Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, KANSER VE PROGRAMLAR BAŞKAN YARDIMCILIĞI ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇOCUKLARDA GÖRME TARAMA PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, KANSER VE PROGRAMLAR BAŞKAN YARDIMCILIĞI ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇOCUKLARDA GÖRME TARAMA PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, KANSER VE PROGRAMLAR BAŞKAN YARDIMCILIĞI ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇOCUKLARDA GÖRME TARAMA PROGRAMI

2 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948) Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

3 Uluslararası Platformda Çocuk Çocuk Hakları Bildirileri: Cenevre,1924,1959 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: Cenevre,1989 Çocuklar için Dünya Zirvesi: New York,1990

4 Tüm yenidoğanlar dünyanın neresinde olursa olsun EŞİT yaşama başlama hakkına sahiptirler…

5 ERKEN TANI Herhangi bir hastalığın, o hastalığa ait belirtilerin henüz tam ortaya çıkmadığı, kişiyi rahatsız etmediği zamanda tanınmasıdır.

6 TOPLUM TARAMASI (SCREENİNG); *Görünüşte sağlam olan kişilere bazı testler, muayeneler veya diğer yöntemler uygulanarak henüz tanısı konulmamış, bilinmeyen hastalıkların yaklaşık olarak belirlenmesi, *Şüpheli hastaların sağlamlardan ayrılmasıdır. *Tarama testinin mutlaka kesin tanı koydurucu olması gerekmez

7 Yenidoğan tarama programları, tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı programları içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu sağlık hizmetidir

8 Tarama İçin Gerekli Kriterler Halk sağlığı sorunu olması Tespit etmenin nispeten kolay olması Seyrinin bilinmesi Tedavi imkanının bulunması Maliyetinin uygun olması Tarama prensip ve kriterlerinin belirlenmesi 1- Thorner RM, Remein QR (1961). Principles and Procedures in the Evaluation of Screening for Disease. PHS publication no. 846. Public Health Monograph no. 67. Washington: Public Health Service 2- Wilson JMG, Jungner G (1968). Principles and Practice of Screening for Disease. Geneva: World Health Organization

9  Fenilketonüri  Konjenital Hipotiroidi  Biotinidaz Eksikliği  Kistik Fibrozis  Doğumsal İşitme Kaybı (yenidoğan ve çocuk)  Gelişimsel Kalça Displazisi  Görme Taraması (yenidoğan ve çocuk) 9 Ülkemizde Çocukluk Döneminde Yapılan Taramalar

10 Görme Taraması 10 Amaç; görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan olguları erken dönemde tanımaktır. Bebekler; şaşılık, ambliyopi, kırma kusuru, katarakt, glokom, retinoblastom ve prematür retinopatisi açısından değerlendirilmelidir.

11 11 Görme Taraması Neden Yapılmalı ? Çocuklarda yapılacak göz taramaları ile tanınabilen hastalıkların başında şaşılık, refraksiyon kusurları (sıklıkla hipermetropik izoametropi ve anizometropi şeklindeki) veya katarakt ya da korneal skar gibi deprivasyona yol açan bazı durumlara bağlı olarak gelişebilen ambliyopi gelmektedir. Ambliyopi yalnızca gelişmekte olan vizüel sistemi etkilediğinden, çocukların ambliyopiye en hassas olduğu dönem 2 veya 3. yaşlar olup, bu hassasiyet, vizüel sistemin maturasyonunun tamamlandığı zamana veya 7. yaşa kadar azalarak devam etmektedir.

12 Erken teşhis ile etkili tedavi (örn:konjenital katarakt) sağlanır. İzole göz probleminin diğer sistem gelişimlerine olumsuz etkileri önlenir. Görme Taraması

13  Erişkinle kıyaslandığında çocuktaki görme kaybının yol açtığı kayıp ve engel oranı çok daha fazladır.  uzun bir hayatın görme hissi olmadan yaşanması  Ülkemizdeki çocukluk çağı görme kayıplarının %69.6 sı önlenebilir nedenlere bağlıdır. (katarakt, ROP, kırma kusurları) Etiology of childhood blindness in Izmir, Turkey. Eur J Ophthalmol. 2004 Nov-Dec;14(6):531-7. Cetin E, Yaman A, Berk AT.

14 Prevalans 14 ABD’de yapılan çalışmalarda göz patolojileri prevalansının %15 olduğu, bu değerin 14 yaşında % 32’ye yükseldiği saptanmıştır. 1970 ABD Ulusal Sağlık Araştırması’nda 12-54 yaş arasında tek gözde myopi prevalansı % 25 olarak bulunmuştur. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 1990 yılında yapılan sağlık tarama sonucuna göre, Türkiye genelinde kırma kusuru prevalansı % 3’tür. Daha önce yapılan araştırmalarda ise sadece ambliyopi prevalansı % 1-4 arasında bulunmuştur.

15 Sıklık (bebek/yıl) FK 300-400 Hipotiroidi 600 Biotidinaz 60- 120 İşitme kaybı 2000 Kalça çıkığı 14-16000  Konj katarakt 1500-2000  Körlüklerin %15-20 si katarakt nedeniyle  Konj glokom 100-150  Retinoblastom 60-100  Ambliyopi %2-4 (şaşılık, anizometropi)  Prematür Retinopatisi 1700 (ileri evre)

16 Çocukluk Çağında Sık Görülen Görme Problemleri 16 Görme Problemleri Sıklık-% >6 ay - <6 yaş>6 yaş - <18 yaş Hipermetropi 3323 Astigmatizm 22,5 Miyopi 9.420.2 Nonstrabismic Binoküler Bozukluklar 5.016.3 Şaşılık 21.110.0 Göz Tembelliği 7,97,8 Akamodasyon Bozuklukları 1.06.0 Periferik Retinal Anarmollikler 0.52 University of Iowa Department of Ophthalmology Vision Screening Guidelines August 2010

17 “Çocuk İzlem Protokolleri” kapsamında; 0-3 aylık bebeklere; göz muayenesi+kırmızı refle testi 36-42 aylık çocuklara; göz muayenesi+kırmızı refle göz testi+Lea sembol testi yapılmalıdır. 17 Kimlere uygulanır?

18 Birinci basamakta ilk tarama testleri aile hekimi ve aile sağlığı elemanı tarafından, Bir üst merkeze sevk edilen bebek ve çocuklara ise göz hastalıkları uzmanları tarafından uygulanır. 18 Kimler tarafından uygulanır?

19  Muayene ve  Taramada kullanılacak test;  Uygun özelliklere sahip (büyüklük, ışık, hijyen) Aile Sağlığı Merkezlerinin mevcut odalarında yapılmalıdır. 19 Test yapılan yerin özellikleri

20 Göz Muayenesi Kırmızı Refle Testi Lea sembol testi 20 Tarama metodları

21 Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Aile Hekimi tarafından göz muayenesi ve kırmızı refle testi yapılması, Muayene ve testte patoloji tespit edilme durumunda göz doktoruna sevk edilme şeklindedir. 21 Tarama Testleri Nasıl Uygulanır? 0-3 AY

22 Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Aile Hekimi tarafından göz muayenesi ve kırmızı refle testi yapılması ve Aile Sağlığı Elemanlarınca (ASE) “Lea Sembol Testi” ile görme keskinliği testi yapılması, Teste uyum göstermeyen çocukların, aileleri tarafından evde “Lea Sembol Testi” ne çalıştırılarak tekrar test için 1 hafta içinde ASM’ne çağrılarak testin tekrarlanması, Muayene ve testte patoloji tespit edilme durumunda göz doktoruna sevk edilme şeklindedir. 22 Tarama Testleri Nasıl Uygulanır? 36-42 AY

23 Aile hekimlerinden: 15. gün izlemi ve sonrasında her izlemde belirlenen yönergelere göre bebeğin görmesini değerlendirmesi 3 yaştan sonra görme keskinliği muayenesi yapması gerektiğinde sevk etmesi Taramada şüpheli bulunan vakaların 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarına vakit geçirmeden sevk edilmeleri Ayrıca strabismus saptanan bebek ya da çocuklar her yaşta sevk edilmeleri beklenmektedir. 23 1. Basamak İçin Bebek-Çocuk İzlem Protokolleri

24 24

25 0-3 AY BEBEKLER İÇİN GÖZ MUAYENESİ AKIŞ ŞEMASI var ve simetrik Serebral palsi, Down Sendromu, genetik, metabolik hastalık varlığı, ailede konjenital glokom veya katarakt hikayesi varsa Ailenin bebeğin gözleri ile ilgili herhangi bir şikayeti olması halinde bebekler bir Göz Hastalıkları Uzmanına sevk edilmelidir Oftalmoskop ışığı ile bakıldığında Gözler yapısal olarak doğal Gözler yapısal olarak doğal değil veya nistagmus veya şaşılık var Işık reaksiyonlarına bak simetrik değil SEVK EDİN KIRMIZI REFLE TESTİ Her iki gözde var ve simetrik TAKİP Her iki gözde var, ancak asimetrik Tek ya da iki taraflı yok SEVK EDİN

26 Sistemik hastalık, kalıtımsal hastalık, şaşılık veya göz tembelliği veya diğer göz hastalıkları için aile hikayesi veya şikayet var 36-42 AY ÇOCUKLAR İÇİN GÖRME TARAMASI AKIŞ ŞEMASI HİKAYE Hikaye doğal İnspeksiyon Doğal Pitoz, kapak veya göz adneks anomalileri, göz koroidleri anomalileri, şaşılık, nistagmus veya kafa pozisyonu olduğunda SEVK EDİN Işık Reaksiyonları Doğal Simetrik Asimetrik ya da uyarı yok Kırmızı Refle Testi (+) ve Simetrik Asimetrik veya tek/ çift refle yok SEVK EDİN Görme Keskinliği Testi (Lea Sembol Testi ile) Her iki gözde ayrı ayrı 0.5 ve üzerindeHer iki gözde ayrı ayrı 0.5’den az tek veya iki göz arasında 2 sıra fark var SEVK EDİN TAKİP SEVK EDİN

27 Acil Sevk Edilmesi Gereken Durumlar 32 hafta ve altındaki tüm prematüreler ve 1500 gram ve altında doğan tüm bebekler 4. haftada Prematüre Retinopatisi açısından değerlendirilmek üzere göz muayenesi için sevk edilmelidir. Retinoblastom, Konjenital Glokom ve Konjenital Katarakt şüphesi olan bebekler acilen göz hastalıkları uzmanına sevk edilmelidir.

28  En yakın hastaneye,  Göz hastalıkları uzmanlarına,  Sevk formu ile sevkler yapılmalıdır. 28 Sevkler Nereye, Nasıl Olmalıdır?

29 SEVK FORMU 29

30  Görme Taraması Rehberi protokolleri doğrultusunda yapılan 0-3 ay, 36-42 ay Görme Taraması ile ilgili tüm kayıtlar (tarama bilgileri ve tarama sonuçları) Aile Hekimleri tarafından AHBS’ye kaydedilmeli,  AHBS verileri Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından KDS üzerinden takip edilmelidir. 30 TARAMA VERİLERİNİN KAYIT İŞLEMLERİ

31 31

32 GÖZ TARAMASI

33 Duyu Sistem Gelişimi Normal işitme Konuşma ve lisan gelişimi Sosyal, duygusal ve zihinsel gelişim Normal görme Mental gelişim Psikolojik gelişim Fiziksel gelişim

34 Görme Gelişimi 30-32 haftada bebek anne karnında ışığa tepki verir gözlerini kırpar Yenidoğan bebek ışık değişikliklerine tepki verir, parlak renkli objelere fiksasyon yapabilir/görmesi (yaklaşık 0.05-0.1)

35 Görme Gelişimi Görsel sistem diğer duyulardan daha fazla önemli çünkü görme bebeklikte en önemli uyaran ve bilgi kaynağı Çocuk taklit ederek öğrenir, elinin ayağının etrafının farkına varır, göz kontağı ile onay alır Görme azlığı/körlük, motor gelişimi ve diğer gelişimsel faktörleri olumsuz etkiler Sadece göz değil santral sinir sisteminin büyüme ve olgunlaşması da göz önünde bulundurulmalıdır

36 Kritik dönem görme sisteminin hassas ve olumsuzluklardan fazla etkilendiği dönem Normal gelişim için gözlerin paralelliği ve simetrik (netlik, büyüklük, şekil ve kontrast) görüntü olması gerekli Göz paralelliği için hassas dönem ilk 6 ay ancak 4 ayda normal paralellik sağlanmakta Bebeklik döneminden sonra 9-12 yaşa dek daha yavaş seyirli dönem Görme Gelişimi

37 Çocukluk Çağı Görme Kaybı Nedenleri Prematüre retinopatisi Konjenital katarakt Konjenital glokom Retinoblastom Şaşılık, kırma kusurları ve ambliyopi (göz tembelliği)

38 Prematüre Retinopatisi Düşük doğum ağırlığı Küçük doğum haftası tarama Doğumdan sonraki 4-6 hafta / postkonsepsiyonel 31-33 hafta Ülkemizde yıllık yaklaşık 1700 ileri evre ROP Türkiye’ de prematüre retinopatisi sıklığının durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dergisi. 2010;53:4-9. Ergenekon E ve ark.

39 Düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan (  1500 gr;  32 hf) prematüre bebeklere doğumdan itibaren 4-6 hafta içerinde mutlaka göz muayenesi yapılmalıdır !!! Bebek prematüre ise

40 Konjenital Katarakt İnsidans 1,2 – 6 / 10000 doğum Ülkemizde yıllık 1500-2000 yeni vaka Erken tanı tedavi ile normale yakın görme Konjenital kataraktlar: Epidemiyoloji, sınıflama, etiyopatogenez. T Klin Oftalmoloji. 1999;8:235-41. Özdemir G, Karel F.

41 Konjenital Glokom Başlangıçta bulgu vermeyen sinsi bir hastalık Sulanma, fotofobi (ışıktan rahatsızlık) Korneada kesifleşme, buftalmus 1-5,1/10000 doğum Ülkemizde yılda 300-450 vaka Konjenital glokomun sınıflandırılması ve kliniği. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2004;13:111-3. Devranoğlu K. The British infantile and childhood glaucoma (BIG) eye study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48:4100-6. Papadopoulos M, Cable N, Rahi J, Khaw PT, BIG Eye Study Investigators.

42 Retinoblastom !! Hayati tehlike!! İnsidans yaklaşık 1/15000 Ülkemizde yıllık 100 yeni vaka Aile hikayesi** Retinoblastoma: a review. Arch Pediatr. 2006;13:1329-37. Doz F.

43 Tarama mı? / Muayene mi? “Tüm çocuklar tam bir göz muayenesi olmalıdır” şeklindeki bir yaklaşım; Mümkün değil (yaklaşık 1.3 milyon doğum/yıl) Maliyet yüksek Tek bir muayene, çocuk geliştiği için yeterli değil, her izlemde yeniden muayene edilmesi gerekir Ne zaman? Farklı zamanda tarama Risk altındakileri ve şikayeti olanları sevk

44 Risk Grupları Prematürite (gözlük ve kayma riski fazla) Spastik Palsi Down Sendromu Ailede gözde kayma, göz tembelliği, 5 numaranın (5D) üzerinde gözlük numarası kullanma öyküsü Metabolik Hastalıklar Sensorinöral İşitme Kaybı, özellikle Refsum Hastalığı varlığı Ailede (anne, baba veya kardeşlerde) bebeklik ve çocukluk döneminde glokom ve katarakt bulunma öyküsü Bebek veya çocukta kranofasial anomali, kapak düşüklüğü, pitozis, hemanjiom, nazolakrimal kanal patolojisi öyküsü Ailenin bebek ya da çocukta göz patolojisi olmasını düşünmesi

45 0-3 AY BEBEKLER İÇİN GÖZ MUAYENESİ AKIŞ ŞEMASI var ve simetrik Serebral palsi, Down Sendromu, genetik, metabolik hastalık varlığı, ailede konjenital glokom veya katarakt hikayesi varsa Ailenin bebeğin gözleri ile ilgili herhangi bir şikayeti olması halinde bebekler bir Göz Hastalıkları Uzmanına sevk edilmelidir Oftalmoskop ışığı ile bakıldığında Gözler yapısal olarak doğal Gözler yapısal olarak doğal değil veya nistagmus veya şaşılık var Işık reaksiyonlarına bak simetrik değil SEVK EDİN KIRMIZI REFLE TESTİ Her iki gözde var ve simetrik TAKİP Her iki gözde var, ancak asimetrik Tek ya da iki taraflı yok SEVK EDİN

46 Kırmızı Refle Testi Işık kaynağından çıkan ışığın; gözün saydam olan yapılarından geçerek fundusa ulaşması ve buradan geri yansımasının değerlendirilmesidir. Normalde saydam olan bu yapılar: Kornea Aköz hümör Lens Vitreus

47 Kırmızı Refle Testi Test için direkt oftalmoskop gibi koaksiyel ışık kaynağı uygundur. Otoskop veya penlight gibi ışık kaynakları aynı etkiyi göstermez Test, pupil dilatasyonu sonrası da uygulanabilir

48 Kırmızı Refle Testi Roland Brückner 1961 “pupiller transilluminator test” Her iki gözden gelen kırmızı reflenin birlikte değerlendirilmesi “Brückner testi” olarak da bilinmektedir Ortam opasitesi, şaşılık, anizometropi tesbitinde faydalı Konuşma öncesi dönemde objektif yöntem

49 Kırmızı Refle Testi Kolay, basit Öğrenmesi kolay Maliyeti ucuz Kısa sürede çok kişi taranabilir Sensitivitesi yüksek Tecrübe ile sensitivite ve spesifite artar Sonuçların niceliği yok Kişilerarası sonuç farkı fazla Koyu renk fundusda düşük sensitivite Düşük (+) prediktif değer (%69), Yüksek yalancı pozitiflik

50 Kırmızı Refle Testi Direkt oftalmoskop lens gücü sıfır ayarında Loş - karanlık bir odada Dilate pupilla için Önce her bir gözü ayrı ayrı Yaklaşık 30-45 cm mesafeden Sonra her iki gözünü aynı anda Yaklaşık 90 cm mesafeden

51 Kırmızı Refle Testi İnspeksiyon Pupil ve ışık reaksiyonları

52 Kırmızı Refle Testi Kayma -Hirshberg testi

53 Kırmızı Refle Testi Fundus reflesi Varlığı Simetrisi Normal gözde kırmızı refle, parlak kırmızı-sarı (veya yoğun pigmentasyonlu gözlerde açık gri renkte) olarak gözlenir Göz yaşı filmi içindeki mobil mukus kaynaklı ve göz kırpma ile kaybolan geçici opasiteler olabilir

54 Kırmızı Refle Testi Görme aksı üzerinde yer alabilecek katarakt, korneal opasite gibi engellerin ve retinoblastom, retina dekolmanı gibi retina bozukluklarının belirlenmesinde kullanılır. Her iki göz birlikte değerlendirildiğinde asimetrik kırma kusuru ve şaşılık gibi potansiyel olarak ambliyopiye neden olabilecek durumların tespit edilmesini sağlar.

55 Kırmızı Refle Testi Optik yolu bozabilecek/engelleyecek her türlü faktör  kırmızı reflede anormallik Kornea opasiteleri Pupillayı etkileyen iris bozuklukları Katarakt Vitreus içi opasiteler Tümör Retinal hastalıklar Yüksek numaralı gözlük Anizometropi Şaşılık

56 Kırmızı Refle Testi Normal bir gözde kırmızı refle, Parlak kırmızı-sarı renkte Simetrik Kırmızı refle içinde yer alan karanlık noktalar Bozuk veya kaybolmuş kırmızı refle, Beyaz refle (lökokori), Reflelerde asimetri durumlarında hasta göz hekimine yönlendirilmelidir

57 Kırmızı Refle Testi Refle içindeki karanlık alanlar:

58 Kırmızı Refle Testi Beyaz refle (Lökokori): leukos: beyaz kore:pupil

59 Kırmızı Refle Testi Bozulmuş, kaybolmuş, asimetrik kırmızı refle

60 Kırmızı Refle Patolojileri - Asimetri

61 Ortam Opasitesi İlk hafta ve aylarda katarakt gibi ortam opasiteleri ve diğer organik hastalıklar açısından önemli Bebek uyuyorsa gözleri açılarak veya dik tutularak yukarı aşağı sallanarak da açtırılabilir Asimetri daha kolay tanınıyor 50 cm’den de yapılabilir Şaşılık, katarakt ve organik göz hastalıklarında yakın mesafe daha kolay

62 Kırmızı Refle – Kırma Kusuru Kırmızı reflenin yerleşimine göre kırma kusurları tesbit edilebilir. Pupilin; Alt kenarında yerleşimli hilal görüntüsü miyopi Üst kenarında yerleşimli hilal görüntüsü hipermetropi Hilal görüntüsünün merkezden 1 saat kadranından daha fazla uzaklaşması ise astigmatizma lehine bir bulgudur.

63 Kırma Kusurları Yüksek miyopide fundus reflesi koyu, yüksek hipermetropide parlak Kırma kusurları tesbitinde özellikle yakın mesafede başarı düşük Standart 1 metre yerine 3-4 metreden yapıldığında hassasiyet artıyor Benzer şekilde anizometropide de (+1D fark) 4 metrede hassasiyet %62den %85’e yükseliyor  Graf, Jung. The Brückner test: extended distance improves sensitivity for ametropia. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 208:135-41, 2008

64 Kırmızı Refle Testi

65 Fiksasyon Kontrolü

66 Sistemik hastalık, kalıtımsal hastalık, şaşılık veya göz tembelliği veya diğer göz hastalıkları için aile hikayesi veya şikayet var 36-42 AY ÇOCUKLAR İÇİN GÖRME TARAMASI AKIŞ ŞEMASI HİKAYE Hikaye doğal İnspeksiyon Doğal Pitoz, kapak veya göz adneks anomalileri, göz koroidleri anomalileri, şaşılık, nistagmus veya kafa pozisyonu olduğunda SEVK EDİN Işık Reaksiyonları Doğal Simetrik Asimetrik ya da uyarı yok Kırmızı Refle Testi (+) ve Simetrik Asimetrik veya tek/ çift refle yok SEVK EDİN Görme Keskinliği Testi (Lea Sembol Testi ile) Her iki gözde ayrı ayrı 0.5 ve üzerindeHer iki gözde ayrı ayrı 0.5’den az tek veya iki göz arasında 2 sıra fark var SEVK EDİN TAKİP SEVK EDİN

67 Kırma Kusurları, Şaşılık, Göz Tembelliği - Ambliyopi Görme keskinliğinin en kolay artırılabildiği Tedavileri bulunan Yaygın görülen görme kaybı nedenleri

68 Ambliyopi riski %1,3-6,5. Kırma kusuru oranı yaklaşık %10 68 Ülkemizde Okul Öncesi/Okul Dönemi; İstanbul’da ilköğretim çağı çocuklarında yapılan göz taraması sonuçları. Turk J Ophthalmol. 2003;33:585-91. Toygar O, Öğüt MS, Kazokoğlu H.

69 Normal binoküler (iki gözün birlikteliği ile) görme gelişimi için 3 şey gerekli: * her iki gözde net retinal görüntü * her iki gözde eşit görüntü netliği * gözlerde kayma olmaması Bu bulgularla ilgili: her iki göz arasında bir dengesizlik varsa AMBLİYOPİ (göz tembelliği) ortaya çıkıyor Ambliyopi (Göz Tembelliği) Ne Demektir?

70 Ambliyopi (Göz Tembelliği) Gözde veya görme yollarında bilinen bir patoloji olmaksızın, net görmenin engellenmesi ve/veya anormal bilateral etkileşim sonucu ortaya çıkan, genellikle tek taraflı nadiren çift taraflı en iyi düzeltilmiş görme keskinliğindeki azalmadır. Görme azlığının önlenebilir bir nedenidir.

71 Pitozis Ortam opasiteleri Fundus patolojileri Şaşılık Kırma kusuru Anizometropi 71 Ambliyopi Risk Faktörleri

72 Ambliyopi Görme verisinin beyinde“işlenmesi” (visual processing) bozukluğu Bu disfonksiyon görme azlığı olarak kendini gösterse de birçok farklı görme fonksiyonunda da bozukluk var Gelişme yaşı: Görme gelişiminin “DUYARLI” periyodu kabul edilen 0-7 yaşta gelişir Tedavi yaşı: Tedavi yaşının bu “duyarlı” gelişim perioduyla (0-7 yaş) sınırlı olmayabileceğini gösteren bulgular var

73 Ambliyopi prevalansı %2-5 Esas göz tembelliği görme keskinliğindeki düşüklük Okul öncesi dönemde populasyonun %95’inde +3 hipermetrop, +1.5 astigmatizma ve 1.5 anizometropinin altında Ambliyopi

74 Ambliyopi (göz tembelliği) tanı konulduğunda tedavisi mümkün bir görme problemidir. Bu nedenle 3-7 yaşta görme tarama programları çok önemli!!

75 Kimde Ambliyopi Var? NORMAL GÖRME değerleri: 3-4 yaş için : 0.3 LogMAR (0.5 Snellen) Daha büyük yaş için: 0.0 LogMAR (1.0 Snellen) kabul edildiğinde Refraktif düzeltme sonrası iki göz arasında 2 Snellen ya da LogMAR sırası fark varsa AMBLİYOPİ (+) ( 1 sıra fark veya 0.2-0.3 lük görme azlığının ambliyopi değil muayeneler arası farklılıkları yansıttığı kabul ediliyor)

76 Görme Keskinliği Ölçümü Sözel iletişim kurulabilen çocuklarda (>3yaş); Tanıdık şekiller Subjektif görme testleri Lea, Allen, Landolt C, HOTV kartları en sık Büyük çocuklarda Snellen "E" eşeli

77 Allen figürleri Kısıtlı kullanım alanı Sosyokültürel durum Şekli tanımama Snellen E ve Landolt C Yüksek kooperasyon Gelişmiş ifade yeteneği

78 Lea ve HOTV testi Eşleştirme prensibi Test mesafesi 3 m (daha rahat konsantrasyon) Yakın ve uzak görme için iki farklı form 3 yaş için Lea figürlerine adaptasyon daha kolay Effect of age using Lea symbols or HOTV for preschool vision screening. Optom Vis Sci 2010; 87: 87– 95. Vision in Preschoolers (VIP) Study Group.

79 Tarama Testleri Nasıl Uygulanır?(1) 36-42 aylık çocuklara Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM); Aile Hekimi tarafından kırmızı refle testi yapılması Aile Sağlığı Elemanlarınca (ASE) “Lea Sembol Testi” ile ilgili ailelere eğitim verilmesi ASE tarafından, annesinin kucağında, tek göz kapatılarak, 3 metre mesafeden “Lea Sembol Testi” ile görme keskinliği testi yapılması

80 Tarama Testleri Nasıl Uygulanır?(2) Teste uyum göstermeyen çocuklar, aileleri tarafından evde “Lea Sembol Testi” çalıştırılarak tekrar test için 1 hafta içinde ASM’ye çağrılacaklar LEA eşeli ile görme keskinliği ölçümü tekrarlanacak Tek gözle 0.5’in altında görme keskinliği olduğunda veya iki göz arasında 2 sıra fark olduğunda göz hekimine sevk edilecek

81 81

82 82

83 83

84 84 Teşekkürler.


"BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, KANSER VE PROGRAMLAR BAŞKAN YARDIMCILIĞI ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇOCUKLARDA GÖRME TARAMA PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları