sayfanın yüzdesi büyüklüğünde olmasını istiyorsak yüzdeli bir sayı yazılır. (WIDTH=”100” ya da WIDTH=”100%”) BORDER Border yani çerçeve büyüklüğü pixel olarak bildirilir. “0” verilirse çerçevesizdir. CELLSPACING Hücreler arasındaki çerçevenin kalınlığını belirtir. Varsayılan olarak 1 dir. CELLPADDING Hücre çerçevesi ile içeriği arasındaki mesafeyi pixel olarak belirler. Varsayılanı 1 pixeldir.

67 Tablolar <TR> Etiketi
TR etiketi iki tane özelliğe sahiptir. Bunlar; ÖZELLİK AÇIKLAMA ALIGN Satırdaki hücrelerin içeriğinin yatay hizalamasını kontrol eder. left, right, center olabilir. VALIGN Satırdaki hücrelerin içeriğinin dikey hizalamasını kontrol eder. top, middle, bottom olabilir.

68 Tablolar <TH> ve <TD> Etiketleri
Tablo Başlığı (Table Header=TH) ve Tablo Verisi (Table Data=TD) etiketlerinin özellikleri; ÖZELLİK AÇIKLAMA ALIGN Hücre içeriğinin yatay hizalamasını kontrol eder. VALIGN Hücre içeriğinin dikey hizalamasını kontrol eder. NOWRAP Kelime aralarında satır sonu kırmalarını pasif yapar. (Word Wrapping) ROWSPAN Bir hücrenin genişletileceği satır sayısını belirtir. Varsayılanı 1 dir. COLSPAN Bir hücrenin genişletileceği sütun sayısını belirtir. Varsayılanı 1 dir. WIDTH Hücrenin pixel olarak genişliği HEIGHT Hücrenin pixel olarak yüksekliği

69 Tabloda başlık ve gövde
Tablolar da HTML sayfasında olduğu gibi başlık (head) ve gövde (body) bölümlerine ayrılabilir. Tabloda başlığı <thead> gövdeyi <tbody> etiketleri arasına yazarız. <caption> etiketi ile ikinci bir açıklama vermek mümkündür. Sütun başlıklarına gelince, her bir başlık <th> etiketi ile belirtilir ve bunlar <td> etiketinde olduğu gibi <tr>...</tr> arasına yazılır. Tabloda satır ve sütunları belirten <tr> ve <td> etiketleri <tbody>...</tbody> arasına alınır.

70 Tablolar

71 Parametreler <table border="..." cellpading="..." cellspacing="..." align="..." width="..." height="..."> border parametresi çerçevenin kalınlığını belirtir. border=0 çerçevenin görünmemesini sağlar.

72 Parametreler cellpadding parametresi hücre içi marj değerini belirtir. cellpadding=0 hücre ile içinde bulunan unsurun (metin/grafik) bitişik olmasını sağlar.

73 Parametreler cellspacing parametresi hücreler arası marjı belirler.

74 Parametreler align parametresi tabloyu hizalamada kullanılır .
align=left sola, align=right sağa dayalı yapar, align=center ortalar .

75 Parametreler width ve height parametreleri resimler konusunda gördüğümüz gibi tabloda en ve boy uzunluğunu belirtir. Tablonun değer verilmediğinde sahip olduğu normal ölçülerinden küçük değerler verilirse bu değerler dikkate alınmaz, bir başka deyişle tabloyu büyütebiliriz fakat küçültemeyiz.

76 Parametreler

77 <td> etiketi için parametreler
<td bgcolor="..." background="..." width="..." height="..." align="..." valign="..."> bgcolor parametresi hücreyi renklendirmede kullanılır.

78 <td> etiketi için parametreler
background parametresi ile hücreye grafik-artalan yerleştirebiliriz.

79 <td> etiketi için parametreler
width ve height parametreleri ile hücrenin boyutlarını belirleyebiliriz. Yalnız height komutu ile tek sütunlu bir tabloda her hücrenin yüksekliğini değiştirebilirken, width komutu ile her hücreyi değiştiremeyiz. En büyük width değeri tüm sütun için geçerli olacaktır. Aynı şekilde tek satırlı tabloda width değerini her hücre için değiştirebilirken en büyük height değeri tüm satır için geçerli olacaktır.

80 <td> etiketi için parametreler

81 <td> etiketi için parametreler

82 <td> etiketi için parametreler
align parametresi hücre içinde yatay hizalama yapar.

83 <td> etiketi için parametreler
valign parametresi hücre içinde düşey hizalama yapar.

84 Hücreleri Birleştirme
<td colspan=".." rowspan=".."> Aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için colspan, Aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için de rowspan parametresini kullanıyoruz. Aşağıdaki gibi bir tablo yapımız olsun :

85 Hücreleri Birleştirme
A ve B hücrelerini birleştirmek için A hücresine ait <td> etiketine colspan=2 parametresini ekliyoruz ve B hücresine ait <td>B</td> etiketini siliyoruz. E F ve G hücrelerini birleştirmek için E hücresine ait <td> etiketine colspan=3 parametresini ekliyoruz ve F ve G hücrelerine ait <td>F</td> , <td>G</td> etiketlerini siliyoruz.

86 Hücreleri Birleştirme
Aynı şekilde E ve I hücrelerini birleştirmek için E hücresine ait <td> etiketine rowspan=2 parametresini ekliyoruz ve I hücresine ait <td>I</td> etiketini siliyoruz. C G ve K hücrelerini birleştirmek için C hücresine ait <td> etiketine rowspan=3 parametresini ekliyoruz ve G ve K hücrelerine ait <td>G</td> , <td>K</td> etiketlerini siliyoruz.

87 Sayfa Biçimlendirmede Tablo Kullanımı
HTML ’in en büyük avantajlarından biri de ekstra boşlukları ve carriage return (satır kırma, paragraf, sekme vs.)karakterleri kaldırarak sayfayı otomatik olarak biçimlendirmesidir. Maalesef bu durum aynı zamanda en büyük problemdir. Sayfanın şeklini ayarlarken metinleri istediğimiz yerlere konumlandıramayız. Neyse ki bunun için tabloları kullanabiliriz.

88 Sayfa Biçimlendirmede Tablo Kullanımı
Örnek: <HTML> <BODY background="bg2.gif"> <TABLE border="0"> <TR> <TD width="10“> <img border="0" src="amblem.jpg"></TD> <TD> <H1>FIRAT ÜNİVERSİTESİ </H1> </TD> <TD><FONT size="2"><A href="hakkinda.htm">Web Sitemiz Hakkında</A></FONT></TD> </TR> <TD width="10"><A href="ogrenciler.htm">Öğrenciler</A></TD> <TD colspan="2">Üniversitemiz Elektronik ve Bilgisayar alanında deneyimli öğretmenler yetiştirmektedir.</TD>

89 Sayfa Biçimlendirmede Tablo Kullanımı
<TR> <TD><A href="personel.htm">Personel</A></TD> <TD colspan="2“> <UL> <LI>Bigisayar Sistemleri</LI> <LI>Elektronik</LI> <LI>Kontrol ve Telekom</LI> </UL> </TD> </TR>

90 Sayfa Biçimlendirmede Tablo Kullanımı
<TR> <TD><A Göner </A> </TD> </TR> <TD></TD> <TD><FONT size="2">Bu WEB sayfası deneme amaçlı yapılmıştır.</FONT></TD> </TABLE> </BODY> </HTML>

91 Sayfa Biçimlendirmede Tablo Kullanımı
Yukarıdaki gibi bir sayfayı oluşturmanın bir başka yöntemi ise frame (çerçeve) kullanmaktır.


"Listeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları