Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

06/09/15KURUL TOPLANTISI106/09/15KURUL TOPLANTISI1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "06/09/15KURUL TOPLANTISI106/09/15KURUL TOPLANTISI1."— Sunum transkripti:

1 06/09/15KURUL TOPLANTISI106/09/15KURUL TOPLANTISI1

2 06/09/15KURUL TOPLANTISI206/09/15KURUL TOPLANTISI2 Okuyabilirseniz, her insan bir kitaptır. MEVLANA

3 06/09/15KURUL TOPLANTISI3 HOŞGELDİNİZ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞI Öğretmenler Kuruluna

4 06/09/15KURUL TOPLANTISI4

5 06/09/15KURUL TOPLANTISI5 ZAMAN ÇİZELGESİ 10.00- AÇILIŞ 11.15-11.30 ÇAY MOLASI 12.30-13.30 YEMEK MOLASI 13.30 TOPLANTININ 2. YARISI 15.15-15.30 ÇAY MOLASI 18.00- KAPANIŞ Saygı, yetişkinlerden açılan bir yolla çocuğa gider ve çocuktan yetişkinlere geri döner.......

6 06/09/15KURUL TOPLANTISI6 GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Saygı duruşu İstiklal Marşı. 3- 2015-2016 öğretim yılında yapılacak öğretmenler kurulu toplantılarında görev alacak (iki asil,iki yedek) kurul yazmanının seçimi. 4-Anayasamızın eğitim öğretim başlıklı 42.maddesinin okunması ve açıklanması. 5-657 sayılı devlet memurları kanunun 6,7,8,11.maddelerinin okunması ve açıklanması. 6- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 43. maddelerinin okunması ve açıklanması. 7- 657 sayılı devlet memurları kanunun 125,126,127,128,136. maddelerinin okunması ve açıklanması.

7 06/09/15KURUL TOPLANTISI7 8- Okulun son genel denetim raporunun okunması, raporla ilgili görüşlerin değerlendirilmesi. 9-2014-2015 öğretim yılında son öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi. 10-2014-2015 öğretim yılı Ortak sınav sonuçlarının ile devam- devamsızlıklarının değerlendirilmesi. Sınıf ikliminin değerlendirilmesi. 11- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 109.maddesinin okunması açıklanması.

8 06/09/15KURUL TOPLANTISI8 a- 2014-2015 öğretim yılının genel değerlendirilmesi ve yeni öğretim yılında başarıyı artırıcı önlemler hakkında görüşmeler ve kararlar alma. 12- a- 2014-2015 öğretim yılının genel değerlendirilmesi ve yeni öğretim yılında başarıyı artırıcı önlemler hakkında görüşmeler ve kararlar alma. b-“ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ “ nin okunması ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında açılabilecek destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin derslerin belirlenmesi ve görev alabilecek öğretmenlerin tespiti hakkında görüşme.

9 06/09/15KURUL TOPLANTISI9 13-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 30…64 maddelerinin maddelerinin okunması ve açıklanması. a- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 61. maddesi gereğince Öğretmenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlarla doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanması. b-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99,100,101, 102 ve103. Maddelerinin okunması ve açıklanması ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık ve Refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin okunması, Öğretmen izin, rapor işlemleri hakkında bilgilendirme. c- Okul zaman çizelgesinin açıklanması. d-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.maddesi gereği Öğrenci devamsızlığının önlenmesi ve geç kalan öğrencinin derse alınma şekli konusunda görüşme ve kararı alma.

10 06/09/15KURUL TOPLANTISI10. 14- Son üç yıl bazında Mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme durumları ve değerlendirme. Ders bazında ÖSS Sınav Sonuçlarının değerlendirmesi. 15- a- 2488 sayılı Tebliğler Dergisinin okunması. Ders öğretmenlerince Atatürkçülükle ilgili konuların ne şekilde işleneceğinin açıklanması. b- 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılapları öğretim esasları yönergesinin okunması, açıklanması ve Yıllık planların uygulanması. Öğretmenler kurulunca gündemi ve toplantı tarihlerinin tespiti. 16-. M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 110.maddesinin okunması açıklanması. Sınıf ve şube öğretmenler kurulu, aynı sınıf ve şubede ders okutan öğretmen, eğitici personel ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıftan sorumlu müdür yardımcısıdır. Öğretmenler kurulunca gündemi ve toplantı tarihlerinin tespiti. Zümre öğretmenler toplantı tarihlerinin tespiti. 17- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111.maddesinin okunması açıklanması. Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan öğretmen, uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyeninden oluşur. Öğretmenler kurulunca kurul gündemi ve toplantı tarihlerinin tespiti.

11 06/09/15KURUL TOPLANTISI11.Zümre başkanları kurulu toplantı tarihlerinin ve gündemlerin belirlenmesi. 18- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 112.maddesinin okunması açıklanması.Zümre başkanları kurulu, bölüm şefleri ve zümre başkanlarından oluşur. Aile birliği bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. Üyelerden biri, o öğretim yılı için başkan seçilir. Öğretmenler kurulunca toplantı tarihlerinin ve gündemlerin belirlenmesi. 19- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86.maddesinin okunması açıklanması a- Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesi ile ilgili yönergenin okunması.2575 sayılı T.D. Değişiklik. onay tarihlerinin belirlenmesi b- Zümre öğretmenler kurulu kararına göre ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanma esasları ve okul müdürlüğünce onay tarihlerinin belirlenmesi c- Ders planların nasıl yapılacağının açıklanması.(öğretmen görevleri md.86) d- Sınıf Defterlerine işlenen konuların yazılması ve sınıf defterinin kullanılması hakkında görüşme. (öğretmen görevleri md.86) e-Derslerde Öğrenci yoklamalarının yapılması hakkında görüşme. (öğretmen görevleri md.86) f-Derse giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar. (öğretmen görevleri md.86) g-Sınavlar hakkında görüşme, Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve uyulması gerekli konuların görüşülmesi ve karar alma.(45,46) h-Not çizelgesi kullanılması hakkında görüşme ve karar alma. ı-Öğrencinin derse hazırlıklı gelmeleri ve derslerin işlenişi hakkında görüşme. j- Laboratuarlardan, kütüphaneden,spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders araç gereçlerinden öğrencilerin azami ölçüde yararlandırılması hakkında görüşme ve karar alma. k-Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması. l-Atölye, laboratuar, beden eğitimi ve diğer uygulamalı derslerde güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanması hakkında görüşme ve karar alma.

12 06/09/15KURUL TOPLANTISI12 20- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 50.maddesinin ( Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar) okunması ve açıklanması. 21-MEB. Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45,46,47,51 ve 52 maddelerinin okunması ve açıklanması a) Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45 Maddesi gereğince Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun oluşturulması. (17.4.2001 tarih ve 24376 sayılı RG.) b) Uyuşturucu, Alkol, Sigara ve kötü alışkanlıklardan Öğrencilerimizin korunması ile ilgili karar alma. c- 4207 Sayılı Kanunun okunması ve açıklanması.

13 06/09/15KURUL TOPLANTISI13 22-Milli Eğitim Bakanlığı Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinin 6.7.8.9.10.11.12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23, 24,25,26 maddelerinin okunması,açıklanması ve 2012-2013 Öğretim yılında faaliyet gösterecek Kulüplerin oluşturulması ve bu Kulüplerde görev alacak Kulüp Rehber Öğretmenlerinin ve Sınıf rehber Öğretmenlerinin Kurulca seçimi. a. Okulu tanıtıcı ve özendirici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması konusunda karar alma. b. Okulda yapılabilecek kültürel, sanatsal, ve sportif etkinliklere yönelik görüşme, Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun ve çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi, Okullar hayat olsun projesi hakkında bilgilendirme ve karar alma. Okul faaliyet dergisi çıkarılması için komisyon seçimi c.Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarında aldıkları başarıların, tüm öğrenciler ile velilere ve kamuoyuna duyurulması hakkında görüşme ve karar alma. Okul faaliyet dergisi çıkarılması için komisyon seçimi d. Veli toplantılarının yapılması ve tarihlerinin hakkında karar alma. e. Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti ve yapılacak çalışmalar hakkında görüşme ve karar alma. Öğrenci yardım komisyonuna 2 asil 2 yedek üye seçimi.

14 06/09/15KURUL TOPLANTISI14 23- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 157-206 Maddelerinin okunması ve 185 madde 2 fıkrası gereği gizli oyla 2 asil, 2 yedek üyenin seçimi, ayrıca aynı yönetmeliğin 182.maddesi gereğince Onur Kurulu Başkanlığına gizli oyla 1 asil,1 yedek üye seçimi. a- Yönetici ve Öğretmenlerin öğrencilere, velilere ve çevreye karşı davranışları ve sorumlulukları konusunda görüşme, Derslerde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere eşit, tutarlı, ve hoş görülü davranmalarına yönelik karar alma. b- Ceza yoluyla öğrenci davranışlarının değiştirilemeyeceğine ilişkin MEB. Orta öğretim genel müdürlüğünün 19.03.1990 tarih ve 1990/4 sayılı genelge ile 19.10.1990 tarih ve 1990/19 sayılı genelgenin okunması açıklanması. c-Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde, toplantılarda, törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik görüşme ve karar alma. d-Öğrencilere okul eşyası, ders araç gereci, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması konusunda görüşme ve karar alma. e- 657 Sayılı devlet Memurları Kanununun Ek 19. Maddesi ve Başbakanlık genelgesinin Okunması ve açıklanması. Öğretmen, Öğrenci ve personelin kılık kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar hakkında görüşme ve karar alma. f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi hakkında görüşme ve karar alma.(161 md. 2.fıkra)

15 06/09/15KURUL TOPLANTISI15 24- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi okunması açıklanması ve oluşturulacak öğrenci kurulunun gündemi ve toplantı tarihlerinin belirlenmesi. a. Okul Seçim Kurulu Başkanlığına 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 9) b. Sandık Kuruluna 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 10) 25- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 119. Maddesinin okunması ve açıklanması. Kalite kontrol komisyonu için üye seçimi 26- OGYE faaliyetleri, stratejik plan konusunda kurulu bilgilendirme yapılması ve 2015-2016 öğretim yılı OGYE üyelerinin seçimi. 27- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 25.maddesine göre Kontenjan belirleme ve kayıt komisyonu oluşturulması. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve geçiş yönergesinin Okunması ve açıklanması. Kontenjan belirleme, kayıt- kabul ve nakil komisyonu oluşturulması hakkında görüşme.

16 06/09/15KURUL TOPLANTISI16 28-M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin nöbet görevleri ile ilgili 91. maddesinin okunması açıklanması. a-Okulun tertip düzen ve temizliğinde izlenecek yollar hakkında görüşme ve karar alma. b-Öğretmenler ve Öğrenci nöbet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla uyulacak kuralların belirlenmesi ve karar alma. 29-Okul Aile Birliği yönetmeliğinin incelenmesi. 30- Kulüplerin ilk toplantı zamanının belirlenmesi 31-Okulumuz tören yayın, tertip ve inceleme komisyonuna Müdür yardımcısı Ayla ÖZBAL başkanlığında 2 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni biri sosyal bilgiler olmak üzere 4 asil 4 yedek üyenin seçimi. a-Okulun açılış programı hakkında görüşme. b-Bayrak törenlerinin, milli bayramların kutlanması hakkında görüşme. c – Kutlanacak gün ve haftaların belirlenmesi ve kulüplerle ilişkilendirilmesi görevlilerin belirlenmesi. 32-MEB. Deprem Kılavuzunun incelenmesi. Eğitsel Kulüplerde ve derslerde işlenmesi hakkında karar alma. (2506 Sayılı T.D.)

17 06/09/15KURUL TOPLANTISI17 33- 3308 Sayılı yasa kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında görüşme, Kurum, işyeri, çevre ilişkileri, Okulun araç-gereç ve diğer imkanlarının çevre imkanları ile bütünleştirilmesi ve bunların eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılması konusunda görüşme karar alma. Tam gün tam yıl uygulaması ve yetişkin eğitimi ile ilgili açılacak kurslara ilişkin görüşme ve karar alma.

18 06/09/15KURUL TOPLANTISI18 34- Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile defile, sergi, kermes ve yarışmalar, konusunda görüşme karar alma. 35-Yeni kayıt olan öğrencilerin oryantasyonu eğitiminin planlanması ve görevliler ile eğitim programının oluşturulması. 36- Öğretmenevi yönetim kurulu üyeliği için 1 asil 1 yedek üye seçimi, 37-Tebliğler Dergisinin elektronik ortamda okunması duyuru ve yazışmaların tebliği. 38-Bakanlığımız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün emir ve duyurularının okunması ve açıklanması. 39-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

19 06/09/15KURUL TOPLANTISI19 GÜNDEM-1: Açılış ve yoklama. GÜNDEM-2: Saygı duruşu İstiklal Marşı. Sizleri, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitlerimiz, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizin huzurunda 1.dk’lık saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞI SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞI

20

21

22 06/09/15KURUL TOPLANTISI22 Gülümseyerek hatırlayacağınız bir gün geçirmeniz dileğiyle...

23 06/09/15KURUL TOPLANTISI23 Gündem 3 Kurul yazmanı seçimi

24 06/09/15KURUL TOPLANTISI24 TEBESSÜM Gülümsemek için sadece 12 kas’a ihtiyacımız var; oysa kaşlarımızı çatmak için103 kas’ı çalıştırmamız gerekiyor Gündem 4 Anayasamızın eğitim öğretim başlıklı 42.maddesinin okunması ve açıklanması.

25 06/09/15KURUL TOPLANTISI25 MADDE 42.– Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. (Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md. Bu fıkra Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarih ve E.2008/16, K.2008/116 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir). (*) Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.

26 06/09/15KURUL TOPLANTISI26 Gündem 5- 657 sayılı devlet memurları kanunun 6,7,8,11.maddelerinin okunması ve açıklanması.

27 06/09/15KURUL TOPLANTISI27 Madde 6 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/1 md.) Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

28 06/09/15KURUL TOPLANTISI28 Madde 7 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlike- ye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler, Davranış ve işbirliği: Madde 8 - Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. Yurt dışında davranış:

29 06/09/15KURUL TOPLANTISI29 Madde 11 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

30 06/09/15KURUL TOPLANTISI30 Gündem 6- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 43. maddelerinin okunması ve açıklanması. ( 22-24-25-26 Maddeler değiştirilerek 4+4+4 eğitim sistemine geçiş sağlanmıştır.)

31 06/09/15KURUL TOPLANTISI31 Madde 1-Bu kanun,Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler,eğitim sisteminin genel yapısı,öğretmenlik mesleği,okul bina ve tesisleri,eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

32 06/09/15KURUL TOPLANTISI32 Madde 2-Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, 1.Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli,ahlaki,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren;ailesini,vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

33 06/09/15KURUL TOPLANTISI33 2.Beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne,geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3.İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

34 06/09/15KURUL TOPLANTISI34 Adamın biri, ilk defa gittiği bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa: - Buraların yabancısıyım, demiş. Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum. Çok yakın olduğunu söylediler.Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra: - Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde. Adam, çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez. Çocuk: - Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? diye gülümsemiş. Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten. - İyi ama, demiş adam. Bunların parktan değil de bir tek ağaçtan gelmediği ne malum? - Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez, diye atılmış çocuk. Üstelik manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsınız, fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu da duyarsınız. Adam, gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra, cebinden bir kağıt para çıkartıp teşekkür ederken fark etmiş onun kör olduğunu. Çocuk ise, konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış, adamın kendisini fark ettiğini.Işığa hasret gözlerini ondan saklamayı çalışırken: - Üç yıl önce kaza geçirmiştim, demiş. Görmeyi o kadar çok özledim ki... Sizinkiler sağlam, öyle değil mi? Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına doğru yönelirken: - Artık emin değilim, demiş. Emin olduğum tek şey, benden daha iyi gördüğün...

35 06/09/15KURUL TOPLANTISI35 II.Özel Amaçlar: Madde 3-Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçlarla gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları,genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tesbit edilir.

36 06/09/15KURUL TOPLANTISI36 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ I.Genellik ve Eşitlik: Madde 4-Eğitim kurumları dil,ırk,cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.Eğitimde hiç bir kişi ye,aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. II.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Madde 5-Milli Eğitim hizmeti,Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. III.Yöneltme: Madde 6-Fertler,eğitimleri süresince,ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

37 06/09/15KURUL TOPLANTISI37 IV.Eğitim Hakkı: Madde 7-Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar V.Fırsat ve İmkan Eşitliği: Madde 8-Eğitimde kadın,erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. VI.Süreklilik: Madde 9-Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında,hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

38 06/09/15KURUL TOPLANTISI38 Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

39 06/09/15KURUL TOPLANTISI39 Madde 11-Güçlü ve istikrarlı,hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devam için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin,yurt yönetimine ait bilgi,anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının,her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

40 06/09/15KURUL TOPLANTISI40 Madde 12-Türk milli eğitiminde laiklik esastır.Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. X.Bilimsellik: Madde 13-Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri,bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere,çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

41 06/09/15KURUL TOPLANTISI41 XI.Planlılık: Madde 14-Milli eğitimin gelişmesi iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim-insan gücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle,sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

42 06/09/15KURUL TOPLANTISI42 XII.Karma Eğitim: Madde 15-Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.Ancak eğitimin türüne,imkan ve zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. XIII.Okul ile Ailenin İşbirliği: Madde 16-Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleş- tirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır.

43 06/09/15KURUL TOPLANTISI43 XIV.Her Yerde Eğitim: Madde 17-Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil,aynı zamanda evde,çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.

44 06/09/15KURUL TOPLANTISI44 Öğretmenlik mesleği 1 - Öğretmenlik : Madde 43 - Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

45 06/09/15KURUL TOPLANTISI45 Gündem 7 657 sayılı devlet memurları kanunun 125,126,127,128,136. maddelerinin okunması ve açıklanması.******

46 1702 sayılı Kanun ile 4357 sayılı Kanunun disiplin hükümleri 14/03/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamarnelerde Degisiklik Yapılmasma Dair 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 06/09/15KURUL TOPLANTISI46

47 657 Sayılı kanunun 104,105,108,125,126,127,128,129 ve 135 maddeleri MAZERET İZNİ: MADDE 104- A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI47

48 C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz. 06/09/15KURUL TOPLANTISI48

49 06/09/15KURUL TOPLANTISI49 Hastalık ve refakat izni: MADDE 105- Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır..

50 Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. 06/09/15KURUL TOPLANTISI50

51 06/09/15KURUL TOPLANTISI51 AYLIKSIZ İZİN: MADDE 108- A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

52 06/09/15KURUL TOPLANTISI52 D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

53 06/09/15KURUL TOPLANTISI53 Uygulanacak Fiil ve Haller: Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Madde 125- (Değişik: 31.7.1970- 1327/48 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

54 06/09/15KURUL TOPLANTISI54 A- Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

55 06/09/15KURUL TOPLANTISI55 c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

56 06/09/15KURUL TOPLANTISI56 B- Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

57 06/09/15KURUL TOPLANTISI57 c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

58 06/09/15KURUL TOPLANTISI58 ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

59 06/09/15KURUL TOPLANTISI59 C- Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

60 06/09/15KURUL TOPLANTISI60 b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

61 06/09/15KURUL TOPLANTISI61 g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek, h) Toplu müracaat veya şikayet etmek, ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak

62 06/09/15KURUL TOPLANTISI62 D- Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

63 06/09/15KURUL TOPLANTISI63 e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g)iptal h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak

64 06/09/15KURUL TOPLANTISI64 k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

65 06/09/15KURUL TOPLANTISI65 E- Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

66 06/09/15KURUL TOPLANTISI66 c) Siyasi partiye girmek, (...) d) Özürsüz olarak (...)1 bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,1 e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, Bu aradaki “kesintisiz 10 gün veya” ibaresi 29.11.1984 tarih ve KHK- 243/26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından metinden çıkarılmıştır.

67 06/09/15KURUL TOPLANTISI67 j)Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

68 06/09/15KURUL TOPLANTISI68 Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

69 06/09/15KURUL TOPLANTISI69 Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar: Madde 126- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 8.10.1973- KHK 8/5 md.; 2.2.1981- 2381/1 md.; Değişik: 12.5.1982- 2670/32 md.; 29.11.1984- KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

70 06/09/15KURUL TOPLANTISI70 Zaman aşımı: Madde 127- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/33 md.) Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

71 06/09/15KURUL TOPLANTISI71 Karar Süresi: Madde 128- (Değişik: 12.5.1982- 2670/34 md.) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

72 06/09/15KURUL TOPLANTISI72 Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı: Madde 129- (Değişik: 30.5.1984- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975-1897/1 md.; 12.5.1982- 2670/35 md.) Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

73 İTİRAZ: MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI73

74 06/09/15KURUL TOPLANTISI74 Gündem 8 Okulun son genel denetim raporunun okunması, raporla ilgili görüşlerin değerlendirilmesi. Çocuklar, kendilerini sevenleri değil, kendilerine saygı duyanlara saygı duyarlar...

75 06/09/15KURUL TOPLANTISI75 Gündem 9 2014-2015 öğretim yılında son öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi.

76 06/09/15KURUL TOPLANTISI76 % 1000 Kazanç elde edilebilir, ama %100’den daha çok kaybedilemez.

77 06/09/15KURUL TOPLANTISI77 Çok bilmişler(?), genelde en kötü yapanlardır.

78 06/09/15KURUL TOPLANTISI78 Kuyuyu, susamadan önce kaz.

79 06/09/15KURUL TOPLANTISI79 Afrikalılara neyi nasıl yapacaklarını söyleyebilecek eskimolar olabilir.

80 06/09/15KURUL TOPLANTISI80 Gündem 10 2014-2015 öğretim yılı Ortak sınav sonuçlarının ile devam- devamsızlıklarının değerlendirilmesi. Sınıf ilkliminin değerlendirilmesi.

81 Ortak sınavların değerlendirilmesi. 2014-2015 öğretim yılı devamsızlıkların değerlendirilmesi 06/09/15KURUL TOPLANTISI81

82 06/09/15KURUL TOPLANTISI82 Devamsızlık Durumu

83 06/09/15KURUL TOPLANTISI83 Araştırmalar öğrencilerin, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile iyi ilişkiler içinde olduğu sınıflarda daha iyi öğrendiğini gösteriyor.

84 06/09/15KURUL TOPLANTISI84 SINIF İKLİMİNİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR, ÖĞRETMEN İN BİZZAT KENDİSİDİR.

85 06/09/15KURUL TOPLANTISI85 Öğretmenin yaptığı dersten zevk almaması, bir zorunluluk gibi ders yapması sınıf iklimini bozar. “Bunun çok can sıkıcı olduğunu biliyorum, ama müfredatta olduğu için mecburen yapacağız.”

86 06/09/15KURUL TOPLANTISI86 Etkili ve iyi bir sınıf atmosferi yaratmanın sihri, derse iyi bir katılım sağlamaktır. Bunun için; İşbirliğine hazır ol. Diğer grup elemanları ile işbiriliği yap. Fikirlerini ve malzemelerini paylaş. Herkes sırayla konuşsun. Kendisinin dinlenilmesini isteyen, önce başkalarını dinlemeyi öğrensin. Olumlu bir vaziyet alışın olsun. Olumlu beklentiler içinde ol. “İyi ve olumlu düşünen iyi davranır, iyi işler yapar.” Başka insanları aşağılama. Arkadaşlarının ve öğrencilerin olumlu yönlerini konuş. Kimseyi suçlamadan sorunları çözmeye çalış. >>>

87 06/09/15KURUL TOPLANTISI87 Etkili ve iyi bir sınıf atmosferi yaratmanın sihri, derse iyi bir katılım sağlamaktır. Bunun için; Yapacağının en iyisini yap. “Ne iş yaparsan yap, o işte en iyisi olmaya çalış.” İşler iyi gidiyorsa da çaba harca, kötü güdüyorsa da; işler iyi gitmediğinde uzaklaşma ve kaçma davranışı yapma. Kendi yapacağın işi yap, diğer grup üyelerinin tembelliği veya hatalı tutumları seni etkilemesin. Grup içindeki davranışların baştan sona kadar tutarlı olsun.

88 06/09/15KURUL TOPLANTISI88 Öğrencilerin hatalarını düzelt, ama bunu yaparken onları asla “bozma”! Mümkünse hiçbir öğrenciye asla “HAYIR” deme! Doğru bilginin bütün öğrenciler tarafından öğrenilip öğrenilmediğini anlamanın kibar ve kırıcı olmayan yollarını bulmaya çalış.

89 06/09/15KURUL TOPLANTISI89 Sadece bazı öğrencilerin değil, bütün öğrencilerin seninle iletişim kurmasını sağla. Odana bütün öğrenciler gelsinler. İlla sorunları olduğu zaman değil, sorunları olmadığı zamanlar da gelsinler. Bunun için onları cesaretlendirmeye çalış.

90 06/09/15KURUL TOPLANTISI90 Öğrencilerin size saygı göstermeleri için, ne öğrettiğiniz değil nasıl öğrettiğiniz de önemlidir.

91 06/09/15KURUL TOPLANTISI91 Gündem 11- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 109.maddesinin okunması açıklanması. MADDE 109- (1) Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen, uzman ve eğitici personelinden oluşur. Okulun özelliğine göre gerektiğinde ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, atölye teknisyeni, öğrenci temsilcisiyle okul-aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır. (2) Öğretmenler kurulunun başkanı okul müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında toplanır. (3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır. (4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. (5) Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülkî idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.

92 06/09/15KURUL TOPLANTISI92 (6) Öğretmenler kurulunda; a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, b) Öğretim programlarının uygulanması, c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması, ç) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar, d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi, e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler, f)Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi, g) Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi, ğ) Yapılacak proje çalışmaları, h) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler, ı) Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri, i) Kardeş okul uygulamaları, j) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler, k) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi, l) Mezunların izlenmesi, m)Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarla stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemler,

93 06/09/15KURUL TOPLANTISI93 n) Genel denetim sonuçları, o) Nöbet uygulamaları, ö) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar, p) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi, r) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları, s) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri, ş) Zümre toplantıları, t) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları, u) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları, ü) e-Okul uygulamaları, v) Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür. (7) Kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir. (8) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme, mesleki rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür.

94 06/09/15KURUL TOPLANTISI94 Gündem 12- a- 2014-2015 öğretim yılının genel değerlendirilmesi ve yeni öğretim yılında başarıyı artırıcı önlemler hakkında görüşmeler ve kararlar alma.

95 06/09/15KURUL TOPLANTISI95 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ UYGULAMALARI HAKKINDA ALINABİLEK KARARLAR

96 06/09/15KURUL TOPLANTISI96 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 1- ORTAK SINAV TARİHLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ VE ZÜMRE BAŞKANLARI KURULUNCA DÖNEM BAŞINDA BELİRLENEREK HAZIR FORM İLE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLİR, AYRICA SINIF DEFTERİNİN ARKA SAYFASINDAKİ ÇİZELGEYE YAZILIR. SINAV TARİHLERİ ÖĞRENCİLERE EN AZ 15 GÜN ÖNCE DUYURULUR. BİR GÜNDE İKİDEN FAZLA YAZILI SINAV YAPILMAYACAKTIR. (İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE BİR GÜNDE ÜÇ YAZILI SINAV YAPILABİLİR.)

97 06/09/15KURUL TOPLANTISI97 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER SINAVIN BİTİMİNDE CEVAP ANAHTARI İLGİLİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN İLAN EDİLİR. GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILIR VE ÖĞRENCİLERİN DOĞRU CEVAPLARI ÖĞRENMELERİ, KAÇ PUAN ALACAKLARINI TAHMİN ETMELERİ SAĞLANIR.

98 06/09/15KURUL TOPLANTISI98 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 4- EN GEÇ 10 GÜN İÇERSİNDE DEĞERLENDİRİLEN SINAV SONUÇLARI DUYURULDUĞU TARİHTE ÖĞRENCİYE İLAN EDİLİR VE E-OKUL SİSTEMİNE GİRİLİR. DERS DEFTERİNE SINAV SORULARI DEĞERLENDİRİLDİ, YAZILI OKUNDU, SÖZLÜ YAPILDI V.B. İFADELER YAZILMAZ

99 06/09/15KURUL TOPLANTISI99 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER 5- SINAV SONUÇLARINI VE ANALİZLERİ İÇEREN; A) SORU FORMU B) CEVAP FORMU C) DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ D) DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER FORMUNDAN OLUŞAN DÖRT EVRAKTAN SON İKİ EVRAK ZÜMRE BAŞKANI TARAFINDAN VE TÜM DERS ÖĞRETMENLERİNİN İMZASI ATILMIŞ OLARAK OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.

100 06/09/15KURUL TOPLANTISI100 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ YÖNETEMEZSİNİZ GELİŞTİREMEZSİNİZ GELİŞTİREMEZSİNİZ

101 06/09/15KURUL TOPLANTISI101 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER UNUTULMAMALIDIR Kİ Ölçme sonuçları, yalnız not vermek veya eksiklik aramak için değil, eğitim ve öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle, işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.

102 06/09/15KURUL TOPLANTISI102 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER Öğretmen, her sınav sonunda, özellikle yazılı sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ve ne derecede başarılı olduğunu belirler. Başarı oranı az ise sebeplerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

103 06/09/15KURUL TOPLANTISI103 DERS BAŞARISINDA ÇÖZÜMLER Yazılı sınav sonunda, Zümre öğretmenleri tarafından hazırlanan cevap anahtarı doğrultusunda, öğrenci yazılı kağıtları değerlendirilir. Zümre öğretmenler kurulunda sınıf/ şube analiz belgeleri değerlendirilerek, başarısızlığı bulunan konular/üniteler ile kazanımlara ulaşılamayan konularla ilgili yapılacak çalışmalar belirlenecektir. (madde 45-47)

104 06/09/15KURUL TOPLANTISI104 HER ŞEYDEN ÖNCE EĞİTİM ÖĞRETİMİN TESADÜFLERE BIRAKILMAYACAK KADAR CİDDİ VE ÖNEMLİ OLDUĞU AKILDAN ÇIKARILMAMALIDIR. HER ÖĞRETMENİN BİR TÜRKÇE ÖĞRETMENİ GİBİ HAREKET EDEREK,ŞİVE BOZUKLUĞU TELAFFUZ HATALARI KELİMENİN DOĞRU YAZILMAMASI,DOĞRU OKUNMAMASI GİBİ HATALARA DÜŞMEMESİ GEREKLİDİR. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ BENİMSETİLMESİNE KONUNUN ÖZELLİĞİNE GÖRE ATATÜRKÇÜLÜKLE BAĞLANTI KURULMASINA,VATAN, MİLLET,BAYRAK SEVGİSİNİN VERİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR. ÖĞRETMEN DERS ARAÇ GEREÇLERİNİ YAZI TAHTASINI DÜZENLİ KULLANARAK ÖRNEK OLMALI VE ÖĞRENCİLERİN DEFTERLERİNİ TERTİP VE DÜZENİNİ KONTROL ETMELİDIR.

105 06/09/15KURUL TOPLANTISI105 ÖĞRETMEN TEK BİR METODA BAĞLI KALMADAN DERSLERİNİ İŞLEMELİ,DERS AKIŞI İÇİNDE ZAMAN ZAMAN BİLİMSEL ESPRİLER YAPARAK DİKKATİ TOPLAMALIDIR.DER SİN İYİ GEÇMESİ,ÖĞRENCİLERİN DERSİ SEVMESİ ÖĞRETMENE BAĞLIDIR. ÖĞRETMENİN ÇIKIŞ ZİLİ ÇALMADAN ÖNCE İŞLENEN KONUYU PEKİŞTİRECEK VE BİR SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK OLACAK ÇALIŞMALARA ÖĞRENCİLERİ TEŞVİK ETMESİ HALİNDE BAŞARI ARTACAKTIR.AKSİ HALDE "ŞU KONUYU HAZIRLAYIN GELİN" VEYA " ŞU ÖDEVİ YAPIN" DEMEK ÖĞRENCİYİ TEMBELLİĞE İLGİSİZLİĞE İTECEKTİR. ÖĞRETMENİN MUTLAKA KENDİNİ YENİLEMESİ ARAŞTIRICI OLMASI ŞARTTIR.

106 06/09/15KURUL TOPLANTISI106 İYİ BİR ÖĞRETİM 1.KONUYU ÖĞRETMENİN ÇOK İYİ BİLMESİ 2.ÖĞRENCİSİNİN İLGİSİNİN DERS BOYU SÜRDÜRÜLMESİ

107 06/09/15KURUL TOPLANTISI107 İYİ BİR ÖĞRETİM 3.GAYRETLİ VE İSTEKLİ OLMAK; A. YAPMACIK GAYRET ÇOK TEHLİKELİDİR VE HEMEN HİSSEDİLİR. ÇÜNKÜ SÜREKLİLİK YOKTUR. ÖĞRENCİLER BUNU HEMEN HİSSEDER. B. GAYRETLİ VE İSTEKLİ GİBİ GÖRÜNMEK HİÇ GAYRET GÖSTERMEMEK KADAR TEHLİKELİDİR. ÖĞRENCİLERİ DERSTEN SOĞUTUR.

108 06/09/15KURUL TOPLANTISI108 İYİ BİR ÖĞRETİM 4.KİŞİSEL TECRÜBELERDEN BAHSETMEK 5.ÖĞRETİMİ KOLAYLAŞTIRMAK 6.KONUYU ANLAMLI VE SIRA İLE SUNMA 7.KONUYU BÜTÜN OLARAK VERME

109 06/09/15KURUL TOPLANTISI109 İYİ BİR ÖĞRETİM 8. ÖĞRENCİYİ DÜŞÜNMEYE YÖNELTME A.SORU SORMA B.TARTIŞMA ORTAMI C.İYİ BİR ANLATIM 9.HAREKETLİ OLMA(BEDEN DİLİNİ KULLANMA) 10.ÖĞRENCİLERİN İYİ TANINMASI VE DÜZEYLERİ

110 06/09/15KURUL TOPLANTISI110 İYİ BİR ANLATIM 11. HER DERS BİR BÜTÜN OLMALIDIR. 12.HER DERS YENİ BİR ŞEYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRETİLMELİDİR. 13.HER DERSİN BİR AMACI VE UYGULAMA AMACI OLMALIDIR. 14.HER DERSİN BİR BAŞLANGICI SUNUMU VE SONUCU OLMALIDIR.

111 06/09/15KURUL TOPLANTISI111 İYİ BİR ANLATIM 15.HER DERS ÖLÇÜLEBİLİR STANDART BİR BAŞARI GEREKTİRMELİDİR. 16. HİÇBİR ŞEY DERSİ MONOTON BİR SESTEN DAHA ÇABUK MAHVEDEMEZ. 17. BAĞIRMAK ÖĞRETMENİ YORACAĞI GİBİ ÖĞRENCİLERİ DE RAHATSIZ EDECEKTİR.

112 06/09/15KURUL TOPLANTISI112 İYİ BİR ANLATIM 18. ÖĞRENCİLER GENEL OLARAK ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİ İŞİTMEK İSTEMEKTEDİRLER. O HALDE ÖĞRENCİLERE SIKÇA SÖZ VERİLMELİDİR. 19. ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ İFADE ETMELERİNE İMKAN VERİLMELİDİR.

113 06/09/15KURUL TOPLANTISI113 İYİ BİR ANLATIM 20.ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİNE KENDİ KENDİLERİNİ NASIL SESSİZ TUTACAKLARINI ÖĞRETEBİLMESİ EN ÖNEMLİ DERSTİR. 21.ÖĞRETMENLERİN SIKÇA “SUSUN... KESİN SESİNİZİ... SESSİZ OLUN...” ŞEKLİNDE SINIFIN SESSİZ OLMASINI SAĞLAMAK İSTEDİKLERİ BİLİNMEKTEDİR.

114 06/09/15KURUL TOPLANTISI114 İYİ BİR ÖĞRETİM HER ÖDEVİN ÖĞRETMEN TARAFINDAN KONTROL EDİLECEĞİNİN BİLİNMESİNİN ÖĞRENCİ ÜZERİNDE ETKİSİ BÜYÜKTÜR.

115 06/09/15KURUL TOPLANTISI115 İYİ BİR ÖĞRETİM ÖĞRETMENİN SÜREKLİ KÜRSÜDE OTURMAMASI SIRA ARALARINDA GEZİNMESİ GÖZ TEMASI KURMASI ÖNEMLİ BİR DAVRANIŞTIR.

116 06/09/15KURUL TOPLANTISI116 İYİ BİR ÖĞRETİM UFAK TEFEK DİSİPLİN OLAYLARININ ŞAKAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ BAZEN SINIFLA BERABER GÜLÜNEBİLMESİ DE OLUMLU BİR DAVRANIŞTIR.

117 06/09/15KURUL TOPLANTISI117 İYİ BİR ÖĞRETİM ÖĞRENCİNİN HİÇ KONUŞMADAN SESSİZCE OTURMASI İTAATKAR DAVRANMASININ İSTENMESİDE HEP SÖYLENİLENLERİ KABUL ETMESİ DE TEHLİKELİDİR.

118 06/09/15KURUL TOPLANTISI118 İYİ BİR ÖĞRETİM BAZI ÖNERİLER UYARILMASI GEREKEN ÖĞRENCİYİ SINIF HUZURUNDA UYARMAYINIZ DİSİPLİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇOK SERT DAVRANMAYINIZ

119 06/09/15KURUL TOPLANTISI119 İYİ BİR ÖĞRETİM SUÇLUYU BULMAK İÇİN TÜM SINIFIN CEZALANDIRMAYINIZ

120 06/09/15KURUL TOPLANTISI120 İYİ BİR ÖĞRETİM DİSİPLİN PROBLEMİ SİZİ AŞMADIKÇA BAŞKALARINA DUYURMAYINIZ.

121 06/09/15KURUL TOPLANTISI121 İYİ BİR ÖĞRETİM SINIFTA DİSİPLİNİ BOZAN BİR DAVRANIŞTA, ÖNCE BİRAZ DÜŞÜNÜNÜZ. ÖRNEĞİN, 60 A KADAR SAYMANIZ DAHA MANTIKLI DAVRANMANIZI SAĞLAYACAKTIR.

122 06/09/15KURUL TOPLANTISI122 DİSİPLİN OLAYLARI İLE KARŞILAŞILINCA YAPILACAK İŞLEMLER Okul yönetimi sınıfta başlar iyi yönetilen sınıf disiplinsizlik olaylarının tümünü engeller.Bütün disiplinsizlik olaylarında olay büyümemesi için anında gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Disiplin yönetmeliği tüm öğrencilere okunmalıdır. Dersin huzurunu-işlenişini bozma, araç gerecini getirmeme,ders etkinliklerini yapmama, dersten-kaçma gibi Kınama cezasını gerektiren basit seviyeli olaylardaöğrencilerle ilgili; AŞAMA:Öğrenci ile birebir konuşulup rehberlik yapılacaktır. Öğrenci hakkında sınıf öğretmeni de bilgilendirilecektir.(Nöbet anındaki basit olaylarda da ilk aşama bu yol uygulanacaktır.) AŞAMA:1. Aşamada sonuca ulaşılmazsa;Öğrenci velisi ile iletişime geçilecek veli davet edilip gerekli rehberlik yapılacaktır.Veli görüşme formu mutlaka doldurulacaktır. AŞAMA: Rehberlik servisine öğrenci bilgileri verilecek rehberlik servisi gerekli rehberliği yapacaktır. AŞAMA:Olayda düzelme yoksa disiplin kuruluna dilekçe yazılacak ve yapılan çalışmalarda dilekçeye eklenecektir. Okulda veya sınıfta fiziksel şiddet uygulama, araç gerece zarar verme, aşırı saygısızlık etme, sigara içme gibi büyük cezalar gerektiren olaylarda; AŞAMA: Okul müdürlüğüne dilekçe yazılacaktır. Disiplin dilekçe örnekleri internet sitesinde mevcuttur.

123 06/09/15KURUL TOPLANTISI123 İYİ BİR ÖĞRETİM ÖFKEYLE BAĞIRIP ÇAĞIRMANIN HİÇ BİR YARARI YOKTUR. HATTA SİZİ GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜREBİLİR. RAHATLAYABİLİRSİNİZ AMA KARŞINIZDAKİNİN TEPKİSİNİ ÇEKERSİNİZ.

124 06/09/15KURUL TOPLANTISI124 İYİ BİR ÖĞRETİM BİR RESİM BİN KELİMEYE BEDELSE, BİR RESİM ÇİZ BİN KELİME TASARRUF ET.

125 06/09/15KURUL TOPLANTISI125 İYİ BİR ÖĞRETİM İstenmeyen öğretmen – öğrenci ilişkileri içinde hareket eden korku ve gerginlik yaratan, öğrencilerin gereksinmeleri duyguları ve yeteneklerinden çok konuyu düşünen lise öğretmenlerinin derslerinde, öğrencileriyle öğrenci olarak ilgilenen ve onlarla uyumlu ilişkiler sürdüren öğretmenlerin derslerine oranla öğrencilerin daha çok zayıf aldıkları görülmektedir

126 06/09/15KURUL TOPLANTISI126 Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. ATATÜRK

127 06/09/15KURUL TOPLANTISI127 Gündem 12- b-“ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ “ nin okunması ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında açılabilecek destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin derslerin belirlenmesi ve görev alabilecek öğretmenlerin tespiti hakkında görüşme.

128 06/09/15KURUL TOPLANTISI128 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ MADDE 7–(1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz. (2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır. (3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz. (4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir. (5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

129 06/09/15KURUL TOPLANTISI129 MADDE 8-(1)Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir. Kursların kapatılması MADDE 9– (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.

130 06/09/15KURUL TOPLANTISI130 Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründenoluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur. (2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır. (3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptaledilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

131 06/09/15KURUL TOPLANTISI131 Kurslarda yararlanılacak kaynaklar MADDE 12 –(1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir. Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler MADDE 13 – (1)Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerinkurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. (2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir.Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz. (3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

132 06/09/15KURUL TOPLANTISI132 Gündem 13- 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

133 Anadolu teknik programına geçiş MADDE 30- (1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır.” “(2) Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.” (3) Anadolu teknik liselerine, kontenjan açığı bulunmasına ve ikinci fıkradaki şartların taşınmasına bağlı olarak ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okullardan geçiş yapılabilir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI133

134 06/09/15KURUL TOPLANTISI134 Alan ve dala geçiş “MADDE 31 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır. (2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır. b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.” (3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir. (4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır. (5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.”

135 Sınıf başkanlığı MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçer. Boşalan sınıf başkanlığı için aynı yolla seçim yapılır. (2) Sınıf başkanlığına ve başkan yardımcılığına aday olacak öğrencilerde; disiplin cezası almamış olmak ve örnek davranışlara sahip olmak şartı aranır. (3) Seçilme şartlarını kaybeden sınıf başkanı ve yardımcısı sınıf rehber öğretmeni tarafından görevden alınır. Öğrenci nöbetleri MADDE 33- (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. Ancak öğrencilere personelin yapması gereken, bedeni çalışmayı gerektiren, eğitim ve öğretimle ilgisi bulunmayan görevler verilemez. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleriyle nöbetçi öğrencilerin görevleri okul yönetimince belirlenerek duyurulur. (2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI135

136 Devam-devamsızlık ve ilişik kesme MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar. (2) Uygulamayla ilgili olarak; a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e- Okul sistemine işlenir. b) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. (3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez. Ancak, faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI136

137 (4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. (5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. (6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır. (7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.” (8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar. 06/09/15KURUL TOPLANTISI137

138 06/09/15KURUL TOPLANTISI138 BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur. b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir. c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır. ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir. d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur. e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir. f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır. g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

139 06/09/15KURUL TOPLANTISI139 Puanla değerlendirme MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e- Okul sistemine işlenir. (2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir. Puan Derece 85,00-100 Pekiyi 70,00-84,99 İyi 60,00-69,99 Orta 50,00-59,99 Geçer 0-49,99 Geçmez

140 06/09/15KURUL TOPLANTISI140 Yazılı ve uygulamalı sınavlar MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur. a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar. b) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz. c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür. ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

141 06/09/15KURUL TOPLANTISI141 e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır. g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir. ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır. h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. (2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

142 06/09/15KURUL TOPLANTISI142 Beceri sınavı MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır. (2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlarda, işletmede eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrıyapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır. (3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır. (4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır. (5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde 20’si de iş dosyasına takdir edilir. (6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları alan/dal derslerinden beceri sınavı yapılmaz.

143 06/09/15KURUL TOPLANTISI143 Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. (2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar. (3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.

144 06/09/15KURUL TOPLANTISI144 Sınavlara katılmayanlar MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz. (2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır. (3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar. (4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir. (5) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.

145 06/09/15KURUL TOPLANTISI145 Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar. (2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e- Okul sistemine işlenir. (3) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir. (4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır. (5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

146 06/09/15KURUL TOPLANTISI146 Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. (3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. (4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. (5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir. (6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır. (7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. (8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

147 06/09/15KURUL TOPLANTISI147 Sınıf Geçme Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması puanının/puanlarının, c) Varsa proje puanının, ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

148 06/09/15KURUL TOPLANTISI148 (2) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir. (3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir. (4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir. (5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.

149 06/09/15KURUL TOPLANTISI149 Bir dersin yılsonu puanı MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır. c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır. ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda: 1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır. 2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır. (2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

150 06/09/15KURUL TOPLANTISI150 Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. (2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Yılsonu başarı puanı MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. (2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma MADDE 56-(1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

151 06/09/15KURUL TOPLANTISI151 Doğrudan sınıf geçme MADDE 57-(1) Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

152 06/09/15KURUL TOPLANTISI152 Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması MADDE 58- “(1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. (2) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır. b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir. c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir. ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.” (3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. (4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. (5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

153 06/09/15KURUL TOPLANTISI153 Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı MADDE 59- (1) Öğrencilerden; a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

154 06/09/15KURUL TOPLANTISI154 Telafi programı MADDE 61-(1) Ortaöğretim kurumlarında; Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem puanı oluşmayan dersler için, ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede, b) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerle yapılamayan dersler için ders saatleri dışında, c) Alan/dal değiştirmek isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileriyle diğer ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilere yaz tatilinde, ç) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen genel lise programı mezunlarıyla ortaokul veya imam- hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvime göre, d) İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinden, işletme şartlarının yetersiz olması nedeniyle programlarda öngörülen bazı uygulamaların yapılamaması durumunda eksik konuların telafisi için okulda veya başka bir işletmede, telafi programı uygulanır. (2) Telafi programları, yapılamayan ders saatleri toplamı kadar yapılabileceği gibi yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Ancak yoğunlaştırılmış telafi programlarının süresi toplam ders saati sayısının üçte ikisinden az olamaz.

155 06/09/15KURUL TOPLANTISI155 (3) Birinci fıkranın (ç) bendinde sayılanlar için yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanmaz. (4) Telafi programında görev alacak öğretmenler, okul müdürünün teklifi doğrultusunda millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Gerektiğinde diğer ortaöğretim kurumlarından da öğretmen görevlendirilebilir. (5) Telafi programında işlenecek konular, okul müdürüyle programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve performans çalışması puanı verilir. Dönem ve yılsonu puanı, bu puanlara göre belirlenir. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında açılan telafi programında puanla değerlendirme yapılmaz (6) Kontenjan bulunması durumunda, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olup farklı bir meslek alanından/dalından mezun olmak isteyenler de bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında telafi eğitimine alınabilir. (7) Genel ortaöğretim, Anadolu türü mesleki ve teknik ortaöğretim, teknik lise, sağlık meslek lisesi ve imam-hatip lisesi programlarında telafi eğitimi uygulanmaz. (8) Telafi programının uygulanmasına yönelik iş ve işlemler, programın açılacağı okul müdürlüğüyle bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğü işbirliğinde yürütülür.

156 06/09/15KURUL TOPLANTISI156 a- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 61. maddesi gereğince Öğretmenin raporlu,izinli olması,göreve geç başlaması,dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlarla doğal afet,salgın hastalık,olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler,yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanması için kurul kararının alınması. b- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99,100,101, 102 ve103. Maddelerinin okunması ve açıklanması ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık ve Refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin okunması, Öğretmen izin, rapor işlemleri hakkında bilgilendirme. c- Okul zaman çizelgesinin açıklanması.

157 06/09/15KURUL TOPLANTISI157 BÖLÜM 5: ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİNLER ÇALIŞMA SAATLERİ: Madde 99 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.) Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir

158 06/09/15KURUL TOPLANTISI158 GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ: Madde 100 - Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERDE ÇALIŞMA SAAT VE USULÜNÜN TESBİTİ: MADDE 101- Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

159 06/09/15KURUL TOPLANTISI159 YILLIK İZİN: Madde 102 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/46 md.) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI: Madde 103 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

160 06/09/15KURUL TOPLANTISI160 TEBESSÜM Gülümsemek için sadece 12 kas’a ihtiyacımız var; oysa kaşlarımızı çatmak için103 kas’ı çalıştırmamız gerekiyor d-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.maddesi gereği geç gelen öğrencinin derse alınma konusunda kurul kararı alma.. Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.

161 06/09/15KURUL TOPLANTISI161

162 06/09/15KURUL TOPLANTISI162 Tebessüm Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendini daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğle yemek yediği lokantadaki garsona yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı paranın bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı. Adam öyle; ama öyle minnettar oldu ki… iki gündür boğazından aşağıya lokma geçmemişti. Karnını ilk defa doyurduktan sonra, ıslık çalarakbir apartmanın bodrumundaki tek odasının yolunu tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce, kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendini daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğle yemek yediği lokantadaki garsona yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı paranın bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı. Adam öyle; ama öyle minnettar oldu ki… iki gündür boğazından aşağıya lokma geçmemişti. Karnını ilk defa doyurduktan sonra, ıslık çalarak bir apartmanın bodrumundaki tek odasının yolunu tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce, kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu.

163 06/09/15KURUL TOPLANTISI163 Tebessüm Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu. Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman halkı… Anneler babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp, ölümden kurtardılar… Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu.

164 Resmî Gazete: 29.10.2011/28099 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Hastalık raporlarının verilmesi MADDE 5- (1) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır. (2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. (3) Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI164

165 Hastalık raporu ve izin süreleri MADDE 6- (1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır. (2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. (3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. (4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI165

166 (5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır. (6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir. (7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir. (8) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur. 06/09/15KURUL TOPLANTISI166

167 Hastalık izni verilmesi MADDE 7- (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. (2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur. (3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir. (4) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI167

168 (5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alman hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır. (6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur. (7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır. 06/09/15KURUL TOPLANTISI168

169 Yıllık izinde hastalık raporu alınması MADDE 8- (1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder. (2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur. (3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar. (4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır. 06/09/15KURUL TOPLANTISI169

170 Memurun iyileştiğine dair sağlık raporu MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. îzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. 06/09/15KURUL TOPLANTISI170

171 Refakat iznine ilişkin esaslar MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun; a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur. (2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır. (3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. (4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. (5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. (6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur. 06/09/15KURUL TOPLANTISI171

172 OKUL ZAMAN ÇİZELGESİNİN AÇIKLANMASI 06/09/15KURUL TOPLANTISI172

173 06/09/15KURUL TOPLANTISI173 Gündem-14 Son üç yıl bazında Mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme durumları ve değerlendirme. Ders bazında ÖSS Sınav Sonuçlarının değerlendirmesi.

174 EXCEL DOSYASINDA AÇILACAK 06/09/15KURUL TOPLANTISI174

175 Okulumuz öğrencilerinin YGS sınav sonuçları daha önceki kurul toplantılarında değerlendirilmiş olup sayısal verilere göz atacak olursak; Ve toplam yüzdeye vurduğumuzda toplamda % 56 lük bir başarıdan söz edilebilir. Okulumuz öğrencilerinin LYS sonrası yerleştirme sonuçlarına baktığımızda.EML den 17 öğrencimiz, TL den 2 öğrencimizin, ATL den 13 öğrencimizin, AML den 4 öğrencimiz 4 yıllık fakülteye yerleştiği görülmektedir. 241 öğrencimizde 2 yıllık MYO yerleşmiş bulunmaktadır. 06/09/15KURUL TOPLANTISI175 TLAMLATLEMLTOPLAM SINAVA GİREN3254128282496 BAŞARILI2144103110278 BAŞARISIZ111025172218 YÜZDE BAŞARI%65%81%80%35%56

176 06/09/15KURUL TOPLANTISI176 2014 YGS’ye giren öğrenci2511870339 YGS’de başarılı olan159658221 YGS başarı yüzdesi%60%81.35%82.85%65.19 LYS’ye giren öğrenci2511866353 Toplam yerleşme185926161 4 yıllık yerleşme2124(1 tanesi M.T.O.K)3 Yıllara Göre Okul Başarı Durumu Teknik Lise Anadolu Teknik Anadolu Meslek Endüstri Meslek 2013 YGS’ye giren öğrenci406744418 YGS’de başarılı olan225429130 YGS başarı yüzdesi%55%80.59%65.90%31.10 LYS’ye giren öğrenci15382481 Toplam yerleşme304915242 4 yıllık yerleşme58- 9 (3 tanesi açıköğretim)

177 06/09/15KURUL TOPLANTISI177 Yıllara Göre Okul Başrı Durumu Teknik liseAnadolu TeknikAnadolu MeslekMeslek LisesiToplam Öğrenci Sayısı 2015 YGS'ye Giren Öğrenci3212354287496 YGS'de Başarılı Olan2110344109277 YGS Başarı yüzdesi %65808138264 LYS'ye Giren Öğrenci2110344109277 2 Yıllık Yerleşme157428124241 4 Yıllık Yerleşme21341736 ToplamYerleşme178732141277

178 06/09/15KURUL TOPLANTISI178

179 06/09/15 KURUL TOPLANTISI 179 Gündem 15 a- 2488 sayılı Tebliğler Dergisinin okunması. Ders öğretmenlerince Atatürkçülükle ilgili konuların ne şekilde işleneceğinin açıklanması. b- 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılapları öğretim esasları yönergesinin okunması, açıklanması ve Yıllık planların uygulanması.

180 06/09/15KURUL TOPLANTISI180 Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl mukavemet ettiğimiz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten herşey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir!

181 06/09/15KURUL TOPLANTISI181 Gündem 16- Sınıf ve şube öğretmenler kurulu MADDE 110- (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenlerle rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileriyle ilgili sınıf ve şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir. (2) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayıyla uygulanır. (3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir. (4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülki idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.

182 06/09/15KURUL TOPLANTISI182 (5) Sınıf ve şube öğretmenler kurulunda; a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması, b) Derslerin, öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi, c) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde nasıl yararlanılacağının planlanması, ç) Çevreden yararlanma ve işbirliğinin sağlanması, d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması, e) Proje, performans çalışması ve sınavların planlanması, f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, g) Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması, ğ) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması, h) Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğrenime yönlendirilmeleri, ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar, i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, j) Müdürün gerekli gördüğü konularla kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular görüşülür.

183 TOPLANTI TARİHLERİNİN TESPİTİ 06/09/15KURUL TOPLANTISI183

184 06/09/15KURUL TOPLANTISI184 Gündem 17- Zümre öğretmenler kurulu MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. (2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır. (3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında; a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması, b)Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması, c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

185 06/09/15KURUL TOPLANTISI185 ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi, d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi, e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi, f)Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi, ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,

186 i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması, j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür. (4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir. (5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi, c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi, ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi, d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar, e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla, f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları ilgili konular da görüşülür. 06/09/15KURUL TOPLANTISI186

187 TOPLANTI TARİHLERİNİN DUYURULMASI 06/09/15KURUL TOPLANTISI187

188 06/09/15KURUL TOPLANTISI188 Gündem 18- Okul zümre başkanları kurulu MADDE 112- (1) Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. (2) Kurul, dönem başlarıyla ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. (3) Okul zümre başkanları kurulunda; a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımıyla öğrenci başarısının artırılması, b)Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması, ç)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmetiçi eğitime alınmalarının okul müdürlüğüne önerilmesi, d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

189 e) Sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür. (4) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir. (5)Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; alan/bölümlerin gelir- gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi, tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliği konuları da görüşülür. İlçe zümre başkanları kurulları MADDE 113- (1) İlçe zümre başkanları kurulları, zümre öğretmenler kurulu başkanlarından oluşur. Kurullar, ilk toplantılarında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini ilçe zümre başkanı seçer. Toplantılar ilçe millî eğitim müdürü, uygun gördüğü bir şube müdürü veya bir okul müdürü başkanlığında yapılır. (2) Kurullar, ders yılı başlamadan önce ve ders yılı sonunda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve ilçe müdürünün onayından sonra okullara ve ilgili kurullara duyurulur. 06/09/15KURUL TOPLANTISI189

190 TOPLANTI TARİHLERİ VE GÜNDEMİN TESPİTİ 06/09/15KURUL TOPLANTISI190

191 06/09/15KURUL TOPLANTISI191 Gündem 19- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86. maddesinin okunması açıklanması a- Ağustos 2003 tarihli 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesi ile ilgili yönergenin okunması. b- Zümre öğretmenler kurulu kararına göre yıllık planların hazırlanma esasları ve okul müdürlüğünce onay tarihlerinin belirlenmesi c- Günlük planların nasıl yapılacağının açıklanması. d- Sınıf Defterlerine nasıl yazılacağının açıklanması.

192 06/09/15KURUL TOPLANTISI192 Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür. (2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir rol üstlenir. (3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır. (4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olur. b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.

193 06/09/15KURUL TOPLANTISI193 c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür. ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir. d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili görevleri yapar. e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür. f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür. g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar. ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür. h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar. ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar. i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar. j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

194 06/09/15KURUL TOPLANTISI194 k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle işbirliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar. m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar. n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar. o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirirler. ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir. p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir. (5) Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca, a) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri planlar ve yaptırır. b) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler, mesleki konularda çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik eder. c) Uygulamalı eğitim için gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle işbirliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alır. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakım ve onarımını, kılavuzuna uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını, her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar, öğrencilere rehberlik yapar.

195 ç) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç- gerecin bir listesini ilgililere verir. d) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleriyle birlikte plan hazırlar. Öğrencilere alanıyla ilgili konularda proje danışmanlığı ve rehberlik yapar. e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar. f) Koordinatör olarak görevlendirilenler, öğrencilerin işletmedeki eğitim ve öğretim, başarı, devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program doğrultusunda haftalık/aylık düzenlenecek formları/raporları yönetime teslim eder. g) Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapar. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğretmenleri ve şefleriyle koordineli çalışır. ğ) Mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme çalışmalarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleriyle işbirliği yapar. h) Mesleki ve teknik eğitim fuarına hazırlık çalışmalarına katılır ve çalışmaları yürütür. ı) Tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri de yaparlar. (6) Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır. (7) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam-hatip liselerinde, okulların özelliğine bağlı olarak okul müdürünce verilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirirler. 06/09/15KURUL TOPLANTISI195

196 Öğretmenlerin mesleki çalışmaları MADDE 87- (1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma öncesinde yönetici ve öğretmenlere duyurulur. (2) Bu çalışmalarda; a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır. b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapılır. c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır. ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır. d) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır. (3) Mesleki çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda da mesleki çalışma yapılabilir. Bu çalışmalar okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamları veya işletmelerde de yapılabilir. (4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar doğrultusunda işlem yapılır. 06/09/15KURUL TOPLANTISI196

197 06/09/15KURUL TOPLANTISI197 EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 30 temmuz 2003 TARİH VE 2551 SAYILI T.D. KONU : Planların ve haftalık ders Programlarının düzenlenmesi.

198 06/09/15KURUL TOPLANTISI198 EĞER ALIŞKANLIKLARINIZI SÜRDÜRÜR ve DEĞİŞTİRMEKTEN KORKARSANIZ, BUGÜN SAHİP OLDUĞUNUZ ŞEYLERE SAHİP OLMAYA DEVAM EDERSİNİZ.

199 06/09/15KURUL TOPLANTISI199 Plânın önemi Madde 5 –Plân, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır. Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde Eğiti-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte plânlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla birlikte plânlanmalıdır. Plân yapmanın gerekliliği Madde 6 – Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir. Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır Eğitim öğretimin etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır. Ayrıca Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, meslekî ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim-öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının plânlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.

200 06/09/15KURUL TOPLANTISI200 Plân yapmanın ilkeleri Madde 8 - Plânlarda aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Plânlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır. b) Plânlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci, etkin hâle getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır. c) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. d) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. e) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur. f) Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur. g) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur.

201 06/09/15KURUL TOPLANTISI201 Plân çeşitleri Madde 9 –Eğitim-öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır. Ünitelendirilmiş yıllık plân Madde 10 – Öğrenme ve öğretme sürecinde plân yapmak esastır. Ayrıca plân ve plânlama çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlara cevap vermesi zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve bütünlük içinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansı dikkate alınmalıdır. Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, ünitelendirilmiş yıllık ders ve plânlarını kendi mevzuatı hükümlerine göre hazırlar. Ünitelendirilmiş yıllık plân, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır. Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir. b) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.

202 06/09/15KURUL TOPLANTISI202 c) Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır, d) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir. e) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır. f) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır. g) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

203 06/09/15KURUL TOPLANTISI203 Ünitelendirilmiş yıllık plânın yapılışı Madde 11 - Ünitelendirilmiş yıllık plân aşağıdaki şekilde yapılır: a) Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de toplanıp toplanmadığını araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlanır. b) Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmeler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar. c) Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır. d) Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder. e) Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda BEP geliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarını gücleştirirler.

204 06/09/15KURUL TOPLANTISI204

205 06/09/15KURUL TOPLANTISI205 Ders plânı Madde 12 – Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını ( hedef ve hedef davranışlarını ) bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır. Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur. Öğretmen tarafından hazırlanan Ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir. Ders plânı: a) Eğitim-öğretim çalışmalarını daha düzenli hale getirmelidir. b) Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlamalıdır. c) Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlar.

206 06/09/15KURUL TOPLANTISI206 d) Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır. e) Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler. f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini gerçekleştirmede katkı sağlar. g) Eğitim-öğretim sürecinin ve ders programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlar. h) Eğitim teknolojilerinin kullanımına uygun olmalıdır.

207 06/09/15KURUL TOPLANTISI207 Ders plânının hazırlanması Madde 13 – Ders plânı hazırlanırken; a) Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi, b) İşlenecek konu örüntüsü, c) Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları, d) Konunun işleneceği tarih ve olası süre, e) Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile başvurulacak kaynakları, f) Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi, g) Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma, h) İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci, i) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı saptanır.

208 06/09/15KURUL TOPLANTISI208 Ortak hükümler Madde 14 – Eğitim-öğretim çalışmalarının plânlanması ile ilgili ortak hükümler şunlardır: a) Bakanlığımıza bağlı her tür ve düzeydeki eğitim-öğretim kurumları ile yurt dışındaki okullar bu Yönergede ön görülen esasları uygular. b) Her öğretmen istenildiğinde ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır. c) Okul müdürleri öğretmenlerin çalışmalarında bu Yönerge esaslarına uyup uymadıklarını denetler. d) Ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları, okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır.Günlük plânların tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun plânlar yapılabilir. Okul yönetimi bu iş birliğinin sağlanması için gerekli plânlamayı ve görevlendirmeleri yapar. e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları; okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen plânlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır. Ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânları, programlar, plânlama çalışmaları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenir ve değerlendirilir.

209 06/09/15KURUL TOPLANTISI209 d- Sınıf Defterlerine işlenen konuların yazılması ve sınıf defterinin kullanılması hakkında görüşme. e-Derslerde Öğrenci yoklamalarının yapılması hakkında görüşme. f-Derse giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar. g-Sınavlar hakkında görüşme, Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve uyulması gerekli konuların görüşülmesi ve karar alma. ı-Öğrencinin derse hazırlıklı gelmeleri ve derslerin işlenişi hakkında görüşme. j- Laboratuarlardan, kütüphaneden,spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders araç gereçlerinden öğrencilerin azami ölçüde yararlandırılması hakkında görüşme ve karar alma. k-Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması. l-Atölye, laboratuar, beden eğitimi ve diğer uygulamalı derslerde güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanması hakkında görüşme ve karar alma.

210 b- Zümre öğretmenler kurulu kararına göre ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanma esasları ve okul müdürlüğünce onay tarihlerinin belirlenmesi 06/09/15KURUL TOPLANTISI210

211 c- Ders planların nasıl yapılacağının açıklanması.(öğretmen görevleri md.86) d- Sınıf Defterlerine işlenen konuların yazılması ve sınıf defterinin kullanılması hakkında görüşme. (öğretmen görevleri md.86) e-Derslerde Öğrenci yoklamalarının yapılması hakkında görüşme. (öğretmen görevleri md.86) f-Derse giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar. (öğretmen görevleri md.86) g-Sınavlar hakkında görüşme, Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve uyulması gerekli konuların görüşülmesi ve karar alma.(45,46) h-Not çizelgesi kullanılması hakkında görüşme ve karar alma. ı-Öğrencinin derse hazırlıklı gelmeleri ve derslerin işlenişi hakkında görüşme. j- Laboratuarlardan, kütüphaneden,spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders araç gereçlerinden öğrencilerin azami ölçüde yararlandırılması hakkında görüşme ve karar alma. k-Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması. l-Atölye, laboratuar, beden eğitimi ve diğer uygulamalı derslerde güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanması hakkında görüşme ve karar alma. 06/09/15KURUL TOPLANTISI211

212 06/09/15KURUL TOPLANTISI212 Gündem 20- Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. (3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. (4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. (5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir. (6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır. (7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. (8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir...

213 06/09/15KURUL TOPLANTISI213 Gündem 21- MEB. Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45,46,47,51 ve 52 maddelerinin okunması ve açıklanması a) Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45 Maddesi gereğince Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun oluşturulması. (17.4.2001 tarih ve 24376 sayılı RG.) b) Uyuşturucu, Alkol, Sigara ve kötü alışkanlıklardan Öğrencilerimizin korunması ile ilgili karar alma. c- 4207 Sayılı Kanunun okunması ve açıklanması. İletişimin anlamı, karşımızdakinden aldığımız sonuçlardır..!

214 06/09/15KURUL TOPLANTISI214 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Madde 45- Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. u komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.

215 06/09/15KURUL TOPLANTISI215 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur: a) Müdür yardımcıları. b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları. c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci. d) Disiplin kurulundan bir temsilci. e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci. f) Okul öğrenci temsilcisi.

216 06/09/15KURUL TOPLANTISI216 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri Madde 46- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aşağıdaki görevleri yapar: a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme planını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar. b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler. c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler.

217 06/09/15KURUL TOPLANTISI217 d) Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim- öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler. e) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu komisyona katılması sağlanır.

218 06/09/15KURUL TOPLANTISI218 Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri Madde 47- Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar: a) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar. b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder. c) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler. d) Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili bölümüne bildirir.

219 06/09/15KURUL TOPLANTISI219 Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Madde 51- Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir. b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir. e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

220 06/09/15KURUL TOPLANTISI220 Madde 52- Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin planlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar. Okul Müdürünün vereceği, rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler. -(Komisyonun oluşturulması) -Öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ile ilgili karar alınması Çocuklar problemlerle karşılaştıkça gelişirler.Problemler, bir değişim fırsatıdır ve bu fırsatı iyi kullanmak gerekir.

221 06/09/15KURUL TOPLANTISI221 Gündem-22 Milli Eğitim Bakanlığı Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinin 6.7.8.9.10.11.12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26maddelerinin okunması, açıklanması ve 2015-2016 Öğretim yılında faaliyet gösterecek Kulüplerin oluşturulması ve bu Kulüplerde görev alacak Kulüp Rehber Öğretmenlerinin Kurulca seçimi.

222 06/09/15KURUL TOPLANTISI222 Sosyal Etkinliklerin Amacı Madde 5- Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla öğrencilere; a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, e) Plânlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme, h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme, k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

223 06/09/15KURUL TOPLANTISI223 Esaslar Madde 7- Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır; a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir. b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür. c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir. d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır. e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar. f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.

224 06/09/15KURUL TOPLANTISI224 g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek “Sosyal Etkinlik” bölümüne “TAMAMLANDI”, “TAMAMLANMADI” şeklinde yazılarak gösterilir. h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK-8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir. ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

225 06/09/15KURUL TOPLANTISI225 Öğrenci Kulübü Madde 10- Okul açıldıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra en kısa sürede; sınıf temsilcileri ile okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre (EK-1) de yer verilen öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına karar verilir. Ayrıca kulüplerin oluşturulması sırasında aşağıdaki alanlar da göz önünde bulundurularak; a) Zekâ oyunları (satranç, bilardo gibi), b) Aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes hayvanı yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi), c) Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve levhaları toplamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak, öğrenmek ve derlemek) amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir. Konuları birbirine yakın olan kulüpler ayrı ayrı kurulabileceği gibi birleştirilerek de yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir.

226 06/09/15KURUL TOPLANTISI226 Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları Madde 11- Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur; a) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır. b) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar. c) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Her öğrenci, bir öğrenci kulübü üyesi olmakla birlikte, isterse sınıf öğretmeni ve sınıf/şube rehber öğretmeninin bilgisinde diğer bir öğrenci kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir. Bu çalışmaların koordinasyonu sosyal etkinlikler kurulunca sağlanır. d) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

227 06/09/15KURUL TOPLANTISI227 Toplum Hizmeti Madde 12- Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir. Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma plânlarına ve projelere göre yaptırılır. Toplum hizmeti; a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak, c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek, d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak, e) Toplumda Türkçe’yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak, f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak

228 06/09/15KURUL TOPLANTISI228 g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak, j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak, k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak, l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak, m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak, n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak gibi etkinlikleri kapsar. -

229 06/09/15KURUL TOPLANTISI229 Danışman Öğretmenin Görevleri Madde 15- Danışman öğretmen; a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir. b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder. c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar. d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir. e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder. f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder. g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur. h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir. ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

230 06/09/15KURUL TOPLANTISI230 Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri Madde 16- Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır; a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir. b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar. c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar. d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir. e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır. f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar. g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar. h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur. ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır. j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

231 06/09/15KURUL TOPLANTISI231 Diğer Etkinlikler Madde 20- Sosyal etkinlikler kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde de bulunulabilir. Bu faaliyetlere okul yönetimi ve öğretmenlerin yanında kulüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı ve bu çalışmaların öğrencilerce planlaması sağlanır. Okulda; a) Geziler, b) Yarışmalar, c) Beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları, d) Yayınlar, e) Gösteriler, f) Tiyatro çalışmaları, g) Defile, sergi ve kermes gibi çalışmalarla çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.

232 06/09/15KURUL TOPLANTISI232 Millî Bayramlar ve Yerel Kurtuluş Günleri Madde 30- Okullarda kutlanacak millî bayramlar ve yerel kurtuluş günleri; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Yerel Kurtuluş Günleri. Millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur; a) Okullar, millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere bütün imkânlarıyla katılırlar. Millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinde öğretmen ve öğrenciler kendilerine verilen görevleri yaparlar. b) Okullar, yaz tatiline rastlayan kutlamalara, kutlama komitesince hazırlanan programa göre temsilî olarak katılırlar. c) Okullar, kutlamalarda ilgili mevzuat hükümlerince donatılır. Büyük yerleşim merkezlerinde okulların bütünüyle katılamaması durumunda törenler okullarda yapılır. Bu törenlerde ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre hareket edilir.

233 06/09/15KURUL TOPLANTISI233 Atatürk diyor ki, Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.

234 06/09/15KURUL TOPLANTISI234 Tutulacak Defter ve Dosyalar Madde 33 — Özel yönetmeliği bulunan kulüplerin dışındaki öğrenci kulüplerinde Toplantı Karar Defteri ve Evrak Dosyası tutulur. (DEĞ.12.08.2005 R.G) SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Diğer Eğitim Kurumlarındaki Sosyal Etkinlikler ile Özel Yönetmeliği Bulunan Kollar Madde 34- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumları ile diğer eğitim kurumları kendi konumlarını dikkate alarak sosyal etkinliklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütürler. Özel Yönetmelikler Madde 35- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çıkarılmış olan; Okul Spor Kolları, Kooperatifçilik Kolu, Sivil Savunma Kolu yönetmeliklerinin adında ve madde metinlerinde geçen “kol” ibaresi “kulüp” olarak değiştirilmiştir

235 06/09/15KURUL TOPLANTISI235 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ Kültür ve Edebiyat Kulübü Yayın ve İletişim Kulübü Müzik Kulübü Resim Kulübü Halk Oyunları Kulübü Tiyatro Kulübü Kütüphanecilik Kulübü Sivil Savunma Kulübü Gezi,Tanıtma ve Turizm Kulübü Çevre Koruma Kulübü Satranç Kulübü Hayvanları Koruma Kulübü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme, Kızılay ve Benzeri Kulüpler Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Yeşilay Kulübü Havacılık Kulübü

236 06/09/15KURUL TOPLANTISI236 Spor Kulübü Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü Fotoğrafçılık Kulübü Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul Müzesi Kulübü İzcilik Kulübü Bilinçli Tüketici Kulübü Kooperatifçilik Kulübü Meslek Tanıtma Kulübü Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Engellilerle Dayanışma Kulübü Yeşili Koruma Kulübü Çocuk Hakları Kulübü Denizcilik Kulübü

237 Gündem 22 devamı a. Okulu tanıtıcı ve özendirici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması konusunda karar alma. b. Okulda yapılabilecek kültürel, sanatsal, ve sportif etkinliklere yönelik görüşme, Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun ve çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi Okullar hayat olsun projesi hakkında bilgilendirme ve karar alma. c.Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarında aldıkları başarıların, tüm öğrenciler ile velilere ve kamuoyuna duyurulması hakkında görüşme ve karar alma. Okul faaliyet dergisi çıkarılması için komisyon seçimi d. Veli toplantılarının yapılması ve tarihlerinin belirlenmesi hakkında karar alma. e. Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti ve yapılacak çalışmalar hakkında görüşme ve karar alma. Öğrenci yardım komisyonuna 2 asil 2 yedek üye seçimi. 06/09/15KURUL TOPLANTISI237

238 06/09/15KURUL TOPLANTISI238 f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi hakkında görüşme ve karar alma. Gündem 23- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 157-206 Maddelerinin okunması ve 185 madde 2 fıkrası gereği gizli oyla 2 asil, 2 yedek üyenin seçimi, ayrıca aynı yönetmeliğin 182.maddesi gereğince Onur Kurulu Başkanlığına gizli oyla 1 asil,1 yedek üye seçimi. a- Yönetici ve Öğretmenlerin öğrencilere, velilere ve çevreye karşı davranışları ve sorumlulukları konusunda görüşme, Derslerde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere eşit, tutarlı, ve hoş görülü davranmalarına yönelik karar alma. b- Ceza yoluyla öğrenci davranışlarının değiştirilemeyeceğine ilişkin MEB. Orta öğretim genel müdürlüğünün 19.03.1990 tarih ve 1990/4 sayılı genelge ile 19.10.1990 tarih ve 1990/19 sayılı genelgenin okunması açıklanması. c-Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde, toplantılarda, törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik görüşme ve karar alma. d-Öğrencilere okul eşyası, ders araç gereci, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması konusunda görüşme ve karar alma. e- 657 Sayılı devlet Memurları Kanununun Ek 19. Maddesi ve Başbakanlık genelgesinin Okunması ve açıklanması. Öğretmen, Öğrenci ve personelin kılık kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar hakkında görüşme ve karar alma. f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi hakkında görüşme ve karar alma.

239 06/09/15KURUL TOPLANTISI239 ONUNCU KISIM Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar MADDE 157- (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.

240 06/09/15KURUL TOPLANTISI240 Öğrencilerin ödüllendirilmesi MADDE159-(1)Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi, ç) Üstün başarı belgesi verilir. Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. (2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

241 06/09/15KURUL TOPLANTISI241 Onur belgesi ile ödüllendirme MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan; a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek, e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak, ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir. (2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

242 f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi hakkında görüşme ve karar alma. 06/09/15KURUL TOPLANTISI242

243 06/09/15KURUL TOPLANTISI243 Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin; a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu, b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı, c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. (2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir. (3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.

244 06/09/15KURUL TOPLANTISI244 Disiplin cezaları MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul değiştirme, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir. (2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra; a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, onayından sonra uygulanır.

245 06/09/15KURUL TOPLANTISI245 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek, b) Yapması gereken görevleri yapmamak, c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, e) Yalan söylemek, f)Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç- gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak, ğ) Kaba ve saygısız davranmak, h) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, i) Yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona geç gelmek, j) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak, k) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak, l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak, m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak

246 06/09/15KURUL TOPLANTISI246 (2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar; a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, b) Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak, c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak, ç) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak, d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, e) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, f) Başkalarına hakaret etmek, g) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak, ğ) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek, h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak, i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek, j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.

247 06/09/15KURUL TOPLANTISI247 (3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar; a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek, b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek, c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak, ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak, d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak, e) Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak, f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek, ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak, h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,

248 06/09/15KURUL TOPLANTISI248 ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak, i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, k) Eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, m) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek, n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak, o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak, ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak,

249 06/09/15KURUL TOPLANTISI249 (4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar; a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek, b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak, c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak, ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek, d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak, e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak, f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek, g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,

250 06/09/15KURUL TOPLANTISI250 h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek, ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak, i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek, j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak, k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, l) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak. (5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

251 06/09/15KURUL TOPLANTISI251 Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması MADDE 166- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.

252 06/09/15KURUL TOPLANTISI252 Uygulama ile ilgili esaslar MADDE 167- (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz. (2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikâyetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.

253 Cezaların işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması MADDE 171- (1) Öğrencilerin aldıkları cezalar, e-Okul sistemine işlenir. (2) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak davranışları olumlu yönde değişen, iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki dönemde/dönemlerde değerlendirilir. Cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi öngörülen öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur. Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve davranış puanı iade edilen öğrencilerin yeni durumları e-Okul sistemine işlenir. (3) Davranış puanı iade edilen ve disiplin cezası kaldırılan öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir. (4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve soruşturma dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır. (5) Ödül ve disiplin işlemlerine ait veriler; Bakanlığın ilgili birimlerince e-Okul sistemi üzerinden alınır. 06/09/15KURUL TOPLANTISI253

254 Onur genel kurulunun oluşturulması MADDE 178- (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir. (2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilir. Onur genel kurulunun görevleri MADDE 179- (1) Onur genel kurulu; a) Her dönemde en az iki kez toplanır. b) Onur kurulunu seçer. c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI254

255 Onur kurulu MADDE 180- (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer. (2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur. (3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur. Üyelerde aranan nitelikler MADDE 181- (1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için; a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması, b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması, c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlarla disiplin cezası alan öğrencilerin üyeliği düşer. Onur kurulu başkanı MADDE 182- (1) Onur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer. 06/09/15KURUL TOPLANTISI255

256 Onur kurulunun görevleri MADDE 183- (1) Onur kurulu; a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeniyle ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur. c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları önlemek amacıyla programlar hazırlayarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. ç) Öğrenci nöbet işleriyle sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisiyle işbirliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar. d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü başkanlarıyla işbirliği yapar. 06/09/15KURUL TOPLANTISI256

257 Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu MADDE 185- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu; a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, c) Onur kurulu ikinci başkanı, ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşturulur. (2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenlerle sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir. (3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kuraya başvurulur. (4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz. (5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrıokul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir. (6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehber öğretmeni, onur kurulu başkanıyla varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar. 06/09/15KURUL TOPLANTISI257

258 Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri MADDE 189- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu; a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır. b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, onlara başarılı olma duygusunu tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur. c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar. ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir. d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psikososyal durumuyla yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler; bu amaçla okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden, sınıf rehber öğretmeniyle öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden yararlanır. e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır. f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine tekliflerde bulunur. g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur. ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönetimine bildirir. h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar. 06/09/15KURUL TOPLANTISI258

259 Kurula sevk MADDE 192- (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir. (2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezînden yardım alınır. (3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç on iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayıyla bu süre ancak bir kez uzatılabilir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI259

260 06/09/15KURUL TOPLANTISI260 -Disiplin kuruluna üye seçimi -Onur kuruluna üye seçimi

261 06/09/15KURUL TOPLANTISI261 Ceza Yoluyla Öğrenci Davranışlarının Değiştirilip Yönlendirilemeyeceği 19.EKİM.1990 GENELGE NO 1990/19 Bir insan bir işi başarabiliyorsa, bunu herkes öğrenebilir... O “herkes” sizsiniz...

262 06/09/15KURUL TOPLANTISI262 - çağdaş eğitim anlayışında, fiziksel ceza yoluyla öğrenci davranışlarını değiştirmek ve kontrol etmek yönteminin yer almadığı; - fiziksel cezanın, öğrencide ; öğretmenine, yöneticisine, öğrenmeye, derse ve ders araç-gereçlerine karşı olumsuz tutum davranış geliştirerek başarısızlığına sebep olduğu; - öğrencileri pasif kalmaya yönelttiği, ürkekleştirdiği; “Başarısızlık kaygısını” geliştirerek öğrencilerde okulu terk etme, dersi bırakma,derse girmeme gibi “kaçma davranışlarına” sebebiyet verdiği;

263 06/09/15KURUL TOPLANTISI263 - öğrencideki “benlik” ve “değerlilik” kavramını zayıflattığı bazılarını sert ve kaba davranışlara yönelttiği. - Öğretmenlerle öğrencilerin yüz göz olmalarına yol açtığı, aralarındaki sevgi ve saygı bağının zayıfladığı bu yola başvuran öğretmenlerin korkuları öğretmen haline gelerek sevilmeyen öğretmenler oldukları; - Çevrenin okula ve öğretmene karşı duyduğu güvenin sarsıldığı okul-aile ilişkilerinin zedelendiği ; Belirtilmektedir.

264 06/09/15KURUL TOPLANTISI264 f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi hakkında görüşme ve karar alma. 161. Madde de belirtilenlerin dışında ödüllendirilmesi istenen davranışların belirlenmesi….

265 06/09/15KURUL TOPLANTISI265 Gündem 24 Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi okunması açıklanması ve oluşturulacak öğrenci kurulunun gündemi ve toplantı tarihlerinin belirlenmesi. a. Okul Seçim Kurulu Başkanlığına 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 9) b. Sandık Kuruluna 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 10)

266 06/09/15KURUL TOPLANTISI266 Okul Seçim Kurulunun Oluşumu Madde 9- Her seçim çevresinde bir Okul Seçim Kurulu oluşturulur. Okul Seçim Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür. Sandık Kurulunun Oluşumu Madde 10- Okul seçim kurulu, şube sayısını göz önünde bulundurarak birden fazla Sandık Kurulunun oluşturulmasına karar verebilir. Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin rehberliğinde, öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür. Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak sandık başında bulunabilir.

267 06/09/15KURUL TOPLANTISI267 Gündem 25- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 119. Maddesinin okunması ve açıklanması. 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

268 06/09/15KURUL TOPLANTISI268 Komisyonlar MADDE 119- (1) Okullarda; kontenjan belirleme komisyonu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu, kalite kontrol komisyonuyla diğer komisyonlar ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür.

269 Her bölümden 2 üyenin seçilmesiHer bölümden 2 üyenin seçilmesi Kalite kontrol komisyonu için üye seçimi.Kalite kontrol komisyonu için üye seçimi. 06/09/15KURUL TOPLANTISI269

270 06/09/15KURUL TOPLANTISI270 Gündem 26- OGYE faaliyetleri, stratejik plan konusunda kurulu bilgilendirme yapılması ve 2015- 2016 öğretim yılı OGYE üyelerinin seçimi..

271 06/09/15KURUL TOPLANTISI271 Gündem 27- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 25.maddesine göre Kontenjan belirleme ve kayıt komisyonu oluşturulması. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve geçiş yönergesinin Okunması ve açıklanması. Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu oluşturulması hakkında görüşme. Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında kontenjan belirlenmesi MADDE 24- (1) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına e-Kayıt sistemiyle öğrenci alınır. Bunların 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla açılacak şube sayısı ilgili komisyonlarca belirlenip, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak e-Kayıt sistemine yansıtılır. (2) Alınacak öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 34’ü geçmemesi esastır. Ancak öğrenci sayısının çok fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda, eğitim ortamı uygun olmak kaydıyla bir şubedeki öğrenci sayısı daha fazla olabilir, ancak 40’ı aşamaz.

272 bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, varsa alan/bölüm şefi, okul-aile birliğini temsilen bir velinin katılımıyla kontenjan belirleme komisyonu oluşturulur. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan veya yetenek sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında kontenjan belirlenmesi MADDE 25- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan veya yetenek sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında: a) 9 uncu sınıflara ve hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, varsa alan/bölüm şefi, okul-aile birliğini temsilen bir velinin katılımıyla kontenjan belirleme komisyonu oluşturulur. b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; diğer okullarda ise 34’tür. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez. c) Fen, sosyal bilimler ve spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez. (2) Kontenjanların ilanı: a) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla açılacak şube sayısı, her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjanla tercih ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz. b) Yetenek sınav puanıyla öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine alınacak öğrenci sayısı ve açılacak şube sayısı Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tarafından ilan edilir. 06/09/15KURUL TOPLANTISI272

273 06/09/15KURUL TOPLANTISI273 Gündem 28- M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin nöbet görevleri ile ilgili 91. maddesinin okunması açıklanması. a-Okulun tertip düzen ve temizliğinde izlenecek yollar hakkında görüşme ve karar alma. b-Öğretmenler ve Öğrenci nöbet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla uyulacak kuralların belirlenmesi ve karar alma.

274 06/09/15KURUL TOPLANTISI274 Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları MADDE 91- (1) Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler. (2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur: a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir. b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir. c) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar. ç) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez. d) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenlerle 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur. f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

275 06/09/15KURUL TOPLANTISI275 1.Nöbet görevi mesai başlamadan 30 dakika önce başlar 15 dakika sonra biter. 2.Nöbet hizmetleri M.E.B orta öğretim kurumları Yönetmeliği ve ilgili genelge hükümleri doğrultusunda tutulacaktır. 3.Nöbet gününde okul dışına çıkılamaz. Ancak geçerli mazeretini belgelemek ve okul müdürlüğüne bildirerek izin verilebilir. 4.Nöbetci öğretmen sabah öğrencilerin içeri alınmasından sorumludur. 5.Nöbet bölgesi içinde her türlü Yazı, Bildiri, Afiş, okul eşyasının tahribatı vb. konularda gerekli tedbirleri almak, Olağanüstü durumları okul müdürlüğüne bildirmek.

276 06/09/15KURUL TOPLANTISI276 6. Her türlü gürültü, ses ve benzeri;dersliklerde ders anlatımını etkileyici olumsuzlukları her türlü disiplinsiz hareketleri kontrol ederek tedbirleri almak. 7. Derse geç giren ve erken çıkan öğretmen ve öğrencilerin takip edilmesi okul müdürlüğüne öğretmenlerle ilgili bilgi verilmesi 8. Öğrencilerin teneffüslerde takibi tuvalet- koridor ve dersliklerin kontrolü 9. Sabah, Öğlen, Akşam öğrenci giriş ve çıkışlarında; a) Öğrencilerimizin okula uygun olmayan kılık ve kıyafetlerinden b) Öğrencilerin kimliklerinin kontrol edilmesinden c) Öğrencilikle bağdaşmayan yayın ve eşyanın kontrol edilmesinden gerektiğinde öğrencinin üzerinin aranmasında. d) Gerek öğrenci beraberinde veya ayrı olarak gelen ziyaretçilerin ziyaretçi kartı almalarının sağlanması, şüpheli kişilerin izlenmesi gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

277 06/09/15KURUL TOPLANTISI277 10. Öğlen yemeği esnasında gerekli tedbirleri almak nöbet mahallinde gerekli tedbirleri almak. 11.Nöbete başlamadan ve nöbet bitiminde ilgili birimleri kontrol etmek 12.Nöbet sırasında Md,. Yard. Diğer nöbetçi öğretmenle diyalogun kurulmasını, 13.Temizlik hizmetlerinin aynı gün içinde düzenli yapılmasını sağlamak. 14.Nöbetçi öğretmen eksiklikleri tespit ederek giderilmesinden sorumludur. 15. Nöbet defteri Sabah girişte ve akşam çıkışta imzalanacaktır.