Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık"— Sunum transkripti:

1 Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık
İş Kazalarının Önlenmesinde İşçi ve İşverenin Bilinçlendirilmesine Yönelİk FarkIndalIk KampanyasI Yakup Öz

2 PROJENİN KÜNYESİ Uygulayıcı Örgüt Projenin Adı Projenin Amacı
T.C. İş Kazalarını Önleme Derneği Projenin Adı “İş Kazalarını Önlemek, Bedelini Ödemekten Ucuz ve Kolaydır.” Projenin Amacı İş Kazalarının Önlenmesinde İşçi ve İşverenin Bilinçlendirilmesine Yönelik Farkındalık Yaratma Projenin Süresi 6 ay Hedef Kitle İşçi ve işçi aileleri, işverenler, iş kazası sonrası sağlık sorunu yaşayanlar, sosyal güvenlik kurumları, sivil toplum örgütleri, işçi sendikaları. Paydaşlar Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye İşçi Sendikaları Konfedarasyonu Sponsor; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe TL

3 T.C İŞ KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ

4 İŞ KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ
VİZYON MİSYON Kurumumuzun vizyonu iş kazalarını önleme amacı çerçevesinde işverenleri çeşitli iletişim kampanyaları ile bilinçlendirerek, işçilerin güvenli mekanlarda çalışmasını sağlamak ve iş kazalarının doğuracağı olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlar. Kurumumuz işçilerimizin sağlığı ve güvenliği için oluşturulacak heyetler ile çalışma mekanlarını denetleyecek ve uygun koşulları sağlamayan mekanlar için işletme sahibi veya işveren hakkında yaptırım uygulayacaktır. Oluşan iş kazaları sonrası takibi bırakmayacak, hazırladığı kampanya ve faaliyetlerle işçi ve çalışan güvenliği ön planda olacaktır.

5 TEMEL KAVRAMLAR İŞ KAZASI
İş kazası kavramının pek çok tanımı olmakla beraber; emniyetsiz hareket ve şartlardan doğan, çalışanların can güvenliğini tehlikeye sokan, çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan, önceden planlanmamış olaylar şeklinde tanımlanabilir. Kazanın tanımındaki en önemli unsur, ani ve beklenmeyen bir olay olmasıdır. Kaza geliyorum demez. İş kazalarının oluş nedenleri kabaca, dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uymama, kullanılan araç gerecin kullanımına ilişkin bilgisizlik ve kullanılan araç gerecin bakımsız ve elverişsiz oluşu olarak sıralanabilir. Kaynak: Hüseyin Ceylan, Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü Ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması, International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011

6 Diğer Tanımlar Uluslar Arası Çalışma Örgütü
Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaydır. Dünya Sağlık Örgütü Önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin durmasına sebep olan olaydır.

7 İş Güvenliği İş güvenliği, iş ortamında sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturarak; iş kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek böylece maddi ve manevi kayıpları önleyerek verimliliği artırmak şeklinde ifade edilebilir. İş güvenliğinde amaç, kişi sağlığını tehdit eden, tehlikeye sokan, milli ekonomiye zarar veren, ‘kaza’ ve ‘meslek hastalığı’ dediğimiz olayları önlemek ve çalışanın sağlığını korumaktır. İş güvenliği ile,

8 İş güvenliği ile; Çalışanları korumak, Üretimin güvenliğini korumak,
İşletmenin güvenliğini sağlamak, Ekolojik çevreye verilen zararı en alt düzeye indirmek, mümkün olabilir. Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003.

9 Meslek Hastalığı Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003

10 Sürekli İş Göremezlik Bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yapılan tedavi sonunda sigortalının meslekte kazanma gücünün tamamının veya bir kısmının kaybedilmiş olması halidir. Bir başka deyişle, sürekli iş göremezlik, çalışanın ömür boyu sakat kalmasıdır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10' unu kaybedenlere sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003.

11 Geçici İş Göremezlik İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla çalışanın geçici bir süre iş göremez olması halidir. Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003.

12 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölüm Olayları
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümler ile tedavilerinin devamı esnasında veya meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kaybederek sürekli iş göremezlik geliri alırken ölenleri kapsamaktadır. Kaynak: M. Boztepe, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi”, Ders Notları, 2003.

13 İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI
Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar Yaralanma ile sonuçlananlar, Sürekli iş göremezliğe neden olanlar, Ölümle sonuçlananlar, Tedavi gerektirmeyenler.

14 Yaralanmanın cinsine göre kazalar
Kafa yaralanmaları, İç organ yaralanmaları, Ruhsal ve sinirsel tahribat yapanlar.

15 Cinsine göre kazalar Düşme ve incinme, Yanma, Ezilme ve sıkışma,
Elektrik kazaları. Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü.

16

17 İŞ KAZALARININ SOSYO-EKONOMİK DURUMU Çalışan Açısından Maliyeti
İş kazası ve meslek hastalığı hem çalışanı ve hem de ailesini ve çevresini etkiler. Evde bakım ve bakıcı masrafları Çalışamadığı sürede gelir kaybı Maliyet olursa ömür boyu ücret kaybı Fiziksel aktiviteyi kaybetmesi sonucu hayatındaki değişiklik Yeni ilgi alanları bulmak amacıyla maddi manevi kayıplar Aile üyelerindeki moral kaybı, sosyal ilişkilerin bozulması

18 İş Veren Açısından Kayıplar
Zamanında yeteri kadar mal üretip piyasaya sürememekten kaynaklanan pazar kaybı İş kazalarının fazla olması durumunda işyeri kötü etkilenir. Bu durum sosyal kayıplara neden olur. İş Günü ve İş Gücü Kayıpları İşletmenin, Makine ve Tezgahların veya malzemenin zarar görmesi İşveren hakkın da açılan davalar sonrası tazminat ödemek durumunda kalması

19 İSTATİSTİKLER Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

20 Sektör Bazlı Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

21 Eğitim Durumlarına Göre
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

22 İşteki Duruma Göre Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

23 1.SORUN SAPTAMA 1.1 Sorun İş kazalarının işçi ve iş veren tarafından yeterince bilinirliliğinin olmaması. 1.2 Sorun Cümlesi 2013 verilerine göre iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısı kişidir ve verilere göre iş kazalarının oranı her geçen yıl artmaktadır. Alınan tedbirler ve yaptırımlar bu kazaları önlemek için yeterli olmamaktadır. Bu amaçla 6 aylık kampanya sürecinde iş kazaları ile ilgili farkındalık yaratmayı ve hedef kitleyi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.

24 2.DURUM ANALİZİ 2.1. İçsel Faktörler
İş kazalarını önleme derneği Türkiye çapında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bünyesindeki uzman akademisyenler ve çeşitli iş kollarına bağlı güvenlik işçi ve iş veren hakları , iş kazaları üzerine çalışmalar yapan ve bireyleri çeşitli etkinlikler ile bilinçlendiren bir örgüttür. 2.2. Dışsal Faktörler Türkiye’de iş kazalarını önlemeye yönelik birçok kurum ve kuruluş olmakla birlikte ÇSGB bünyesinde yer alan çalışmalar iş kazalarını önlemekte ve tedbir almakta yeterli faydayı sağlamamaktadır. Bu sebeple İş kazalarını önleme derneği alanında öncü bir örgüt olma yolunda ilerliyor.

25 3.SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler Zayıf yönler
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Hastalıklar ve sakatlıkları azaltarak , çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar, İş sağlığı ve güvenliği yasaları ile uyumun sağlanması, İş sağlığı ve güvenliği bilinci Doğa koşulları (doğal yapı) Kişisel eksiklikler Güvensiz durum ve davranışlar Kazalar Meydana gelen zarar (ölüm, yaralanma, maddi) Makina muhafazalarındaki eksiklikler. Fırsatlar Tehditler Kaynakların etkin kullanımı ile katma değer ve para birikimi sağlanması, Firmanın imajını ve ürününü geliştirmesi, İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, Çalışanların mesleki risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğrenmesi. İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması, Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması, Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi, İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

26 PLANLAMA Türkiye’de iş kazalarına bağlı yaralanma ve ölüm oranları oldukça yüksek durumda olmasına rağmen yeterli düzeyde bilinçlendirme olmadığı görülmektedir. bu aşamada elde olan bilgiler ışığında kampanya aşamaları planlanmıştır.

27 AMAÇLARIMIZ BİRİNCİL AMAÇLAR
İş kazalarının önlenmesi hususunda asıl hedef kitlenin yanı sıra potansiyel hedef kitleyi de belirleyerek farkındalık yaratmak. İşçi ve işverenleri kazalara yönelik tedbir almaya yönelik çalışmalara ve prosedürlerin uygulanmasına teşvik etmek İş kazalarının bir kader ya da aksilik değil bir suç ve cinayet olduğunun farkına varılmasını sağlamak ve işyerlerindeki problem yaratabilecek eksikliklerin farkına varılmasını ve tamamlanmasını sağlamak.

28 İKİNCİL AMAÇLAR Türkiye iş kazalarını önleme Derneği’nin bilinirliğini arttırmak, Türkiye iş kazalarını önleme Derneği’nin medyada daha sık yer almasını sağlamak.

29 HEDEFLERİMİZ 6 ay sürecek olan kampanyamızda;
İş kazalarını önlemeye yönelik bilinci arttırmak, İşçileri veya çalışanları haklarını bilmeleri konularında eğitmek, Türkiye İş Kazalarını Önleme Derneği’nin bilinirliğini sağlamak.

30 HEDEF KİTLE İnşaat sektöründe faaliyet gösteren çalışanlar
Madenler, kömür ocakları, ağır işçilik gerektiren alanlarda çalışanlar İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işverenler Madenler, kömür ocakları, ağır işçilik gerektiren alanlarda faaliyet gösteren işverenler Ailesinde iş kazalarının sık yaşanabilme olasılığı olan bireyler Devletin ilgili kademelerinde çalışanlar Siyasiler

31 ‘’İş kazasını önlemek, bedelini ödemekten ucuz ve kolaydır.’’
İLETİŞİM STRATEJİSİ Her iş yerinde iş kazalarının olabileceğini ve yaralanma, ölüm gibi üzücü sonuçlar doğurabileceğini, "benim başıma gelmez" yargısıyla umursamaz tavrı yok edebilmek. SLOGAN ‘’İş kazasını önlemek, bedelini ödemekten ucuz ve kolaydır.’’

32 KAMPANYA STRATEJİSİ VE TEKNİKLER
İnsanları etkileyebilmek amacıyla öncelikli çalışmamız medya etkili bir biçimde kullanmaktır, geliştirdiğimiz reklam ve tanıtım teknikleri ile kampanyayı hedeflediğimiz kitleye ulaştırarak farkındalık yaratmaktır.

33 İZLENECEK AŞAMALAR Hazırlık Merak uyandırma Bilgilendirme
Harekete geçirme

34 HAZIRLIK AŞAMASI Kampanyada bizimle çalışacak olan uzmanların desteğinin alınması Belediye, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarından destek alınması Sponsorluk anlaşması için firma ile görüşülmesi Twitter ve sosyal paylaşım ağlarında grup sayfalarının oluşturulması Gazete ve dergi gibi yazılı basın mecralarına reklam vermek için görüşmeler yapılması Ücretsiz danışma hattının oluşturulması

35 MERAK UYANDIRMA AŞAMASI
Televizyon reklamları (Haber bültenleri ardından akşam saatleri) İnteraktif medya Billboard Yazılı basın İş kazaları geçiren bireyler ile ilgili röportajlar

36 BİLGİLENDİRME AŞAMASI
Kampanya broşürlerinin dağıtılması Kampanya tanıtımının İstanbul Ve Ankara gibi büyük şehirlerin merkezi noktalarına kurulacak stantların yardımı ile hedef kitleyi bilgilendirmek. İş yerlerinde iş kazaları ile ilgili afiş ve bilgilendirici broşürler bulundurmak Partilerin temsilcilikleriyle bağlantılar kurularak gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması

37 HAREKETE GEÇİRME AŞAMASI
Ücretsiz danışma hattının ve Twitter uygulamasının aktif hale gelmesi  Konferans için çalışmaların yapılması  Afiş, Billboard, Broşür ve diğer tanıtıcı materyallerin dağıtımı TV reklamının yayına girmesi Gazetelerde kampanyanın yer alması.

38 "İş kazasını önlemek, bedelini ödemekten ucuz ve kolaydır."
NEDEN BU SLOGAN? "İş kazasını önlemek, bedelini ödemekten ucuz ve kolaydır." 2013 verilerine göre, Türkiye genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerden %2,3’ü bir iş kazası geçirdi. İş kazaları sonucunda 1235 işçi yaşamını yitirdi. Bu oran göz önüne alındığında iş kazalarının neden olduğu yaralanma ve ölüm sayısı oldukça yüksektir. Son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen iş kazaları ve sonuçları değerlendirildiğinde durum oldukça ciddidir. Kampanyamız bu iş kazalarını engellemek amacıyla öncelikle tedbir almayı öngörmektedir. İş kazalarının bedeli ağır yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlandığı için işverenin ilk amacı bu kazaları önlemek olmalıdır. Slogan ile bu kazaları önlemenin karşılaşılacak tüm kötü ihtimalleri önlemeye yönelik oluşturulmuştur.

39 YAPILACAK İŞLER VE MECRALAR

40 Billboard İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya’da ilkbahar döneminde 4 haftalık billboard kiralanacak Billboard kullanım stratejisi genel olarak iş merkezleri ve çalışma alanları etrafında yoğunlaşacak. Mart ayında 2 hafta, Nisan ayında 2 hafta yayımda kalacak.

41 Örnek

42 Örnek

43 Billboard Medya Planı, Bütçeleme
4 hafta x TL = TL

44 Parapet Reklam Uygulamaları
İnşaat, izolasyon, restorasyon yapılan alanlarda çevrelenmiş olarak oluşturulacak reklam alanlarında ‘’Bu Alanda Çalışan İşçiler Kurumumuzca Koruma Altındadır’’ ibareleri yerleştirilecek.

45 Örnek

46 Gazete Tv reklamları yayına girdiği tarihlere paralel, Türkiye’nin en çok okunan gazetelerine arka sayfa 5 sütun, 5 santim ilan verilecek. Kurumun bilinirliği ve katılım sağlamak amaçlanacak. 2 Hafta Mart, 2 hafta Nisan ayında yayımda kalacak.

47 Örnek

48 Gazete Medya Planı, Bütçeleme
4 Haftalık Maliyet = TL

49 Broşür Dış

50 Broşür İç

51 Afiş Afişler işçilerin çalışma ortamında zorunlu bulunması gereken ibareler ve uyarılar bölgesinde bulunacak. Afişler fabrikalarda, madenlerde, inşaat alanlarında yerini alacak.

52 Örnek

53 Stant Belirli şehir merkezlerinde ve kent meydanlarında stantlar kurularak bilgilendirme yapılacak ve kamuoyu oluşturmak hedeflenecek. O dönemin gündemine göre yapılan faaliyetlere imza toplanacak. Derneğe üye alımı yapılacak. Bu stantlarda bilgilendirici broşürler dağıtılacak. Stantlar merak uyandırma aşamasından hemen sonra Mart ayında yerlerini alacak.

54 Örnek

55 Stant Planı, Bütçeleme Bölge Alan Gün Fiyatlandırma Toplam Maliyet
İstanbul Kadıköy Rıhtım, Taksim Meydanı 2 Gün Günlük m2 = 190 TL (4m2 : 760) 3040 TL Ankara Kızılay Medyanı, Gençlik Parkı Günlük m2 = 160 TL (4m2 : 640 TL) 2560 TL İzmir Alsancak Sahil, Konak Günlük m2 = 130 TL (4m2 : 520 TL) 2080 TL Bursa Bursa Kent Meydanı 1040 TL Antalya Cumhuriyet Meydanı Günlük m2 = 120 TL (4m2 : 480) 960 TL TOPLAM 10 GÜNLÜK MALİYET : TL

56 Röportaj ve Oturum Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik birlikte konu hakkında geniş kapsamlı oturum ve röportaj yapılacak ve sosyal medyada paylaşılacak.

57 Tv Reklamı Storyboard Reklam verenin adı: İş Kazalarını Önleme Derneği Başlık: “İş kazalarını önlemek, bedelini ödemekten ucuz ve kolaydır." Uzunluk: 30” SENARYO KAMERA VE SES Sahneler için üç farklı iş ortamı seçilmiştir. Kahramanlarımız orta yaş grubunda bulunan erkek ve kadınlardır. İlk sahne olarak orta yaşlarda bir inşaat işçisi kum karmaktadır. Bir arkadaşının seslenmesi üzerine kameranın açısından çıkar ve birkaç adım attıktan sonra inşaatın üst katlarından az evvel işçinin bulunduğu yere bir beton parçası düşer. İşçi bunu görünce o an şoka uğrar. Birkaç saniye fark ile kazadan dönmüştür. İkinci sahnede ise büyük bir mağazada kadın görevli reyonları düzeltmektedir. Son eşyaları yerleştirirken öğle molası vakti gelmiştir ve arkadaşı öğle yemeği için onu çağırır. Kadın görevli kameranın açısından çıkar ve az evvel bulunduğu yere reyon ve içindeki cam eşyalar düşer. Bunu gören kadın görevli şoka uğrar o da birkaç saniye fark ile kazadan dönmüştür. Üçüncü sahnede ise bir fabrikanın elektrik işlerini yapan bir erkek görevli elektrik devresi üzerinde uğraşırken yardımcı olması için arkadaşı tarafından çağrılır. İşini yarım bırakarak arkadaşına yardıma giden görevlinin ardından elektrik devresi patlar ve alev alır. Görevli birkaç saniye ile iş kazasından dönmüştür. Kamera kum karan işçiyi göstermektedir. Uzaktan bir arkadaşı seslenerek SFX(Arkadaşı): Ahmet ustabaşı seni çağırıyor. Ahmet küreği bırakır ve oradan uzaklaşır. Kamera sabittir. Ve Ahmet'in az evvel bulunduğu yere bir beton parçası düşer. Kamera daha sonra Ahmet'i gösterir ve Ahmet şok içindedir. İkinci sahnede cam reyonu düzenleyen kadın görevli görünür. Öğle molası gelmiştir. SFX (Arkadaşı) Reyhan öğle molası. hadi geliyor musun benimle? Reyhan elindeki son bardakları da yerleştirir ve arkadaşıyla mağazadan ayrılmak için onun yanına yönelir. Kamera sabittir.Ve Reyhan' ın az evvel bulunduğu yere reyon olduğu gibi iner. Kamera daha sonra Reyhan'ı gösterir. Reyhan ve tüm mağaza şok içindedir. Üçüncü sahnede elektrik devresini tamir eden görevli görünür. Arkadaşı yardım etmesi için onu çağırır. SFX (Arkadaşı) : Hasan Usta bir baksana yahu hata bu tarafta galiba. SFX (Hasan): Geldim geldim Diyerek Hasan arkadaşının yanına gider. Kamera sabittir. Ve birkaç saniye sonra Hasan'ın ilgilendiği elektrik devresi patlar ve alev alır. Kamera Hasan'a ve arkadaşına yönelir. İkisi de şok içindedir. Hasan birkaç saniye ile kazadan dönmüştür. Ekrana kampanyamızın spotu gelir. SFX (Dış Ses): "Her zaman bu kadar ucuz kurtulamazsınız. İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK, BEDELİNİ ÖDEMEKTEN UCUZ VE KOLAYDIR"

58 TV Medya Planı, Bütçeleme
Kanallar ana haber bültenleri izlenme oranlarına göre seçilmiştir. Ana haber bültenlerinin ardından günlük iki kez yayına girilecek. ATV(650TL/sn ) sn x 650 TL = TL Kanal D (500TL/sn) 300sn x 500 TL = TL Star TV (550TL/sn) sn x 550 TL = TL Fox TV (450TL/sn) sn x 450 TL = TL Show TV (450TL/sn) 300sn x 450 TL = TL Toplam 2 Haftalık Maliyet = TL

59 Sosyal Medya Resmi Twitter ve Facebook sayfaları kurularak interaktif çalışmalara başlanılacak ve kampanya boyunca sürecek.

60 Twitter

61 Facebook

62 Ücretsiz Danışma Hattı
Alo İKÖD Çalışanlar ve işçiler bu numaradan: Sosyal güvenlik durumunu, İşçi haklarını, öğrenebilecek. İş yeri ile ilgili taleplerini, İş yeri ile ilgili sorunlarını paylaşabilecekler.

63 Uygulama Takvimi Stratejik Planlama Adımları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 1 2 3 4 Hazırlık Aşaması Uzman Destekleri Üniversite Destekleri S. Toplum Desteği Sponsorluk Anlaşması Sosyal Medya Gazete İlanları Danışma Hattı Merak Uyandırma Aşaması Tv Reklamları İnteraktif Medya Billboard Röportaj Harekete Geçirme Aşaması Standlar Broşürler İş Yerleri Afişleri Partili Görüşme Uygulama Takvimi Stratejik Planlama Adımları

64 BÜTÇELEME Danışma Hattı 30.000 TL Gazete 1.624.000 TL TV 1.560.000 TL
Billboard TL Afiş TL Stant 9.680 TL Broşür TL Parapet TL Diğer TL Toplam Bütçe = TL

65 Teşekkürler


"Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları