Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

{ Mehmet Ekinci Dü ş lerinizin Ötesine Do ğ ru. Kaynakça  Kuantum Teorisi: Gözleyen ve gözlenen birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Bu etkileşim bağımsız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "{ Mehmet Ekinci Dü ş lerinizin Ötesine Do ğ ru. Kaynakça  Kuantum Teorisi: Gözleyen ve gözlenen birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Bu etkileşim bağımsız."— Sunum transkripti:

1 { Mehmet Ekinci Dü ş lerinizin Ötesine Do ğ ru

2 Kaynakça  Kuantum Teorisi: Gözleyen ve gözlenen birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Bu etkileşim bağımsız ölçüm yapmayı da şüpheli hale dönüştürür.  Kaos Teorisi: Herhangi bir işlemi veya sistemi diğerlerinden izole edip”doğru” sonuca varamazsınız.Gerçek hayat sistemleri non- lineardır.Hangi davranışın belireceği sistemin başlangıcı ve parametrelerin değerlerine bağlıdır.  Kognitif (Bilişsel) Davranışçı Model: Öğrenme, öğrencilerin kendi deneyimleri, zihinsel yapıları ve inançlarına bağlı olarak bilgiyi yapılandırma sürecidir (Jonassen, 1994). İlk duygusal tepkiler hızlı, bilinçdışı ya da değer sistemleridir.  Fraktall Geometri: Bir cismi oluşturan parçalar ya da bileşenlerin cismin tamamına benzemesi matematikte “fraktal” olarak isimlendirilir. 03.10.2015 2 Mehmet EKİNCİ

3 03.10.2015Mehmet EKİNCİ 3 Kuantum Sıçraması Vizyondur

4 Öğretmenlik, 1739 Sayılı Kanunda; “ Devletin eğitim ve öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir”. Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 4

5 Öğretmenlerin duygusal donanımı doğrudan ya da dolaylı olarak okul ve sınıf iklimine yansır ve hatta öğrencilerin eğitim-öğretimini etkiler diyebiliriz. Öğretmenlerin duygusal donanımı doğrudan ya da dolaylı olarak okul ve sınıf iklimine yansır ve hatta öğrencilerin eğitim-öğretimini etkiler diyebiliriz. 03.10.2015 5 Mehmet EKİNCİ

6 Bu Nedenle ; Eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlere mesleki etkinliklerine duygularını katmamaları, kontrol etmeleri ve objektif olmaları önerilir. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlere mesleki etkinliklerine duygularını katmamaları, kontrol etmeleri ve objektif olmaları önerilir. 03.10.2015 6 Mehmet EKİNCİ

7 Ve… Ve… Öğretmen-öğrenci iletişiminin niteliği, öğrenmeyi etkileyen temel etkendir. Öğretmen-öğrenci iletişiminin niteliği, öğrenmeyi etkileyen temel etkendir. 7 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

8 Hayat başarımızdaki olumsuzlukların nedeni; duygusal yönlerin ihmal edilerek, bilgi ve beceri yönetimi üzerine yoğunlaşmadır. duygusal yönlerin ihmal edilerek, bilgi ve beceri yönetimi üzerine yoğunlaşmadır. 8 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

9 Eğitim Kurumlarının neresinde inovasyon inovasyon yapabiliriz ? yapabiliriz ? 03.10.2015 9 Mehmet EKİNCİ

10 Kalite, sadece yönetimin işi değildir. işi değildir. Kalite, ‘sizin’ işinizdir. Kalite, ‘sizin’ işinizdir. 03.10.2015 10 Mehmet EKİNCİ

11 Olayları incelerken onları parçalara ayırıp indirgemek yerine onları en geniş açıdan bütünsel olarak incelemeyi başarabilmeliyiz. 11 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

12 Gözlenen ve gözleyen birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Gözlenen ve gözleyen birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Bu etkileşim bağımsız ölçüm yapmayı da şüpheli hale getirir. Bu etkileşim bağımsız ölçüm yapmayı da şüpheli hale getirir. (Kuantum) (Kuantum) 03.10.2015Mehmet EKİNCİ 12

13 “OLAYLARI OLDUĞU GİBİ DEĞİL, OLDUĞUMUZ GİBİ GÖRÜRÜZ” “OLAYLARI OLDUĞU GİBİ DEĞİL, OLDUĞUMUZ GİBİ GÖRÜRÜZ” ”BEN BANA VERİLENİM” Yani kişinin duygusal tepkisi doğrudan durumdan değil, durumla ilgili düşüncelerinden etkilenir. (kognitif) 03.10.2015 13 Mehmet EKİNCİ

14 LINEAR ve NON – LINEAR YAKLAŞIM LINEAR ve NON – LINEAR YAKLAŞIM Herhangi bir işlemi veya sistemi diğerlerinden izole ederek “doğru” sonuca varamazsınız. Bu bir linear yaklaşımdır. Bu bir linear yaklaşımdır. Oysa gerçek hayatta sorunlar Oysa gerçek hayatta sorunlar Non - lineardır. Non - lineardır. Olaylar karşısında hangi davranışların belireceği sistemin başlangıcı ve parametrelerin değerlerine bağlıdır. Olaylar karşısında hangi davranışların belireceği sistemin başlangıcı ve parametrelerin değerlerine bağlıdır. (kaos teorisi) (kaos teorisi) 03.10.2015 14 Mehmet EKİNCİ

15 Ragıp el- İsfahani (Hicri d.343/ ö. 425 ) Ragıp el- İsfahani (Hicri d.343/ ö. 425 ) İnsan varlığı bütün varlıkların toplamıdır. Kim kendini tanırsa tüm varlığı tanımış olur. 03.10.2015 15 Mehmet EKİNCİ

16 İnsanları; kitaplar gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın, asıl değerini okumaya başlayınca anlarsınız. Hz Mevlana Hz Mevlana 16 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

17 Mehmet EKİNCİ 17 03.10.2015

18 Değersizlik Başaramama Korkusu Aşağılanma Korkusu Onaylanmama Korkusu Öz güven Kaybı Sevilmeme Korkusu Kaybetme Korkusu Haksızlık Suçlanma Korkusu 03.10.2015 18 Mehmet EKİNCİ

19 Yaşantımız bilinç altımızın monitördeki görüntüsüdür. Yaşantımız bilinç altımızın monitördeki görüntüsüdür. Bilinç altımız hard diskimizdir. Bilinç altımız hard diskimizdir. Hard diske yüklü olan programa göre yaşarız. Hard diske yüklü olan programa göre yaşarız. 03.10.2015 19 Mehmet EKİNCİ

20 Kişinin davranışı kim olduğunu ortaya koymaz. Bilinç altı bilgilerini ortaya koyar. Mehmet EKİNCİ 20 03.10.2015

21 “Beni bende demen bende değilem, Bir ben vardır bende benden içeri.” 21 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

22 BEDENDE İLETİŞİM (otonom iletişim) Homeostatik Cevaplar Otonom cevaplar Endokrin cevaplar Davranışsal cevaplar 22 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

23 23 Mehmet EKİNCİ Öfke bir duygu dur. Saldırı bir davranış FİGHT OR FLIGHT 03.10.2015

24 Mehmet EKİNCİ 24 03.10.2015

25  Nörobiyolojik yaklaşım, eylemlerimizi bedenin içinde, özellikle de beyin ve sinir sisteminde oluşan olaylarla ilişkilendirir. Her davranışın temelinde son derece karmaşık sinirsel süreçler yer almaktadır (Cüceloğlu, 1997:26-27). Beyinde oluşan sinirsel süreçler belirli bir düzen izleyerek kaslara geçer ve gözlenebilen davranışlar halinde dışa yansır (Atkinson,1999:32). DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME Mehmet EKİNCİ 25 03.10.2015

26 Davranışsal Enerji Aktarımı ve Aktif Öğrenme Döngüsü DUYGUSAL ZİHİNSEL (HARD DİSK) DAVRANIŞSAL 26 Mehmet EKİNCİ Silme Atlama Genelleme- Kişiselleştirme ÇARPITMA Çarpıtma - Bozma 03.10.2015

27 Neuro feetbeck : Beynin elektriksel akımını geri bildirimle düzeltebiliriz 03.10.2015Mehmet EKİNCİ 27 Fiziksel Zihinsel

28 kaygı öfk e nefret kayıtsızlık sevgi coşku cesaret arzu ümit kabul korku keder 28 Mehmet EKİNCİ Danışanın geçmişe ait travmaları ve ( - ) değerleri var. Kendi iç gücünü kaybetmiş Danışanın geçmişe ait travmaları yok veya geçmişe takılıp kalmamış Kendi iç gücüne sahip KOÇ TERAPIST NASIL ? NE ? NEDEN ? 03.10.2015 Farkındalık Kazanımı Duygusal Zihinsel Davranışsal

29 NEFRET KEDER KAYITSIZLIK DEPRESYON KAYGI KORKU KABUL CESARET COŞKU SEVGİ ÜMİT ARZU ÖFKE DİNGİNLİK İÇ GÜÇ TRAVMATRAVMA Hedef kartı- özgelecek-vizyon İmajinasyon Çapa Yeniden çerçeveleme -time line 29 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

30 Farkındalık bir bakıma kaynağa ulaşma çabasıdır. Mehmet EKİNCİ 30 03.10.2015

31 Farkındalık Çemberleri 03.10.2015Mehmet EKİNCİ 31

32 1-Duyguların Motivasyonu 1-Duyguların Motivasyonu 2- Davranışların Motivasyonu 2- Davranışların Motivasyonu a) Kontrolünüzde olmayanları bırakın a) Kontrolünüzde olmayanları bırakın b) Anlamlı yapın b) Anlamlı yapın c) Yakındakini yapın c) Yakındakini yapın Motivasyon 03.10.2015Mehmet EKİNCİ 32 Olumlu Duyguların Olumsuz Duyguların

33 Mehmet EKİNCİ 33 KOÇLUK ALANI 1-OLUMLU YAP 2- AKILLI YAP 3- ANLAMLI YAP Sevmiyorum Smart model Değerleri doğrultusunda Nasıl Seversin ? Ne için ? Sevmen için ne gerekli ? 4-UYUMLU YAP 5 -GÜÇLÜ YAPMAK 6-ŞİMDİ YAP İşitsel mi Görsel mi Dokunsal mı 03.10.2015

34 Arkeolojik sorun çözme yöntemi Mehmet EKİNCİ 34 03.10.2015

35 Alışkanlıklar ve davranış kalıpları bilinç altını kullanan otomatik pilota bağlıdır. Tıpkı yeme içme gibi. Tıpkı yeme içme gibi. 03.10.2015Mehmet EKİNCİ 35

36 OLUMSUZ İNANÇ KAYITLARI  - Ben başarısıszım.  -Kendimi çaresiz hissediyorum.  -Kurban olduğuma inanıyorum.  -Herkes beni kullanıyor.  -Param olacağına sağlığım yerinde olsun.  -Ben tembelim.  -Elimi attığım her şey kuruyor.  - Zenginler haram para kazanırlar.  -Ailede şeker hastalığı var.Bende hasta olabilirim.  -Erkekler aldatır.  -Kadınlar dedikoducudur.  -Para kazanmak zordur.  Zihin bilgisayarının hard diskine yerleşmiş olumsuz programlardır. 36 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

37  -Ben her zaman şanslıyım.  -Ben parasız kalmam.  -Son derece sağlıklıyım.  -Kafayı taktım mı başaramayacağım şey yoktur.  -Bu güne kadar istediğim her şey gerçekleşti. Bilinç düzeyinde olumlu kayıtlar. 37 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

38 NASIL YAŞAMAK İSTİYORSUN ? BUNU NEDEN İSTİYORSUN ? BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRMISIN ? AKILLI SORULAR AKILLI SORULAR 03.10.2015Mehmet EKİNCİ 38

39 Yaşamınızda neyi değiştirmek veya neyi getirmek istiyorsunuz ? 39 Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 39 Mehmet EKİNCİ

40 Hedefe ulaştığında nelerin değişeceğini ve kendisini nasıl hissedeceğini sorun. 40 Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 40 Mehmet EKİNCİ

41 VİTRİN DÜZENLEMEK Alıcılara Neyin mümkün olduğunu görmelerini sağlayan vitrin düzenlemek. 03.10.2015 41 Mehmet EKİNCİ

42  Karnesinde bir tane ( 5 ) olan öğrencinin aldığı karnedeki (5) ile değil de ( 1 ) ile ilgileniriz. Oysa ( 5 ) den nasıl faydalanırız.  STATİKO da iyi giden şeyle ilgilenilmez.Ancak bir şeyler kötü gittiğinde dikkatimiz kötü giden şeye yoğunlaşır. Statik-o ve Başarı Noktası Öğretisi Mehmet EKİNCİ 42 03.10.2015

43 Bolluk Paradoksu Bolluk Paradoksu Fazla seçenekler Aşırı yükleme yapar. Seçenek bolluğu,kişiyi özgürleştirmez,güçsüzleştirir. Hatta… zulümdür. 03.10.2015 43 Mehmet EKİNCİ

44 Olumlu yanılsamalar, değişimin önünde engeldir. 03.10.2015 44 Mehmet EKİNCİ

45   DEĞİŞMESİNİ İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY İÇİN ÖNCE SİZ DEĞİŞMELİSİNİZ 03.10.201545Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 45 Mehmet EKİNCİ

46 Sevgiyle,sevdiklerinizle hayata tam yerle ş in Mehmet EKİNCİ 0554 542 32 95 Mehmet EKİNCİ 46 03.10.2015

47 {{ İLETİŞİM İLETİŞİM KAPALI ALAN AÇIK ALAN POTANSİYAL ALAN KÖR ALAN (Beden dili-İnanç sistemi- Dil kalıbı) AÇIK ALAN KAPALI ALAN 47 Mehmet EKİNCİ İLETİŞİM 03.10.2015

48 A) İLK KARŞILAŞMADA ÜÇ ADIM A) İLK KARŞILAŞMADA ÜÇ ADIM 1-Göz teması(mahrem alana girmeden) 2-Ses Tonu 3-Nezaket kuralları B)Aynalama Teknikleri (UYUM) 1-Beden dili 2-Ses tonu 3-Dil kalıpları C) Karşınızdakinin Temsil Sistemini öğrenme a)Görsel b)İşitsel c)Dokunsal d)Kokusal e)Tatsal 48 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

49 Dil kalıpları Haklısınız ama bunu değiştirmek Haklısınız ama bunu değiştirmek « çok zor « « çok zor «! «Bu değiştirilebilir bir davranıştır.» 49 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

50 OLUMS UZ İNANÇ SİSTEMLERİ  - Ben başarısızım.  -Kendimi çaresiz hissediyorum.  -Herkes beni kullanıyor.  -Param olacağına sağlığım yerinde olsun.  -Ben tembelim.  -Elimi attığım her şey kuruyor.  - Zenginler haram para kazanırlar.  -Ailede şeker hastalığı var.Bende hasta olabilirim.  -Erkekler aldatır.  -Kadınlar dedikoducudur.  -Para kazanmak zordur. Zihin bilgisayarının hard diskine yerleşmiş olumsuz programlardır. 50 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

51 İlk tanışmada mahrem alana girmek doğru değildir. Çünkü henüz tanıştığınız birisinin zihni size karşı güvensizlik duyabilir. 1- Mahrem alan : 15-46 cm 2- Kişisel alan : 46-120 cm (danışanla korunması gereken alan) (danışanla korunması gereken alan) 3- Sosyal alan : 120-360 cm 4- Ortak alan : > 360 cm Mehmet EKİNCİ 51 Mahrem Alan 03.10.2015

52 KUANTUM KİŞİLİK TİPLERİ Işımalı sıçrayanlar 1- Ödül severler 2- Aktifler Işımasız sıçrayanlar 1- Korku odaklılar 2- Pasifler 52 Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 52 Mehmet EKİNCİ

53 Ödül Severler Ödül Severler Genelde sağ beyin ağırlıklıdırlar Farklı projeler üretebilir ve hayata geçirebilirler. En büyük arzuları taktir edilmektir. Geleceğe yönelik vizyonları güçlüdür. Olumsuz durumlar onları etkilemez. İşkoliktirler. Bütün konuşmaları hedefler üzerinedir. 53 Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 53 Mehmet EKİNCİ

54 Aktifler Korku duygusundan uzaktırlar. Korku duygusundan uzaktırlar. Açık ve direkt konuşurlar.(Bu işi yarına kadar yap) Açık ve direkt konuşurlar.(Bu işi yarına kadar yap) Yaşamdan keyif alırlar. Yaşamdan keyif alırlar. Espri yetenekleri yüksektir. Espri yetenekleri yüksektir. Genelde iyi yöneticidirler. Genelde iyi yöneticidirler. Kendilerine özgü görüşleri vardır. Kendilerine özgü görüşleri vardır. Bir projeyi sonuçlandırmak onlar için önemlidir. Bir projeyi sonuçlandırmak onlar için önemlidir. İnandıkları konularda rahatlıkla risk alabilirler. İnandıkları konularda rahatlıkla risk alabilirler. Gözü kara ve cesurdurlar. Gözü kara ve cesurdurlar. Girişimcidirler. Girişimcidirler. Risk alırlar. Risk alırlar. 54 Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 54 Mehmet EKİNCİ

55 Korku Odaklılar  Genelde sol beyin ağırlıklıdırlar.  Var olan düzeni sürdürürler ve farklılıklara değişime karşı direnç gösterirler  İçlerinde bulundukları durumun olumsuzluğundan, önlerindeki engellerden bahsederler.  Sürekli bahaneler üretip çevresindekileri suçlarlar.  Bir şey üretmezler, bunu da ayaklarının yere sağlam basması olarak değerlendirirler. 55 Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 55 Mehmet EKİNCİ

56 Korku odaklıların özellikleri  Rezil olmak, mahcup düşmek onlar için hayatın sonudur.  Her olayın en kötü olasılığını düşünürler.  Bastırılmış öfkeleri vardır.  İşlerini kaybetmekten korktukları için iş koliktirler.  Taktir edilmek hoşlarına gider. 56 Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 56 Mehmet EKİNCİ

57 Korku odaklılara benzerler. Farkları korku, korku odaklıları aktif hale geçirirken, pasifleri eylemsiz kılar. Düşünce sistemleri «bana dokunmayan bin yaşasın» Harakete geçmek için ilk adımı karşı tarftan bekler. Birisinden bir şey isteyemezler Bu tip yöneticiler, Bu işin yarına kadar yapılmasını benden istediler. Veya ; Bu işin yapılmasını patron istedi Pasifler 57 Mehmet EKİNCİ 03.10.2015 57 Mehmet EKİNCİ

58 BEDEN DİLİ Enerji ile bilinç ve bilinç altında yaşanan derin bir çelişkinin ürünüdür. 03.10.2015 58 Mehmet EKİNCİ

59 Ağzı kapatma hareketi (kısmi veya parmakla olabilir)  Konuşmacıya katılmadığını çekimser veya karşı fikri olduğunun ifadesidir.  Eğer konuşmacı bu hareketi yapıyor ise beynin bilinç altını susturmaya çalışmasıdır. Mehmet EKİNCİ 59 03.10.2015

60 Burna birkaç kere hafif sürtme veya bir kere hızla dokunup çekme a ) Konuşmacıya inanmadığını fakat konuşmacının da bunu fark etmemesi istemidir.  b)Bu hareketi konuşmacıda yaparsa yalan söylediğinin işaretidir. Not : Karşınızda konuşan biri bu hareketi yaparsa yalan söylüyordur. 03.10.2015 60 Mehmet EKİNCİ

61  Karşınızdakinin ilgisi azalmaya başlamışsa ama nezaketen ilgili görünmek istiyorsa konumu biraz değiştirecek böylece avucun alt kısmı başı destekleyecektir. 03.10.2015 61 Mehmet EKİNCİ

62 İşaret parmağını dik olarak yanaktan yukarıya bakması ve başparmağın çeneyi desteklemesi durumunda İşaret parmağını dik olarak yanaktan yukarıya bakması ve başparmağın çeneyi desteklemesi durumunda  Dinleyicinin konuşmacı veya konuyla ilgili olumsuz veya eleştirel düşünceleri var demektir. 03.10.2015 62 Mehmet EKİNCİ

63  Elin kafa desteği olarak kullanılmayıp yanakta durduğu durumlarda gerçek ilgi gösterir. Müdürün hepsinin ilgisini çekmek için uygulayabileceği kolay bir yöntem “Hepinizin dikkatle dinlediğine çok sevindim demesidir.” “Hepinizin dikkatle dinlediğine çok sevindim demesidir.” 03.10.2015 63 Mehmet EKİNCİ

64  Bu hareketle ilgili açıklama parmakların kişi baskı altındayken ağza götürüldüğü yolundadır. Parmakları ağza sokmak güven ihtiyacının dışa gösterilmesidir Parmakları ağza sokmak güven ihtiyacının dışa gösterilmesidir Not: Bu hareketi gördüğünüzde karşıdaki insana garanti ve güvence vermek gerekir. Not: Bu hareketi gördüğünüzde karşıdaki insana garanti ve güvence vermek gerekir. Mehmet EKİNCİ 64 03.10.2015

65  Kulak ovuşturmanın diğer versiyonları arasında kulağın arkasının ovuşturulması. parmak ucunun kulağın içerisinde döndürülerek ileri geri götürülmesi, kulak memesinin çekiştirilmesi veya kulağın tamamının kulak deliğine doğru çevrilmesi sayılabilir.  Bunlardan çıkan sonuç, dinleyicinin yeterince dinlediği veya konuşmak istiyor olabileceği anlaşıla gelir 03.10.2015 65 Mehmet EKİNCİ

66 Kulak memesinin altını veya yakasını 5 kez kaşıma Kulak memesinin altını veya yakasını 5 kez kaşıma  Sana katıldığımdan emin değilim.  Konuşmalarından şüpheliyim. NOT : (daha fazla 6 veya daha az 4 kez kaşıma çok ender) Mehmet EKİNCİ 66 03.10.2015

67  Ellerin Kenetlenmesi Kişinin olumsuz bir yaklaşımı dizginlemeye çalıştığını gösteren bir hayal kırıklığı hareketi olduğu anlamındadır. Kişinin olumsuz bir yaklaşımı dizginlemeye çalıştığını gösteren bir hayal kırıklığı hareketi olduğu anlamındadır. Eller masa üstünden yukarı doğru yükseldikçe hayal kırıklığı artmaktadır. Eller masa üstünden yukarı doğru yükseldikçe hayal kırıklığı artmaktadır. GÜVENSİZ ÇEKİNGEN İYİCE SIKILMIŞ DUYGULARINI BASTIRIYOR 03.10.2015 67 Mehmet EKİNCİ

68 ÜSTÜNLÜK 68 03.10.2015Mehmet EKİNCİ

69  Ölü Balık El sıkışma  1- Kişinin geçmişte veya yakın zamanda travma geçirdiğinin ifadesidir. 2- Veya zayıf karakter göstergesidir. 2- Veya zayıf karakter göstergesidir. 03.10.2015 69 Mehmet EKİNCİ

70 SEVDİKLERİNİZLE, SEVGİYLE KALIN SEVDİKLERİNİZLE, SEVGİYLE KALIN Mehmet EKİNCİ Mehmet EKİNCİ 0554 542 32 95 0554 542 32 95 70 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

71 ÖDÜL SEVERLER  1- En büyük arzuları taktir edilmek ve onaylanmaktır.Motivasyonları buna bağlıdır.  (ona işin sonunda kazanacaklarından ve kendisinin nasıl mutlu olacağından bahsedin(hemen harekete geçer)  B u kişiler ;amaçları,hedefleri,planları ve sonuçları hakkında konuşurlar.  2-Geleceğe yönelik vizyonları güçlüdür  3-Olumsuz durumlardan ya en fazla yada hiç etkilenmezler.  4- Sağ beyinlidir.yaratıcılık özellikleri yüksektir.Farklı projeler üretirler.  5- Değişikliklerden hoşlanırlar  6-Risk alma konusunda temkinlidirler  7-Kurallar doğrultusunda hareket ederler. Fakat kurallara sıkı sıkıya bağlı değildirler  MOTİVE ŞEKLİ : Onlara hedeflerinin sonunda neler elde edeceklerini sorun 71 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

72 Korku Odaklılar  1- Korkutularak motive edilirler.Veya kendilerini korkutarak motive ederler.  2-Bulundukları pozisyonu kaybetmekten korktukları için motive olurlar.  3-Çok çalışmazlarsa işlerini kaybedeceklerinden korkarlar.  4-Para biriktirmezlerse yaşlılıklarında büyük sıkıntı çekeceklerinden korkar ve para biriktirirler.  5- Mahçup olmaktan başkalarının yanında küçük düşmekten korkarlar.Rezil olma düşüncesi onlar için ölüm kadar ağırdır.  6-Sürekli dışarıya iyi görünmeye çalışırlar  7- Evlerinde öfke davranışlar gösterirler(Bastırlmış öfkeleri vardır)  8-Genellikle otoriteyle sorunları vardır.  9-Sol beyin ağırlıklı var olan düzeni sürdüren,değişikliklere farklılıklara direnç gösteren kişilerdir.  İçinde bulundukları şartların kötülüğünden,olumsuzluklardan bahsederek sürekli bahaneler uydururlar.  Başkalarının olumsuz görüşlerinin etkisinde kalırlar 72 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

73 Korku odaklıları motive şekli  Eğer şunu yapmazsan başına …………. Gibi olumsuzlukların gelme ihtimali var. Derseniz anında motive olurlar..  Bu geçici çözümdür.  Kalıcı çözüm olarak enerlisini Ödül severlere dönüştürmek lazım gelir. 73 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

74 pasifler  1- Bir eylemein olumsuz sonuçlanma ihtimali onların hareket etmesini engeller.  2-Korku ve endişe onları eylemsiz kılar.  3-Kendilerine ait görüşleri yoktur.Başkalarının görüşlerini benimserler.  4-Olumsuz durumlardan çok etkilenirler.  5-Proje üretmezler sadece öğrenilmiş bilgileri kullanırtlar.  6- Çok konuşmazlar,çekingendirler.  7-Değişikliklerden korkarlar.  8-Kaybetmekten korkarlar.  9-Kimseden bir şey isteyemezler.  10-Belirlenmiş hedefleri yoktur.  11-Yaşam onlar için heyecan içermez.  12-Kendilerine güvenmezler.  13-Eylemsiz kalarak sağduyulu davrandıklarını söylerler. 74 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

75 PASİFLERİN MOTİVESİ  Terapiste ihtiyaçları var  Bu kısımda aile iletişiminde kullan  Her çocuğa ödül vermek onu motive etmez.Çocukken korkutup. Büyüyünce ödüllendirmek….. 75 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

76 AKTİFLER  1-Özgürdürler  2-Kendilerini güvenirler  3-Girişimcidirler  4- ödül severlerden farklı olarak kurallar engellediğinde kurallara uymazlar..  Ayrıca eylemin içinde bulunmaktan zevk alırlar..  Her olaydan fayda çıkarırlar.  Motivasyona ihtiyaçları yoktur.  Hızlandırmak için hedefe ulaşma etaplarını sorun. 76 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

77 KELEBEK AVCILIĞI  Zihinsel yapımız Bedenimiz ve dilimizle ortaya çıkar.Bedenimizde dilimiz de bilinçaltı bilgilerimizi ve duygularımızı ele verir.  Dikkatli dinlediğinizde danışanın zihin kalıplarını ve inanç sistemini yansıtacak kelimeleri avlarsınız.  -”Ben aslında onu sevmiyor değilim”  Zaten sevmiyor  -”bu işi yapmak çok zor”  Zor olduğuna gerçekten inanıyor  -Zevk almak yerine “tat almak” kelimesi kullanılırsa  Program girerken de aynı kelimelerle girmek gerekir. 77 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

78  Öfke evdeki ilişkilerde işe yarıyorsa,öfkelenen kişinin hayatını kolaylaştırıyorsa, “Öfkeli olursam insanlara kendimi daha kolay kabul ettirebilirim” Sonucuna varılıyor. Sonucuna varılıyor. İthal Öfke Mehmet EKİNCİ 78 03.10.2015

79 Mehmet EKİNCİ 79

80 ENGELLERİ KALDIRALIM 03.10.2015 80 Mehmet EKİNCİ

81 Sevgi Dinginlik alanı CoşkuCesaretArzuÜmitKabulKorkuEndişeÖfkeNefret Kayıtsızlık Depresyon Alanı ENERJİ AKTARIMI 81 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

82 Maskeli Öfkeler Maskeli Öfkeler  Değersizlik Duygusu : İnsanın bulunduğu ortamda kendini bir şekilde var etme (var olma) isteği, Öğrencinin sınıf ortamında dikkate alınmaması.Sınıfta bir öğrenci diğer öğrenciler ve öğretmen tarafından dikkate alınmıyorsa,kendini bir şekilde var edemiyorsa “Sen bizim için değerlisin” mesajını alamıyorsa, “Sen bizim için değerlisin” mesajını alamıyorsa, Bunu da saldırganlık gibi öfke davranışlarıyla gösterebilir. 82 Mehmet EKİNCİ

83 Hayat başarımızdaki olumsuzlukların nedeni; duygusal yönlerin ihmal edilerek, bilgi ve beceri yönetimi üzerine yoğunlaşmadır. duygusal yönlerin ihmal edilerek, bilgi ve beceri yönetimi üzerine yoğunlaşmadır. 83 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

84 İnsanlar gerçeğe değil kendi özel deneyimlerine göre tepki verirler. İnsanlar gerçeğe değil kendi özel deneyimlerine göre tepki verirler. Mehmet EKİNCİ 84 03.10.2015

85 Bilişsel olarak olayları algılama, değerlendirme ve düşüncelerimizle ilişkili olarak herhangi bir sözel ya da görsel uyarıcının fiziksel ya da psikolojik bütünlüğümüzü tehdit edici, engelleyici, küçümseyici, yaralayıcı, incitici olarak algılanması öfke tepkilerini harekete geçirebilmektedir. 03.10.2015 85 Mehmet EKİNCİ

86 Kuantum kuramının yeni yaklaşımında şu tercihler öncelik kazanıyor: Kuantum kuramının yeni yaklaşımında şu tercihler öncelik kazanıyor: *** Gözlem yerine katılım, *** Gözlem yerine katılım, *** Anlamsız yerine anlam, *** Anlamsız yerine anlam, *** Bağımsız yerine bütünsel, *** Bağımsız yerine bütünsel, *** Nesne yerine enerji, *** Nesne yerine enerji, 86 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

87  DOĞRUDAN GEREKSİNMELERİMİZ  DOLAYLI OLARAK DA İNANÇLARIMIZ, DEĞERLERİMİZ VE TUTUMLARIMIZDAN KAYNAKLANAN BİR GÜDÜ SİSTEMİMİZ VARDIR. DAVRANIŞLARIMIZ IN TEMELİNDE 87 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

88 Kendini gerçekleştirme Kendini gerçekleştirme Saygınlık Saygınlık Ait olma Ait olma Güvenlik Güvenlik Fizyolojik Fizyolojik MASLOW GEREKSİNMELER HİYERARŞİSİ 88 Mehmet EKİNCİ03.10.2015

89 89 İKİLİ ETMEN KURAMI Güdüleyici etmenler * iş başarma * tanınma * sorumluluk * Gelişme ve ilerleme VARLIĞI BİREYİ GÜDÜLER, YOKLUĞU DOYUM ÜZERİNDE ETKİ YARATMAZ Koruyucu etmenler * yönetim ve politikalar * denetim * ücret * çalışma koşulları VARLIĞI GÜDÜLEME ÜZERİNDE BİR ETKİ YARATMAZ, YOKLUĞU DOYUMSUZLUK YARATIR Mehmet EKİNCİ03.10.2015

90 MOTİVASYON Duyguların Motivasyonu 1-Olumsuz Duygular : At gözlüğü gibidir, hedefi daraltır. Korku-Öfke-Nefret 2- Olumla Duygular: Hedefi Genişletir. a)Örnek: Olumlu avcı olmak b)Örnek : Avans Vermek Davranışların Motivasyonu İnsanların bitiş çizgisine daha yakın olduklarını hissettirmektir. İnsanların bitiş çizgisine daha yakın olduklarını hissettirmektir. Mehmet EKİNCİ 90 03.10.2015


"{ Mehmet Ekinci Dü ş lerinizin Ötesine Do ğ ru. Kaynakça  Kuantum Teorisi: Gözleyen ve gözlenen birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Bu etkileşim bağımsız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları