Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Disney’in Disney XD için yaptırdı ğ ı Avrupa genelindeki ara ş tırma projesinden kilit bulgular Ocak 2010 Generation XD 11 OCAK 2010 TARİHİNE KADAR AMBARGOLUDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Disney’in Disney XD için yaptırdı ğ ı Avrupa genelindeki ara ş tırma projesinden kilit bulgular Ocak 2010 Generation XD 11 OCAK 2010 TARİHİNE KADAR AMBARGOLUDUR."— Sunum transkripti:

1 Disney’in Disney XD için yaptırdı ğ ı Avrupa genelindeki ara ş tırma projesinden kilit bulgular Ocak 2010 Generation XD 11 OCAK 2010 TARİHİNE KADAR AMBARGOLUDUR

2 Tween’ler (9-14 yaşları arasındaki çocuklar) üzerinde Avrupa genelinde yapılmış olan en büyük çalışmada internetin olmadığı bir dünyayı hiç bilmeyen ve hem kendi gelecekleri, hem de gezegenin geleceği konusunda çok bilinçli olan yeni bir kuşak tanımlandı. Bunlar XD Kuşağı - X Kuşağının dijital bilinç sahibi çocukları- ve Disney’in çocuklara yönelik TV kanalı Disney XD için devam eden araştırmaları çerçevesinde yayınlanan yeni raporunda öne çıkıyorlar. Araştırma altı ülkede; yani İngiltere, Polonya, Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya’dan 8-14 yaş arası 3,000’den fazla çocuk üzerinde yapıldı ve çocukların internetle olan ilişkilerinin yanı sıra, aileye ve şöhretler kültürüne yönelik tavırları konusunda da pek çok yanlış düşünce ortadan kaldırdı. Dijital yetişme ortamları nedeniyle önceki kuşaklardan temelde farklı olan -1995-2001 doğumlu- XD Kuşağı çocukları herkesten fazla teknolojik gelişmeye tanık oldular ve dijital eğlencenin, cep telefonlarının, ya da sosyal medya kanallarının olmadığı bir dünyayı hiç tanımadılar. Giriş

3 XD Kuşağı Trendleri XD Kuşağını önceki kuşaklardan ayıran en büyük trend, bilgi ve eğlenceye daha fazla erişime olanak tanıyan dijital davranışlarıdır. Buna ek olarak, iki önemli trend daha var: Kuşağın Amaçları - XD’lerin güçlü aile değerleri vardır. Anne babalarının görünürdeki şöhret merakına rağmen, ayağı yere basan işler hedeflemektedirler. Her şeyden çok veteriner ve öğretmen olmayı isterler. Başkaları için değil, kendileri için çalışmayı düşünürler. XD’ler temelde elde avuçta ne varsa harcamak yerine tasarruf ederler. Yeşil Tween’ler- XD’lerin önceki kuşaklara oranla sosyal bilinci daha fazladır, tavır ve davranış olarak son derece eko-bilinçli şekilde önümüzdeki on yılın gündemini belirlemektedirler.

4 Bu iki trend XD’lerin 21. yy’da yetişkinleri etkileyen pek çok sosyal, kültürel ve ekonomik etkeni anlayıp benimsediklerini göstermektedir. Bu durum bu yaş grubunun geleneksel algılanmasına karşı çıkmakta ve XD’ler için parlak, aktif ve katılımcı bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. XD Kuşağı Trendleri

5 XD’ler dijital açıdan zengin bir ortamda büyüdüler ve dijital olguyu doğal kabul ediyorlar. XD’ler teknoloji karşısında çok rahatlar: %95’i internet ile bilgisayarların kendileri için önemli olduğunu düşünürken, hemen hemen yarısı bu temel araçların olmadığı bir dünyayı hayal bile edemez. Dijital Kuşak 13-14

6 Yeni kuşaklararası uçurum konusunda, XD’ler dijital yaşama geçmiş X Kuşağı ebeveynlerinden daha fazla dijital bilinç sahibi olduklarının farkındalar. Bu durum ergenlik yaşlarında daha da artar: XD’lerin üçte birinden biraz fazlası yeni şeyleri anne babalarından daha hızlı öğrendiklerini düşünmektedir. %26’sı ebeveynlerinden daha yaratıcı olduklarını düşünüyor. 8-10 yaş arası çocukların %18’i, 11-12 yaşındakilerin %35’i ve 13-14 yaşındakilerin %44’ü iPod gibi elektronik aletleri anne babalarından daha fazla kullanıyor %33’ü anne babalarından daha fazla aracı aynı anda kullanabilmektedir. Dijital Kuşak

7 XD’ler 8-14 yaşından itibaren sosyal medyayı gitgide yaşam tarzlarının bir parçası olarak kullanmaktadırlar: 8-10 yaşındakilerin yalnızca %26’sı çevrimiçi arkadaşlarıyla chat yaparken, 13-14 yaş XD’lerde bu oran %76’dır. Ancak, bu durum yüz yüze görüşmeyi ve sosyal etkileşimin yerini almak yerine güçlendirmekte, arkadaşlarla görüşmede ‘şahsen’ veya telefonla organize etmek hâlâ tercih edilmektedir. XD’ler çevrimiçi yeni arkadaşlar edinmek yerine var olan arkadaşlarıyla konuşmaya daha heveslidirler: %53 internetin okul dışında da arkadaşlarıyla görüşmelerine yardımcı olarak yaşamlarını geliştirdiğini düşünmektedir. %44 internetin arkadaşlarıyla ilişkiyi sürdürmelerini kolaylaştırdığını söylemektedir %24 internetin yeni arkadaşlar edinmelerine yardımcı olduğunu söylemektedir Dijital Kuşak

8 Internet XD’ler için hem eğlenceyi, hem de sosyal alanda ve eğitimde fırsatları arttırır. Eğlence konusunda - oyunlar, video klipler ve müzik popülerdir Sosyal fırsatlarda – e-posta, chat ve sosyal ağlar arkadaşlarla etkileşim kurmada yeni yöntemler sunmaktadır Eğitimde - internet ev ödevleri için önemli bir araştırma ortamıdır ve Wikipedia gibi siteler sıklıkla kullanılmaktadır İnterneti ne için kullanırsın? (%) Toplam8-1011-1213-14 1. Oyunlar74747770 2. Ev ödevi59526664 3. Video Klip izlemek53385970 4. E posta52336171 5. Müzik dinlemek51375668 Dijital Kuşak

9

10 Yeşil Tween’ler %74 geri dönüşüm yapar %69 su tasarrufu yapar %68 ışıkları kapatır %59 torbaları yeniden kullanır İngiltere’de okulların %50’si Eco-Schools programına* katılmakta, öğrenciler ödül kazanmak için okulun enerji ve atık suyunu yönetmektedir. Fransa’da Paki l’Hippo XD Kuşağının enerji tüketimi konusunda öğrenmesine yardımcı olan bir araçtır – musluklara ve prizlere takılan plastik hipopotam kafasıyla su ve elektrik ölçümleri yapılır XD Kuşağı çevre sorunlarının çok bilincindeler: %97’si dünyaya özen göstermenin önemli olduğuna inanıyor. Daha şimdiden üstlerine düşeni yapmaya çalışmaktadırlar: * ‘So how many trees have you planted, Daddy?’, The Observer, 2009

11 Dünya çevresel, kültürel, ekonomik ve politik çalkantıların ve değişimlerin etkisindeki bir döneme girmektedir. XD’lerin yaşama bakışı bu zorlu dönemde ergenlik çağına ve iş yaşamına girerlerken onlara yardımcı olacaktır. Gerçekten de bu kuşak görünürde sorunu sahiplenmekte, beşte biri geleceğe yönelik en büyük kaygısı olarak bir çevre sorununu göstermektedir. Yeşil Tween’ler

12 XD’ler büyüdüklerinde birinin yanında çalışmak yerine kendileri için çalışmayı tercih etmektedir (%36’ya karşı %64). Kısmen kendilerinden önceki X Kuşağının kredi ve borç kültüründen kaynaklanan ekonomik krize rağmen, XD’ler erken yaşta sağlam finansal alışkanlıklar edinmektedir: %70’i harçlıklarını derhal harcamak yerine biriktirmektedirler. Girişimcilik Ruhu

13 (Average across European XDs)

14 XD’ler yapay, ancak görünürde çekici bir kavram olan hızlı şöhretlerin etkisindeki bir dünyada büyüdüler. Ancak, XD Kuşağı medyanın gözündeki şöhrete aç, şöhret peşindeki çocuklar olmak yerine, geleneksel kariyerlere çok daha yatkınlar – göstergeler XD’lerin başkalarına yardım eden bir kariyer seçmeye daha eğilimli olduğu yönünde. XD’ler veterinerlik, öğretmenlik, doktorluk veya polislik gibi mesleklere yöneliyorlar. Bunların hepsi XD’lerin en çok istediği beş meslek arasında. ‘Şöhrete’ yönelik tek iş futbolculuk-bu da erkeklerin oylarından geliyor ve mutlaka şöhret arzusu yerine, daha çok tanınmış futbolculara yönelik hayranlıktan ve sporun erkek çocukların yaşamındaki öneminden kaynaklanıyor Kuşağın Amaçları

15 XD’lere en çok neyi beğendikleri sorulduğunda en başta aile geliyor: %43’ü annelerini, %30’u babalarını söylüyorlar. Erkek çocuklar anne ve babalarını eşit ölçüde en sevdikleri sporcudan çok severken, kızlar açıkça herkesten çok annelerine hayranlık duyuyorlar. Bunun nedeni XD’lerin annelerini her şeyi bilen ve onlara bakan akıllı, iyi bir insan olarak görmeleri. XD’ler yetişkin yaşamlarında da ailenin başka her şeyden önemli olacağını görüyorlar. Gelecekte kendileri için neyin en önemli olacağı sorulduğunda bir numarada aile, arkasından sağlıklı ve mutlu olmak geliyor. Kuşağın Amaçları

16 Daha geniş ölçekte geleceğe yönelik kaygıları sorulduğunda, XD’ler gündemde olan pek çok soruna odaklanıyorlar: Savaş, çevre, hastalıklar, iş bulamamak eşit ölçüde belirtiliyor. Geleceğin ilk beş mesleği (%) ToplamErkekKız 1. Veteriner 13 6 20 2. Öğretmen 9 5 13 3. Futbolcu 9 17 1 4. Doktor 7 7 8 5. Polis 5 7 3 Dünyada en beğendikleri beş insan (%) Toplam ErkekKız 1. Annem 43 36 50 2. Babam 30 37 22 3. Büyük anne ve babalarım 4 4 4 4. En sevdiğim sporcu 4 7 1 5. Ağabeyim3 4 2 Gelecek yaşamlarında ilk beş şey (Önem sırasıyla): 1. Ailem 2. Sağlıklı olmak 3. Mutlu olmak 4. İyi bir işe sahip olmak 5. Para kazanmak Gelecekteki en büyük endişeler 1. Çevre 2. Savaş 3. Hastalıklar 4. İnsanların iş bulamaması 5. Yoksulluk Kuşağın Amaçları

17 Avrupa Genelinde XD Kuşağı

18 - Dijital Kuşak “İnternet ve bilgisayarlar senin için ne kadar önemli?” Avrupalı XD’ler “O kadar önemli ki, internetin &bilgisayarların olmadığı bir dünya düşünemem” 1. Polonya 60% 2. İngiltere 59% 3. İspanya 50% 4. İtalya 46% 5. Almanya 39% 6. Fransa 35% - Mini Girişimciler “Büyüdüğünde şunların hangisini tercih edersin?” “Kendi işini yapmak” 1. İtalya 78% 2. Polanya 74% 3. Almanya 66% 4. İspanya 60% 5.İngiltere 58% 6. Fransa 56% “Annem” 1. İngiltere 49% 2. Polanya 48% 3. Fransa 44% 4. İtalya 42% 5. Almanya 39% 6. İspanya 39% - Kuşağın Amaçları “Dünyada en çok kimi beğeniyorsun?”

19 - Yeşil Tween “Dünyaya özen göstermek için şunlardan hangisini yapıyorsun?” “Geri Dönüşüm” 1.İngiltere 87% 2. İspanya 80% 3. Almanya 73% 4. Fransa 71% 5. İtalya 70% 6. Polanya 55% - Yeşil Tween “Dünyaya özen göstermek sence ne kadar önemli?” “Çok Önemli” 1. İtalya 81% 2. İspanya 80% 3. Fransa 77% 4. İngiltere 60% 5. Almanya 50% 6. Polanya 41% Avrupalı XD’ler

20 Generation XD - İngiltere İngiliz XD’lerin %59‘u internetin ve bilgisayarların olmadığı bir yaşamı düşünemiyor %72‘si ebeveynlerinin bilgisayarları ve teknolojiyi gerçekten iyi bildiğini ve onlara öğretebileceğini kabul ediyor İngiliz XD’ler sosyal ağlara çok hevesli: Toplamda %42’si sosyal ağ sitelerini ve %33’ü çevrimiçi kulüpleri kullanıyor (Avrupa ortalamaları sırasıyla %26 ve %15). 13-14 yaş grubunun %75’i sosyal ağ sitelerini kullanıyor. İngiliz XD’ler cep telefonları gibi aygıtları aldıklarında bunları sosyal yaşamlarını organize etmek için kullanıyorlar; arkadaşlarıyla nasıl plan yaptıkları sorulduğunda, 8-10 yaştakilerin yarıdan fazlası planlarını şahsen yapıyor, ama 13 yaşındakilerde bu oran %13’e düşüyor ve SMS kullanmayı tercih ediyorlar. Dijital teknolojiyi kullanımları sosyal yaşamlarının yerine geçmiyor; onu güçlendiriyor. Buluşmalarını telefonla ayarlıyorlar.

21 Generation XD - İngiltere Kendileriyle ilgili önde gelen beş algı 1. Yarıdan biraz azı (%45) bir şeyleri anne babalarından daha hızlı öğrendiklerini düşünüyorlar 2. Beşte ikisi (%39) iPod gibi medya aygıtlarını ebeveynlerinden daha çok kullandıklarını düşünüyorlar 3. Üçte biri (%35) ebeveynlerinden daha yaratıcı olduklarını düşünüyorlar 4. Benzer oranda (%33) anne babalarına oranla, örneğin TV seyrederken bilgisayarda oyun oynamak gibi, aynı anda daha çok şeyi kullanabildiklerini düşünüyorlar. 5. Üçte birden biraz azı (%28) Facebook gibi sosyal ağları kullanmakta ebeveynlerinden daha iyi olduklarını düşünüyorlar İnternet yaşamlarını en iyi nasıl geliştiriyor 1. Ev ödevleri için bilgi toplamalarını sağlıyor (%80) 2. Daha fazla oyun seçeneği sunuyor (%61) 3. Dünyayı tanımalarına yardımcı oluyor (%58) İnternetin önde gelen üç kullanımı (%) Toplam8-1011-1213-14 1. Ev ödevi 81 72 87 88 2. Oyun oynamak 79 79 80 76 3. Video klip izlemek 61 50 63 79

22 Generation XD -Polonya Polonyalı çevrimiçi XD’ler Avrupa genelinde en fazla çevrimiçi olanlar ve bilgisayarlarla interneti en yüksek oranda önemli görüp onlarsız bir dünyayı hayal edemeyenler (%60) Polonyalı XD’lerin önde gelen çevrimiçi etkinlikleri oyun oynamak (%85), oyun paylaşım sitelerine girmek (%78), müzik dinlemek (%70) ve arkadaşlarla chat yapmak (%64). Yaşamlarında internete bağlı en büyük gelişme daha fazla oyun (%77’sinin seçimi), ev ödevine yardım (%75), okulda değilken arkadaşlarla konuşmak (%71) ve daha fazla müzik (%70). Oyun oynamak çok önemli bir etkinlik ve Polonyalı XD’lerin %65’i çok başarılı olunca gurur duyuyorlar. Öte yandan, bilgisayar oyunlarının sıkıcı olabildiğini en çok düşünen de onlar (%72); gerçek yaşamdaki oyunlara en az hevesliler (%7), ama çevrimiçi takım oyunlarını seviyorlar (%22); %15’i Second Life gibi sanal dünyaları ziyaret ediyor.

23 Generation XD - Pol o n ya Kendileriyle ilgili önde gelen beş algı 1. Yaklaşık yarısı (%47) interneti ebeveynlerinden daha çok kullandığını düşünüyor 2. Yaklaşık üçte biri (%35) anne babalarına oranla, örneğin TV seyrederken bilgisayarda oyun oynamak gibi, aynı anda daha çok şeyi kullanabildiklerini düşünüyorlar. 3. Üçte birinden biraz azı (%30) cep telefonlarını ebeveynlerinden daha çok kullandıklarını düşünüyorlar 4. Dörtte biri (%25) bir şeyleri ebeveynlerinden daha hızlı öğrendiklerini düşünüyorlar 5. Yaklaşık beşte biri (%22) ebeveynlerinden daha yaratıcı olduklarını düşünüyorlar İnternetin önde gelen üç etkisi 1. Dörtte üçten biraz fazlası (%77) onlara daha fazla oyun seçeneği sağladığını düşünüyor 2. Dörtte üçü (%75)ev ödevi için bilgi toplamalarına yardımcı olduğunu söylüyor 3. Onda yedisi (%71) okulda değilken arkadaşlarıyla konuşmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor

24 Generation XD - İtalya İ talyan XD’ler teknolojiye dayanmak konusunda tamamen bölünmüş durumdalar İtalyan XD’lerin %46’sı internetin ve bilgisayarların olmadığı bir dünyayı hayaledemiyor, %48’i internetin ve bilgisayarların önemli olduğunu, ama olmasalar aramayacağını kabul ediyor Yine, büyüdükçe daha fazla bağlanıyorlar – internet ve bilgisayarlar olmadan yaşayamayacağını düşünenler en çok 13-14 yaştakiler (%61); 8-10 yaştakiler ise daha yüksek oranda internet ile bilgisayarlar olmasa aramayacaklarını söylüyorlar (%58)

25 Generation XD - İtalya Dünya için ne yapıyorlar 1. Geri dönüşüm (%70) 2. Su tasarrufu (%62) 3. Işıkları söndürmek (%58) 4. Alışveriş torbalarını yeniden kullanmak (%56) 5. Şişeleri yeniden kullanmak (%41) 6. Okula otomobil/otobüs yerine bisikletle gitmek/ yürümek (%34) Harçlıklarıyla ne yapıyorlar 1.Büyük bir şey için biriktiriyorum (% 60) 2.Hemen harcıyorum (%27) 3.Geleceğim için biriktiriyorum (%12)

26 Generation XD - İspanya İspanyol XD’ler interneti oyun oynamak (76%), ev ödevi (69%), arkadaş ve akrabalara e-posta göndermek (54%), anlık mesajlaşma ile chat yapmak (53%) ve video klip izlemek (51%) için kullanıyorlar İspanyol XD’lerin dörtte biri takım oyunlarını yalnız oynamayı tercih ediyorlar. Bu Avrupa genelindeki en yüksek oran. Öte yandan, anlamlı ölçüde %42’si kendi kendini aşmaya hevesli ve %41’i bir oyunda gerçekten başarılı olunca bir şeyler başarmanın gururunu yaşıyor

27 Generation XD - İspanya Güncel öncelikler listesine gelince, İspanyol XD’ler bunu aile (%84), arkadaşlar (%57), mutluluk (%52) ve sağlık (%38) olarak sıralıyorlar. Eğitimi de bu kadar ön sırada tutanlar onlar; %30 eğitimi birinci, ikinci, ya da üçüncü sırada belirtiyor Yetişkin olmayı ve gelecekte neler istediklerini düşündüklerinde, aile yine en başta geliyor (71%). Onu sağlık ve mutluluk izliyor (41%). Arkadaşlar (%20) belirtiliyor ve evlilik (%18) ile çocuklar (%14) önem kazanıyor.

28 Generation XD - Fran sa Fransız XD’lerin toplamda %35’i internetin o kadar önemli olduğunu düşünüyorlar ki, onsuz hayatı hayal bile edemiyorlar. Bu rakamı yelpazenin iki ucundaki iki yaş grubu etkiliyor: 8-10 yaştakiler (%22) e 13-14 yaştakiler (%55). Fransız XD’ler toplamda daha az internet tüketicisi olmalarına rağmen, onu daha yaratıcı biçimlerde kullanıyorlar ve blog sahibi olma olasılıkları iki misli daha fazla Fransız XD’lerin beşte biri interneti yalnızca okumak veya blog yazmak için kullanıyor % 84’ü ebeveynlerinin bilgisayarları ve teknolojiyi çok iyi bildiğini ve onlar hakkında yeni şeyler öğretebileceklerini kabul ediyorlar

29 Fransız XD’ler Avrupa’da yeşil tween listesinin başında geliyorlar Hemen hepsi (%99) dünyaya özen göstermenin önemli olduğunu düşünüyor; %77’si üzerine düşeni yerine getirmek için su tasarrufu yapıyor, %76 ışıkları söndürüyor, %71 geri dönüşüm yapıyor ve %60 alışveriş torbalarını yeniden kullanıyor Fransız XD’lerin ülkeyi yönetmesini en çok istedikleri kişi önde gelen Fransız çevreci Nicolas Hulot Generation XD - Fran sa

30 Generation XD - Almanya Alman XD’lerin %39’u bilgisayarlara ve web’e öyle bağımlılar ki, onlarsız dünyayı hayal bile edemiyorlar. Bu konuda Avrupa ortalaması %47. Alman XD’ler oyun oynamaya (60%), e-posta göndermeye (57%), interneti ev ödevleri için kullanmaya (54%), video klip izlemeye (49%) ve müzik dinlemeye (46%) ilgi duyuyorlar 13-14 yaştakiler için internet, e-posta (82%) ve chat (79%) aracılığıyla yaşıtlarıyla iletişim için önemli Alman XD’ler internete oyun oynamak (60%) veya oyun paylaşmak için (Polonya’da %78’e ve Fransa’da %41’e karşı %6) en az ilgi gösterenler Alman XD’ler için oyun oynamak düzeyler ve puanlarla ilgili değil; Avrupa ortalaması olan %46’ya oranla Almanların yalnızca %30’u her zaman kendilerini aşmaya uğraşıyor ve yarıya yakını bilgisayar oyunlarının zaman zaman sıkıcı olduğunu söylüyor

31 Generation XD - Almanya Beşte biri gelecekte en büyük endişesinin çevre olduğunu söylemesine rağmen, Alman XD’lerinin ancak yarısını çevreye özen göstermenin önemli olduğuna inanıyor Ancak, Almanya çevrecilikte en ileri ülkelerden biri olduğundan, büyük olasılıkla çevreye özen göstermek o kadar günlük ve alışkın oldukları bir durum ki, Alman XD’ler bunu tamamen kanıksamış görünüyorlar Aslında alışkanlıkları endişeleriyle çelişkiye düşüyor: Alman XD’ler çevre konusunda özel çaba harcıyorlar; %74’ü su tasarrufu yapmaya çalışıyor, %73 geri dönüşüm yapıyor ve %67 ışıkları söndürüyor

32 XD raporu yeni bir on yıla girerken günümüz tween’lerinin popüler fotoğrafını yeniden belirliyor ve onları içinde yaşadıkları teknolojiyi yaşamlarında VE çevrelerinde olumlu bir etki bırakmak için kullanan pozitif, toplumsal bilinci olan bir kuşak olarak tanımlıyor Hayata karşı yaklaşımlarında hem en ileri teknolojiyi, hem de geleneksel aile değerlerini benimsiyorlar Spor ve TV yıldızlarına kaçınılmaz olarak değinilse de, şöhret ve tanınmak ailenin arkasından geliyor – XD’ler şarkıcı ve şöhret olmak yerine veteriner ve öğretmen olmak istiyorlar. Bu hem şaşırtıcı, hem de cesaret verici Sonuç

33 XD Kuşağı çocukları sosyoekonomik konuları, derin aile değerlerini çok iyi anlıyorlar ve daha şimdiden gelecekte büyük etkisi olacak davranış biçimleri sergiliyorlar XD kuşağı bildiğimiz şekliyle geleneksel gençlik tanımını yeniden biçimlendiriyor Disney aile eğlencesinde dünya lideri olarak izleyicilerimizi tanımak için, onları esinlendirecek içerik üretmek için ve kendi dijital dünyalarında bu içeriğe istedikleri zamanda ve istedikleri yerde erişim sağlayabilmeleri için büyük yatırımlar yapıyor. Bunlar Disney XD için merkezi önem taşıyor © January 2010 Sonuç

34 Generation XD bulguları şu şekilde derlendi: Disney, Disney XD TV kanalının 2009’da Avrupa genelindeki lansmanından önce, 2008/09’da kanal izleyicilerini tanımak amaçlı büyük bir araştırma programını üstlendi TNS 2009 Sonbahar/Kış döneminde İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Polonya’da 8-14 yaş arası 3,020 çocuk üzerinde ek bir çevrimiçi anket yaptı Anketin sonuçlarını daha iyi anlamak ve XD Kuşağı hakkında bilgi sahibi olmak için bu sağlıklı ve gerçeklere dayanan araştırma analiz edildi ve uzmanlarla yapılan geniş kapsamlı görüşmelerle desteklendi Metodoloji

35 Disney XD 6-14 yaş arası çocuklara yönelik çekici bir dizi live-action ve animasyon programlar sunan bir TV kanalı ve çok-platformlu markadır Erkek çocuklarını ve onların keşfetme, başarı, spor, serüven ve gülmece arayışlarını hedef alır Disney XD markalı içerik televizyon, çevrimiçi ve VOD platformlarında sunulmaktadır. Programda diziler, filmler ve kısa formlu içerik yer almaktadır. Disney XD’nin lansmanı 2009’da, XD Kuşağından çocukların değerleri göz önünde tutularak yapılmıştır Disney XD


"Disney’in Disney XD için yaptırdı ğ ı Avrupa genelindeki ara ş tırma projesinden kilit bulgular Ocak 2010 Generation XD 11 OCAK 2010 TARİHİNE KADAR AMBARGOLUDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları