Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama nedir? iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. Marketing mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama nedir? iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. Marketing mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın Temelleri ve Pazarlama Anlayışında Değişim

2 Pazarlama nedir? iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. Marketing mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986) kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985) Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

3 Pazarlama bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir değer içeren malların yaratılması, sunulması, ve diğerleriyle (değer arz eden mal ve hizmetlerle) mübadelesini kapsayan sosyal ve yönetsel bir süreçtir. (Kotler, 1998) “Pazarlama, müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur. (AMA, 2004) “Pazarlama; müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve genel olarak toplum için değer yaratma, haberdar etme, sunma ve değişim için kurumsal düzenleme ve süreçleri içeren faaliyetlerdir.(AMA,2007) Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

4 Pazarlama “pazarlama, taraflarına değer yaratan değişim ilişkileri ağlarını oluşturma, sürdürme ve geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bilimdir” (Erdoğan, 2009) Pazarlama hedef pazardaki müşterilerine değer sunacak ürünlerin geliştirilmesi ve pazara sunulmasını sağlamak amacıyla, pazardan elde edilen bilgilerin şirket içinde paylaşılması, uzun vadeli işletme hedeflerini sağlamak üzere müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bütün bunlarla birlikte toplumsal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanarak işletmenin paydaşlarını dikkate alan değer temelli faaliyetler bütünüdür. (Torlak, 2008) Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

5 Pazarlama Tanımlarında Yer Alan Önemli Noktalar
Pazarlama bir mübadele /değişim sürecidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Etkinlik ve kârlılık esasına göre değerlendirilir. Ekonomik değerlerle (Mallar, hizmetler ve fikirlerle) ilgilidir. Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur. Dinamik bir ortamda gerçekleşir. Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir. Değer yaratma, değer değişimi ile ilgili süreçleri içerir Faaliyet alanı olarak kâr amaçlı işletmelerle sınırlı değildir. değişimi kolaylaştıran ve gerçekleştiren faaliyetleri kapsar Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

6 Basit Bir Sistem Olarak Pazarlama
Değer ifade eden şey (Para, kredi, emek, mal) (Mal, hizmet, fikir…) ORTAM (Pazar) SATICI (İşletme) ALICI (Tüketici) Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

7 Perakendeci Toptancı Üretici Tüketici Mübadele Pazarlama Kavramı
Pazarlama İlkeleri

8 Pazarlamada temel kavramlar
İhtiyaçlar İstekler Talep Ürünler Müşteri Sadakati Müşteri Tatmini Değişim Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

9 Pazarlamanın kapsamı Mallar Hizmetler Fikirler Kişiler (bireyler)
Şehirlerin veya bölgeler Etkinlikler Örgütler (Şirketler, kamu kuruluşları vs.) Tüketim deneyimleri İyilik amaçlı pazarlama Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

10 Pazarlama Anlayışındaki Değişim
Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı İlişkisel pazarlama yaklaşımı zaman Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

11 Değişen pazarlama yaklaşımları ve özellikleri
Odak Noktası Amaç ve Özellikleri Üretim İmalat Üretimin arttırılması Maliyetlerin düşürülmesi ve kontrol edilmesi Satış artışıyla kârın azamileştirilmesi Ürün Mamuller Kalitenin ön plana çıkması Kalite seviyesinin yükseltilmesi Satış Üretilenin satılması (Satıcının ihtiyaçları) Promosyon ve satış faaliyetlerine ağırlık verilmesi Satış devir hızının yükseltilmesi yoluyla kâr artışı Pazarlama Tüketici ne istiyor? (Tüketicinin ihtiyaçları) Bütünleşik pazarlama Üretimden önce ihtiyaçların belirlenmesi Müşteri sadakati ve tatmini ile kâr artışı Pazar odaklılık İlişkisel Pazarlama Müşterilerle daha uzun süreli ilişkileri nasıl kurabilir ve sürdürebiliriz? Sadece ne sattığınız değil, nasıl sattığınız da önemlidir. Tüm tüketim sürecine odaklanarak müşteriyle birlikte olmanın yollarını aramak MİY Müşteri tatmini ve müşteri değeri Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

12 Toplumsal Pazarlama Anlayışının Öğeleri
İşletme (Amacı: Kâr) Toplum (Amacı: Toplumun refahı) Tüketici (Amacı: İhtiyaçlarının tatmini) Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

13 (Pazarlama iletişimi)
Ürün Fiyat Tutundurma (Pazarlama iletişimi) Dağıtım Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

14 Pazarlama karması Ürün (product) fiyat (price) Pazarlama iletişimi (promotion) dağıtım (place) (customer value) tüketiciye sağlanan değer (cost to customers) tüketiciye maliyeti (communication) iletişim (convenience) kolaylık 4P 4C Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri

15 Hizmetler için pazarlama karması 4p+3p= 7P
Ürün (product) fiyat (price) Pazarlama iletişimi (promotion) dağıtım (place) insanlar (people), süreçler (processes) fiziksel öğeler (physical evidence) Pazarlama Kavramı Pazarlama İlkeleri


"Pazarlama nedir? iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. Marketing mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları