Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19.10.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 ADİL ALTUNDAL Prof. Yük. Müh. Adil ALTUNDAL Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19.10.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 ADİL ALTUNDAL Prof. Yük. Müh. Adil ALTUNDAL Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 19.10.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 ADİL ALTUNDAL Prof. Yük. Müh. Adil ALTUNDAL altundal@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Sakarya EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ ELEMANLAR 2. 2 0 1 4 EKİM 2015

2 19.10.2015 D) BASİT ETRİYELİ KOLONLARDA HESAP ESASLARI: 1) Elastik Teoriye Göre Hesap: Betonarme bir kolonu meydana getiren iki esas eleman olan Beton ve Çeliğin davranışlarının doğrusal elastik kabul edilmesi esasına dayanır. Eksenel yük altındaki bir kolon kesitindeki beton ve donatının birlikte deformasyon yapacağı kabul edilmiştir. (  c =  s ) Dolayısıyla N eksenel yükünden dolayı beton ve çelikteki gerilmelerin hesabında eşdeğer alan kabulü yapılır. Bu metodu kullanarak kolonun taşıyacağı yükün hesabını yapmak uygun değildir. Yukarıdaki formülle bulunan gerilmeler betonun zamana bağlı deformasyonları sebebiyle büyük ölçüde değişir. Ancak rötre ve sünme problemlerinin çözümünde ilk yaklaşım için kullanılabilir. SAYFA2 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

3 19.10.2015 2- Emniyet Gerilmelerine Göre Hesap: 1985 den önceki TS500 de mecburi yürürlükte olan bir yöntemdir. 1985 yılında yürürlüğe giren TS 500 ile Taşıma Gücü Yöntemi ile birlikte kullanılacağı belirtilmiştir. Şubat 2000 de yayınlanan TS 500 de ise Taşıma Gücü Yöntemi mecburi olmuş, E.G. metodu yer almamıştır. Ancak Taşıma Gücü Yönteminin daha iyi anlaşılabilmesi için emniyet gerilmelerine göre hesap şeklinin tekrar hatırlanmasında fayda görüldüğünden burada özetlenecektir. SAYFA3 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

4 19.10.2015 Beton kesit alanı A c =b*h Toplam boyuna donatı alanının A st olduğunu kabul edelim. f ck ve f yk beton ve çeliğin karakteristik dayanımlarıdır. Bu kolonun taşıma kapasitesi, başka bir deyişle kırılma yükü; kolonu meydana getiren elemanların taşıma kapasitelerinin toplamına eşittir. Beton kesitin kırılma anında taşıyacağı yük A c *f ck Donatının kırılma anında taşıyacağı yük ise A st *f yk Kolonun kırılma anında taşıyacağı yük N kır = f ck *A c + f yk *A st olacaktır. Çünkü: SAYFA4 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

5 19.10.2015 Betonarmeyi oluşturan beton ve çelik arasında aderansın tam olması ve birlikte deformasyon yapmaları sebebiyle tam bir uyum vardır. Bundan dolayı beton ve çelikten hangisinin taşıma gücü önce sona ererse kendisine gelen yükleri diğer elemana aktarır. Bu kuvvet uyumu sebebiyle betonarme kesitin taşıma kapasitesi, beton kesit ve donatının taşıma kapasiteleri toplamına eşit olacaktır. Kolonların burada bulunan kırılma yüküne göre hesabının uygun olmayacağı aşikârdır. Kolonlar burada bulunan kırılma yükünün belirli bir emniyet katsayısına bölünmesiyle bulunacak olan emniyet yüküne göre hesaplanmalıdır. Emniyet katsayısı TS 500 e göre  =3 dür. SAYFA5 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

6 19.10.2015 N em = N kır /3 olmaktadır. N em = N kır /3= A c *(f ck /3)+A st *(f yk /3) f ck /3 =  c : Beton için emniyet gerilmesi, f yk /3 =  s : Donatı emniyet gerilmesi olarak tariflerinse N em = A c *  c +A st *  s yazılabilir. SAYFA6 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

7 19.10.2015 Emniyet gerilmeleri metodunda kullanılmak üzere beton ve Çeliğin Emniyet gerilmeleri eski TS 500 de aşağıdaki gibi verilmiştir. SAYFA7 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

8 19.10.2015 3- TS 500 de Taşıma Gücüne Göre Hesap: 2000 yılında yayınlanan TS500, Taşıma Gücü Metodunun kullanılmasını bütün bölgelerde mecbur hale getirmiştir. Emniyet Gerilmeleri metodu artık kullanılmamaktadır. Beton kesit alanı A c, Toplam boyuna donatı alanı A st olan kolonun Taşıma Gücü metoduna göre kırılma anındaki yükü, beton ve donatının kırılma anındaki yüklerinin toplamı olacağı açıktır. SAYFA8 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI N kır = f ck *A c + f yk *A st

9 19.10.2015 Ancak; Beton kesitin kırılma anındaki taşıdığı yük f ck *A c değerinden biraz düşüktür. Bunun sebebi; şantiye şartları ile laboratuvar şartlarındaki farklılıklardır. Yüksekliği 30 cm, çapı 15 cm olan beton silindir numunesindeki sıkışmanın, kesiti ve yüksekliği silindirden çok daha fazla olan betonarme kolonlarda sağlanması zordur. Bu sebepten betonarme kesitin beton kısmının taşıma kapasitesi hesaplanırken 0.85 çarpanı getirilir. Bu çarpan laboratuar şartlarının şantiyede gerçekleşemeyeceği içindir. Dolayısıyla Kırılma anında beton kesitin taşıyacağı yük 0.85*f ck *A c olarak bulunur. SAYFA9 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

10 19.10.2015 Donatının alan ve karakteristik akma mukavemeti, şantiye veya laboratuar şartlarında değişmeyeceği için f yk *A st değeri donatının taşıyabileceği kırılma yükü olarak alınabilir. Buradan kolonun kırılma anında taşıyabileceği maksimum yük; olarak bulunur. Bulunan bu yükle kesit veya donatı hesabı yapmanı Doğru olmayacağı açıktır. Çünkü beton ve çelik için kullanılan mukavemet değerleri karakteristik değerlerdir ve bulunan yük, kolonun kırılma durumunda taşıyabileceği yüktür. SAYFA10 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI N kır = 0,85*f ck *A c + f yk *A st

11 19.10.2015 Kolonun taşıyabileceği yükü, başka bir deyişle kolonun taşıma gücünü bulmak için beton ve çeliğin karakteristik mukavemet değerleri yerine hesap değerleri kullanılmalıdır. Bu şekilde bulunan yüke Kolonun Taşıma Gücü (N r ) denir. Yapılar projelendirilirken, proje üzerinden, kolona gelen yükler hesaplanır. Proje üzerindeki yükler TS 498 in verdiği karakteristik yüklerdir. Bu yüklerle hesap yapıldığında bulunan kolon yükü (N kar ) karakteristik kolon yüküdür. Taşıma gücüne ait son formülde N kar kullanılmaz. SAYFA11 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI N r = 0,85*f cd *A c + f yd *A st

12 19.10.2015 Bölüm 3.2.1 de verilen yük açısından yapı güvenliği katsayılarıyla  f > 1 TS 498 de bulunan karakteristik yükün artırılmasıyla hesap yükü, dizayn yükü veya artırılmış yük (N d ) bulunur. N d =  f * N kar Kolon boyutlandırılmasında veya donatı hesabında kolon hesap yükü olan N d nin en fazla kolonun taşıma gücüne (N r ) eşit olabileceği düşüncesinden hareket edilerek, N d ≤ N r olduğu gösterilmelidir. SAYFA12 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

13 19.10.2015 YÜKLER Karakteristik Yükler, N kar TS498 in verdiği yüklerdir. Dizayn Yükleri; N d Yük katsayıları ile artırılmış yüklerdir Taşıma Gücü; N r Beton ve donatının malzeme hesap dayanımlarına (f cd, f yd ) çalışması durumunda taşınabilen en fazla yüktür. Kırılma Yükü (Kapasite); N kır ; Beton ve donatının malzeme karakteristik dayanımlarına (f ck, f yk ) çalışması durumunda kırılmayı sağlayan yüktür. SAYFA13 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

14 19.10.2015 ETRİYELİ KOLONLARDA NARİNLİK ETKİSİ (BURKULMA) Kolon boyunun büyümesi halinde burkulma meydana geleceği bilinmektedir. Etriyeli kolonlar, Eksenel basınçla birlikte eğilme momenti de taşırlar. Kolonların burkulma hesabını yapabilmek için Normal kuvvetle birlikte tesir eden eğilme momentinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu konu ilerde incelenecektir. SAYFA14 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI SAYFA14 D M A N B N C N M

15 19.10.2015 ETRİYELİ KOLONLARDA KARŞILAŞILAN PROBLEM TİPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Kolonların sadece normal kuvvete göre hesabına izin verilmez. Ancak bazı özel durumlarda aşağıdaki yol izlenebilir. SAYFA15 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

16 19.10.2015 1. Tip Problem: Verilenler: Kolon boyutları, malzeme, donatı İstenen: Kolonun güvenlikle taşıyabileceği yük, (Kolonun verilen donatı ile taşıyabileceği karakteristik yüktür) T.G. Metodu ile çözüm: Malzeme verildiğinden hesap dayanımları f cd, f yd alınır. Kolon boyutları verildiğinden A c =b*h hesaplanır. Donatı çap ve sayısı verildiğinden ilgili tablodan A st alınır N r = 0.85*f cd *A c + f yd *A st N r kolon taşıma gücüdür. N d =N r olduğu düşünülerek dizayn yüküne geçilir. SAYFA16 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

17 19.10.2015 Ancak dizayn yükünün üst sınırları Normal bölgede N d ≤ 0,90*f cd *A c Deprem bölgesinde N dm ≤ 0,75*f cd *A c olarak verilmiştir. Problemin verisine göre Dizayn yükü, şartname değerlerinden küçük ise, Kolonun taşıyabileceği karakteristik yük, N kar = N d /  f ifadesinden bulunabilir. Problemin verisine göre Dizayn yükü, şartname değerlerinden büyük ise, mevcut Kolonun kesiti ile bu yük taşınamaz. Kolon boyutları büyütülmelidir. SAYFA17 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

18 19.10.2015 Deprem bölgelerinde: İzin verilen yük N dm ≤ 0,75*f cd *A c Kolonun mevcut beton ve donatısı ile taşıyabileceği en fazla yük (Taşıma Gücü) N r = 0.85*f cd *A c + f yd *A st Deprem bölgesinde Kolon taşıma gücü N r hiçbir zaman N değerini geçmemelidir. Daima N r ≤ N dm olmalıdır. Kolonun karakteristik yükü (Güvenle taşınabilecek karakteristik Yük) N kar = N dm /  f SAYFA18 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

19 19.10.2015 2. Tip Problem: Verilenler: Kolon boyutları, malzeme, karakteristik yük İstenen:, Boyuna ve enine donatı hesabı ve seçimi a) Boyuna donatı hesabı ve seçimi T.G. Metodu ile çözüm: Malzeme verildiğinden hesap dayanımları f cd, f yd alınır. Kolon boyutları verildiğinden A c =b*h hesaplanır. Karakteristik yük verildiğinden Dizayn yükü N d hesaplanır. Dizayn yükü, taşıma Gücünden az veya en fazla eşit olmalıdır. N d =N r yazılabilir. N r = 0.85*f cd *A c + f yd *A st SAYFA19 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

20 19.10.2015 N r = 0.85*f cd *A c + f yd *A st A st hesap sonucu gereken donatı alanı bulunur. A st ≤ 0 kesitin donatıya ihtiyacı yoktur. Beton tüm kuvveti karşılamaktadır. Şartname gereği donatı konulacaktır. A st ≤ A s,min Şartname gereğin A s,min donatısı konulacaktır. A st > A s,min Uygun donatı seçilmelidir. SAYFA20 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

21 19.10.2015 b) Enine donatı hesabı: Enine donatı hesabı etriyenin çap ve adım mesafesinin bulunması demektir. Etriye çap ve adım mesafesi bakımından Normal bölgede ve deprem bölgesinde farklı kurallar vardır. Normal bölgede; Etriye çapı, en az  6 olmalı ancak boyuna donatı çapının 1/3 den az olmamalıdır. Etriye aralığı s  12  boy, s  20 cm olmalıdır. SAYFA21 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

22 19.10.2015 Deprem bölgesinde; Etriye çapı, en az  8 olmalı ancak boyuna donatı çapının 1/3 den az olmamalıdır. Etriye aralığı açısından üç ayrı bölge belirlenmiştir. Sarılma Bölgesinin uzunluğu ve bu bölgedeki etriye adım mesafesi, kolonun SDY veya SDN olmasına göre bulunur. Orta bölge uzunluğu kolon serbest yüksekliğinin, sarılma bölgeleri arasında kalan kısmıdır. Kolonun SDY veya SDN olmasına göre değişmez. Etriye adım mesafesi s≤ b/2 s≤ 200mm Birleşim bölgesi uzunluğu kolona saplanan kiriş yüksekliği kadardır. Bu bölgedeki etriye adım mesafesi Kuşatılma durumuna göre 100 veya 150 mm. SAYFA22 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

23 19.10.2015 Sargılı etriyeli kolonları incelemeden önce basit etriyeli kolonların kırılmasını inceleyelim. Şekil 4.13a da olduğu gibi kolona tesir eden ( N ) yükünün kolonun kırılma yükü olan ( N kır ) dan küçük olması halinde kolondaki beton ve donatı tarafından bu yük taşınabilecektir. SAYFA23 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI D) SARGILI ETRİYELİ KOLONLARDA HESAP ESASLARI :

24 19.10.2015 Beton; karakteristik basınç Mukavemetine, Boyuna Donatı; akma mukavemetine eriştiğinde, Kolona tesir eden yük, kırılma Yüküne erişmiş demektir. Uyum sayesinde….. Bu anda beton ezilmekte, iki etriye arasında kalan donatı da burkularak akmaktadır. Bu şekilde kolonun yük taşıyan iki elemanı da vazifelerini tamamlamış bulunmaktadır. SAYFA24 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

25 19.10.2015 Sargı donatısı belirli çap ve adım mesafesinde boyuna donatıyı sürekli olarak helezon şeklinde sarmakta ve sargılı etriyeli kolonun taşıdığı yük aynı beton kesiti ve boyuna donatısı aynı olan basit etriyeli kolonun taşıdığı yükten daha fazla olmaktadır. Bunu sağlayan iki faktör vardır. Donatı Faktörü: Etriye sıklaştıkça donatının burkulma boyu azalacağından daha fazla yük taşıyacağı ortadadır. Burada etriye yük taşımamakta fakat boyuna donatının burkulma boyunu azaltarak daha fazla yük taşımasını sağlamaktadır. SAYFA25 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

26 19.10.2015 Beton Faktörü: Diğer bir sebebi de sık sarılan sargı donatısından dolayı çekirdek kısmındaki betonun üç eksenli basınç etkisi altında kalarak, daha fazla eksenel yük taşımasını sağlamasıdır. Malzeme derslerinden de bilindiği gibi betonun üç eksenli basınç deneyindeki mukavemeti, bir ve iki eksen altındaki mukavemetinden daha fazladır. SAYFA26 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

27 19.10.2015 SAYFA27 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI Üç eksenli basınçta, yanal basınç artışının betonun basınç dayanımına etkisi

28 19.10.2015 SAYFA28 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI Etriyenin düşey etkisi: Etriyenin adım mesafesinin beton basınç dayanımına etkisi: Düşeyde seyrek etriye kullanıldığında yanal şekil değiştirmesi sınırlandırılmış beton alanı azalmaktadır. Düşeyde sık etriye kullanıldığında yanal şekil değiştirmesi sınırlandırılmış beton alanı artmaktadır.

29 19.10.2015 SAYFA29 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI Betondaki oluşan dayanım, betonun tek eksenli dayanımını f ck1 geçtiğinde yanal şekil değiştirmesi sınırlandırılmamış kabuk betonu çatlayacaktır. Bu bölge tek eksenli basınca çalışmaktadır. Bu safhadan sonraki hesaplarda etriyenin içinde kalan çekirdek alanı hesaba alınması daha uygundur. Etriyelerin iç kısmında kalan beton alanı, başka bir deyişle, yanal şekil değiştirmesi sınırlandırılmış bölgenin büyüklüğü düşeydeki etriyenin sıklığı ile orantılıdır.

30 19.10.2015 SAYFA30 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI Dikdörtgen kesitli kolonlarda yatayda etriyelerin kol sayısı artırılarak veya çiroz etriyeler kullanılarak yanal şekil değiştirmesi sınırlandırılmış çekirdek bölgesi alanı artırılabilir. Bu şekilde sarılmamış bölge (kabuk betonu) azaltılabilir. Bunu sağlamak için TDY a ≤25  etr şartını getirmiştir. Yatayda seyrek etriye Yatayda sık etriye kullanılarak yanal şekil değiştirmenin sınırlandırıldığı bölgenin artırılması Etriyenin yatay etkisi:

31 19.10.2015 SAYFA31 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI Dairesel kesitli kolonlarda enine donatı olarak belirli sıklıkta sargı donatısı kullanıldığı zaman iç çekirdek alanının tamamı enine şekil değiştirmesi sınırlandırılmış bölge olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı dairesel sargılı kolonlarda çekirdek alanının tamamı sarılmış bölge olarak alınabilir. h : Sargılı kolon dış çapı A c =  *h²/4 brüt alanı D : Sargılı kolon iç çapı (çekirdek çapı) A ck =  *D²/4 çekirdek alanı

32 19.10.2015 Sargılı kolonlarda beton karakteristik basınç mukavemetine eriştiğinde, önce kabuk betonu çatlayıp dökülecektir. Daha önce A c olan brüt beton kesit alanında azalma olacak, beton kesit alanı azalarak çekirdek alanı denilen A ck haline gelecektir. Çekirdek betonunun enine şekil değiştirmesi sınırlandırıldığından üç eksenli basınç tesirindeki gibi davranacak ve mukavemeti artacaktır. Buradan da görüldüğü gibi sargı donatısı ayrıca yük Taşımamakta, betonun daha fazla yük taşımasını sağlamaktadır. SAYFA32 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

33 19.10.2015 Betonun, Basit etriyeli kolonun ve sargılı etriyeli kolonun Yük- Deformasyon diyagramları aynı eksen takımında incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir. SAYFA33 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

34 19.10.2015 Basit etriyeli kolonda A noktasından sonra yükte boşalma olmakta ve kolon kırılmaktadır. Sargılı etriyeli kolonlarda ise A noktasında kabuk betonunun çatlayıp yük taşımaz hale gelmesiyle yükte bir düşme başlamaktadır. Bu sırada sargı donatıları devreye girmekte ve çekirdek betonunun yanal şekil değiştirmesini engelleyerek, mevcut betonun mukavemetini artırmaktadır. SAYFA34 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

35 19.10.2015 Sargılı kolonlardaki ikinci tepe noktasının (B), ilk tepe noktasına (A) eşit olması için enine donatı oranı olan  s değerinin, şartnamelerde verilen  smin değerine eşit olması gerekir. Sargılı kolonlardaki enine donatı oranı, minimum enine donatı oranına eşit veya daha fazla olduğunda, gerilme-Şekil değiştirme diyagramı incelendiğinde, Çelikte olduğu gibi yük sabit kaldığı halde deformasyonlar artmaktadır. Dolayısıyla sargılı kolonlar basit etriyeli kolonlara göre daha sünek bir davranış göstermektedir SAYFA35 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

36 19.10.2015  s   smin olması halinde ikinci tepe noktası A dan küçük,  s   smin olması halinde ise ikinci tepe noktası A dan büyük değer almaktadır. SAYFA36 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI Adım mesafesinin büyümesi ile kolonun dayanım ve sünekliliğinin artışı görülmektedir.

37 19.10.2015 Bir kolonun sargılı kolon olarak kabul edilmesi halinde taşıyabileceği yük, aynı beton kesit ve donatıyla basit etriyeli kolonun taşıyabileceği yüke göre, sargılı etriyeli kolonun sünekliği dikkate alındığında daha fazla olarak alınabilir. Bu fazla olan kısım, belirli şartların sağlanması halinde 1985 TS 500 de % 10 olarak verilmiştir. Sonuç olarak sargı donatısı şartlarını sağlayan bir kolonun taşıma gücü: N r = 1,1*(0.85*f cd *A c + f yd *A st ) ifadesi ile bulunabilir. Bu bağıntının kullanılabilmesi için sargı donatısı oranının, sınır sargı donatısı oranından az olmaması gerekir. Deprem bölgesinde kolonlar için verilen N dm ≤ 0,75*f cd *A c Şartının burada da geçerli olduğu unutulmamalıdır. SAYFA37 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

38 19.10.2015 SAYFA38 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

39 19.10.2015 a) Genel Tanım Ve Tarifler h : Sargılı kolon dış çapı A c =  *h²/4 brüt alanı D : Sargılı kolon iç çapı (çekirdek çapı) A ck =  *D²/4 çekirdek alanı f ck : Karakteristik beton silindir basınç dayanımı f yk : Boyuna donatının karakteristik akma dayanımı f ywk : Sargı donatısının karakteristik akma dayanımı  t = A st /A ck ; Boyuna donatı oranı  s =A sp /A ck ; Enine donatı (Sargı donatısı ) oranı A sp =  *D*A 0 / s; Birim kesitteki enine donatı alanı A 0 : Enine donatı kesit alanı s : Sargı donatısı adım mesafesi SAYFA39 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

40 19.10.2015  smin : Minimum sargı donatısı oranı  smin = 0.45*(f ck / f ywk )*[(A c /A ck )-1]  s = A sp /A ck ; A sp =  *D*A 0 /s ; A ck =  *D²/4 uygulanırsa;  s = (4/s)*(A 0 /D) sargı donatısı oranını veren kısa ifade bulunur. SAYFA40 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

41 19.10.2015 b) TS 500 de sargılı kolonlar için öngörülen şartlar: Boyuna donatı şartları: Minimum boyuna donatı oranı 0,01 Maksimim Boyuna donatı oranı 0.06 Boyuna donatı adet olarak en az 6  14 Enine donatı şartları:  smin = 0.45*(f ck /f ywk )*[(A c /A ck )-1]  smax =0.02 s adım mesafesi s  D/5; s  8 cm olmalıdır. Adım mesafesinin 4cm den küçük olması tavsiye edilmez. Normal kuvvet üst sınırı burada da geçerlidir. SAYFA41 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

42 19.10.2015 c) TDY de sargılı kolonlar için getirilen ilave şartlar: N d  0,20 A c *f ck olması durumunda sarılma bölgelerindeki enine donatının minimum hacimsel oranı (  smin ) aşağıda verilen şartları sağlayacak şekilde hesaplanmalıdır.  smin = 0.45*(f ck /f ywk )*[(A c /A ck )-1]  smin =0,12 *(f ck /f ywk ) N d ≤ 0,20 A c *f ck olması durumunda ise sarılma bölgelerinde yukarda verilen değerlerin en az 2/3 ü enine donatı olarak kullanılacaktır. SAYFA42 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

43 19.10.2015 Kolon orta bölgelerinde ise spiral aralığı; s ≤ h/2 (en küçük enkesit boyutunun yarısı) s ≤200 mm Oran olarak ise en az  smin = 0.45*(f ck /f ywk )*[(A c /A ck )-1] olm alıdır. SAYFA43 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

44 19.10.2015 1. Tip Problem: Verilenler: Kolon dış çapı, kolon çekirdek çapı, boyuna donatı (çap ve adet), sargı donatısı (çap ve adım mesafesi), malzeme. İstenen: Kolonun taşıyabileceği yük Çözüm: h verildiğinden A c =  *h²/4 D (çekirdek çapı) verildiğinden A ck =  *D²/4 Malzemeden  smin = 0.45*(f ck /f ywk )*[(A c /A ck )-1] çap ve adım mesafesi ile  s = (4/s)*(A 0 /D) Enine donatı kontrolü: SAYFA44 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

45 19.10.2015 a)  s <  smin ise kolon basit etriyeli kolon kabul edilecektir. N d =0.85*f cd *A c + f yd *A st N d hesaplanır. b)  s   smin ise kolon sargılı etriyeli kolondur.  t = A st /A ck hesaplandıktan sonra  t >  tmax Kesit büyütülmelidir.  t ≤  tmax ise normal çözüm yapılmalıdır. N d = 1,1*(0.85*f cd *A c + f yd *A st ) N d hesaplanır. Normal bölge veya deprem bölgesi durumuna göre Basit etriyeli kolonlar için verilen şartlar sağlanmalıdır. SAYFA45 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

46 19.10.2015 4.2. Eksenel Çekme Tesirindeki Elemanlar: Betonarme kesitin ekseninde sadece çekme kuvvetinin bulunması halidir. Bu gibi yapı elemanlarına çerçevelerde, kemerlerde, su depolarında ve silolarda rastlanır. Tekil temellerin bağ kirişleri de eksenel çekme tesirindeki eleman olarak hesaplanmaktadır. SAYFA46 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

47 19.10.2015 Çekme kuvvetinin kesitin ekseninde tesir etmesi halinde kesitte üniform çekme gerilmeleri meydana gelecektir. Bilindiği gibi betonun çekme dayanımı, basınç dayanımının yanında çok düşüktür. Eksenel çekme meydana gelen yapılarda, yapının sahip olması istenilen özelliklerine donatıyı saran betonun çatlamış veya çatlamamış olduğu kabulüne göre göre iki ayrı hesap şekli vardır. SAYFA47 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

48 19.10.2015 4.2.1 Betonun çatlamış olduğu kabul edilmiştir. Donatıyı saran betonun çatladığı, hiç çekme gerilmesi almadığı kabul edilecektir. Bu durumda bütün yük çelik tarafından karşılanacaktır. Tekil temellerin bağ kirişlerinde bu şekilde hesap yapılır. N kır = f yk *A st kesitin kırılma anında taşıdığı yüktür. N r = f yd *A st kesit taşıma kapasitesi, taşıma gücüdür. SAYFA48 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

49 19.10.2015 Bu elemana tesir eden yük, karakteristik yük ise önce dizayn yükü N d bulunur. Dizayn yükünün taşıma gücünden küçük ve son olarak eşit olacağı kabul edilerek N d ≤ N r taşıma gücüne geçilir. N r = f yd *A st ifadesinden donatı alanı bulunur. Eksenel çekme durumunda gereken donatı kesite üniform bir şekilde dağıtılmalıdır.  t = A st /A ck donatı oranı bulunur. SAYFA49 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

50 19.10.2015 Bütün kesitin çekmeğe çalıştığı durumda minimum boyuna donatı oranı ρ t,min = 1,5 f ctd / f yd olmalıdır. Donatının etrafına konulacak olan beton miktarı çok az olursa, kuvvet uygulandığında beton çatlar, dolayısıyla donatı paslanarak zamanla özelliklerini kaybedebilir. Demirlerin etrafındaki betonun az olması halinde rötre gerilmelerinden dolayı da bu beton çatlayabilir. Bunlar istenmeyen durumlardır. Beton kesit değiştirilmeksizin donatının çapları küçültülerek sayıları artırılırsa, betonun çatlaması azaltılabilir. SAYFA50 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

51 19.10.2015 4.2.2 Betonun çatlamadığı kabul edilecektir. Su deposu veya silo gibi yapılarda betonun hiç çatlamaması istenir. Bu durumda kesite tesir eden çekme kuvvetinin tamamı beton ve donatı tarafından ortaklaşa karşılanmalıdır. Betonu eksenel çekme kuvveti altında çatlatmayacak çekme kuvveti N cr, betonun eksenel hesap çekme dayanımından gidilerek bulunur. N cr = A c *f ctd SAYFA51 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

52 19.10.2015 Çekme kuvvetinin tesir ettiği kesit betonarme olduğundan donatının da bir miktar çekme kuvvetini karşılaması gerekir. Ancak aderans tam olarak kabul edildiğinden betonda çatlak meydana gelmeden önce donatıya herhangi bir kuvvet uygulanmayacaktır. Dolayısıyla betonarme olan kesit beton kesit gibi kabul. Bu durumda, beton çatlamadan kesitin taşıyabileceği eksenel yük yukarda verilen değerden fazla olmayacaktır SAYFA52 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI

53 19.10.2015 Betonun hesap çekme dayanımı yerine karakteristik çekme dayanımı yazıldığında, çatlayan betonun kırılma durumunda taşıyabileceği eksenel çekme kuvveti bulunur. N c,kır = A c *f ctk Beton kırıldıktan sonra eksenel yükün tamamı donatı tarafından karşılanmalıdır. Betonun çatlamaması halinde de kesitlerde yukarda verilen minimum donatı oranı, ρ t,min = 1,5 f ctd / f yd kesitte bulunmalıdır. SAYFA53 ADİL ALTUNDAL EKSENEL KUVVET TESİRİNDEKİ KOLONLARIN HESAP ESASLARI


"19.10.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 ADİL ALTUNDAL Prof. Yük. Müh. Adil ALTUNDAL Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları