Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orta Gerİlİm Modüler HüCreler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orta Gerİlİm Modüler HüCreler"— Sunum transkripti:

1 Orta Gerİlİm Modüler HüCreler

2 Modüler Gİrİş Hücrelerİ Görevlerİ
Orta gerilimde dağıtım merkezinde giriş ile çıkışı denetleyerek, işletme özelliklerinin yanında kişilerin can güvenliği standartlara uygun olarak sağlamaktır. Modüler hücreler şehir şebekeleri OG/AG dağıtım merkezlerinin OG bölümünde, OG tüketici ya da dağıtım merkezlerinde 36kV’a kadar kullanılır. Enerjinin trafo çıkışından giriş hücresine gelir. Trafodan çıkan sekonder gerilimini kontrol altına almak ve kumanda etmek için kullanılır.

3 Modüler hücrelerin kullanIldIğI yerler
•Enerji üretim tesislerinde •Trafo merkezleri •Rüzgar santraları •Oteller, alış-veriş merkezleri, iş merkezleri •Enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanmıştır.

4 Yük ayIrIcI gİrİş hüCreSİ

5 Görüldüğü gibi baradan yük ayırıcısı ile enerji alınmakta ve diğer hücrelere gönderilmektedir. Burada yük ayırıcısı ile toprak ayırıcı arasında bir mekanik kilit bulunmaktadır. Kablo üzerinde içerideki gerilim hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamak amacı ile kapasitif gerilim göstergesi konulmuştur. Yine bu mekanizmada tek hat şemasından görüldüğü gibi topraklanmıştır. İsteğe bağlı olarak kablo arıza göstergesi ve akım trafoları, motorlu mekanizma ilave edilebilir.

6 BARA DÜZENEĞİ Bütün baralar yatay olarak aynı seviyededir ve ek pano yerleştirilmesine olanak verir. Baralar elektrolitik bakırdan hazırlanmış olup hücrenin üst kısmında hücre anma değerlerine uygun kesitte ve ayırıcı veya yük ayırıcısına üstten bağlantı yapılacak şekilde yapılmaktadır. Baraların üzeri saç kapaklar ile kapatılmıştır. Bara bölümüne erişim hücre üst kapağından sağlanmaktadır. Hücreler tesis edildiklerinde tek bir bara bölümü oluşmakta ve en sağ ve en soldaki hücrelerin bara bölümü yan sacları ile kapatılmaktadır. Modüler hücreler yan yana tesis edildiklerinde hücreler arası bara bağlantısı uygun kesitlerde 3 adet bara ile yapılmaktadır. Modüller arası bağlantıyı sağlayan ana baralar, polimer izolasyonlu, temas yüzeyleri karbon kaplanarak topraklanmıştır. Modüller içerisindeki tüm elektriksel bağlantılar ise özel şekillendirilmiş bakır baralar ile yapılmaktadır.

7

8 SF6 GazlI Yük AYIrIcIsI Yük ayırıcıları, yük altındaki devreleri açma ve kapama için kullanılan cihazlardır. Aşırı akımları da ihtiva eden çalışma şartlarında açıp kapama yapan devre elemanıdır. Sistemin açma ve kapama kontrolünü yapmak için tasarlanmıştır. Genellikle ayırma işlemi için kullanılır. Özel ve kamu alanındaki OG dağıtım şebekelerinde çoğunlukla sigortalarla beraber kullanılır.

9 TOPRAK AYIRICISI Topraklama ayırıcısı, enerjisiz bırakılan tesis bölümlerinin topraklanmasında ve kısa devre yapılmasında kullanılır. Topraklama ayırıcısı kısa devre akımlarına bir saniye dayanarak kabloların deşarj akımını üzerinden taşıyabilmelidir. Topraklama ayırıcısı kimi durumlarda “kapama” özelliğine de sahiptir.

10 KAPASİTİF GERİLİM GÖSTERGESİ
Modüler hücre önünde bulunan kapasitif gerilim gösterge paneli ile hücrede kablo bağlantı noktasında enerji olup olmadığını gösteren kapasitif gerilim göstergesi ışıklı paneli hücre ön yüzündedir. Fazların tanımı etiketler yardımı ile yapılır. Gerilim göstergeleri geçici montaja uygun şekilde hazırlanmış olup takıp çıkartılabilir. Bu, her fonksiyonel birimin ön yüzüne yerleştirilir. Her kablonun gerilim durumu ayrı ayrı gösterilebilir.

11  Yük Ayırıcı – Toprak Kilidi Yük ayırıcısı ve toprak ayırıcısı arasında mekanik kilit bulunmaktadır. Ayırıcı kapalı iken toprak ayırıcısı kapatılamaz, ayrıca toprak ayırıcısı kapalı iken ayırıcı kapanamaz.  Açma-Kapama Bobini Uzaktan kumanda için açma kapama bobinleri otomatik kumanda ile çalışan sistemlerde bulunur. Ayırıcıyı açarken veya kaparken bobinler enerjilenir. Bobinlerin yardımı ile açma veya kapama işlemi gerçekleşir. Bobinler çeşitli gerilimlerde üretilir. Bunlar 24,48,110 Vdc, 220Vac DC ve AC gerilim konumları mevcuttur. 80 W/75 VA güç değerlerindedir.  Termostat Kontrollü Isıtıcı Metal mahfazalı hücreler metalden yapıldığı için korozyona karşı hem iç kısmı hem de dış kısmı korunmalıdır. Gece ve gündüzdeki ısı değişmeleri hücrede değişmelere yol açar. Isı değişiminden dolayı hücre içinin ve malzemelerinin zarar görmemesi için yani hücre içi ısıyı sabit tutmak için ısıtıcı konulmuştur. Isıtıcı 220 V AC ve 150W gücündedir. Isıtıcının kontrolü termostat ile yapılır.

12 Yardımcı Röle, Kontaklar Yardımcı röle ve kontaklar hücredeki malzemelerin çalışma ve arıza durumları hakkında bilgi almak, malzemeleri bağlamak için kullanılacak yedek kontaklardır. Yardımcı kontaklar 2NA+2NK (normalde açık (NA), normalde kapalı (NK)), bunlara ek olarak yük ayırıcılarında ve toprak ayırıcılarında 1 NA+1NK yardımcı kontak bulunur.

13 Arıza akım göstergesi Giriş kabloları üzerine geçirilen toroidal akım trafoları üzerinden sinyal alarak kablolarda arıza meydana geldiğinde, arıza akımının hangi fazda oluştuğunu gösterir. İsteğe bağlı olarak kontaklı tip göstergeler ile arıza bilgisi, uzak kumanda merkezlerine taşınabilir. Mikroişlemci yapısı ile arızayı hissederek lokal arıza sinyali verir. Faz ve toprak arızası set değerleri zaman içinde cihaz üzerinde değiştirilebilir. İç aydınlatma Modüler hücrelerde standart donanım olarak AC ve DC hücre içi aydınlatma tesisatı bulunmaktadır. Kullanılan yerdeki yardımcı sistem gerilimine uygun olarak hazırlanan DC aydınlatma buton ile kullanılmaktadır. Şu an kullanılan sistemde şarjlı lambalar kullanılmaktadır. Bazı ünitelerde aydınlatmalar için akü kullanılmaktadır.

14 Faz Göstergesi Kapasitif gerilim bölücülü izolatör veya kablo üzerinden sinyal alarak ön panel üzerindeki neon lambalar vasıtasıyla fazlarda gerilim olduğunu gösterir. Kapasitif gerilim bölücülü izolatör birinin atması hâlinde yük ayırıcı açar ve transformatör, eksik fazla dengesiz yüklenmeden korunur. Ayrıca, isteğe bağlı olarak transformatörün bucholz rölesi ve kontaklı termometresinden alınacak kontaklar ile açtırma yapabilmek için "açtırma rölesi" takılabilir. İsteğe bağlı olarak fider mekanizmaları motor ile kapamalı ve bobin ile açtırmalı olarak imal edilebilir.

15 Kurma Motoru Hücrede mevcut SF6 gazlı yük ayırıcısı, kurulduktan sonra uzaktan kapatılıp açılabilir. Eğer yük ayırıcısı ya da kesici aynı zamanda motor kumandalı ise kurma işlemi uzaktan da yapılabilecektir. Yakından ise yük ayırıcısı ya da kesici açma kapama butonları yardımı ile çalıştırılabilir. Ayırıcı ve toprak ayırıcıları ise ancak yakından kumanda kolu yardımı ile açılır ya da kapatılır.

16 OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ
1-36 kV’a kadar olan orta gerilim dağıtım sistemleri için transformatör binalarında, beton ya da sac köşklerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş, tüm enerji sürekliliği (devamlılığı) ve enerji bulunabilirliği gereksinimlerini IEC standartlarına uyarak karşılayan fabrika yapımı hazır tesislerdir. Bu tesisler giriş, ölçü ve çıkış olmak üzere en az üç hücreden oluşur. İşletmenin istek ve ihtiyaçlarına göre hücre sayısı artabilir. Metal mahfazalı modüler hücreler, mevcut gereksinimlere uygun olarak hücreler bir araya getirilerek her türlü şalt sistemi gerçekleştirilir. Küçültülmüş boyutları sayesinde gezici, yer altı trafo merkezleri ve trafo köşklerinde kullanım alanları bulmaktadır. Modüler tasarımı, var olan dağıtım merkezlerinin yenileştirme veya genişletilmesinde ideal çözümdür.

17 OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ YAPILARI
Modüler hücreler, normal işletme, muayene ve bakım işlemlerinin kolaylıkla yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Hücrelerde gerilim ve faz sırası kontrolü, kablolardaki gerilim deneyleri, kabloların topraklanması güvenle yapılabilmektedir. Ölçüm hücresi; ana devre (ayırıcı ve yük ayırıcısı, akım trafosu, gerilim trafosu) ve yardımcı devre elemanlarını (röle, sayaçlar, akım-gerilim göstergeleri ve kumanda butonları) tek bir yapıda barındırmaktadır. Tüm devre elemanları fabrikada monte edilip gerekli testleri yapılır. Hücrenin önünde hareketli devre elemanlarının konumlarını gösteren minik panel bulunmaktadır.

18 Metal mahfazalı modüler hücreler beş ana bölmeden oluşur
Metal mahfazalı modüler hücreler beş ana bölmeden oluşur.  Bara bölmesi: Hücrenin üst tarafındadır ve yan yana dizilen hücre birimlerinin bara bağlantılarının yapıldığı bölmedir. Çeşitli marka MMMH'lerde bu bölmeye ulaşım üstten ya da alçak gerilim bölmesinin sökülebilir olması nedeni ile önden de mümkündür.  Anahtarlama bölmesi: SF6 gazlı ayırıcı ya da SF6 gazlı yük ayırıcısının bulunduğu bölmedir. Ayırıcı SF6 gazı ile dolu bir mahfaza içerisindedir. Bu özellik, sistem emniyetini artıran bir faktördür.  Kablo bağlantı bölmesi: Orta gerilim kablolarının girdiği bölmedir. Hücrenin özelliklerine göre bu bölmede, akım transformatörleri ve gerilim transformatörleri, sigortalar bulunabilir.

19

20  İşletme Mekanizması Ve Kilitlemeler Bölmesi Bu bölme hücrenin ön tarafındadır ve cihazlar arasındaki mekanik ya da elektromanyetik kilitlemeler, ayırıcı veya yük ayırıcısı mekanizmaları bulundurur.  Alçak Gerilim Bölmesi Alçak gerilim sigorta ve terminal bloku sinyal lambaları, klemensler, butonlar, ampermetre, voltmetre gibi ölçü aletleri bu bölmededir.

21 KullanIlan elemanlar Bara Düzeneği *Baralar elektrolitik bakırdan hazırlanmış olup hücrenin üst kısmında hücre anma değerlerine uygun kesitte ve ayırıcı veya yük ayırıcısına üstten bağlantı yapılacak şekilde bağlanır. *Baralara üzerinde tehlike uyarısı bulunan sac kapak kaldırılarak ulaşılmaktadır.

22 Gazlı Yük Ayırıcısı Yük ayırıcıları; anma normal akımına kadar bütün akımları kapayabilen, taşıyabilen ve kesebilen, kısa devre akımlarını belirli bir süre taşıyabilen ve kısa devre üzerine kapatabilen, açık konumunda ayırıcılar için istenen yalıtım seviyesini sağlayabilen anahtarlama cihazlarıdır. Yük ayırıcısı anma akımını SF6 gazı ortamında kesmektedir. Üç faza ait döner kontaklar 1,5 bar basınçta SF6 gazı ile dolu epoksi hazne içerisindedir. Mühürlü basınç sistemine uygun olup en az 20 yıl ömürlüdür ve normal ömrü süresinde bakım gerektirmez.

23 Topraklama Ayırıcısı Proje ihtiyaçlarına göre ayırıcılar hava yalıtımlı veya SF6 gaz yalıtımlı olabilmektedir. Hava yalıtımlı topraklama ayırıcıları kısa devre akımlarını güvenle kapama yeteneğine sahiptir. Bu özelliği ile operatörün yanlışlıkla yapacağı manevra sırasında güvenliği garanti altında olur. Topraklama ayırıcıları IEC ve IEC standartlarında üretilir. Hücre yan duvarlarına galvanizli sac şase üzerine monte edilmiştir. Topraklama ayırıcılarının kontaklarında gümüş kaplamalı elektrolitik bakır kullanılmaktadır. Gazlı ayırıcılar mühürlü basınç sistemi ile kapatılan çelik tank içerisindedir ve normal işletme ömrü boyunca (20 yıl) bakım gerektirmez.

24 AG KESİCİLER Gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet alçak gerilim sigortası vardır. Ölçü hücresinin alçak gerilim bölümü kapağı üzerine monte edilir. AG bölmesi içinde aynı zamanda, termostat, ampermetre, voltmetre, sayaç gibi elemanları kontrol eden AG sigortaları vardır.

25 Aktif ve Reaktif (Kombi) Enerji Sayacı Sistemin harcadığı aktif ve reaktif enerjiyi ölçen dijital sayaç ölçü hücresinin üst ön kısmında yer alır. Sayaçlar, aksi belirtilmedikçe TS TS 786 (IEC IEC 60145) standartlarına uygun olacaktır. Aktif ve reaktif enerji sayaçları 3 fazlı, 2 ölçü elemanlı ve 3 telli olacak ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.  Doğruluk sınıfı: 1,  Kaydedici basamak sayısı: 5,  Ters dönmeyi önleme mekanizması ile,  Aktif enerji sayaçlarında 15 dakika integrasyon periyotlu maksimum demand göstergesi bulunacaktır.

26 Yardımcı Röle Yardımcı röle ve kontaklar, hücre içerisindeki malzemelerinin çalışması ve arıza durumlarını hakkında bilgi almak ve malzemeleri bağlamak için kullanılacak eleman ile buna bağlı yedek kontaklardır. Rölelerin çıkışında açma ve sinyal devrelerinde kullanılmak üzere, elektriksel olarak bağımsız, en az 4 adet yardımcı röle bulunacaktır. Yardımcı kontaklar 2NA+2NK (normalde açık (NA), normalde kapalı (NK)) Bunlara ek olarak yük ayırıcılarında ve toprak ayırıcılarında 1NA+1NK yardımcı kontak bulunur. Günümüzde, “Sepam” (kontrol izleme ve koruma cihazı) her gerilim seviyesi için trafo merkezlerinin ve endüstriyel işletmelerin, elektrik dağıtım şebekelerinin ve motorların çalışması için tasarlanmış dijital koruma ve ölçme üniteleri kullanılmaktadır. Bu cihazlar yardımcı röle fonksiyonlarını yerine getirmektedir.

27 Butonlar Modüler ölçüm hücrelerinde kullanılan butonlar ışıklı tiptir. AG bölmesinin üst ön kısmında bulunur. Yük ayırıcısının açma ve kapaması, 220 V AC ve 24 V DC aydınlatma gibi fonksiyonların yerine getirilmesinde anahtarlama görevi yapar. Butonların yanında uzaktan kumanda soketi bulunur.

28 OG SİGORTA Kısa devre veya ani aşırı akımlarda OG sigortalar arızayı güvenle kesmekte kullanılır. Modüler hücre ve transformatör korumasında OG sigortaları ile yük ayırıcısı birlikte hareket eder. Kullanılan sigortaların özelliğine göre daha düşük akımlarda sigorta ile yük ayırıcısı birlikte kesme yapabilmektedir. Sigortalardan birinin atması sonucunda transformatörün dengesiz ve iki faz çalışmasının engellenmesi amacı ile birçok modüler hücrede üç faz açtırma düzeneği bulunmaktadır. Bu sayede sigortalardan birinin atması halinde yük ayırıcısı üç fazı birden açmaktadır. Sigorta değerlerini seçerken aşağıdaki ölçütler göz önüne alınır.  Modüler hücre işletme gerilimi  Transformatör anma değerleri  Sigorta teknolojisi (üretici) (Sigorta karakteristikleri üretici firmalara ve standartlara göre değişebilmektedir.)

29 AkIm Trafosu Akım trafolarının kısa devre dayanım akımı ve anma gerilimi kullanılacak şebekenin gerilim ve kısa devre özelliklerine uygun olarak seçilmektedir. Gövde “epoxy” reçine olup tip testleri yapılmış olmalıdır. Malzeme listesinde ve teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe hava yalıtımlı metal mahfazalı hücrelerde kullanılacak OG akım transformatörleri TEDAŞ MYD/ nu.lı teknik şartnamelere uygun olacaktır.

30 OG Gerilim Trafosu Projeye göre faz faz veya faz toprak gerilim trafoları kullanılmaktadır. Gerilim trafoları uygun sigortalar ile korunmaktadır. Gövde epoxy reçine olup tip testleri yapılmış olmalıdır. Malzeme listesinde ve teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe hava yalıtımlı metal mahfazalı hücrelerde kullanılacak OG gerilim transformatörleri TEDAŞ MYD/ numaralı teknik şartnamelere uygun olacaktır.

31 Voltmetre Sistem geriliminin ölçüldüğü kısımdır. Aksi belirtilmedikçe hücrelerde kullanılacak voltmetreler, IEC standardına uygun olacak ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.  Döner bobinli olacaktır.  Doğruluk sınıfı: 1,5  Boyutlar: 96 x 96 mm  Mekanik sıfır ayarı bulunacaktır.  %100 anma değerleri kırmızı çizgi ile işaretlenecektir.  Voltmetreler 4 veya 7 konumlu voltmetre komütatörü ile birlikte kullanılacaktır.

32 Voltmetre Komütatörü Voltmetre ile beraber bağlanan ve fazlar arası ile faz nötr arası gerilimlerin voltmetrede izlenmesi sağlayan bağlantı elemanıdır. Operatör, istediği fazlar arası gerilimini voltmetre komütatörünü uygun konuma getirerek izleyebilir.

33 Ampermetre Sistem akımının ölçüldüğü kısımdır. Yeni üretilen modüler hücrelerde analog ampermetreler yerine, elektrik şebekesindeki tüm parametreleri ölçmek amacıyla yapılmış mikroişlemci tabanlı “enerji analizörleri” kullanılmaktadır. Enerji analizörü sistemin akım bilgisini kullanıcıya dijital olarak gösterir. Aksi belirtilmedikçe hücrelerde kullanılacak ampermetreler, IEC standardına uygun olacak ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.  Döner bobinli olacaktır.  Doğruluk sınıfı : 1,5  Boyutlar: 96 x 96 mm  Mekanik sıfır ayarı bulunacaktır.  %100 anma değerleri kırmızı çizgi ile işaretlenecektir.  Ampermetrelerde maksimum akım göstergesi bulunacaktır.

34 IsItIcI Rezİstans Metal mahfazalı modüler hücreler metalden yapıldığı için korozyona karşı hem iç kısmı hem de dış kısmı korunmalıdır. Gece ve gündüzdeki ısı değişmeleri hücrede değişmelere yol açar. Isı değişiminden dolayı hücre içinin ve malzemelerinin zarar görmemesi için yani hücre içi ısıyı sabit tutmak için ısıtıcı konulmuştur. Isıtıcı 220 V AC ve 150W gücündedir. Isıtıcının kontrolü termostat ile yapılır.

35 Termostat Hücre içerisindeki rezistanstan aldığı ısı bilgisini “Sepam” ‘a ( kontrol izleme ve koruma cihazı) ileterek operatörün hücre içi sıcaklığını öğrenmesini ve buna bağlı olarak gerekli müdahaleyi yapmasını sağlar.

36 İç AydInlatma Düzeneğİ
Modüler hücrelerde standart olarak AC ve DC hücre içi aydınlatma tesisatı bulunmaktadır. Kullanıldığı yerdeki yardımcı sistem gerilimine uygun olarak hazırlanan DC aydınlatma butonu ile kullanılmaktadır. Şu an kullanılan sistemlerde şarjlı lambalar takılmaktadır. Bazı ünitelerde aydınlatmalar için akü kullanılmaktadır. AC sistem için 220 Volt’un bağlandığı ayrı bir aydınlatma lambası da hücre içinde mevcuttur.

37 OG MODÜLER ÇIKIŞ HÜCRELERİ
Bara Düzeneği Bütün baralar yatay olarak aynı seviyededir ve ek pano yerleştirilmesine olanak verir. Baralar elektrolitik bakırdan hazırlanmış olup hücrenin üst kısmında hücre anma değerlerine uygun kesitte ve ayırıcı veya yük ayırıcısına üstten bağlantı yapılacak şekilde yapılmaktadır. Baraların üzeri sac kapaklar ile kapatılmıştır. Bara bölümüne erişim hücre üst kapağından sağlanmaktadır. Hücreler tesis edildiklerinde tek bir bara bölümü oluşmakta ve en sağ ve en soldaki hücrelerin bara bölümü yan sacları ile kapatılmaktadır. Bu bölüm yan yana eklenmiş tüm hücreler boyunca devam eder ve modüller arası geçişi sağlar. Modüller arası bağlantıyı sağlayan ana baralar, polimer izolasyonlu, temas yüzeyleri karbon kaplanarak topraklanmıştır. Modüller içindeki tüm elektriksel bağlantılar ise özel şekillendirilmiş bakır baralar ile yapılmaktadır. Nominal ana bara akımı isteğe göre 630A veya 1250A olabilir, izole edilmiş baralar da kullanılan ısı büzüşmeli makara atlamaya, kazayla temasa ve dış ortam etkilerine karşı koruma sağlar. Modüler hücreler yan yana tesis edildiklerinde hücreler arası bara bağlantısı uygun kesitlerde 3 adet bara ile yapılmaktadır.

38 Nominal ana bara akımı isteğe göre 630A veya 1250A olabilir, izole edilmiş baralar da kullanılan ısı büzüşmeli makara atlamaya, kazayla temasa ve dış ortam etkilerine karşı koruma sağlar. Modüler hücreler yan yana tesis edildiklerinde hücreler arası bara bağlantısı uygun kesitlerde 3 adet bara ile yapılmaktadır.

39 OG SF6 gazlI ayIrIcI Açıldıktan sonra akım yolunda bir ayırma aralığı oluşturan ve yaklaşık akımsız açma kapama yapabilen ve iki kontağı arasında büyük bir gerilim oluşturmayan akımların şalterlenmesinde kullanılan cihazlara ayırıcı denir. Proje ihtiyaçlarına göre ayırıcılar hava yalıtımlı veya SF6 gaz yalıtımlı olabilir. Yük altında açma ve kapama yapmak için uygun değildir. Devrede akım kesildikten sonra ayırmak amacı ile kullanılmaktadır. Gazlı ayrıcılar mühürlü basınç sistemi ile kapatılan çelik tank içerisindedir ve normal işletme ömrü boyunca (20 yıl) bakım gerektirmez.

40 Devrenin emniyetli yalıtımını temin etmek için konulmuştur
Devrenin emniyetli yalıtımını temin etmek için konulmuştur. Genellikle toprak bıçağı ile beraberdir. Ayırma ortamı SF6 gazı olmasından dolayı çalışma emniyeti açısından, yanlış manevra ya da bir cihaz arızası sonucu oluşabilecek ark tehlikesine karşı bir avantajdır. SF6 gazlı yük ayırıcısı ile aynı ölçülerdeki paslanmaz metalden imal edilmiş olan bir kazan içerisinde çalışan ayırıcı, doğrusal çalışan kontaklar vasıtası ile ayırma işlevini gerçekleştirir. Bu ayırıcının bir diğer özelliği de içindeki toprak ayırıcısının da kısa devre üzerine kapatma yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca kontakların tam yerine oturmasını garanti etmek bakımından bir yardımcı "yay-baskı sistemi" işletme güvenliğini artıran bir faktör olmaktadır.

41 ToprakLAMA ayIrIcIsI Topraklama ayırıcısı; enerjisiz bırakılan tesis bölümlerinin topraklanmasında ve kısa devre yapılmasında kullanılır. Topraklama ayırıcısı kısa devre akımlarına bir saniye dayanarak kabloların deşarj akımını üzerinden taşıyabilmelidir. Topraklama ayırıcısı kimi durumlarda “kapama” özelliğine de sahiptir. Hava yalıtımlı topraklama ayırıcıları kısa devre akımlarına güvenle kapama yeteneğine sahiptir. Bu özelliği ile operatörün yanlışlıkla yapacağı manevra sırasında güvenliği garanti edilmektedir. Topraklama ayırıcıları hücre yan duvarlarına galvanizli sac şase üzerine monte edilmiştir. Topraklama ayırıcılarında, kontaklarda, gümüş kaplamalı elektrolitik bakır kullanılmaktadır.

42 Topraklama işlemini gözle görebilmek mümkündür
Topraklama işlemini gözle görebilmek mümkündür. Toprak ayırıcısı 7 kez kısa devre akımı (40 kA tepe) üzerine kapama yeteneğine sahiptir. Hızlı kapama yapabilen toprak ayırıcısı bağımsız el kumandası ile çalışır.

43 OG SF6 gazlI kesİcİ Kesiciler, orta gerilim ve yüksek gerilim şebekelerinde yük akımlarını ve kısa devre akımlarını kesmeye yarayan cihazlardır. Bu cihazlar devreyi, boşta, yükte ve özellikle kısa devre hâlinde açıp kapayabildikleri gibi otomatik kumanda yardımı ile açılıp kapanmasına da olanak sağlar. Böylece insanları tehlikeden korumakta, alçak ve yüksek gerilim cihazlarında meydana gelebilecek hasarı önleyip en aza indirgemektedir. Kesiciler hem ark söndürme özelliğine hem de çok hızlı hareket etme özelliklerine sahiptir. NOT: Enerjiyi keserken önce kesici, sonra ayırıcı açılmalıdır! Kesici birbirinden bağımsız ve SF6 gazı ile doldurulmuş üç kutuptan oluşmaktadır. Hücre içinde mevcut SF6 gazlı kesici, kurulduktan sonra uzaktan kapatılıp açılabilir. Eğer kesici aynı zamanda motor kumandalı ise kurma işlemi uzaktan da yapılabilecektir. Yakından ise kesici açma kapama butonları yardımı ile çalıştırılabilir.

44 Kesicinin hücre içinden çıkartılması: Hücre içerisindeki kesici, tekerlekli bir sehpa üzerindedir ve önden iki kapağın yukarı kaldırılarak sökülmesi ile kesicinin önü tamamen açılır, bara bağlantıları söküldükten sonra, kilit butonunun da çözülmesi ile kesici serbest kalır. OG kablolarının bağlanması, akım transformatörlerinin değiştirilmesi ya da başka bir gerekçe ile hücrenin içerisine girilmesi gerektiğinde SF6 gazlı kesici kolaylıkla hücre dışına alınabilir. Bu olayı animasyonları seyrederek daha iyi anlayabilirsiniz.

45 Kapasİtİf gerİlİm göstergesİ
Modüler hücre önünde bulunan kapasitif gerilim gösterge paneli ile hücrede kablo bağlantı noktasında enerji olup olmadığını gösteren kapasitif gerilim göstergesi ışıklı paneli hücre ön yüzündedir. Fazların tanımı etiketlerle yapılır. Gerilim göstergeleri geçici montaja uygun şekilde hazırlanmış olup takıp çıkartılabilir. Bu, her fonksiyonel birimin ön yüzüne yerleştirilir. Her kablonun gerilim durumu ayrı ayrı gösterilebilir.

46 Ayırıcı –Toprak Kilidi Ayırıcı ve toprak ayırıcısı arasında mekanik kilit bulunmaktadır. Ayırıcı kapalı iken toprak ayırıcısı kapatılamaz, ayrıca toprak ayırıcısı kapalı iken ayırıcı kapanamaz. Ayırıcı ve toprak ayırıcısı konum bilgileri için 4NA+4NK yardımcı kontak vardır. OG Koruma Akım Trafosu Primer sargıları üzerinden sisteme girerek sekonderlerine bağlanacak ölçü, kayıt, koruma ve kontrol elemanlarının ilgili fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için gerekli sistemden geçen akımı güvenilir sınırlar içinde sağlayan küçük güçlü trafolardır. Akım trafolarının kısa devre dayanım akımı ve anma gerilimi kullanılacak şebekenin gerilim ve kısa devre özelliklerine uygun olarak seçilmektedir. Gövde epoxy reçinelidir.

47 Ölçü ve koruma akım trafoları olmak üzere ikiye ayrılır:
Ölçü Akım Trafoları: Ölçü aletleri ve benzeri cihazlara sistem akımını belirli bir oranda dönüştürerek uygulayan elemanlardır. Koruma Akım Trafoları: Aynı prensip ile koruma sistemlerinde kullanılan elemanlardır.

48 Ölçü ve koruma akım trafoları olmak üzere ikiye ayrılır:
Ölçü Akım Trafoları: Ölçü aletleri ve benzeri cihazlara sistem akımını belirli bir oranda dönüştürerek uygulayan elemanlardır. Koruma Akım Trafoları: Aynı prensip ile koruma sistemlerinde kullanılan elemanlardır.

49 Aşırı Akım Koruma Rölesi Aşırı akım koruma röleleri, sistemleri kısa devre ve toprak kaçağına karşı korumak için tasarlanmış, bir akım ayarı ve iki gecikme ayarı (başlama ve bekleme) olan rölelerdir. Başlama (start) gecikmesi nedeniyle oluşabilecek hatalı açmaları önlemek amacıyla geliştirilmiştir. Röleler, koruduğu sistemin akımını ölçer ve bu ölçülen akım değeri ayarlanan akımın altında veya üzerindeyse koruduğu sistemi devreden çıkarmak için kullanılır. Akım değeri normal sınırlar içinde ise çıkış rölesi çekili (ON) konumundadır. Bu sınırların dışına çıkıldığında ayarlanabilir bir bekleme gecikmesi süresi sonunda röle kapanır (OF) ve bağlı olduğu sistemi devreden çıkarır.

50 YardImcI röle, kontaklar(24 V DA)
Yardımcı röle ve kontaklar, hücre içindeki malzemelerinin çalışması ve arıza durumları hakkında bilgi almak için kullanılacak malzemeleri bağlamak için kullanılacak yedek kontaklardır. Yardımcı kontaklar 2NA+2NK (normalde açık (NA), Normalde kapalı(NK)). 4 kontaklı bir röle olup 3 adet normalde açık 1 adet normalde kapalı kontağı vardır. Şekilde rölenin iç yapısı ve klemens numaraları görülmektedir.

51 Termostat kontrollü IsItIcI
Metal mahfazalı hücreler metalden yapıldığı için korozyona karşı hem iç kısmı hem de dış kısmı korunmalıdır. Gece ve gündüzdeki ısı değişmeleri hücrede değişmelere yol açar. Isı değişiminden dolayı hücre içinin ve malzemelerinin zarar görmemesi için yani hücre içi ısıyı sabit tutmak için ısıtıcı konulmuştur. Isıtıcı 220 V AC ve 150W gücündedir. Isıtıcının kontrolü termostat ile yapılır.

52 İhbar Röle Kombinasyonu Sistemde oluşan arızaları ihbar düzenine ileterek akustik ve optik olarak ihbar (haber) alınmasını sağlayan rölelerdir. Güç ve dağıtım trafolarının sekonder koruma panolarında kullanılan röle küçüktür fakat yapmış olduğu işler bakımında önemi büyüktür. Trafonun kontrol ve arıza sisteminin tümünü karşılayacak ve bilgi verecek kapasitede bir röledir. İç aydınlatma Modüler hücrelerde standart donanım olarak AC ve DC hücre içi aydınlatma tesisatı bulunmaktadır. Kullanılan yerdeki yardımcı sistem gerilimine uygun olarak hazırlanan DC aydınlatma buton ile kullanılmaktadır. Şu an kullanılan sistemde şarjlı lambalar kullanılmaktadır. Bazı ünitelerde aydınlatmalar için akü kullanılmaktadır.

53 …Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz…


"Orta Gerİlİm Modüler HüCreler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları