Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ ”sayı dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ ”sayı dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir?"— Sunum transkripti:

1 “77-74-71-69-65-62”sayı dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir?
Matematik 21- “ ”sayı dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir? A-74 B-69 C-65 D-71

2 2643 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?
C-2643 D-3658

3 Bir çarpma işleminde çarpım 2808,çarpanlardan biri 6 ise diğer çarpan kaçtır?
C-468 D-568

4 Bir çıkarma işleminde çıkan 583, fark 869 ise eksilen kaçtır?
C-1300 D-1452

5 İki sayının toplamı 72’dir
İki sayının toplamı 72’dir.Büyük sayı küçük sayıdan 16 fazla ise,küçük sayı kaçtır? A-32 B-43 C-33 D-28

6 Dört kardeşin yaşları toplamı 62’dir
Dört kardeşin yaşları toplamı 62’dir.3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır? A-50 B-52 C-48 D-65

7 Bir metrelik bir kumaşın 75cm’i satıldı.Geriye kaç cm kumaş kalmıştır?

8 Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir?
A-Uçan filler B-bahçedeki güzel çocuklar C-Türkiye’nin bazı illeri

9 96 sayısında,onlar basamağındaki rakamın basamak değeri birler basamağındaki rakamın sayısı değeri farkı kaçtır? A-96 B-84 C-90

10 Leyla,Nuran ve Ahmet’in yaşları toplamı72’dir
Leyla,Nuran ve Ahmet’in yaşları toplamı72’dir.5 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır? A-87 B-67 C-57

11 Bir bölme işleminde bölen 9,bölüm13 ve kalan 5’tir.Bölünen sayı kaçtır?
C-117

12 MAKARA kelimesindeki harflerin kümesi kaç elamanlıdır?
B-5 C-4

13 87,25,33,98,47,76 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak baştan üçüncü sayı aşağıdakilerden hangisi olur? A-76 B-47 C-33

14 Bir metrenin 1/4’ü kaç santimetredir?
C-25

15 Bir gün kaç dakikadır? A-900 B-1200 C-1440

16 Bir sayı ile 5 katının toplamı 90 ise sayının kendisi kaçtır?
C-6

17 Yarısı 46 olan sayının 9 fazlasının 2 katı kaçtır?
B-202 C-92

18 24düzine kalemin 78 tanesini satan bir kırtasiyecinin kaç kalemi kalmıştır?

19 “Dokuz bin on dokuz” sayısının rakamla yazılışı hangisidir?
C) 9190 D) 9091

20 5 binlik+ 1 yüzlük+ 2 birlik şeklinde çözümlenen doğal sayı kaçtır?
C) 5102 D) 520

21 Ben 34 yaşındayım. Kardeşim Ali benden 19 taş küçük olduğuna göre , ikimizin yaşları toplamı kaçtır?
C) 53 D) 60

22 Aysu topladığı 129 cevizi, Ayça’ da topladığı 39 cevizi aynı poşete koydular.Poşette toplam ne kadar ceviz oldu? A) 168 B) 170 C) 158 D) 175

23 Çiftlikte bulunan 32 koyun ile 14 kuzunun ayaklarının toplamı kaçtır ?
C) 184 D) 190

24 368 tane elmayı 4 kasaya eşit olacak şekilde koyduğumuzda her bir kasaya kaç elma düşer ?

25 75 tane kalemin ini kardeşime verdim. Bana kaç kalem kaldı?
C)45 D) 60

26 Ali bir günde 19 problem çözüyor. 8 günde kaç problem çözer?
C)155 D)11

27 Bir çıkarma işleminde çıkan 78, fark 47, eksilen kaçtır?
C)31 D) 33

28 A=(elma,kitap,kalem,dolap)A kümesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
a)Yılın ayları kümesine b)Yılın mevsimleri kümesine c)Haftanın günleri kümesine

29 İki sayının toplamı 47’dir. Büyük sayı küçük sayıdan 13 fazladır
İki sayının toplamı 47’dir. Büyük sayı küçük sayıdan 13 fazladır.büyük sayı kaçtır? a)42 b)30 c)32

30 Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 55’dir
Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 55’dir. Bölüm 5 kalan 7 ise bölen kaçtır? a)5 b)10 c)8

31 Yaşları toplamı 30 olan iki kardeşten büyüğü 18 yaşındadır
Yaşları toplamı 30 olan iki kardeşten büyüğü 18 yaşındadır. 5 yıl önce küçük kardeş kaç yaşındaydı? a)10 b)7 c)8

32 Saatteki hızları 60 ve 80 km olan iki araba aynı yerden aynı anda zıt yönde hareket ediyorlar.
2 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç km olur? a)280 b)400 c)580

33 Bilge 14 yaşındadır. Ablasının yaşı kendisinden 5 fazla,annesinin yaşı da ablasının 2 katıdır. Annesi kaç yaşındadır? a) 19 b) 38 c) 45

34 İki şehir arasındaki uzaklık 625 km. ’dir
İki şehir arasındaki uzaklık 625 km.’dir. Aynı anda karşılıklı olarak hareket eden araçlardan birinin hızı 70 km.’dir. Araçlar 5 saat sonra karşılaştıklarına göre, diğer aracın hızı kaç km.’dir? a) 55 b) 60 c) 72

35 52’ den başlayarak ileriye doğru dörder ritmik sayarken, dördüncü sırada hangi sayıyı söyleriz?

36 İki deste kalemin 3/4’ ü (dörtte üçü) kaç kalem eder?
B-) 15 C-) 5

37 3 kuzu, 3tavşan ve 3 tavuğun ayakları toplamı kaçtır?
B-) 30 C-) 32

38 60 kilogram sütü dörder kilogramlık şişelere doldurmak istiyoruz
60 kilogram sütü dörder kilogramlık şişelere doldurmak istiyoruz. Bunun için kaç şişeye ihtiyacımız vardır? A-) 15 B-) 12 C-) 16

39 Hangi sayının 4 katının 8 eksiği 480’dir?
b) 95 c) 108 d) 122

40 Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 6’dır. Bölünen sayı kaçtır?
c) 48 d) 13

41 Günde 4 ekmek yiyen bir aile 2 ay, 2 haftada kaç ekmek yer
Günde 4 ekmek yiyen bir aile 2 ay, 2 haftada kaç ekmek yer? ( Gün 30’dur.) a) 196 b) 252 c) 74 d) 296

42 4/6 ’ sı 160 olan sayının tamamı kaçtır ?
b) 120 c) 240 d) 320

43 6504 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır ?
b) 15 c) 19 d) 456

44 Sınıfımızı süslemek için 4 düzine bayrak, 5 deste sü kağıdı aldık
Sınıfımızı süslemek için 4 düzine bayrak, 5 deste sü kağıdı aldık. Sınıfımızı süslemek için ne kadar süs eşyesı aldık. a) 48 b) 50 c) 76 d) 98

45 Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinin 3 katıdır.
Çarpanların toplamı 132 ise,çarpım kaçtır? A.3367 B.3267 C.4267

46 “Çiçek” sözcüğünün harflerinden bir küme yapılırsa kümenin
kaç elemanı olur? A.4 B.5 C.3

47 64 kg pirincin 3/4’ünün 5 kg fazlası kaç kg pirinç eder?
B.48 C.16

48 4/6’sı 36 olan sayının tamamı kaçtır?
B.54 C.24

49 Üç basamaklı en büyük doğal sayının 1/3’ünün 5 katı kaçtır?
C.1665


"“ ”sayı dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları