Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM"— Sunum transkripti:

1 Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
Faaliyetleri 1

2 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
GÜNDEM Çevre Politikası ve Yönetim Kararlılığı Yönetim Sistemleri Sürdürülebilir Üretim için 5R yaklaşımı Çevresel Riskler Enerji Verimliliği Duyarlılık ve Sosyal Sorumluluk Sonuçlar

3 İklim Hareketi için Kurumsal Liderlik Ağı - 2C Mücadele Bildirisi
Çevre Politikası ve Yönetim Kararlılığı ÇEVRE POLİTİKASI 2012 TOFAŞ ÖNCELİKLERİ Müşteri beklentilerinin ötesine geçmek Yerel Pazar payını arttırmak Genel Çevresel Sürdürülebilirlik WCM Dünya klasında üretim merkezi olmak Kültürel değişimi hızlandırmak İklim Hareketi için Kurumsal Liderlik Ağı - 2C Mücadele Bildirisi ÇEVRESEL KARARLILIK

4 Yönetim Sistemleri WCM 7 Adım Çevre WCM 7 Adım Enerji
ISO 14064 (1st : 2011) ISO (1st : 1998) WCM 7 Adım Çevre WCM 7 Adım Enerji ISO Çevresel Yönetim Standardı OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı ISO Sera Gazı İzleme ve Raporlandırma Standardı ISO Enerji Yönetimi Standardı

5 WCM 7 adım Çevre Yönetimi Yaklaşımı
Yönetim Sistemleri WCM 7 adım Çevre Yönetimi Yaklaşımı 7.Adım Model Fabrika 6.Adım Yeşil Satınalma Risk ve Yük azaltma 5.Adım Çevresel Raporlama Çevresel Muhasebe 4.Adım Kaynak Yönetimi, Kimyasal Yönetimi 3.Adım ÇYS standartları Ölçüm / Eğitim / Denetleme 2.Adım Kirlilik kaynakları için işlem kontrolu 1.Adım Yasal Yükümlülükler, Çevresel Etki Değerlendirme

6 WCM 7 adım Enerji Yönetimi Yaklaşımı
Yönetim Sistemleri WCM 7 adım Enerji Yönetimi Yaklaşımı 7.Adım Yaygınlaştırma 6.Adım Standartlaştırma 5.Adım Karşı Tedbirler 4.Adım Kayıp Analizleri ve maliyet yayılımı 3.Adım Ölçüm / Eğitim / Denetleme 2.Adım İnceleme 1.Adım Model Alan ve Enerji Tipinin Seçimi

7 Sürdürülebilir Üretim için 5R
Kirliliği kaynağında önlemenin etkin yolu…

8 Sıfır/Azaltılmış Atık
Sürdürülebilir Üretim için 5R Proaktif Önleyici Reaktif REFUSE - REDUCE REDUCE – REUSE RECYCLE– RECOVER Ham Madde İşlem Ürün İyileştirilmiş işlem => Sıfır/Azaltılmış Atık Atık Operasyonel Kontrol Standartları Azaltılmış Atık Arıtma & Bertaraf Geri Dönüşüm Geri Kazanım (enerji)

9 Sıfır/Azaltılmış Atık
Sürdürülebilir Üretim için 5R Proaktif REFUSE - REDUCE Ham Madde İşlem Ürün İyileştirilmiş işlem = Sıfır/Azaltılmış Atık Su Bazlı Boya-Robot One Bell Uygulaması Elektrostatik Boya Sprey Tabancası VOC’siz Boya Temizleme Kimyasalı

10 Sürdürülebilir Üretim için 5R
REFUSE Su bazlı boya kabinleri ve 6 eksenli sprey robotları: uygylama verimi ~ %85 Solvent Bazlı Boya : %75 VOC (Solvent) Su Bazlı Boya : %15 VOC(Solvent ) Robotlar ile daha yüksek uygulama verimi Daha az tehlikeli atık (boya çamuru)

11 Sürdürülebilir Üretim için 5R
REFUSE Kirlenen zeminlerin temizliğinde Ksilen yerine yüzey aktif madde içeren temizlik kimyasalları kullanılıyor. Çalışanların tulumları VOC içermeyen çözücüler ile yıkanıyor. Robot temizliklerinde % 40 Glikol Asetat içeren temizlik kimyasalı yerine % 3 solvent içeren yeni bir ürün kullanılmaya başlandı. ÖNCE SONRA Robot temizlik (Purge) NIKUTEKS % 0 Solvent % 40 Solvent

12 Bad Orientation of Metallic Flakes Good Orientation of Metallic Flakes
Sürdürülebilir Üretim için 5R REDUCE ÖNCE SONRA One- Bell adı verilen yeni bir boya formülasyonu ile metalik boyadaki aluminyum parçacıkların düzgün dağılımı pnömatik istasyona gerek kalmadan sadece elektrostatik istasyonda tek seferde gerçekleştiriliyor. Baya tasarrufu : €/yıl Bad Orientation of Metallic Flakes Good Orientation of Metallic Flakes

13 Konvansiyonel Boya Tabancaları Eletrostatik Tabancalar
Sürdürülebilir Üretim için 5R REDUCE Solvent Bazlı boyada daha önce kullanılan elektrostatik boya uygulaması Su Bazlı Boya’da da uygulanmaya başlandı ve manuel aplikasyon verimi %35’dan %65’e çıktı. 1970 1990 2002 2010 2012 Konvansiyonel Boya Tabancaları < % 35 HVLP Tabancalar % 35-45 Eletrostatik Tabancalar % 55-65

14 Sıfır/Azaltılmış Atık
Sürdürülebilir Üretim için 5R Proaktif Önleyici REFUSE - REDUCE REDUCE – REUSE Ham Madde İşlem Ürün İyileştirilmiş işlem => Sıfır/Azaltılmış Atık Atık Operasyonel Kontrol Standartları Azaltılmış Atık Boya Çamuru Azaltma Atık mastik tekrar kullanımı

15 Sürdürülebilir Üretim için 5R
REUSE ÖNCE SONRA AUTOMATED CLOSING PURGING ATIK MASTİK (Kuruyan mastikler tekrar kullanılamıyor) Püskürtme zamanına göre PLC otomasyonu ile açılıp kapanan toplama konteyneri Atık Mastik = 3960 kg/yıl Bertara Maliyeti = 4000 €/yıl Tekrar Kullanım = 3960 KG Malzeme Tasarrufu = €

16 Sürdürülebilir Üretim için 5R
Kontamine Atık Azaltma REDUCE ÖNCE SONRA Kirliliği Kaynağında önlemek Yan sanayi ile ortak çalışma sonucu Varil içine önceden LDPE film yerleştirme Sadece atık film bertarafı ile %85 atık azaltımı Boş variller temiz ve arıtılmadan geri kazanıma Atık azaltma 15 ton/yıl Boş mastik ve macun varilleri Tehlikeli Atık: Temizleme güçlüğü

17 Sıfır/Azaltılmış Atık
Sürdürülebilir Üretim için 5R Proaktif Önleyici Reaktif REFUSE - REDUCE REDUCE – REUSE RECYCLE– RECOVER as ENERGY Ham Madde İşlem Ürün İyileştirilmiş işlem => Sıfır/Azaltılmış Atık Atık Operasyonel Kontrol Standartları Azaltılmış Atık Arıtma & Bertaraf Geri Dönüşüm Geri Kazanım

18 Sürdürülebilir Üretim için 5R
RECYCLE ÖNCE SONRA Atık Boya Çamuru Atık Solvent ABC ABC Taşıma ve Bertaraf = 350 Euro/ton Atık Boya Çamuru Atık Solvent Antipas Boya Geri Kazanım Taşıma+ Bertaraf Maliyeti = 0 2007 – 2011 arasında 570 ton boya çamuru geri kazanıldı Toplam Kazanç = 171,000 € Atık Yakma Tesisi

19 Sürdürülebilir Üretim için 5R
RECOVER ÖNCE SONRA Arıtma çamurları yüksek maliyetle atık yakma tesisine gönderiliyordu 2012 Arıtma Çamuru= 1200 tons. Bertaraf : 175 €/Ton Taşıma : 280 €/truck Toplam Maliyet = € Arıtma çamurları enerji değeri geri kazanılmak üzere çimento fabrikalarına gönderildi. İşlem Maliyeti = 88 €/ton Taşıma = 105 €/truck Toplam maliyet = € Gerçekleşen Kazanç = €

20 Kimyasal Kontrol Haritası
Çevresel Riskler Kimyasal Kontrol Haritası 43 Kim. 13 ton Gövde 25 Kim. 88 ton Montaj 71 kim. 378 ton Boya 16 kim 2,2 ton R & D 8 Kim. 3,3 ton Pres 189 Kimyasal 532 ton Aux. Materials UST- Yakıt Tankları Küçük Yağ Varilleri Basınçlı Gaz Tüpleri Yerüstü Kimyasal Depolama Alanları

21 Yeraltı Depolama Tankları
Çevresel Riskler Yeraltı Depolama Tankları ÖNCE Yüksek çevresel riske sahip eski yeraltı depolama tankları. 30 ton benzin ve 30 ton yağ tankı elimine edildi. ÖNCE SONRA

22 Sızıntı riski elimine edildi
Çevresel Riskler Yeraltı Depolama Tankları ÖNCE SONRA Improved Storage Tanks Double Wall tanks Concrate pool - secondary containment Alarm in case of leak Eski yeraltı depoloma tankları Eski tanklar>10 yıl Sıradan tanklar (çift duvar yok) İkincil bir önleme yok Sızıntı riski elimine edildi Yer Yer Kum Fuel tank Yakıt Tankı HDPE izolasyonu Sızıntı Riski BETON HAVUZ Sızıntı izleme kuyuları Sızıntı izleme kuyusu

23 Yeraltı Depolama Tankları
Çevresel Riskler Yeraltı Depolama Tankları ÖNCE SONRA 59 % AZALTIM

24 Enerji Verimliliği 2012 Sonuçları
Enerji Yönetimi Enerji Verimliliği 2012 Sonuçları WCM Enerji Yönetimi Metodolojisi kapsamında, 2012 yılında 224 enerji verimliliği kaizen’i 2012 hayata geçirilmiştir. Bu projelerle 3.59 mil TL parasal kazanç sağlanmışlardır. Enerji kazanımı Enerji Bütçesinin %9,5’ine eşittir.

25 Enerji Yönetimi

26 (Communication & Brouchures)
Duyarlılık ve Sosyal Sorumluluk Enerji Verimliliğii Kampanyası Energy Awareness (Communication & Brouchures)

27 A certificate of Appreciation to TOFAS
Duyarlılık ve Sosyal Sorumluluk Dünya Çevre Günü Etkinlikleri 5th June 2012 – Happy EARTH Day A certificate of Appreciation to TOFAS

28 All paintings are around wastewater treatment plant
Duyarlılık ve Sosyal Sorumluluk Dünya Çevre Günü Etkinlikleri 5th June 2011 – Happy EARTH Day Wall Painting – Green Plant Tofas All paintings are around wastewater treatment plant

29 Geleneksel Fidan Dikme
Duyarlılık ve Sosyal Sorumluluk Ağaçlandırma Kampanyaları “Fiat Ormanı” 52 hektar, fidan Geleneksel Fidan Dikme 16 yılda > fidan

30 Duyarlılık ve Sosyal Sorumluluk
Çevre Ödülleri YEGM Enerji Verimli Tesis Ödülü AB ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÜRKİYE PROGRAMI En İyi Çevre Yönetimi Türkiye Birincisi

31 ÇEVRESEL GÖSTERGE SONUÇLARI
Enerji Tüketimi

32 ÇEVRESEL GÖSTERGE SONUÇLARI
Uçucu Organik Karbon (VOC) Emisyonları, gr/m2

33 ÇEVRESEL GÖSTERGE SONUÇLARI
Gömülerek Bertaraf Edilen Atıklar, kg/oto

34 ÇEVRESEL GÖSTERGE SONUÇLARI
Yeraltı Tankları Kapasitesi, ton

35 Teşekkür ederiz


"Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları