Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22/04/17 22/04/17 KURUL TOPLANTISI KURUL TOPLANTISI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22/04/17 22/04/17 KURUL TOPLANTISI KURUL TOPLANTISI 1."— Sunum transkripti:

1 22/04/17 22/04/17 KURUL TOPLANTISI KURUL TOPLANTISI 1

2 Okuyabilirseniz, her insan bir kitaptır. MEVLANA
22/04/17 22/04/17 KURUL TOPLANTISI KURUL TOPLANTISI 2

3 Sezai TÜRKEŞ-Feyzi AKKAYA Anadolu Teknik Lisesi
:56 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞI Öğretmenler Kuruluna HOŞGELDİNİZ 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

4 Sezai TÜRKEŞ-Feyzi AKKAYA Anadolu Teknik Lisesi
:56 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

5 ZAMAN ÇİZELGESİ 10.00- AÇILIŞ 11.15-11.30 ÇAY MOLASI
YEMEK MOLASI 13.30 TOPLANTININ 2. YARISI ÇAY MOLASI KAPANIŞ Saygı, yetişkinlerden açılan bir yolla çocuğa gider ve çocuktan yetişkinlere geri döner 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

6 2- Saygı duruşu İstiklal Marşı.
GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Saygı duruşu İstiklal Marşı. öğretim yılında yapılacak öğretmenler kurulu toplantılarında görev alacak (iki asil,iki yedek) kurul yazmanının seçimi. 4-Anayasamızın eğitim öğretim başlıklı 42.maddesinin okunması ve açıklanması. 5-657 sayılı devlet memurları kanunun 6,7,8,11.maddelerinin okunması ve açıklanması. sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 43. maddelerinin okunması ve açıklanması. sayılı devlet memurları kanunun 125,126,127,128,136. maddelerinin okunması ve açıklanması. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

7 8- Okulun son genel denetim raporunun okunması, raporla ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.
öğretim yılında son öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi. öğretim yılı Ortak sınav sonuçlarının ile devam-devamsızlıklarının değerlendirilmesi. Sınıf ikliminin değerlendirilmesi. 11- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 109.maddesinin okunması açıklanması. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

8 a öğretim yılının genel değerlendirilmesi ve yeni öğretim yılında başarıyı artırıcı önlemler hakkında görüşmeler ve kararlar alma. b-“ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ “ nin okunması ve eğitim öğretim yılında açılabilecek destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin derslerin belirlenmesi ve görev alabilecek öğretmenlerin tespiti hakkında görüşme. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

9 c- Okul zaman çizelgesinin açıklanması.
13-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 30…64 maddelerinin maddelerinin okunması ve açıklanması. a- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 61. maddesi gereğince Öğretmenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlarla doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanması. b-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99,100,101, 102 ve103. Maddelerinin okunması ve açıklanması ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık ve Refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin okunması, Öğretmen izin, rapor işlemleri hakkında bilgilendirme. c- Okul zaman çizelgesinin açıklanması. d-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.maddesi gereği Öğrenci devamsızlığının önlenmesi ve geç kalan öğrencinin derse alınma şekli konusunda görüşme ve kararı alma. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

10 . 14- Son üç yıl bazında Mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme durumları ve değerlendirme. Ders bazında ÖSS Sınav Sonuçlarının değerlendirmesi. 15- a sayılı Tebliğler Dergisinin okunması. Ders öğretmenlerince Atatürkçülükle ilgili konuların ne şekilde işleneceğinin açıklanması. b sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılapları öğretim esasları yönergesinin okunması, açıklanması ve Yıllık planların uygulanması. 16-. M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 110.maddesinin okunması açıklanması. Sınıf ve şube öğretmenler kurulu, aynı sınıf ve şubede ders okutan öğretmen, eğitici personel ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıftan sorumlu müdür yardımcısıdır. Öğretmenler kurulunca gündemi ve toplantı tarihlerinin tespiti. 17- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111.maddesinin okunması açıklanması. Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan öğretmen, uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyeninden oluşur. Öğretmenler kurulunca kurul gündemi ve toplantı tarihlerinin tespiti. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

11 h-Not çizelgesi kullanılması hakkında görüşme ve karar alma.
18- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 112.maddesinin okunması açıklanması.Zümre başkanları kurulu, bölüm şefleri ve zümre başkanlarından oluşur. Aile birliği bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. Üyelerden biri, o öğretim yılı için başkan seçilir. Öğretmenler kurulunca toplantı tarihlerinin ve gündemlerin belirlenmesi. 19- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86.maddesinin okunması açıklanması a- Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesi ile ilgili yönergenin okunması.2575 sayılı T.D. Değişiklik. b- Zümre öğretmenler kurulu kararına göre ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanma esasları ve okul müdürlüğünce onay tarihlerinin belirlenmesi c- Ders planların nasıl yapılacağının açıklanması.(öğretmen görevleri md.86) d- Sınıf Defterlerine işlenen konuların yazılması ve sınıf defterinin kullanılması hakkında görüşme. (öğretmen görevleri md.86) e-Derslerde Öğrenci yoklamalarının yapılması hakkında görüşme. (öğretmen görevleri md.86) f-Derse giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar. (öğretmen görevleri md.86) g-Sınavlar hakkında görüşme, Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve uyulması gerekli konuların görüşülmesi ve karar alma.(45,46) h-Not çizelgesi kullanılması hakkında görüşme ve karar alma. ı-Öğrencinin derse hazırlıklı gelmeleri ve derslerin işlenişi hakkında görüşme. j- Laboratuarlardan, kütüphaneden,spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders araç gereçlerinden öğrencilerin azami ölçüde yararlandırılması hakkında görüşme ve karar alma. k-Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması. l-Atölye, laboratuar, beden eğitimi ve diğer uygulamalı derslerde güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanması hakkında görüşme ve karar alma. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

12 c- 4207 Sayılı Kanunun okunması ve açıklanması.
20- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 50.maddesinin (Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar) okunması ve açıklanması. 21-MEB. Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45,46,47,51 ve 52 maddelerinin okunması ve açıklanması a)  Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45 Maddesi gereğince Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun oluşturulması. ( tarih ve sayılı RG.) b)  Uyuşturucu, Alkol, Sigara ve kötü alışkanlıklardan Öğrencilerimizin korunması ile ilgili karar alma. c Sayılı Kanunun okunması ve açıklanması. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

13 d. Veli toplantılarının yapılması ve tarihlerinin hakkında karar alma.
22-Milli Eğitim Bakanlığı Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinin ,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23, 24,25,26 maddelerinin okunması,açıklanması ve Öğretim yılında faaliyet gösterecek Kulüplerin oluşturulması ve bu Kulüplerde görev alacak Kulüp Rehber Öğretmenlerinin ve Sınıf rehber Öğretmenlerinin Kurulca seçimi. a. Okulu tanıtıcı ve özendirici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması konusunda karar alma. b. Okulda yapılabilecek kültürel, sanatsal, ve sportif etkinliklere yönelik görüşme, Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun ve çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi, Okullar hayat olsun projesi hakkında bilgilendirme ve karar alma. c.Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarında aldıkları başarıların, tüm öğrenciler ile velilere ve kamuoyuna duyurulması hakkında görüşme ve karar alma. Okul faaliyet dergisi çıkarılması için komisyon seçimi d. Veli toplantılarının yapılması ve tarihlerinin hakkında karar alma. e. Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti ve yapılacak çalışmalar hakkında görüşme ve karar alma. Öğrenci yardım komisyonuna 2 asil 2 yedek üye seçimi. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

14 23- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin Maddelerinin okunması ve 185 madde 2 fıkrası gereği gizli oyla 2 asil, 2 yedek üyenin seçimi, ayrıca aynı yönetmeliğin 182.maddesi gereğince Onur Kurulu Başkanlığına gizli oyla 1 asil,1 yedek üye seçimi. a- Yönetici ve Öğretmenlerin öğrencilere, velilere ve çevreye karşı davranışları ve sorumlulukları konusunda görüşme, Derslerde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere eşit, tutarlı, ve hoş görülü davranmalarına yönelik karar alma. b- Ceza yoluyla öğrenci davranışlarının değiştirilemeyeceğine ilişkin MEB. Orta öğretim genel müdürlüğünün tarih ve 1990/4 sayılı genelge ile tarih ve 1990/19 sayılı genelgenin okunması açıklanması. c-Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde , toplantılarda, törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik görüşme ve karar alma. d-Öğrencilere okul eşyası, ders araç gereci, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması konusunda görüşme ve karar alma. e- 657 Sayılı devlet Memurları Kanununun Ek 19. Maddesi ve Başbakanlık genelgesinin Okunması ve açıklanması. Öğretmen, Öğrenci ve personelin kılık kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar hakkında görüşme ve karar alma. f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi hakkında görüşme ve karar alma.(161 md. 2.fıkra) 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

15 24- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi okunması açıklanması ve oluşturulacak öğrenci kurulunun gündemi ve toplantı tarihlerinin belirlenmesi. a. Okul Seçim Kurulu Başkanlığına 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 9) b. Sandık Kuruluna 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 10) 25- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin Maddesinin okunması ve açıklanması. Kalite kontrol komisyonu için üye seçimi 26- OGYE faaliyetleri, stratejik plan konusunda kurulu bilgilendirme yapılması ve öğretim yılı OGYE üyelerinin seçimi. 27- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 25.maddesine göre Kontenjan belirleme ve kayıt komisyonu oluşturulması. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve geçiş yönergesinin Okunması ve açıklanması. Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu oluşturulması hakkında görüşme. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

16 29-Okul Aile Birliği yönetmeliğinin incelenmesi.
28-M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin nöbet görevleri ile ilgili 91. maddesinin okunması açıklanması. a-Okulun tertip düzen ve temizliğinde izlenecek yollar hakkında görüşme ve karar alma. b-Öğretmenler ve Öğrenci nöbet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla uyulacak kuralların belirlenmesi ve karar alma. 29-Okul Aile Birliği yönetmeliğinin incelenmesi. 30- Kulüplerin ilk toplantı zamanının belirlenmesi 31-Okulumuz tören yayın, tertip ve inceleme komisyonuna Müdür yardımcısı Ayla ÖZBAL başkanlığında 2 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni biri sosyal bilgiler olmak üzere 4 asil 4 yedek üyenin seçimi. a-Okulun açılış programı hakkında görüşme. b-Bayrak törenlerinin, milli bayramların kutlanması hakkında görüşme. c – Kutlanacak gün ve haftaların belirlenmesi ve kulüplerle ilişkilendirilmesi görevlilerin belirlenmesi. 32-MEB. Deprem Kılavuzunun incelenmesi. Eğitsel Kulüplerde ve derslerde işlenmesi hakkında karar alma. (2506 Sayılı T.D.) 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

17 Sayılı yasa kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında görüşme, Kurum, işyeri, çevre ilişkileri, Okulun araç-gereç ve diğer imkanlarının çevre imkanları ile bütünleştirilmesi ve bunların eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılması konusunda görüşme karar alma. Tam gün tam yıl uygulaması ve yetişkin eğitimi ile ilgili açılacak kurslara ilişkin görüşme ve karar alma. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

18 36- Öğretmenevi yönetim kurulu üyeliği için 1 asil 1 yedek üye seçimi,
34- Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile defile, sergi, kermes ve yarışmalar, konusunda görüşme karar alma. 35-Yeni kayıt olan öğrencilerin oryantasyonu eğitiminin planlanması ve görevliler ile eğitim programının oluşturulması. 36- Öğretmenevi yönetim kurulu üyeliği için 1 asil 1 yedek üye seçimi, 37-Tebliğler Dergisinin elektronik ortamda okunması duyuru ve yazışmaların tebliği. 38-Bakanlığımız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün emir ve duyurularının okunması ve açıklanması. 39-Dilek, Temenniler ve Kapanış. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

19 GÜNDEM-1: Açılış ve yoklama. GÜNDEM-2: Saygı duruşu İstiklal Marşı.
Sizleri, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitlerimiz, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizin huzurunda 1.dk’lık saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞI 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

20

21

22 Gülümseyerek hatırlayacağınız bir gün geçirmeniz dileğiyle...
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

23 Gündem 3 Kurul yazmanı seçimi
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

24 Gündem 4 Anayasamızın eğitim öğretim başlıklı 42
Gündem Anayasamızın eğitim öğretim başlıklı 42.maddesinin okunması ve açıklanması. TEBESSÜM Gülümsemek için sadece 12 kas’a ihtiyacımız var; oysa kaşlarımızı çatmak için103 kas’ı çalıştırmamız gerekiyor 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

25 MADDE 42. – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz
MADDE 42.– Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. (Ek fıkra: 9/2/ /2 md. Bu fıkra Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarih ve E.2008/16, K.2008/116 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir). (*) Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

26 Gündem 5- 657 sayılı devlet memurları kanunun 6,7,8,11
Gündem sayılı devlet memurları kanunun 6,7,8,11.maddelerinin okunması ve açıklanması. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

27 Madde 6 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/1 md
Madde 6 - (Değişik: 12/5/ /1 md.) Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

28 Madde 7 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md
Madde 7 - (Değişik: 12/5/ /2 md.) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlike- ye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler, Davranış ve işbirliği: Madde 8 - Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. Yurt dışında davranış: 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

29 Madde 11 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md
Madde 11 - (Değişik: 12/5/ /4 md.) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

30 Gündem 6- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 43. maddelerinin okunması ve açıklanması. ( Maddeler değiştirilerek eğitim sistemine geçiş sağlanmıştır.) 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

31 Madde 1-Bu kanun,Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas
olan amaç ve ilkeler,eğitim sisteminin genel yapısı,öğretmenlik mesleği,okul bina ve tesisleri,eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

32 Madde 2-Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün
fertlerini, 1.Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli,ahlaki,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren;ailesini,vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

33 2.Beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve
sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne,geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3.İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

34 Adamın biri, ilk defa gittiği bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa: - Buraların yabancısıyım, demiş. Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum. Çok yakın olduğunu söylediler.Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra: - Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde. Adam, çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez. Çocuk: - Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? diye gülümsemiş. Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten. - İyi ama, demiş adam. Bunların parktan değil de bir tek ağaçtan gelmediği ne malum? - Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez, diye atılmış çocuk. Üstelik manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsınız, fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu da duyarsınız. Adam, gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra, cebinden bir kağıt para çıkartıp teşekkür ederken fark etmiş onun kör olduğunu. Çocuk ise, konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış, adamın kendisini fark ettiğini.Işığa hasret gözlerini ondan saklamayı çalışırken: - Üç yıl önce kaza geçirmiştim, demiş. Görmeyi o kadar çok özledim ki... Sizinkiler sağlam, öyle değil mi? Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına doğru yönelirken: - Artık emin değilim, demiş. Emin olduğum tek şey, benden daha iyi gördüğün... 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

35 Madde 3-Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçlarla
II.Özel Amaçlar: Madde 3-Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçlarla gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları,genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tesbit edilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

36 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ I.Genellik ve Eşitlik:
Madde 4-Eğitim kurumları dil,ırk,cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.Eğitimde hiç bir kişi ye,aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. II.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Madde 5-Milli Eğitim hizmeti,Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. III.Yöneltme: Madde 6-Fertler,eğitimleri süresince,ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

37 Madde 7-Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
IV.Eğitim Hakkı: Madde 7-Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar V.Fırsat ve İmkan Eşitliği: Madde 8-Eğitimde kadın,erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. VI.Süreklilik: Madde 9-Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında,hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

38 Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders
programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

39 Madde 11-Güçlü ve istikrarlı,hür ve demokratik bir toplum düzeninin
gerçekleşmesi ve devam için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin,yurt yönetimine ait bilgi,anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının,her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

40 Madde 12-Türk milli eğitiminde laiklik esastır.Din kültürü ve ahlak
öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. X.Bilimsellik: Madde 13-Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri,bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere,çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

41 Madde 14-Milli eğitimin gelişmesi iktisadi,sosyal ve kültürel
XI.Planlılık: Madde 14-Milli eğitimin gelişmesi iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim-insan gücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle,sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

42 Madde 15-Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması
XII.Karma Eğitim: Madde 15-Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.Ancak eğitimin türüne,imkan ve zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. XIII.Okul ile Ailenin İşbirliği: Madde 16-Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleş- tirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

43 Madde 17-Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim
XIV.Her Yerde Eğitim: Madde 17-Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil,aynı zamanda evde,çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

44 1 - Öğretmenlik : Madde 43 - Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve
Öğretmenlik mesleği 1 - Öğretmenlik : Madde 43 - Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

45 Gündem 7 657 sayılı devlet memurları kanunun 125,126,127,128,136
Gündem sayılı devlet memurları kanunun 125,126,127,128,136. maddelerinin okunması ve açıklanması.****** 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

46 1702 sayılı Kanun ile 4357 sayılı Kanunun disiplin hükümleri 14/03/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamarnelerde Degisiklik Yapılmasma Dair 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

47 657 Sayılı kanunun 104,105,108 ,125,126,127,128,129 ve 135 maddeleri MAZERET İZNİ: MADDE 104- A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

48 C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

49 Hastalık ve refakat izni:
MADDE 105- Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. . 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

50 Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

51 AYLIKSIZ İZİN: MADDE 108- A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

52 D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

53 Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza
Uygulanacak Fiil ve Haller: Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Madde 125- (Değişik: /48 md.; KHK 2/1 md.; /31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

54 Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
A- Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

55 c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

56 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :
B- Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

57 c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

58 j) Verilen emirlere itiraz etmek,
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

59 Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
C- Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

60 b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

61 g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,
h) Toplu müracaat veya şikayet etmek, ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

62 a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
D- Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

63 f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g)iptal
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g)iptal h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

64 k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

65 E- Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

66 c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak (...)1 bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, Bu aradaki “kesintisiz 10 gün veya” ibaresi tarih ve KHK- 243/26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından metinden çıkarılmıştır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

67 j)Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

68 Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

69 Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:
Madde 126- (Değişik: KHK 2/1 md.; KHK 8/5 md.; /1 md.; Değişik: /32 md.; KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

70 Zaman aşımı: Madde 127- (Değişik: KHK 2/1 md.; /33 md.) Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

71 Karar Süresi: Madde 128- (Değişik: /34 md.) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

72 Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı:
Madde 129- (Değişik: KHK 12/1 md.; aynen kabul: /1 md.; /35 md.) Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

73 İTİRAZ: MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

74 Gündem 8 Okulun son genel denetim raporunun okunması, raporla ilgili görüşlerin değerlendirilmesi. Çocuklar, kendilerini sevenleri değil, kendilerine saygı duyanlara saygı duyarlar... 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

75 Gündem 9 öğretim yılında son öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

76 Sezai TÜRKEŞ-Feyzi AKKAYA Anadolu Teknik Lisesi
:56 % 1000 Kazanç elde edilebilir, ama %100’den daha çok kaybedilemez. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

77 Çok bilmişler(?), genelde en kötü yapanlardır.
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

78 Kuyuyu, susamadan önce kaz.
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

79 Afrikalılara neyi nasıl yapacaklarını söyleyebilecek eskimolar olabilir.
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

80 Gündem 10 öğretim yılı Ortak sınav sonuçlarının ile devam- devamsızlıklarının değerlendirilmesi. Sınıf ilkliminin değerlendirilmesi. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

81 Ortak sınavların değerlendirilmesi.
öğretim yılı devamsızlıkların değerlendirilmesi 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

82 Devamsızlık Durumu 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

83 Araştırmalar öğrencilerin, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile iyi ilişkiler içinde olduğu sınıflarda daha iyi öğrendiğini gösteriyor. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

84 SINIF İKLİMİNİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR, ÖĞRETMENİN BİZZAT KENDİSİDİR.
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

85 Öğretmenin yaptığı dersten zevk almaması, bir zorunluluk gibi ders yapması sınıf iklimini bozar.
“Bunun çok can sıkıcı olduğunu biliyorum, ama müfredatta olduğu için mecburen yapacağız.” 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

86 Etkili ve iyi bir sınıf atmosferi yaratmanın sihri, derse iyi bir katılım sağlamaktır. Bunun için;
İşbirliğine hazır ol. Diğer grup elemanları ile işbiriliği yap. Fikirlerini ve malzemelerini paylaş. Herkes sırayla konuşsun. Kendisinin dinlenilmesini isteyen, önce başkalarını dinlemeyi öğrensin. Olumlu bir vaziyet alışın olsun. Olumlu beklentiler içinde ol. “İyi ve olumlu düşünen iyi davranır, iyi işler yapar.” Başka insanları aşağılama. Arkadaşlarının ve öğrencilerin olumlu yönlerini konuş. Kimseyi suçlamadan sorunları çözmeye çalış >>> 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

87 Etkili ve iyi bir sınıf atmosferi yaratmanın sihri, derse iyi bir katılım sağlamaktır.
Bunun için; Yapacağının en iyisini yap. “Ne iş yaparsan yap, o işte en iyisi olmaya çalış.” İşler iyi gidiyorsa da çaba harca, kötü güdüyorsa da; işler iyi gitmediğinde uzaklaşma ve kaçma davranışı yapma. Kendi yapacağın işi yap, diğer grup üyelerinin tembelliği veya hatalı tutumları seni etkilemesin. Grup içindeki davranışların baştan sona kadar tutarlı olsun. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

88 Öğrencilerin hatalarını düzelt, ama bunu yaparken onları asla “bozma”!
Mümkünse hiçbir öğrenciye asla “HAYIR” deme! Doğru bilginin bütün öğrenciler tarafından öğrenilip öğrenilmediğini anlamanın kibar ve kırıcı olmayan yollarını bulmaya çalış. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

89 Sadece bazı öğrencilerin değil, bütün öğrencilerin seninle iletişim kurmasını sağla. Odana bütün öğrenciler gelsinler. İlla sorunları olduğu zaman değil, sorunları olmadığı zamanlar da gelsinler. Bunun için onları cesaretlendirmeye çalış. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

90 Öğrencilerin size saygı göstermeleri için, ne öğrettiğiniz değil nasıl öğrettiğiniz de önemlidir.
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

91 Gündem Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 109.maddesinin okunması açıklanması. MADDE 109- (1) Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen, uzman ve eğitici personelinden oluşur. Okulun özelliğine göre gerektiğinde ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, atölye teknisyeni, öğrenci temsilcisiyle okul-aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır. (2) Öğretmenler kurulunun başkanı okul müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında toplanır. (3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır. (4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. (5) Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülkî idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

92 (6) Öğretmenler kurulunda; a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, b) Öğretim programlarının uygulanması, c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması, ç) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar, d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi, e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler, f) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi, g) Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi, ğ) Yapılacak proje çalışmaları, h) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler, ı) Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri, i) Kardeş okul uygulamaları, j) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler, k) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi, l) Mezunların izlenmesi, m) Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarla stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemler, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

93 n) Genel denetim sonuçları, o) Nöbet uygulamaları, ö) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar, p) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi, r) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları, s) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri, ş) Zümre toplantıları, t) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları, u) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları, ü) e-Okul uygulamaları, v) Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür. (7) Kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir. (8) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme, mesleki rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

94 Gündem 12- a öğretim yılının genel değerlendirilmesi ve yeni öğretim yılında başarıyı artırıcı önlemler hakkında görüşmeler ve kararlar alma. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

95 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ UYGULAMALARI HAKKINDA ALINABİLEK KARARLAR
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

96 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER
1- ORTAK SINAV TARİHLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ VE ZÜMRE BAŞKANLARI KURULUNCA DÖNEM BAŞINDA BELİRLENEREK HAZIR FORM İLE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLİR, AYRICA SINIF DEFTERİNİN ARKA SAYFASINDAKİ ÇİZELGEYE YAZILIR. SINAV TARİHLERİ ÖĞRENCİLERE EN AZ 15 GÜN ÖNCE DUYURULUR. BİR GÜNDE İKİDEN FAZLA YAZILI SINAV YAPILMAYACAKTIR. (İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE BİR GÜNDE ÜÇ YAZILI SINAV YAPILABİLİR.) DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

97 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER
SINAVIN BİTİMİNDE CEVAP ANAHTARI İLGİLİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN İLAN EDİLİR. GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILIR VE ÖĞRENCİLERİN DOĞRU CEVAPLARI ÖĞRENMELERİ, KAÇ PUAN ALACAKLARINI TAHMİN ETMELERİ SAĞLANIR. DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

98 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER
4- EN GEÇ 10 GÜN İÇERSİNDE DEĞERLENDİRİLEN SINAV SONUÇLARI DUYURULDUĞU TARİHTE ÖĞRENCİYE İLAN EDİLİR VE E-OKUL SİSTEMİNE GİRİLİR. DERS DEFTERİNE SINAV SORULARI DEĞERLENDİRİLDİ, YAZILI OKUNDU, SÖZLÜ YAPILDI V.B. İFADELER YAZILMAZ DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

99 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER
5- SINAV SONUÇLARINI VE ANALİZLERİ İÇEREN; A)     SORU FORMU B)     CEVAP FORMU C)     DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ D) DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER FORMUNDAN OLUŞAN DÖRT EVRAKTAN SON İKİ EVRAK ZÜMRE BAŞKANI TARAFINDAN VE TÜM DERS ÖĞRETMENLERİNİN İMZASI ATILMIŞ OLARAK OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR. DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

100 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER
ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ GELİŞTİREMEZSİNİZ DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

101 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER
UNUTULMAMALIDIR Kİ Ölçme sonuçları, yalnız not vermek veya eksiklik aramak için değil, eğitim ve öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle, işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır. DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

102 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER
Öğretmen, her sınav sonunda, özellikle yazılı sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ve ne derecede başarılı olduğunu belirler. Başarı oranı az ise sebeplerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır. DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

103 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER
Yazılı sınav sonunda, Zümre öğretmenleri tarafından hazırlanan cevap anahtarı doğrultusunda, öğrenci yazılı kağıtları değerlendirilir. Zümre öğretmenler kurulunda sınıf/ şube analiz belgeleri değerlendirilerek, başarısızlığı bulunan konular/üniteler ile kazanımlara ulaşılamayan konularla ilgili yapılacak çalışmalar belirlenecektir. (madde 45-47) DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

104 HER ŞEYDEN ÖNCE EĞİTİM ÖĞRETİMİN TESADÜFLERE BIRAKILMAYACAK KADAR CİDDİ VE ÖNEMLİ OLDUĞU
AKILDAN ÇIKARILMAMALIDIR. HER ÖĞRETMENİN BİR TÜRKÇE ÖĞRETMENİ GİBİ HAREKET EDEREK ,ŞİVE BOZUKLUĞU TELAFFUZ HATALARI KELİMENİN DOĞRU YAZILMAMASI,DOĞRU OKUNMAMASI GİBİ HATALARA DÜŞMEMESİ GEREKLİDİR. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ BENİMSETİLMESİNE KONUNUN ÖZELLİĞİNE GÖRE ATATÜRKÇÜLÜKLE BAĞLANTI KURULMASINA ,VATAN, MİLLET,BAYRAK SEVGİSİNİN VERİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR. ÖĞRETMEN DERS ARAÇ GEREÇLERİNİ YAZI TAHTASINI DÜZENLİ KULLANARAK ÖRNEK OLMALI VE ÖĞRENCİLERİN DEFTERLERİNİ TERTİP VE DÜZENİNİ KONTROL ETMELİDIR. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

105 ÖĞRETMENİN MUTLAKA KENDİNİ YENİLEMESİ ARAŞTIRICI OLMASI ŞARTTIR.
ÖĞRETMEN TEK BİR METODA BAĞLI KALMADAN DERSLERİNİ İŞLEMELİ,DERS AKIŞI İÇİNDE ZAMAN ZAMAN BİLİMSEL ESPRİLER YAPARAK DİKKATİ TOPLAMALIDIR.DER SİN İYİ GEÇMESİ,ÖĞRENCİLERİN DERSİ SEVMESİ ÖĞRETMENE BAĞLIDIR. ÖĞRETMENİN ÇIKIŞ ZİLİ ÇALMADAN ÖNCE İŞLENEN KONUYU PEKİŞTİRECEK VE BİR SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK OLACAK ÇALIŞMALARA ÖĞRENCİLERİ TEŞVİK ETMESİ HALİNDE BAŞARI ARTACAKTIR.AKSİ HALDE "ŞU KONUYU HAZIRLAYIN GELİN" VEYA " ŞU ÖDEVİ YAPIN" DEMEK ÖĞRENCİYİ TEMBELLİĞE İLGİSİZLİĞE İTECEKTİR. ÖĞRETMENİN MUTLAKA KENDİNİ YENİLEMESİ ARAŞTIRICI OLMASI ŞARTTIR. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

106 KONUYU ÖĞRETMENİN ÇOK İYİ BİLMESİ
ÖĞRENCİSİNİN İLGİSİNİN DERS BOYU SÜRDÜRÜLMESİ İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

107 İYİ BİR ÖĞRETİM 3. GAYRETLİ VE İSTEKLİ OLMAK;
A. YAPMACIK GAYRET ÇOK TEHLİKELİDİR VE HEMEN HİSSEDİLİR. ÇÜNKÜ SÜREKLİLİK YOKTUR. ÖĞRENCİLER BUNU HEMEN HİSSEDER. B. GAYRETLİ VE İSTEKLİ GİBİ GÖRÜNMEK HİÇ GAYRET GÖSTERMEMEK KADAR TEHLİKELİDİR. ÖĞRENCİLERİ DERSTEN SOĞUTUR. İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

108 KİŞİSEL TECRÜBELERDEN BAHSETMEK
ÖĞRETİMİ KOLAYLAŞTIRMAK KONUYU ANLAMLI VE SIRA İLE SUNMA KONUYU BÜTÜN OLARAK VERME İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

109 8. ÖĞRENCİYİ DÜŞÜNMEYE YÖNELTME SORU SORMA TARTIŞMA ORTAMI
İYİ BİR ANLATIM HAREKETLİ OLMA(BEDEN DİLİNİ KULLANMA) ÖĞRENCİLERİN İYİ TANINMASI VE DÜZEYLERİ İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

110 11. HER DERS BİR BÜTÜN OLMALIDIR.
12.HER DERS YENİ BİR ŞEYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRETİLMELİDİR. 13.HER DERSİN BİR AMACI VE UYGULAMA AMACI OLMALIDIR. 14.HER DERSİN BİR BAŞLANGICI SUNUMU VE SONUCU OLMALIDIR. İYİ BİR ANLATIM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

111 15.HER DERS ÖLÇÜLEBİLİR STANDART BİR BAŞARI GEREKTİRMELİDİR.
16. HİÇBİR ŞEY DERSİ MONOTON BİR SESTEN DAHA ÇABUK MAHVEDEMEZ. 17. BAĞIRMAK ÖĞRETMENİ YORACAĞI GİBİ ÖĞRENCİLERİ DE RAHATSIZ EDECEKTİR. İYİ BİR ANLATIM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

112 19. ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ İFADE ETMELERİNE İMKAN VERİLMELİDİR.
18. ÖĞRENCİLER GENEL OLARAK ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİ İŞİTMEK İSTEMEKTEDİRLER. O HALDE ÖĞRENCİLERE SIKÇA SÖZ VERİLMELİDİR. 19. ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ İFADE ETMELERİNE İMKAN VERİLMELİDİR. İYİ BİR ANLATIM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

113 ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİNE KENDİ KENDİLERİNİ NASIL SESSİZ TUTACAKLARINI ÖĞRETEBİLMESİ EN ÖNEMLİ DERSTİR. ÖĞRETMENLERİN SIKÇA “SUSUN ... KESİN SESİNİZİ... SESSİZ OLUN...” ŞEKLİNDE SINIFIN SESSİZ OLMASINI SAĞLAMAK İSTEDİKLERİ BİLİNMEKTEDİR. İYİ BİR ANLATIM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

114 HER ÖDEVİN ÖĞRETMEN TARAFINDAN KONTROL EDİLECEĞİNİN BİLİNMESİNİN ÖĞRENCİ ÜZERİNDE ETKİSİ BÜYÜKTÜR.
İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

115 ÖĞRETMENİN SÜREKLİ KÜRSÜDE OTURMAMASI SIRA ARALARINDA GEZİNMESİ GÖZ TEMASI KURMASI ÖNEMLİ BİR DAVRANIŞTIR. İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

116 UFAK TEFEK DİSİPLİN OLAYLARININ ŞAKAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
BAZEN SINIFLA BERABER GÜLÜNEBİLMESİ DE OLUMLU BİR DAVRANIŞTIR. İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

117 ÖĞRENCİNİN HİÇ KONUŞMADAN SESSİZCE OTURMASI İTAATKAR DAVRANMASININ İSTENMESİDE HEP SÖYLENİLENLERİ KABUL ETMESİ DE TEHLİKELİDİR. İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

118 BAZI ÖNERİLER UYARILMASI GEREKEN ÖĞRENCİYİ SINIF HUZURUNDA UYARMAYINIZ
DİSİPLİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇOK SERT DAVRANMAYINIZ İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

119 SUÇLUYU BULMAK İÇİN TÜM SINIFIN CEZALANDIRMAYINIZ
İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

120 DİSİPLİN PROBLEMİ SİZİ AŞMADIKÇA BAŞKALARINA DUYURMAYINIZ.
İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

121 SINIFTA DİSİPLİNİ BOZAN BİR DAVRANIŞTA, ÖNCE BİRAZ DÜŞÜNÜNÜZ.
ÖRNEĞİN , 60 A KADAR SAYMANIZ DAHA MANTIKLI DAVRANMANIZI SAĞLAYACAKTIR. İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

122 DİSİPLİN OLAYLARI İLE KARŞILAŞILINCA YAPILACAK İŞLEMLER
Okul yönetimi sınıfta başlar iyi yönetilen sınıf disiplinsizlik olaylarının tümünü engeller.Bütün disiplinsizlik olaylarında olay büyümemesi için anında gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Disiplin yönetmeliği tüm öğrencilere okunmalıdır. Dersin huzurunu-işlenişini bozma, araç gerecini getirmeme,ders etkinliklerini yapmama, dersten-kaçma gibi Kınama cezasını gerektiren basit seviyeli olaylardaöğrencilerle ilgili; AŞAMA:Öğrenci ile birebir konuşulup rehberlik yapılacaktır. Öğrenci hakkında sınıf öğretmeni de bilgilendirilecektir.(Nöbet anındaki basit olaylarda da ilk aşama bu yol uygulanacaktır.) AŞAMA:1. Aşamada sonuca ulaşılmazsa;Öğrenci velisi ile iletişime geçilecek veli davet edilip gerekli rehberlik yapılacaktır.Veli görüşme formu mutlaka doldurulacaktır. AŞAMA: Rehberlik servisine öğrenci bilgileri verilecek rehberlik servisi gerekli rehberliği yapacaktır. AŞAMA:Olayda düzelme yoksa disiplin kuruluna dilekçe yazılacak ve yapılan çalışmalarda dilekçeye eklenecektir. Okulda veya sınıfta fiziksel şiddet uygulama, araç gerece zarar verme, aşırı saygısızlık etme, sigara içme gibi büyük cezalar gerektiren olaylarda; AŞAMA: Okul müdürlüğüne dilekçe yazılacaktır. Disiplin dilekçe örnekleri internet sitesinde mevcuttur. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

123 ÖFKEYLE BAĞIRIP ÇAĞIRMANIN HİÇ BİR YARARI YOKTUR
ÖFKEYLE BAĞIRIP ÇAĞIRMANIN HİÇ BİR YARARI YOKTUR. HATTA SİZİ GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜREBİLİR. RAHATLAYABİLİRSİNİZ AMA KARŞINIZDAKİNİN TEPKİSİNİ ÇEKERSİNİZ. İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

124 BİR RESİM BİN KELİMEYE BEDELSE , BİR RESİM ÇİZ BİN KELİME TASARRUF ET.
İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

125 İstenmeyen öğretmen – öğrenci ilişkileri içinde hareket eden korku ve gerginlik yaratan , öğrencilerin gereksinmeleri duyguları ve yeteneklerinden çok konuyu düşünen lise öğretmenlerinin derslerinde, öğrencileriyle öğrenci olarak ilgilenen ve onlarla uyumlu ilişkiler sürdüren öğretmenlerin derslerine oranla öğrencilerin daha çok zayıf aldıkları görülmektedir İYİ BİR ÖĞRETİM 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

126 Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır ATATÜRK 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

127 Gündem 12- b-“ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ “ nin okunması ve eğitim öğretim yılında açılabilecek destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin derslerin belirlenmesi ve görev alabilecek öğretmenlerin tespiti hakkında görüşme. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

128 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ MADDE 7–(1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz. (2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır. (3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz. (4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir. (5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

129 Kursların kapatılması
MADDE 8-(1)Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir. Kursların kapatılması MADDE 9– (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

130 Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründenoluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur. (2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır. (3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptaledilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

131 Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
MADDE 12 –(1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir. Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler MADDE 13 – (1)Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerinkurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. (2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir.Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz. (3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

132 Gündem Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

133 Anadolu teknik programına geçiş MADDE 30- (1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır.” “(2) Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.” (3) Anadolu teknik liselerine, kontenjan açığı bulunmasına ve ikinci fıkradaki şartların taşınmasına bağlı olarak ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okullardan geçiş yapılabilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

134 Alan ve dala geçiş “MADDE 31 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır. (2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır. b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.” (3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir. (4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır. (5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.” 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

135 Sınıf başkanlığı MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçer. Boşalan sınıf başkanlığı için aynı yolla seçim yapılır. (2) Sınıf başkanlığına ve başkan yardımcılığına aday olacak öğrencilerde; disiplin cezası almamış olmak ve örnek davranışlara sahip olmak şartı aranır. (3) Seçilme şartlarını kaybeden sınıf başkanı ve yardımcısı sınıf rehber öğretmeni tarafından görevden alınır. Öğrenci nöbetleri MADDE 33- (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. Ancak öğrencilere personelin yapması gereken, bedeni çalışmayı gerektiren, eğitim ve öğretimle ilgisi bulunmayan görevler verilemez. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleriyle nöbetçi öğrencilerin görevleri okul yönetimince belirlenerek duyurulur. (2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

136 Devam-devamsızlık ve ilişik kesme MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar. (2) Uygulamayla ilgili olarak; a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul sistemine işlenir. b) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. (3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez. Ancak, faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

137 (4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. (5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. (6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır. (7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.” (8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

138 BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur. b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir. c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır. ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir. d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur. e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir. f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır. g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

139 Puanla değerlendirme MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. (2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir Puan Derece 85, Pekiyi 70,00-84, İyi 60,00-69, Orta 50,00-59, Geçer , Geçmez 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

140 Yazılı ve uygulamalı sınavlar MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur. a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar. b) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz. c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür. ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

141 e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır. g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir. ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır. h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. (2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

142 Beceri sınavı MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır. (2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlarda, işletmede eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrıyapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır. (3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır. (4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır. (5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde 20’si de iş dosyasına takdir edilir. (6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları alan/dal derslerinden beceri sınavı yapılmaz. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

143 Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. (2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar. (3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

144 Sınavlara katılmayanlar MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz. (2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır. (3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar. (4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir. (5) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

145 Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar. (2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir. (3) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir. (4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır. (5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

146 Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. (3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. (4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. (5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir. (6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır. (7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. (8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

147 Sınıf Geçme Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması puanının/puanlarının, c) Varsa proje puanının, ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

148 (2) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir. (3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir. (4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir. (5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

149 Bir dersin yılsonu puanı MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır. c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır. ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda: 1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır. 2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır. (2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

150 Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. (2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Yılsonu başarı puanı MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. (2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

151 Doğrudan sınıf geçme MADDE 57-(1) Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

152 Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması MADDE 58- “(1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. (2) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır. b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir. c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir. ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.” (3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. (4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. (5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

153 Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı MADDE 59- (1) Öğrencilerden; a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

154 Telafi programı MADDE 61-(1) Ortaöğretim kurumlarında; Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem puanı oluşmayan dersler için, ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede, b) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerle yapılamayan dersler için ders saatleri dışında, c) Alan/dal değiştirmek isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileriyle diğer ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilere yaz tatilinde, ç) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen genel lise programı mezunlarıyla ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvime göre, d) İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinden, işletme şartlarının yetersiz olması nedeniyle programlarda öngörülen bazı uygulamaların yapılamaması durumunda eksik konuların telafisi için okulda veya başka bir işletmede, telafi programı uygulanır. (2) Telafi programları, yapılamayan ders saatleri toplamı kadar yapılabileceği gibi yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Ancak yoğunlaştırılmış telafi programlarının süresi toplam ders saati sayısının üçte ikisinden az olamaz. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

155 (3) Birinci fıkranın (ç) bendinde sayılanlar için yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanmaz. (4) Telafi programında görev alacak öğretmenler, okul müdürünün teklifi doğrultusunda millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Gerektiğinde diğer ortaöğretim kurumlarından da öğretmen görevlendirilebilir. (5) Telafi programında işlenecek konular, okul müdürüyle programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve performans çalışması puanı verilir. Dönem ve yılsonu puanı, bu puanlara göre belirlenir. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında açılan telafi programında puanla değerlendirme yapılmaz (6) Kontenjan bulunması durumunda, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olup farklı bir meslek alanından/dalından mezun olmak isteyenler de bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında telafi eğitimine alınabilir. (7) Genel ortaöğretim, Anadolu türü mesleki ve teknik ortaöğretim, teknik lise, sağlık meslek lisesi ve imam-hatip lisesi programlarında telafi eğitimi uygulanmaz. (8) Telafi programının uygulanmasına yönelik iş ve işlemler, programın açılacağı okul müdürlüğüyle bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğü işbirliğinde yürütülür. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

156 c- Okul zaman çizelgesinin açıklanması.
a- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 61. maddesi gereğince Öğretmenin raporlu,izinli olması,göreve geç başlaması,dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlarla doğal afet,salgın hastalık,olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler,yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanması için kurul kararının alınması. b- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99,100,101, 102 ve103. Maddelerinin okunması ve açıklanması ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık ve Refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin okunması, Öğretmen izin, rapor işlemleri hakkında bilgilendirme. c- Okul zaman çizelgesinin açıklanması. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

157 Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
    BÖLÜM 5: ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİNLER ÇALIŞMA SAATLERİ: Madde 99 - (Değişik madde: 30/05/ KHK/12; Aynen kabul: 15/05/ /1 md.) Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

158 GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ:
Madde Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERDE ÇALIŞMA SAAT VE USULÜNÜN TESBİTİ: MADDE 101- Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

159 YILLIK İZİN: Madde (Değişik madde: 31/07/ /46 md.) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI: Madde Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 06/07/ KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

160 d-M. E. B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35
d-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.maddesi gereği geç gelen öğrencinin derse alınma konusunda kurul kararı alma.. Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. TEBESSÜM Gülümsemek için sadece 12 kas’a ihtiyacımız var; oysa kaşlarımızı çatmak için103 kas’ı çalıştırmamız gerekiyor 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

161 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

162 Sezai TÜRKEŞ-Feyzi AKKAYA Anadolu Teknik Lisesi
:56 Tebessüm Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendini daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğle yemek yediği lokantadaki garsona yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı paranın bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı. Adam öyle; ama öyle minnettar oldu ki… iki gündür boğazından aşağıya lokma geçmemişti. Karnını ilk defa doyurduktan sonra, ıslık çalarak bir apartmanın bodrumundaki tek odasının yolunu tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce, kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

163 Sezai TÜRKEŞ-Feyzi AKKAYA Anadolu Teknik Lisesi
:56 Tebessüm Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu. Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman halkı… Anneler babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp , ölümden kurtardılar… Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

164 Resmî Gazete: /28099 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Hastalık raporlarının verilmesi MADDE 5- (1) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır. (2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. (3) Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

165 Hastalık raporu ve izin süreleri
MADDE 6- (1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır. (2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. (3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. (4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

166 (5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır. (6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir. (7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir. (8) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

167 Hastalık izni verilmesi
MADDE 7- (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. (2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur. (3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir. (4) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

168 (5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alman hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır. (6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur. (7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

169 Yıllık izinde hastalık raporu alınması
MADDE 8- (1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder. (2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur. (3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar. (4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

170 Memurun iyileştiğine dair sağlık raporu
MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. îzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

171 Refakat iznine ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun; a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur. (2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır. (3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. (4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. (5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. (6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

172 OKUL ZAMAN ÇİZELGESİNİN AÇIKLANMASI
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

173 Gündem-14 Son üç yıl bazında Mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme durumları ve değerlendirme. Ders bazında ÖSS Sınav Sonuçlarının değerlendirmesi. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

174 EXCEL DOSYASINDA AÇILACAK
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

175 Okulumuz öğrencilerinin YGS sınav sonuçları daha önceki kurul toplantılarında değerlendirilmiş olup sayısal verilere göz atacak olursak;  Ve toplam yüzdeye vurduğumuzda toplamda % 56 lük bir başarıdan söz edilebilir. Okulumuz öğrencilerinin LYS sonrası yerleştirme sonuçlarına baktığımızda.EML den 17 öğrencimiz, TL den 2 öğrencimizin, ATL den 13 öğrencimizin, AML den 4 öğrencimiz 4 yıllık fakülteye yerleştiği görülmektedir. 241 öğrencimizde 2 yıllık MYO yerleşmiş bulunmaktadır. TL AML ATL EML TOPLAM SINAVA GİREN 32 54 128 282 496 BAŞARILI 21 44 103 110 278 BAŞARISIZ 11 10 25 172 218 YÜZDE BAŞARI % %65 %81 %80 %35 %56 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

176 2013 2014 Yıllara Göre Okul Başarı Durumu Teknik Lise Anadolu Teknik
Teknik Lise Anadolu Teknik Anadolu Meslek Endüstri Meslek 2013 YGS’ye giren öğrenci 40 67 44 418 YGS’de başarılı olan 22 54 29 130 YGS başarı yüzdesi %55 %80.59 %65.90 %31.10 LYS’ye giren öğrenci 15 38 24 81 Toplam yerleşme 30 49 242 4 yıllık yerleşme 5 8 - 9 (3 tanesi açıköğretim) 2014 YGS’ye giren öğrenci 25 118 70 339 YGS’de başarılı olan 15 96 58 221 YGS başarı yüzdesi %60 %81.35 %82.85 %65.19 LYS’ye giren öğrenci 66 353 Toplam yerleşme 18 59 26 161 4 yıllık yerleşme 2 12 4(1 tanesi M.T.O.K) 3 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

177 Yıllara Göre Okul Başrı Durumu
Teknik lise Anadolu Teknik Anadolu Meslek Meslek Lisesi Toplam Öğrenci Sayısı 2015 YGS'ye Giren Öğrenci 32 123 54 287 496 YGS'de Başarılı Olan 21 103 44 109 277 YGS Başarı yüzdesi % 65 80 81 38 264 LYS'ye Giren Öğrenci 2 Yıllık Yerleşme 15 74 28 124 241 4 Yıllık Yerleşme 2 13 4 17 36 ToplamYerleşme 87 141 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

178 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

179 Gündem 15 a- 2488 sayılı Tebliğler Dergisinin okunması
Gündem a sayılı Tebliğler Dergisinin okunması. Ders öğretmenlerince Atatürkçülükle ilgili konuların ne şekilde işleneceğinin açıklanması b sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılapları öğretim esasları yönergesinin okunması, açıklanması ve Yıllık planların uygulanması. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

180 Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl mukavemet ettiğimiz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten herşey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir! 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

181 Gündem 16- Sınıf ve şube öğretmenler kurulu MADDE 110- (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenlerle rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileriyle ilgili sınıf ve şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir. (2) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayıyla uygulanır. (3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir. (4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülki idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

182 (5) Sınıf ve şube öğretmenler kurulunda; a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması, b) Derslerin, öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi, c) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde nasıl yararlanılacağının planlanması, ç) Çevreden yararlanma ve işbirliğinin sağlanması, d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması, e) Proje, performans çalışması ve sınavların planlanması, f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, g) Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması, ğ) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması, h) Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğrenime yönlendirilmeleri, ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar, i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, j) Müdürün gerekli gördüğü konularla kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular görüşülür. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

183 TOPLANTI TARİHLERİNİN TESPİTİ
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

184 Gündem 17- Zümre öğretmenler kurulu MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. (2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır. (3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında; a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması, b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması, c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

185 ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi, d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi, e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi, f)Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi, ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

186 i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması, j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür. (4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir. (5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi, c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi, ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi, d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar, e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla, f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları ilgili konular da görüşülür. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

187 TOPLANTI TARİHLERİNİN DUYURULMASI
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

188 Gündem 18- Okul zümre başkanları kurulu MADDE 112- (1) Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. (2) Kurul, dönem başlarıyla ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. (3) Okul zümre başkanları kurulunda; a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımıyla öğrenci başarısının artırılması, b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması, ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmetiçi eğitime alınmalarının okul müdürlüğüne önerilmesi, d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

189 e) Sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür. (4) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir. (5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; alan/bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi, tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliği konuları da görüşülür. İlçe zümre başkanları kurulları MADDE 113- (1) İlçe zümre başkanları kurulları, zümre öğretmenler kurulu başkanlarından oluşur. Kurullar, ilk toplantılarında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini ilçe zümre başkanı seçer. Toplantılar ilçe millî eğitim müdürü, uygun gördüğü bir şube müdürü veya bir okul müdürü başkanlığında yapılır. (2) Kurullar, ders yılı başlamadan önce ve ders yılı sonunda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve ilçe müdürünün onayından sonra okullara ve ilgili kurullara duyurulur. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

190 TOPLANTI TARİHLERİ VE GÜNDEMİN TESPİTİ
22/04/17 KURUL TOPLANTISI

191 Gündem 19- M. E. B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86
Gündem 19- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86. maddesinin okunması açıklanması a- Ağustos 2003 tarihli 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesi ile ilgili yönergenin okunması b- Zümre öğretmenler kurulu kararına göre yıllık planların hazırlanma esasları ve okul müdürlüğünce onay tarihlerinin belirlenmesi c- Günlük planların nasıl yapılacağının açıklanması d- Sınıf Defterlerine nasıl yazılacağının açıklanması. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

192 Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür. (2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir rol üstlenir. (3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır. (4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olur. b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

193 c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür. ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir. d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili görevleri yapar. e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür. f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür. g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar. ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür. h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar. ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar. i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar. j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

194 k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle işbirliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar. m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar. n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar. o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirirler. ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir. p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir. (5) Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca, a) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri planlar ve yaptırır. b) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler, mesleki konularda çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik eder. c) Uygulamalı eğitim için gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle işbirliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alır. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakım ve onarımını, kılavuzuna uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını, her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar, öğrencilere rehberlik yapar. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

195 ç) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verir. d) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleriyle birlikte plan hazırlar. Öğrencilere alanıyla ilgili konularda proje danışmanlığı ve rehberlik yapar. e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar. f) Koordinatör olarak görevlendirilenler, öğrencilerin işletmedeki eğitim ve öğretim, başarı, devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program doğrultusunda haftalık/aylık düzenlenecek formları/raporları yönetime teslim eder. g) Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapar. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğretmenleri ve şefleriyle koordineli çalışır. ğ) Mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme çalışmalarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleriyle işbirliği yapar. h) Mesleki ve teknik eğitim fuarına hazırlık çalışmalarına katılır ve çalışmaları yürütür. ı) Tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri de yaparlar. (6) Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır. (7) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam-hatip liselerinde, okulların özelliğine bağlı olarak okul müdürünce verilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirirler. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

196 Öğretmenlerin mesleki çalışmaları MADDE 87- (1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma öncesinde yönetici ve öğretmenlere duyurulur. (2) Bu çalışmalarda; a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır. b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapılır. c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır. ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır. d) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır. (3) Mesleki çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda da mesleki çalışma yapılabilir. Bu çalışmalar okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamları veya işletmelerde de yapılabilir. (4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar doğrultusunda işlem yapılır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

197 EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE temmuz 2003 TARİH VE 2551 SAYILI T.D. KONU : Planların ve haftalık ders Programlarının düzenlenmesi. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

198 EĞER ALIŞKANLIKLARINIZI SÜRDÜRÜR ve DEĞİŞTİRMEKTEN KORKARSANIZ, BUGÜN SAHİP OLDUĞUNUZ ŞEYLERE SAHİP OLMAYA DEVAM EDERSİNİZ. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

199 Plânın önemi Madde 5 –Plân, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır. Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde Eğiti-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte plânlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla birlikte plânlanmalıdır. Plân yapmanın gerekliliği Madde 6 – Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir. Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır Eğitim öğretimin etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır. Ayrıca Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, meslekî ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim-öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının plânlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

200 Plân yapmanın ilkeleri Madde 8 - Plânlarda aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Plânlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır. b) Plânlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci, etkin hâle getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır. c) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. d) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. e) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur. f) Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur. g) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

201 Plân çeşitleri Madde 9 –Eğitim-öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır. Ünitelendirilmiş yıllık plân Madde 10 – Öğrenme ve öğretme sürecinde plân yapmak esastır. Ayrıca plân ve plânlama çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlara cevap vermesi zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve bütünlük içinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansı dikkate alınmalıdır. Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, ünitelendirilmiş yıllık ders ve plânlarını kendi mevzuatı hükümlerine göre hazırlar. Ünitelendirilmiş yıllık plân, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır. Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir. b) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

202 c) Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır, d) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir. e) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır. f) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır. g) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

203 Ünitelendirilmiş yıllık plânın yapılışı Madde 11 - Ünitelendirilmiş yıllık plân aşağıdaki şekilde yapılır: a) Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de toplanıp toplanmadığını araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlanır. b) Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmeler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar. c) Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır. d) Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder. e) Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda BEP geliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarını gücleştirirler. 22/04/17 KURUL TOPLANTISI

204 22/04/17 KURUL TOPLANTISI