Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MESLEK ETIGI MESLEK İ ET İ K Ö ğ r. Grv. MEHMET AL İ ZENG İ N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MESLEK ETIGI MESLEK İ ET İ K Ö ğ r. Grv. MEHMET AL İ ZENG İ N."— Sunum transkripti:

1 1 MESLEK ETIGI MESLEK İ ET İ K Ö ğ r. Grv. MEHMET AL İ ZENG İ N

2 MESLEKİ ETİK 2.1 Mesleki Etik Tanımı. 2 “Mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğudur”.

3 3 ETİK KAVRAMI 2.1 Mesleki Etik Tanımı MESLEK- AHLAK İLİŞKİSİ

4 4 MESLEKİ ETİK 2.2 Mesleki Etik İlkeler DOĞRULUKYASALLIKYETERLİLİKGÜVENİLİRLİK MESLEĞE BAĞLILIK

5 Yetersiz ve İlkesiz üyeleri meslekten ayırmak Meslek içi rekabeti düzenlemek Mesleğin ideallerini korumak 5 MESLEKİ ETİK AMAÇ

6 6 MESLEKİ ETİK İş Hayatında Etik İlkeler ADALETEŞİTLİK DÜRÜSLÜK VE DOĞRULUK TARAFSIZLIKSORUMLULUK İNSAN HAKLARI HÜMANİZM

7 7 MESLEKİ ETİK İş Hayatında Etik İlkeler BAĞLILIK HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ SEVGİHOŞGÖRÜLAİKLİKSAYGITUTUMLULUK

8 8 MESLEKİ ETİK İş Hayatında Etik İlkeler DEMOKRASİ OLUMLU İNSAN İLİŞKİLERİ AÇIKLIK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER EMEĞİN HAKKINI VERME YASA DIŞI EMİRLERE KARŞI DİRENME

9 Etik değerlere bağlı kalmaya kararlı olmak Davranışlarla örnek olmakKurumun etik ilkelerini belirlemekEtik değerleri açıkça belirtmek 9 Etik Değerler Uygun Çalışma Ortamı İçin;

10 Çalışanları Eğitmek Açık iletişimi desteklemek Tutarlı olmak, Gereklidir 10 Etik Değerler Uygun Çalışma Ortamı İçin;

11 ULUSAL DAVRANIŞ KURALLARI(ETİK), ULUSAL ESASLARLA VE ÖZGÜR DÜŞÜNCELERLE BESLENMELİ VE BUNA DESTEK OLUMALIDIR. M. KEMAL ATATÜRK 11

12 İŞ HAYATINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR NELERDİR ? 12

13 İş Kalitesini Önemsememe Rüşvet isteme veya verme İş yerinde ayrımcılık yapmak Özel yaşama müdahale Kurumun olanaklarını kişisel amaçlar için kullanma Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapma Hediye alma ağırlama Yanlış bilgilendirme yada bilgi saklama 13 İŞ HAYATINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

14 Yetkililerle etik dışı ilişki kurma İş yerinde hırsızlık yapma Çıkar çatışmalarına girme Mesleki sırları sızdırma Rakipler ile ilgili bilgilerin etik dışı toplanması Ürün sorumluluğunu ve güvenini önemsememe Çalışanlara etik davranmama Ast üst yada çalışma arkadaşlarını sömürme 14 İŞ HAYATINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

15 Görevini İhmal etme İş yerinde bencil davranma İş ilişkilerine Politik düşünceler katma İş yerinde yaranma ve dalkavukluk yapma Yetkisini Kötüye Kullanma Çalışma arkadaşları arasında dedikodu yayma Zimmet ve görevi suistimal etme Kurum varlıklarını kötü biçimde kullanma 15 İŞ HAYATINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

16 16 YÖNETİMDE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR KAYIRMARÜŞVET YILDIRMA KORKUTMA SÖMÜRÜ(İSTİSMAR)İHMALBENCİLLİK

17 17 YÖNETİMDE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR EZİYET(MOBİNG)YOLSUZLUK YARANMA - DALKAVUKLUK ŞİDDET BASKI HAKARET – KÜFÜR- TACİZ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA - ZİMMET

18 MESLEKİ YOZLAŞMANIN NEDENLERİ NELERDİR ? 18

19 Aşırı hırs, bencil ve aç gözlü davranma Yeterli hassasiyetin gösterilmemesi Eksik Değerlendirme Plansızlık İyi niyetle arkadaşını veya kendini koruma güdüsü Yasaların Kuralların ve yöntemlerin bilinmemesi Maddi ve Manevi Tatminsizlik İdeolojik veya siyasal ayrımcılık 19 MESLEKİ YOZLAŞMANIN NEDENLERİ

20 İş ortamında saygınlık kazanma İş ortamında güvenilirlik kazanma İş dünyasında iyi bir imaja sahip olma Karşılaşılacak problemlerin çözümünde kolaylık görme Etik değerlerle kalite yönetimi, stratejik planlama gibi alanların yönetilmesine yardımcı olma Etik değerlerle haksız rekabetin engellenmesini sağlama İş ortamında kabul görme 20 İŞ ETİĞİNDE UYGUN DAVRANIŞLARIN OLUMLU SONUÇLARI

21 EĞİTİMDİR Kİ BİR MİLLETİ YA HÜR, BAĞIMSIZ, ŞANLI, YÜKSEK BİR TOPLULUK HALİNDE YAŞATIR; YA DA ESARET VE SEFALETE TERK EDER. M. KEMAL ATATÜRK 21


"1 MESLEK ETIGI MESLEK İ ET İ K Ö ğ r. Grv. MEHMET AL İ ZENG İ N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları